ค้นหา :

ผลการค้นหา "ประยุทธ์จันทร์โอชา"

การเมือง
16 ก.ค. 62

ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายซักฟอกนโยบายรัฐบาล 'บิ๊กตู่' ดักห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พรรคร่วมฝ่ายค้านนัดหารือการซักฟอกนโยบายรัฐบาล โดย นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เผยสิ่งที่เป็นปัญหาของประชาชนขณะนี้คือสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย รวยกระจุกจนกระจาย ขณะที่ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย บอกต้องตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของรัฐมนตรี   ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ขอให้ฝ่ายค้านใช้การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ เป็นการเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อร่างนโยบาย ไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/lNVx-RZPsh4

 1,192
การเมือง
16 ก.ค. 62

'บิ๊กตู่' อ่านสารอำลา คสช.-รัฐบาลเดิม เย็นนี้เตรียมนำ ครม.ชุดใหม่ ถวายสัตย์ฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ใช้เวลาในรายการ คสช. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย อ่านสารอำลา คสช. และรัฐบาลเดิม    "พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เมื่อคณะรัฐมนตรีคณะใหม่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณและรับหน้าที่แล้ว คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนหน้านั้น และคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลง   พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับบัดนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ มีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง มีรัฐบาลที่มาจากความเห็นชอบของรัฐสภา สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ได้รับหลักประกันคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญตามแบบอย่างนานาอารยประเทศ ปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขตามกฎเกณฑ์ปกติในระบอบประชาธิปไตยโดยไม่มีอำนาจพิเศษใด ๆ อีกต่อไป   แม้การปกครองเช่นนี้อาจล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบ้าง อาจติดขัดที่ขั้นตอนข้อจำกัดทางกฎหมาย การเมือง และงบประมาณบ้าง ต้องรับฟังความคิดเห็นโต้แย้งที่แตกต่างกันบ้าง แต่ก็เป็นไปตามครรลองของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งทุกคนทุกฝ่ายต้องเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อดทน อดกลั้น ไม่ขัดแย้งรุนแรง มีเหตุผล มีวินัย เคารพเสียงข้างมาก ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมโดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของไทย    ขอทุกท่านได้รับความขอบพระคุณและความปรารถนาดีอย่างจริงใจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง   ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของรัฐให้ความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ ฝ่ายนิติบัญญัติใหม่ ในอันที่จะรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยให้คงไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ จิตอาสา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป"       รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/3S16_zoELs8

 1,111
การเมือง
15 ก.ค. 62

รอฟัง! 'บิ๊กตู่' เตรียมออกสารขอบคุณ ปชช. ย้ำ ถก ครม.ใหม่หลังถวายสัตย์พรุ่งนี้ 5 โมงเย็น

นายกรัฐมนตรี เตรียมออกสาร ในนามหัวหน้า คสช.ขอบคุณประชาชนและทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันมา 5 ปี เตรียมประชุม ครม.ประยุทธ์ 2 พรุ่งนี้ หลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาน พร้อมเตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 25 ก.ค.นี้ ขอ ส.ส.ฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ ยังไม่ใช่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยืนยัน บรรจุแก้กฏหมายที่เป็นปัญหา แต่ไม่ระบุ ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่   วันที่ 15 ก.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. อารมณ์ดีชี้แจงการประชุม ครม.นัดพิเศษว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อขออนุมัติงบประมาณทิ้งทวน แต่เป็นการประชุมรับทราบความก้าวหน้าของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะรอไม่ได้จำเป็นต้องรับทราบว่าจะมีการดำเนินการโครงการใดบ้าง เพื่อสานต่อไปยังรัฐบาลหน้าที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ หลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาน และเห็นชอบถ้อยแถลงมติรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะต้องรับผิดชอบไปประชุม ที่ สปป.ลาว ในวันพรุ่งนี้    และขอความเห็นชอบ ผลลัพธ์ร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ที่จะมีการประชุมในวันที่ 30 ก.ค.นี้ จึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมหารือเรื่องการเตรียมการหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาน ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม ครม.ชุดใหม่ หารือระเบียบขั้นตอนการทำงานต่างๆ ในฐานะที่จะเป็นรัฐบาลต่อไป ซึ่งตนมีแผนรองรับการทำงาน แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้    โดยวันที่ 25 ก.ค.จะมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา เป็นกรอบการทำงานให้สอดรับกับนโยบายพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีการระมัดระวังหลายเรื่องขอให้เข้าใจ นโยบายจะต้องสอดคล้องกับเรื่องความมั่นคง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายระยะยาว ซึ่งการแถลงนโยบายรัฐบาล ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพราะเป็นคนละเรื่องเป็นคนละวาระ    จึงขอฝาก ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ให้ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง หลายอย่างยังทำงานไม่ตรงหน้าที่ เพราะไม่ใช่เรื่องของการทำงานอภิปรายการทำงานของรัฐบาล ต้องให้รัฐบาลทำงานก่อน ยืนยัน ให้เกียรติและเคารพทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ซึ่งต้องให้เกียรติประชาชน ที่เลือกเข้ามาเป็นหลัก    อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า จะสนับสนุนนโยบายพรรครร่วมรัฐบาลในเรื่องกฏหมายทุกฉบับ โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ไปขัดแย้งกับพรรคการเมืองใด เพราะเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ แต่ไม่ระบุชัดเจนว่าจะบรรจุเรื่องการแก้รัฐธรรมมนูญ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล    นายกรัฐมนตรี ยังเผยว่า จะมีการออกสารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ขอบคุณประชาชนและทุกหน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกันมา 5 ปี เพราะ คสช.จะสิ้นสุดสภาพในวันพรุ่งนี้หลัง ครม.ใหม่ เข้าเฝ้าถวายสัตย์   

