ค้นหา :

ผลการค้นหา "งบประมาณ"

การเมือง
11 ก.ย. 57

อธิบดีกรมโยธาฯยันใช้งบซื้อไมโครโฟนทำเนียบโปร่งใส

นายมณฑล สุดประเสริฐ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมตัวแทน บริษัท อัศวโสภณ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ ชี้แจงกรณี ปรับปรุง ซ่อมแซม และบูรณะ อาคารบัญชาการ1และ2 ทำเนียบรัฐบาล โดยนายมณฑล ยืนยันว่าขณะนี้ ยังไม่การจ่ายเงินล่วงหน้าตามที่มีกระแสข่าว ว่ามีการจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว 15 % และยังไม่ดำเนินการเซ็นสัญญา เนื่องสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ภายใต้งบประมาณ 169 ล้านบาท ทั้งนี้กรมโยธาธิการฯได้คัดเลือก บริษัท อัศวโสภณ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพราะเป็นบริษัทที่มประสบการณ์เรื่องระบบเสียง และได้เสนออุปกรณ์ไมโครโฟน รุ่น DCNM-MMD ของ Bosch ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทอัศวโสภณ เสนอราคากลางที่ 145,000 บาท และมีการต่อรองให้ลดอีกราคา 35% ซึ่งกรมโยธาธิการพอใจในราคาที่ 94,250 บาทต่อเครื่อง ทำให้ราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เหลือ 53 ล้าน 8 แสนบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 67 ล้าน 9 แสน 8 หมื่น 8 พันบาท ลดลงถึง 14 ล้าน 1 แสน 8 หมื่น 8 พันบาท ขณะเดียวกัน ยังชี้แจงการติดตั้งจอพลาสมาในราคาที่สูง ว่าขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการติดตั้งระบบ LED แทน เนื่องจากมีความคมชัด และมีราคาที่ต่ำกว่า โดยมีราคาจัดซื้อประมาณ 300,000 บาท แต่ยังไม่มีการสรุปตัวเลข เพราะอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมโยธาและผังเมือง ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบทั้งทางอาญาและทางวินัย หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น โดยขอเวลาอีก 2 วันเพื่อสรุปตัวเลขการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ก่อนเผยแพร่ ด้านนาย ชาญชัย ตันติราษฎร์ ผู้อำนายการฝ่ายโครงการ บริษัทอัศวโสภณ จำกัด ยืนยันว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง พยายามต่อรองราคาจัดซื้อไมโครโฟน จากราคาประมาณการ 145,000 บาท มาโดยตลอดจนได้ข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน

 3,533
การเมือง
11 ก.ย. 57

อธิบดีกรมโยธาฯยันใช้งบซื้อไมโครโฟนทำเนียบโปร่งใส

นายมณฑล สุดประเสริฐ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมตัวแทน บริษัท อัศวโสภณ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ ชี้แจงกรณี ปรับปรุง ซ่อมแซม และบูรณะ อาคารบัญชาการ1และ2 ทำเนียบรัฐบาล โดยนายมณฑล ยืนยันว่าขณะนี้ ยังไม่การจ่ายเงินล่วงหน้าตามที่มีกระแสข่าว ว่ามีการจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว 15 % และยังไม่ดำเนินการเซ็นสัญญา เนื่องสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ภายใต้งบประมาณ 169 ล้านบาท ทั้งนี้กรมโยธาธิการฯได้คัดเลือก บริษัท อัศวโสภณ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพราะเป็นบริษัทที่มประสบการณ์เรื่องระบบเสียง และได้เสนออุปกรณ์ไมโครโฟน รุ่น DCNM-MMD ของ Bosch ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทอัศวโสภณ เสนอราคากลางที่ 145,000 บาท และมีการต่อรองให้ลดอีกราคา 35% ซึ่งกรมโยธาธิการพอใจในราคาที่ 94,250 บาทต่อเครื่อง ทำให้ราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เหลือ 53 ล้าน 8 แสนบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 67 ล้าน 9 แสน 8 หมื่น 8 พันบาท ลดลงถึง 14 ล้าน 1 แสน 8 หมื่น 8 พันบาท ขณะเดียวกัน ยังชี้แจงการติดตั้งจอพลาสมาในราคาที่สูง ว่าขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการติดตั้งระบบ LED แทน เนื่องจากมีความคมชัด และมีราคาที่ต่ำกว่า โดยมีราคาจัดซื้อประมาณ 300,000 บาท แต่ยังไม่มีการสรุปตัวเลข เพราะอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมโยธาและผังเมือง ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบทั้งทางอาญาและทางวินัย หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น โดยขอเวลาอีก 2 วันเพื่อสรุปตัวเลขการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ก่อนเผยแพร่ ด้านนาย ชาญชัย ตันติราษฎร์ ผู้อำนายการฝ่ายโครงการ บริษัทอัศวโสภณ จำกัด ยืนยันว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง พยายามต่อรองราคาจัดซื้อไมโครโฟน จากราคาประมาณการ 145,000 บาท มาโดยตลอดจนได้ข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน

