ค้นหา :

ผลการค้นหา "กระทรวงการคลัง"

เศรษฐกิจเข้มแข็ง
02 พ.ย. 59

ก.คลังลงนามกู้เงินญี่ปุ่น 5.79 หมื่นล้านบาท สร้าง รฟฟ.สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยกระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า รัฐบาลได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เป็นเงินกู้ จํานวน 166,860 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 57,907.26 ล้านบาท และกําหนดเบิกจ่ายเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 6 ปี นับจากวันที่สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.30 ต่อปี ยกเว้นในส่วนที่ปรึกษา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี กําหนดชําระปีละ 2 งวด โดยชําระในวันที่ 20 มกราคม และ 20 กรกฎาคม ของแต่ละปี 3. อัตราค่าธรรมเนียมเงินกู้ (Front-End Fee) ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้ 4. กําหนดชําระคืนเงินกู้ภายใน 15 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้เงินกู้ 5 ปี โดยผ่อนชําระปีละ 2 งวด ทุกระยะ 6 เดือน เป็นจํานวน 21 งวด ชําระคืนต้นเงินกู้งวดแรกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และงวดสุดท้ายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2574 5. รัฐบาลได้กําหนดจะนําเงินกู้รายนี้ไปใช้จ่ายในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้างรถไฟชานเมือง ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยให้สถานีบางซื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อการเดินรถไฟทางไกลสายเหนือและสายอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเดินทางจากภาคใต้และตะวันออกในอนาคต โดยจะเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟชานเมืองช่วงบางซื่อ -ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน รวมทั้งลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/UtJ2f3-u-Tc    

 1,662
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
01 พ.ย. 59

ก.คลัง เตือนอย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรัฐบาล

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า มีประชาชนจำนวนมากจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สอบถามมายังสายด่วน 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับโครงการเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของกลุ่มหรือชมรมต่างๆ ว่าเป็นโครงการในความสนับสนุนของกระทรวงการคลังหรือไม่   ซึ่ง สศค. ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นโครงการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ของกระทรวงการคลังหรือของรัฐบาลแต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เมื่อมีผู้ชักชวนให้กู้ยืมเงินในโครงการใดๆ ที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมและพฤติการณ์ เช่น แอบอ้างว่ามีแหล่งเงินกู้วงเงินสูง หรือกำหนดดอกเบี้ยต่ำ (เช่น ร้อยละ 1 ต่อปี ) ระยะเวลาชำระคืนนาน 10 ปี และกู้ได้โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน   โดยขอให้ประชาชนศึกษาเงื่อนไขในเอกสารสำคัญต่างๆ อย่างรอบคอบ อย่าลงนามในเอกสารสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกันเงินกู้ สัญญาขายฝาก หรือหนังสือยอมรับสภาพหนี้ใดๆ ในสัญญา เนื่องจากประชาชนอาจถูกหลอกลวงทำให้ตกเป็นลูกหนี้ผู้มีภาระหนี้หนัก และถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ในภายหลัง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Vb4Slkokbq4    

 1,968
การเมืองเข้มข้น
21 ต.ค. 59

คลังออกหนังสือเรียกเก็บค่าเสียจำนำข้าวกับ 'ยิ่งลักษณ์' 3.5 หมื่นล้าน

กระทรวงการคลังได้จัดส่งเอกสารคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าว ให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท ตามอำนาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยจะให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขั้นตอนและเวลาเชื่อว่าไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2559 คำสั่งต้องถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่ทราบว่าทางกระทรวงการคลังลงนามหรือยัง เพราะเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาล และถ้ามีการลงนามแล้ว จำเป็นต้องส่งเรื่องน.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งภายใน 30 วัน หลังจากวันได้รับหนังสือ ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะเตือนอีกภายใน 15 วัน และถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งน.ส.ยิ่งลักษณ์​ต้องไปฟ้องศาลปกครอง และระหว่างนี้จะไม่มีการยึดและอายัดทรัพย์อะไรทั้งสิ้น    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/p9cBSxiB0OA  