 1,841
การเมือง
15 ก.ค. 62

'บิ๊กตู่' ถก ครม.ชุดเก่านัดพิเศษ ก่อนหมดวาระ ปัดตอบ พปชร.ทาบทามผู้ว่าหมูป่าลงชิงผู้ว่าฯกทม.

นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ ขอมติให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง สปป. ลาว และมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง ปัดตอบ ผู้ว่าหมูป่า ลงชิงผู้ว่า กทม.   วันที่ 15 ก.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ครม. ชุดใหม่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถึงสาเหตุเรียกประชุมครม. นัดพิเศษ เพราะมีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้ว แต่ยอมรับจะมีการหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง    พร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นเรื่องพรรคพลังประชารัฐจะทาบทาม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (อดีตผู้บัญชาการ ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ในวนอุทยานถ้ำหลวง เหตุการณ์ 13 ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง จ.เชียงราย) ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.    ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงปัญหา นายณรงค์ศักดิ์ ขาดคุณสมบัติลงผู้ว่า กทม . เพราะมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ครบ 1 ปีนั้น ไม่ทราบรายละเอียดบอกลงไม่ได้ก็ไม่ได้ พร้อมติดติดตลกให้ลงผู้ว่าพะเยาแทน    ส่วนการประชุมครม.วันนี้ นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่ยังค้างของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง MOU กับสปป.ลาว ซึ่งหากรอใหม่จะไม่ทัน แม้จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้ เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ดังนั้นรัฐมนตรีใหม่จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงให้ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปประชุมเพื่อร่วมลงนาม MOU.    ซึ่ง นายวิษณุ เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ตามนอกจากการขอมติ ครม. เพื่อให้ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปลงนาม MOU กับ สปป.ลาว แล้ว การประชุม วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอแนวทาง การช่วยเหลือเกษตรกรการเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมถึงคาดว่าจะมีการสรุปถึงแนวทางการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่แล้วเสร็จที่จะทำต่อ  

 820
การเมือง
12 ก.ค. 62

'พุฒิพงษ์' ดอดพบ 'บิ๊กตู่' ปัดหารือตำแหน่งโฆษกรัฐบาล

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ขนพระพุทธรูปจากกระทรวงกลาโหม เข้าห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการแล้ว ขณะที่พุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ ดอดพบนายกรัฐมนตรี และสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปฎิเสธมารับตำแหน่งโฆษกรัฐบาล   วันที่ 12 ก.ค. หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ครม. รัฐมนตรีแต่ละคนเริ่ม มีการขนข้างของย้ายเข้าห้องทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี อย่างเดียว ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกระทรวงกลาโหม ขนโต๊ะ หมู่บูชา พร้อมพระพุทธรูปปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ ครุฑ และรูปภาพ จากกระทรวงกลาโหม เข้ามาไว้ที่ห้องทำงานรองนายกฯ ที่ชั้น 4 ตึกบัญชาการ แล้ว    ขณะที่ นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยระบุ ว่าเดินทางมาพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่ปฎิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดว่าหารือประเด็นใดกับนายกรับมนตรี และยืนยันว่าไม่ได้เดินทางมารับตำแหน่งโฆษกรัฐบาล    จากนั้นได้เข้าพบ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ห้องทำงานตึกบัญชาการ ซึ่งนายสมคิด กล่าวภายหลังนายพุฒิพงษ์ เข้าพบ ว่า ได้แสดงความยินดี กับตำแหน่งใหม่ พร้อมได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และเชื่อมั่นว่านายพุฒิพงษ์ จะทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว    ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายพุทธิพงษ์ มาหารือประเด็นที่เกี่ยวการร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งคาดว่า จะส่งฉบับสมบูรณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้ภายในวันพรุ่งนี้ ส่วนความคืบหน้าการตั้งทีมโฆษกรัฐบาล เบื้องต้นยังไม่ได้ข้อยุติ แม้จะมีรายชื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทั้ง 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย โฆษก และ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วก็ตาม    ขณะที่นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าปฎิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ ศาสตราจารย์เคล้าส์ ชวาป (Professor Kluas Schwab) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร World Economic Forum (WEF) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย ที่ห้องสีม่วง    