 3,533
ต่างประเทศ
04 ก.ย. 57

ยูเอ็นคาดใช้งบกว่า600ล้านดอลล่าร์ยับยั้งเชื้ออีโบลา

สหประชาชาติคาดใช้งบประมาณกว่า600ล้านดอลล่าร์ยับยั้งเชื้ออีโบลาที่ระบาดอย่างหนัก 

 2,129
ต่างประเทศ
04 ก.ย. 57

ยูเอ็นคาดใช้งบกว่า600ล้านดอลล่าร์ยับยั้งเชื้ออีโบลา

สหประชาชาติคาดใช้งบประมาณกว่า600ล้านดอลล่าร์ยับยั้งเชื้ออีโบลาที่ระบาดอย่างหนัก 

 2,129
เศรษฐกิจ
27 ส.ค. 57

คสช.อนุมัติงบกว่า5พันล้านแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ในฐานะรองหัวหน้าเศรษฐกิจ คสช. เป็นตัวแทนเจรจากับกลุ่มชาวสวนยาง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขราคายางพาราตกต่ำ พร้อมกันนี้ยังมีมติอนุมัติงบประมาณ 5,938 ล้านบาท  ครอบคลุมในระยะเวลา 10 ปี แก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

 9,323
เศรษฐกิจ
27 ส.ค. 57

คสช.อนุมัติงบกว่า5พันล้านแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ในฐานะรองหัวหน้าเศรษฐกิจ คสช. เป็นตัวแทนเจรจากับกลุ่มชาวสวนยาง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขราคายางพาราตกต่ำ พร้อมกันนี้ยังมีมติอนุมัติงบประมาณ 5,938 ล้านบาท  ครอบคลุมในระยะเวลา 10 ปี แก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

 9,323
การเมือง
26 ส.ค. 57

ม.ล.ปนัดดาโพสต์เฟซบุ๊กแจงไม่ได้เหมารวมปมพาดพิง อบจ.ใช้งบฟุ่มเฟือย

สมาชิก อบจ.ทั่วประเทศจี้ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อย่าเหมารวมใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย ด้านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงกรณีที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย อบจ.นัดแต่งชุดดำ เนื่องจากไม่พอใจการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กที่ระบุถึงการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. อย่าง ฟุ่มเฟือย ว่า ที่ผ่านมาตนรับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาหลายจังหวัดซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ดังนั้นสิ่งที่นำเสนอออกไป เป็นไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งหากทำให้ใครไม่สบายใจก็ต้องขออภัย อีกทั้งสิ่งที่พูดออกไปเป็นเพราะอยากเห็นการทำงานของจังหวัด ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งหากทุกคนประหยัดและการลดความฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับพื้นที่ของตัวเอง อย่างไรก็ตามตนยินดีที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ที่จะแต่งชุดดำประท้วงด้วยตัวเอง และยืนยันว่าตนไม่เคยเหมารวม ซึ่งเป็นการกระทำของนักการเมืองท้องถิ่นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยรายชื่อของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