 3,138
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
23 ก.ย. 59

คลังเตรียมคลอดประกันอุบัติเหตุ ให้ผู้มีรายได้น้อย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะออกมาตรการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน 8.3 ล้าน คน โดยหากเสียชีวิตจะได้เงิน 1 แสนบาท และหากบาดเจ็บหรือป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ จะได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงมากขึ้น โดยจะเปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยลงทะเบียน ในเดือน พ.ย.นี้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JJDKfPgVqYU  

 4,175
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
22 มิ.ย. 59

ครม.เห็นชอบทุ่ม 4.5 หมื่นล้านออก 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงว่า ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/2560 จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 4.55 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ไร่ละ1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ มีเกษตรกรได้ประโยชน์ 3.7 ล้านราย วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท 2.โครงการพักชำระหนี้เงินต้น2 ปี ลดดอกเบี้ย 3% สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส.วงเงินไม่เกิน5 แสนบาท โดย ธ.ก.ส.และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยคนละ1.5% มีเกษตรกรได้รับประโยชน์2 ล้านราย วงเงิน 5.4 พันล้านบาท 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางการเงินและการปรับการผลิตแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 258 ล้านบาท ตั้งเป้าจำนวนเกษตรกร3 แสนคน ต่อไปจะยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป้าหมาย1.5 หมื่นคน 4.โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 วงเงิน 2.07 พันล้านบาท สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส.จำนวน1.5 ล้านราย จำนวน 30 ล้านไร่ โดย ธ.ก.ส.ช่วยออกเบี้ยประกันไร่ละ 40 บาท วงเงิน 1,200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรัฐบาลชดเชยให้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/n0SySInrRRI

 2,234
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
07 มิ.ย. 59

คลังเสนอนายกฯใช้ ม.44 แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ดัน 'ภาษีที่ดิน' เข้า ครม.วันนี้

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้นายกฯใช้ม.44 จัดการปัญหาหนี้นอกระบบ และเสนอ ครม.อนุมัติแผนแก้หนี้นอกระบบเร็ว ๆ นี้ พร้อมดันโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอีกรอบในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3fkQHmqkrNk

 1,435
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
06 มิ.ย. 59

คลังเตรียมเข็น 'ภาษีที่ดิน' เข้าครม.อีกรอบ ยันได้ใช้แน่ในรัฐบาลนี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมดันโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอีกรอบในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะจัดเก็บภาษีตามมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง แต่จะยกเว้น กรณีบ้านที่อยู่อาศัยหลังแรก, ที่ดินเพื่อทำการเกษตร ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50ล้านบาท แต่หากเป็นบ้านหลังที่ 2 , บ้านหลังที่ 2 เพื่อการเช่า ,สิ่งปลูกสร้างเพื่อธุรกิจเป็นศูนย์การค้า/โรงแรม ฯลฯ ต้องเสียภาษี มั่นใจสามารถประกาศใช้ได้ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา    ชมได้ที่ยูทูป https://youtu.be/lPb0QCRh6rs

 1,257
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
20 เม.ย. 59

ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างภาษี เงินเดือนไม่ถึง 2.6 หมื่น ไม่ต้องเสียภาษี