 790
การเมือง
10 ก.ค. 62

นายกฯห่วงคนไทยใช้โซเชียล เกิดความแตกแยก-เกลียดชังในสังคม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการแชร์ข้อความและเสนอข่าวบิดเบือนผ่านโซเชียลมีเดียว่า ตนก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควร ซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมได้มากนัก เพราะหากเข้าไปควบคุมมากจนเกินไปก็จะมีหลายคนบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   ฉะนั้นอยู่ที่คนว่าจะเลือกเสพโซเซียลมีเดียนี้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สบายใจกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรง เกิดความเกลียดชัง ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง มีการแบ่งข้างเป็น 2 พวกก็ทำให้มีโอกาสลุกลามบานปลายไปในอนาคต ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/queioMM9dI0

 2,362
การเมือง
10 ก.ค. 62

'ประยุทธ์' ประชุม ครม.นัดสุดท้าย ขอบคุณที่ร่วมหัวจมท้าย ถ่ายรูปหมู่อำลา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม ครม. นัดสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์ 1   โดยนายกฯกล่าวขอบคุณ ครม.ทุกคนที่ร่วมงานกันมา ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ขอให้ทุกคนสุขภาพดี โชคดี ส่วนผู้ที่ไม่ได้ร่วม ครม.ชุดต่อไปมีอะไรเสนอแนะเข้ามาได้ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 15 คน ขาดเพียงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ชุติมาบุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ที่ลาไปราชการต่างประเทศ   พร้อมเผยว่า ครม.ชุดใหม่จะเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่เกินกลางเดือน ก.ค. ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน หลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณถ้าไม่มีปัญหาอะไรในวันนั้นตั้งใจพบปะพูดคุยกันของ ครม.เหมือนปฐมนิเทศ ใช้เวลาไม่นานพูดคุยถึงแนวทางการทำงานและพิจารณานโยบายรัฐบาลจะสอดคล้องกันอย่างไร ไม่ห่วงฝ่ายค้านจะตีรวน เพราะคนที่จะเสียผลประโยชน์คือประเทศและประชาชน ดังนั้นใครคิดตีรวนใคร่ครวญให้ดี ขอให้คำนึงผลประโยชน์ของชาติ อย่าให้เป็นประเด็นการเมืองมากนัก ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9Z-L8_B-aUk

 1,042
สรุปข่าว
10 ก.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 10 ก.ค.62 เด็ก ม.4โดดตึกเรียนดับ-นาที พ้น ส.ส.ภูมิใจไทย-โวยพ่อตายเพราะรอหมอนาน

