ค้นหา :

ผลการค้นหา "กระทรวงการคลัง"

เศรษฐกิจ
25 ธ.ค. 58

แนะร้านค้าออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ รับมาตรการกระตุ้นช็อปปลายปี ลดหย่อนภาษี 1.5 หมื่น

จากมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ โดยกลุ่มคนที่เสียภาษีหากเข้าร่วมโครงการต้องนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน มายื่นเป็นหลักฐาน โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1.คำว่า "ใบกำกับภาษี" 2.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ 3.ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ 4.ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 5.หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) 6.วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี 7.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 8.จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AqgqToHRfH4    

 17,338
เศรษฐกิจ
25 ธ.ค. 58

คลังคาดมาตรการกระตุ้นช็อป ลดหย่อนภาษี 15,000 ช่วยหนุนเศรษฐกิจชาติช่วงปลายปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมแถลงรายละเอียดมาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ด้าน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง คาดว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย เพราะจะกระตุ้นให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น แม้แต่สินค้าเงินผ่อน เชื่อจะสามารถทำให้จีดีพีประเทศเติบโต 0.2%   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/sdOUBZSxaCg  

 3,615
เศรษฐกิจ
25 ธ.ค. 58

คลังเตรียมแถลงมาตรการกระตุ้นจับจ่ายช่วงปีใหม่ 25-31 ธ.ค. เว้นภาษีช็อปปิ้ง 15,000 บาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมแถลงมาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิ­จในช่วงปลายปี 2558 ในวันที่ 25 มกราคม 2558 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ­นค้าหรือค่าบริการในระหว่างวันที่ 25-31 ธ.ค. จาก ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเ­ป็นใบกำกับภาษี เต็มรูปแบบตาม ม.86/4 แห่งประมวลภาษีรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/muhrETGbX_0  

 2,244
เศรษฐกิจ
24 ธ.ค. 58

คลังเตรียมปฏิรูปโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะลดอัตราสูงสุดให้ต่ำลงกว่า 35% เนื่องจากปัจจุบัน อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยังมีลักษณะเขย่งกันอยู่ โดยนิติบุคคลอยู่ในอัตรา 20% หลังภาคเอกชน เรียกร้องภาครัฐว่า ควรจะปรับอัตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้มีอัตราที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เหมือนเช่นในอดีต เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-MtaWQBOyrI  

 2,010
เศรษฐกิจ
23 ธ.ค. 58

คลังเล็งออกมาตรการภาษี กระตุ้นการจับจ่ายช่วงปีใหม่

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ระบุว่ารัฐบาลเตรียมออกมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชนออกมาช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยหนึ่งในนั้นจะออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในระหว่างวันที่ 25 -31 ธ.ค.58 จำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาท โดยให้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม ม.86/4 แห่งป.รัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ พร้อมทั้งมาตรฐานปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะลดอัตราสูงสุดให้ต่ำลงกว่า 35% เพื่อไม่ให้เขย่งกับภาษีนิติบุคคลที่ลดเหลือ 20% ในปัจจุบัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Jlq3Qh_jFZ8  

 2,027
เศรษฐกิจ
23 ธ.ค. 58

คลังเล็งกระตุ้นจับจ่าย เที่ยว-ช็อปก่อนสิ้นปี ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 15,000

กระทรวงการคลังเตรียมสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณามาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 58 คือ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในระหว่างวันที่ 25 -31 ธ.ค.58 จำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาท โดยให้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม ม.86/4 แห่งป.รัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dVb4yBbEOiw  

 3,052
เศรษฐกิจ
16 ต.ค. 58

เอกชนหนุนมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ รมว.คลังยันไม่ซ้ำรอยรถคันแรก

ภาคเอกชนสนับสนุนมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นของรัฐบาล ชี้จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของภาพรวมประเทศ ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจงมาตรการนี้จะไม่ติดกับดักหนี้เหมือนโครงการรถคันแรกอย่างที่นักวิชาการบางกลุ่มออกมาวิจารณ์ ยันไม่ได้สนับสนุนให้ ปชช.ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะบ้านเป็นปัจจัย 4 ไม่ใช้สิ่งฟุ่มเฟือยเหมือนรถยนต์    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/PK1-73YapGY    