ครม.เห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยขยับวงเงินสูงสุดของการเสียภาษี ในกลุ่มผู้มีรายได้ตั้งแต่ 2 - 4 ล้านบาทเดิม เสียภาษีในอัตรา 30% ปรับเป็น 2 - 5 ล้านบาท เสียภาษี 30% ส่วน 5 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 35 % ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ ยังเสียภาษีในอัตราเท่าเดิม โดยคนมีเงินได้ตั้งแต่ 1-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี รายได้ 150,001-300,000 บาท เสียภาษี 5% รายได้ 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% รายได้ 500,001-750,000 บาท เสียภาษี 15% รายได้ 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% รายได้ 1,000,001 - 2,000,000 บาท เสียภาษี 25% ขณะที่รายได้ 2,000,001-5,000,000 บาท จะเสียภาษี 30% และรายได้ 5,000,000 บาทขึ้นไป เสียภาษี 35% ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนบุคคล จากเดิมกำหนดไว้ 40 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท แก้ไขใหม่ เพิ่มเป็น 50 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าลดหย่อนส่วนตัว จาก 30,000 บาทต่อคน เพิ่มเป็น 60,000 บาทต่อคน และบุตรที่ได้รับการลดหย่อน 15,000 บาทต่อคน จำนวนไม่เกิน 3 คน เพิ่มเป็น 30,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนบุตร ทั้งนี้การปรับโครงสร้างภาษีรอบใหม่ จะทำให้รายได้ภาษีลดลง 32,000 ล้านบาท แต่จะมีผู้ได้ประโยชน์ 20,000 คน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เพราะะจะทำให้ประชาชนระดับกลับมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น โดยจะมีผลบังคับในปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นแบบในปี 2561   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/GVVw9CdQf0g

 9,881
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
04 เม.ย. 59

คลังเร่งพิจารณา-ปรับแก้ภาษีที่ดินก่อนเสนอ ครม.

กระทรวงการคลังแจงอยู่ในระหว่างพิจารณาและปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนนำเสนอ ครม.ยันไม่กระทบต่อประชาชน ชี้นำมาแทนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ยันเป็นการปรับปรุงวิธีการเก็บให้ทันสมัยขึ้น และลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าอาจมีการพิจารณาไม่เก็บภาษีกับบ้านที่ราคาไม่ถึง 10 ล้านบาทอาจได้รับการยกเว้น    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/t2gZpeG7HZ0  

 1,231
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
21 มี.ค. 59

คลังชง ครม.แจกเงิน ขรก.คนละ1พัน กระตุ้นจับจ่ายช่วงสงกรานต์

กระทรวงการคลังจ่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้านแหล่งข่าวระบุอาจมีนโยบายการแจกเงินให้กับราชการเป็นวงเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ให้กับราชการระดับล่าง และกลางที่ไม่มีเงินประจำตำแหน่งคนละ1พันกว่าบาท เพื่อใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/FYVVSDR87co    

 30,706
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
24 ก.พ. 59

ครม.เห็นชอบเทงบ 9.3 หมื่นล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงภัยแล้ง

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจงยังไม่ได้รับรายงานการปิดประตูน้ำ64แห่ง ป้องกันน้ำเค็มรุกพื้นที่น้ำจืด เชื่อสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่รุนแรง ในส่วนของน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคยังสามารถแก้ไขปัญหาได้ในส่วนของภาคการเกษตรมอบผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดดูแล ยันหากมีความเสียหายต้องมีการดูแล ด้าน ครม.อนุมัติแผนกระทรวงการคลังโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. ใน มาตรการ โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและเจ้าพระยา มีพื้นที่งดเพาะปลูก 10.70 ล้านไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 476,000 ราย โดยมาตรการดังกล่าว มีวงเงินกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย โครงการแรก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะปล่อยกู้ฉุกเฉินให้ลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรายละ 12,000 บาทไปใช้จ่าย มีเกษตรกรได้ประโยชน์ 500,000 ราย เป็นเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ส่วน 6 เดือนที่เหลือคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ส่วนโครงการที่ 2 เป็นโครงการสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ภาคเกษตรในระดับตำบล โดยจะให้สินเชื่อเอสเอ็มอี เกษตรวงเงิน 72,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย 72,000 ราย ปล่อยกู้สูงสุด ไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 10 ปี โดย 7 ปีแรกคิดดอกเบี้ย 4% และ 3 ปีที่เหลือคิดดอกเบี้ยอัตราปกติ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NBewMxyXgMs      