-จับบ่อนขาใหญ่กลางเมืองสมุทรสาคร อ้างจ่ายส่วยผู้ว่าฯเปิดโจ๋งครึ่ม 24 ชม.จับนักพนันได้ 51 คน ของกลางเพียบ ที่มาของการบุกจับเพราะแม่บ้านสาวร้องผู้ว่าฯ ผัวติดพนันงอมแงม เล่นจนหมดตัวเป็นหนี้ ไม่ดูแลครอบครัว ไปตามถึงบ่อนพร้อมขู่แจ้งจับผัวโต้ไม่กลัวอ้างบ่อนจ่ายส่วยผู้ว่าฯ เมียเลยบุกถามความจริงกับผู้ว่าฯ จนผู้ว่ายัวะถูกอ้างชื่อ จึงสั่ง จนท.เข้าจับกุม เด้งทันควัน 4 เสือโรงพักสมุทรสาคร ผู้ว่าฯฉุนสั่งจับ บ่อนสมุทรสาครอ้างส่งส่วย เปิดเย้ย 24 ชม. หลังเมียผีพนัน บุกโวยถึงจวนผู้ว่าฯ ผัวติดงอมแงม   -เด็ก ม.4 โดดตึกอาคารเรียนเสียชีวิตในวันสอบกลางภาคที่ปราจีนบุรี เป็นเด็กเรียนเก่งเพิ่งสอบเข้าห้องพิเศษได้ พ่อเป็นหมอ แม่เป็นเภสัช พี่สาวสอบติดแพทย์ เพื่อนบอกเป็นคนตั้งใจเรียนมาก แต่ไม่สุงสิงกับเพื่อน หลังๆมีอาการเครียดอยู่ในใจ ผอ.บอกเด็กเรียนเก่งปรับตัวเข้าสังคมได้ยาก จนท.เร่งหาแรงจูงใจก่อเหตุ   -ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 1 เดือน ปรับ 8,000 บาท กรณียื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. อันเป็นเท็จปกปิดทรัพย์สินและหนี้สิน โดยนางนาที ให้การรับสารภาพ จึงลดโทษลงกึ่งหนึ่ง และให้รอลงอาญาไว้ เป็นเวลา 1 ปี   ทั้งนี้ศาลได้สั่งตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 โดยส่งพ้นให้นางนาที พ้นจากความเป็น ส.ส.ด้วย แม้จะครบกำหนด 5 ปี แล้ว แต่มีคุณสมบัติต้องห้าม ทำให้หมดโอกาสสมัคร ส.ส.และดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไป โดยพันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ จะได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.พรรคภูมิใจไทยแทน 'นาที' ความดันขึ้น หลังศาลตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี จ่อถูกพ้น ส.ส. หลังแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จ   -นายกฯประชุม ครม.ประยุทธ์ 1 ครั้งสุดท้าย ระบุไม่เกินกลางเดือน ก.ค. ครม.ชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ตั้งใจปฐมนิเทศ ครม.ใหม่ในวันนั้นด้วย ไม่ห่วงฝ่ายค้านตีรวนพิจารณางบ ขอร้องนักการมเองอย่าใช้เวทีสภามาล้มรัฐบาล 'ประยุทธ์' ประชุม ครม.นัดสุดท้าย ขอบคุณที่ร่วมหัวจมท้าย ถ่ายรูปหมู่อำลา   -นายกฯใช้อำนาจหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 สั่งยกเลิกประกาศ คสช.66ฉบับทิ้งท้าย ครม.ประยุทธ์ 1 อาทิ ขอความร่วมมือสื่อออนไลน์เผยแพร่ข่าว, ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ฯลฯ นายกฯยกเลิก 61 คำสั่ง คสช. ที่หมดความจำเป็น 'ปิยบุตร' จ่อเสนอญัตติศึกษาผลกระทบ   -นายกฯห่วงการแสดงความเห็นและการเสนอข่าวบิดเบือนทางโซเชียล ระบุตนได้รับผลกระทบพอสมควร ไม่สามารถควบคุมได้มากนัก เพราะถ้าเข้าควบคุมก็จะโดนวิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิ จึงอยู่ที่คนจะเลือกเสพอย่างไร อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม เกิดความเกลียดชัง แบ่งข้าง 2 ขั้ว อาจลุกลามบานลปายในอนาคต นายกฯห่วงคนไทยใช้โซเชียล เกิดความแตกแยก-เกลียดชังในสังคม    -ครม.