 1,688
เศรษฐกิจ
13 ต.ค. 58

คลังชงมาตรการกระตุ้นอสังหาฯระยะสั้น เข้า ครม.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์มาให้พิจารณาแล้ว ซึ่งได้นำเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (13 ต.ค.2558) มีรายงานว่าชุดมาตรการดังกล่าว อาจมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย ส่วนค่าจดจำนองอาจลดเหลือ 0.01% จากอัตราเดิม 1% เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/jlkWmqBRXDU    

 3,902
เศรษฐกิจ
13 ต.ค. 58

ภาคเอกชนแนะมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ

ภาคเอกชนเรียกร้องให้กระทรวงการคลังยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ในการโอนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 3.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลจะเป็นระยะสั้น มีระยะเวลา 6 เดือน ถึงเดือนมีนาคม 2558  ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MLJ0kRpYUMQ

 3,303
เศรษฐกิจ
13 ต.ค. 58

คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯเข้า ครม.วันนี้

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น มาให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา ซึ่งชุดมาตรการจะแก้ปัญหาที่สถาบันการเงิน พิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวด ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dOTr4QqKijY  

 2,415
เศรษฐกิจ
24 ก.ย. 58

คลังแนะคนไทยออมเงินระยะยาวไว้ใช้หลังเกษียณ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนา “เงินใช้หลังเกษียณ ความรับผิดชอบของใคร” ระบุรัฐบาลเตรียมหามาตรการรองรับเงินดูแลวัยเกษียณในช่วง 10 ปีข้างหน้า โตเพิ่มเป็น 800,000 ล้านบาท แนะออมเงินระยะยาวเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ เนื่องจากประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ      ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/KFhxwKcDQOM  

 2,212
เศรษฐกิจ
07 ก.ย. 58

คลังเล็งคืนภาษีส่งออกรถยนต์มือสอง

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการคืนภาษีส่งออกรถยนต์มือ 2 ให้กับผู้ส่งออกรถยนต์ หรือ เต็นท์รถยนต์ เพื่อกระตุ้นส่งออกรถยนต์มือ2 เพื่อระบายรถยนต์ที่มีอยู่ในประเทศไปยังต่างประเทศ พร้อมนโยบายปลดล็อกโครงการรถยนต์คันแรกจาก 5 ปี เหลือ 3 ปี คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/YKhf5zrAV4o    

 13,532
เศรษฐกิจ
07 ก.ย. 58

คลังเล็งลดภาษี smes เหลือ 10%

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ต่อ ครม. เล็งลดหย่อนภาษีนิติบุคคลที่มีกำไรเกิน 3 แสนบาท - 1 ล้านบาท จะได้รับการลดหย่อนภาษี จัดเก็บเหลือ ร้อยละ 10 จากปัจจุบันที่จัดเก็บ ร้อยละ 15        ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/awFrlv0KyAE  

 4,905
เศรษฐกิจ
28 ส.ค. 58

คลังเล็งเสนอฟื้นโครงการกองทุนหมู่บ้าน

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะใช้แผนกระบวนการทำงานแบบกองทุนหมู่บ้าน เข้าไปปล่อยสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเตรียมปล่อยกู้ไร้ดอกเบี้ยวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ชมผ่านยูทูปได้ที่ :http://youtu.be/kF858Zo3Nes

 3,168
เศรษฐกิจ
06 ส.ค. 58

คลังตรวจเข้ม สั่งเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

กระทรวงการคลัง ได้รับนโยบายจากจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ดูแลการเก็บภาษีการซื้อขายผ่านออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยจะตั้งทีมงานเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งมอบหมายให้ 3 กรมหลัก ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบและการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพราะร้านค้าออนไลน์มีต้นทุนต่ำจึงน่าจะมีกำไรมาก เมื่อเทียบกับร้านค้าที่มีหน้าร้านปกติ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/Ox1CtPCK76k

 7,880

Top