 9,681
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
05 ม.ค. 59

สรรพากรเสนอลดภาษีบุคคลธรรมดาปี60 รายได้ 2-3 หมื่นไม่ต้องเสียภาษี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกฎหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2559 และจะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา โดยจะมีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2560 ซึ่งจะสามารถยื่นเสียภาษีได้ในวันที่ 1มกราคม-31มีนาคม 2561 โดยจะมีการเพิ่มการหักค่าลดหย่อนรายบุคคลให้ตรงกับความเป็นจริง และปรับลดเพดานการจัดเก็บสูงสุดจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะทำให้คนมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษีจากเดิม 20,000 บาทต่อเดือน   สำหรับปัจจุบันมีบุคคลธรรมดายื่นแบบชำระภาษีจำนวน 10 ล้านคน มีผู้เสียภาษีจริงประมาณ 6-7 ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้มีรายได้สุทธิเกิน 4 ล้านบาท ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราสูงสุด 35% อยู่ 1-2% ของผู้ที่ยื่นแบบทั้งหมด ซึ่งถือเป็นจำนวนไม่มาก และการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีรายได้มากและน้อยมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะสอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลที่เสียอยู่ 20% และเสียภาษีเงินปันผลอีก 8% รวมเป็น 28% ซึ่งหากลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 35% เหลือ 30% ก็จะมากกว่าภาษีนิติบุคคลธรรมดา 2% เท่านั้น   ด้านพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในกรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท และแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ หรือ บัญชีเล่มเดียว ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง   โดยกรมสรรพากรจะเปิดให้แจ้งการใช้บัญชีเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559 หรือภายในระยะเวลา 60 วัน นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 รวมถึงยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 สำหรับกำไรส่วนที่ไม่เกิน 3 แสนบาท และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 3 แสนบาท   สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้มีการจดแจ้งต่อสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว   ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือในการขยายธุรกิจ และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน แต่ยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่ก็จะช่วยเพิ่มการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐได้ 5,000 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษีอย่างยังยืนในอนาคต   พร้อมกันนี้ยังเตรียมหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นำกลับมาพิจารณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและนำรายได้จากทรัพย์มาพัฒนาประเทศ รวมถึงภาษีสิ่งแวดล้อม บนสมมติฐานผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม ผู้สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องรับภาระในการบำบัดของเสีย       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/oIrYwKeC1-Q

 26,661
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
25 ธ.ค. 58

แนะร้านค้าออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ รับมาตรการกระตุ้นช็อปปลายปี ลดหย่อนภาษี 1.5 หมื่น

จากมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ โดยกลุ่มคนที่เสียภาษีหากเข้าร่วมโครงการต้องนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน มายื่นเป็นหลักฐาน โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1.คำว่า "ใบกำกับภาษี" 2.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ 3.ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ 4.ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 5.หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) 6.วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี 7.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 8.จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AqgqToHRfH4    

 17,156
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
25 ธ.ค. 58

คลังคาดมาตรการกระตุ้นช็อป ลดหย่อนภาษี 15,000 ช่วยหนุนเศรษฐกิจชาติช่วงปลายปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมแถลงรายละเอียดมาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ด้าน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง คาดว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย เพราะจะกระตุ้นให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น แม้แต่สินค้าเงินผ่อน เชื่อจะสามารถทำให้จีดีพีประเทศเติบโต 0.2%   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/sdOUBZSxaCg  

 3,485
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
25 ธ.ค. 58

คลังเตรียมแถลงมาตรการกระตุ้นจับจ่ายช่วงปีใหม่ 25-31 ธ.ค. เว้นภาษีช็อปปิ้ง 15,000 บาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมแถลงมาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิ­จในช่วงปลายปี 2558 ในวันที่ 25 มกราคม 2558 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ­นค้าหรือค่าบริการในระหว่างวันที่ 25-31 ธ.ค. จาก ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเ­ป็นใบกำกับภาษี เต็มรูปแบบตาม ม.86/4 แห่งประมวลภาษีรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/muhrETGbX_0  

 2,176

Top