 3,312
การเมือง
25 ส.ค. 57

สมาคม อบจ.นัดแต่งดำ ไม่พอใจถูก ม.ล.ปนัดดา พาดพิงใช้งบฟุ่มเฟือย-นั่งเฟิร์สคลาส

สมาคม อบจ.นัดแต่งดำ ไม่พอใจถูก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงใช้งบฟุ่มเฟือย นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส ดื่มไวน์ขวดละแสน 

 7,926
การเมือง
25 ส.ค. 57

สมาคม อบจ.นัดแต่งดำ ไม่พอใจถูก ม.ล.ปนัดดา พาดพิงใช้งบฟุ่มเฟือย-นั่งเฟิร์สคลาส

สมาคม อบจ.นัดแต่งดำ ไม่พอใจถูก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงใช้งบฟุ่มเฟือย นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส ดื่มไวน์ขวดละแสน 

 7,926
เศรษฐกิจ
22 ส.ค. 57

คาดใช้งบ5.5หมื่นล้านจ่ายภาษีคนจน18ล้านคนทั่วประเทศ

กระทรวงการคลังคาดใช้งบ5.5 หมื่นล้านบาท เพื่อจ่ายเงินภาษีคนจนให้แก่ผู้มีรายได้น้อย18ล้านคนทั่วประเทศ   

 3,899
ข่าวภูมิภาค
21 ส.ค. 57

ประปาเชียงใหม่ลงพื้นที่แจงน้ำไม่ไหล เหตุงบหมด

ประปาเชียงใหม่ลงพื้นที่แจงน้ำไม่ไหลหลังถูกชาวบ้านร้องเรียน ชี้งบประมาณหมด ต้องรอการอนุมัติรอบใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง 

 2,950
ข่าวภูมิภาค
21 ส.ค. 57

ประปาเชียงใหม่ลงพื้นที่แจงน้ำไม่ไหล เหตุงบหมด

ประปาเชียงใหม่ลงพื้นที่แจงน้ำไม่ไหลหลังถูกชาวบ้านร้องเรียน ชี้งบประมาณหมด ต้องรอการอนุมัติรอบใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง 

 2,950
การเมือง
19 ส.ค. 57

ที่ประชุมสนช.เห็นชอบร่างงบประมาณ 2558

ที่ประชุมสนช.เห็นชอบร่างงบประมาณ 2558 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 183 เสียง งดออกเสียง 3 เตรียมนัดประชุมเลือกนายก 21 สิงหาคมนี้

 3,171
การเมือง
19 ส.ค. 57

ที่ประชุมสนช.เห็นชอบร่างงบประมาณ 2558

ที่ประชุมสนช.เห็นชอบร่างงบประมาณ 2558 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 183 เสียง งดออกเสียง 3 เตรียมนัดประชุมเลือกนายก 21 สิงหาคมนี้

 3,171
การเมือง
19 ส.ค. 57

มติ สนช.183เสียงรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 58 วาระแรก

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในวาระ 1 โดยมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 50 คน เป็นตัวแทนจากสนช.40 คน คสช.10 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน โดยจะพิจารณาวาระ 2 ในวันที่ 11 กันยายน และจะนำเข้าพิจารณาวาระ3 ในวันที่ 17-18 กันยายน ต่อไป อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นการประชุมสนช. ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ได้เรียกประชุมและมีมติเลือกพล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีการประชุม ของคณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. และ คณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติชั่วคราว เพื่อพิจารณาข้อบังคับการประชุมและกำหนดการประชุมสนช. ทั้งนี้สนช.จะมีประชุมครั้งต่อไปวันที่ 21 สิงหาคม โดยคาดว่าอาจจะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ด้วย โดยในช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสนช.ว่า การจัดทำร่างพรบ.งบประมาณดังกล่าว จะเน้นแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีกลไกในการตรวจสอบ โดยทุก 3 เดือนต้องรายงานผล

 2,898

Top