อนุมัติงบ 4 พันกว่าล้านสั่งกองทัพใช้ยางพาราทำถนน 670 เส้นทาง ใช้ยางพารา 1.7 หมื่นตัน เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ส่วนลูกยางให้นำมาทำที่นอน,หมอนในค่ายทหารและเรือนจำ   -สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุ เหนือ-อีสานของไทย 160 อำเภอนอกพื้นที่ชลประทาน มีความเสี่ยงขาดน้ำ หลังฝนเดือนมิ.ย.ตกน้อยกว่าที่คาด ขณะที่พายุมูนเติมน้ำในเขื่อนได้น้อย ก.ค.-ส.ค.มีฝนทิ้งช่วง ซ้ำเติมภัยแล้ง เตรียมประสานฝนหลวงทำฝนเทียมเพิ่ม ห่วงภัยแล้งซ้ำเติมเศรษฐกิจ คาดฝนทิ้งช่วง ก.ค.-ส.ค. น้ำในเขื่อนเริ่มขาดแคลน    -ทหารเกณฑ์ร้องกองปราบถูกครูฝึกทำร้ายโหด เจ็บสาหัสจนต้องหนีกลับบ้าน แฉครูฝึกเป็นจ่าเวร 1 ผู้ช่วยจ่าเวร 2 ทนายแฉมีทหารไปดักรอบ้านผู้เสียหาย ให้รีบพากลับเข้ากรม ก่อนมากองปราบก็มีรถทหารจอดหน้าบ้าน กองทัพสั่งสอบครูฝึกทำเกินกว่าเหตุ บิ๊กป้อมชี้เป็นเรื่องบุคคล กองทัพตั้งกรรมการสอบแล้ว ไม่ใช่ความลับที่ต้องปิดบัง พลทหารร้องกองปราบ เอาผิดครูฝึกลงโทษโหด จนต้องหนีออกจากค่าย กองทัพตั้งกรรมการสอบแล้ว    -นายกฯสั่งตรวจสื่อต่างต่างชาติตีข่าว คู่รักออสซี่มาเที่ยวไทย ล้มป่วย 2 ปีหลังได้รับเชื้อปรสิต เชื่อติดเชื้อจากการกินผัดไทย นายกฯบอกเราก็กิน ไม่เห็นเป็นอะไร ไม่รู้ชาวต่างชาติไปกินที่ไหน สั่งตรวจสอบ สธ.ส่งทีมสอบข้อเท็จจริง รู้พิกัดแล้วเป็นร้านในศูนย์อาหารห้างในภูเก็ต ประสานผู้เชี่ยวชาญองค์กรระหว่างประเทศประเมินความเสี่ยง ชี้ผัดไทยเป็นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน ไม่ทำให้ติดเชื้อ 'บิ๊กตู่' สั่งตรวจสอบ ปมคู่รักออสซี่ อ้างกินผัดไทยจนป่วย 2 ปี รู้พิกัดร้านในห้างดังภูเก็ต    -ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น สั่งประหารชีวิตบังฟัตและพวกรวม 6 คน คดีฆ่ายกครัว 8 ศพที่กระบี่ ส่วนจำเลยที่ 7 ศาลสั่งเพิ่มโทษเป็นประหารชีวิต แต่จำเลยที่ 8 ยกฟ้อง เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังญาติยื่นอุทธรณ์ขอเพิ่มโทษจำเลยที่ 7-8 ญาติพอใจคำพิพากษา แต่ยังไม่พอใจ 100% จะปรึกษาอัยการยื่นฎีกาเพิ่มโทษจำเลยที่ 8 ต่อไป   -สาวเบตงร้องพ่อตายเพราะรอหมอนาน เล่าว่าพ่อเป็นโรคชิคุนกุนยา ปวดข้อเดินไม่ได้ พาไปหาหมอ พยาบาลให้นั่งรอบนรถเข็นหน้าห้อง ให้คนที่เป็นหนักกว่าเข้าไปก่อน นั่งรอ 3 คิวถูกแซงอีก 1 คิวจนพ่อตัวเย็น ความดันตก ถึงได้เข็นเข้าห้อง ปั๊มหัวใจนาน 40 นาทีไม่เป็นผล พ่อเสียชีวิต รพ.เบตงแจงคนไข้ตายเพราะช็อกจากการติดเชื้อ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ สั่งรัยกประชุมและตรวจวงจรปิด ยันความดันผู้ป่วยที่จุดคัดกรองยังปกติ จึงให้นั่งคอยตามคิว ส่วนที่ถูกแซงคิวเพราะคนป่วยที่มาทีหลังมีอาการหนักกว่าจึงให้เข้าไปก่อน แพทย์ชี้แจง หลังลูกสาวโวย พ่อรอคิวหมอนาน-ถูกแซงคิว จนความดันตก-หัวใจหยุดเต้นเสียชีวิต   -โจ๋หัวร้อนเบิ้ลเครื่อง จยย.เสียงดัง พอโดนต่อว่าฉุนยกพวกรุมสกรัม คนเจ็บบอกแค่ตะโกนต่อว่าจะเบิ้ลเครื่องทำไม แต่โดนรุมเจ็บปางตาย ตร.เตรียมเรียก 2 ฝ่ายชี้แจง จบด้วยดี หนุ่มต่อว่าวัยรุ่นเบิ้ลเครื่องเสียงดัง ยอมให้อภัย หลังถูกกลุ่มโจ๋รุมยำเจ็บ   -พ่อเลี้ยงตีลูกเลี้ยง 5 ขวบเจ็บน่วมที่แคมป์ก่อสร้างสมุทรปราการ กลับคำโยนความผิดใส่แม่แท้ๆเด็กเป็นคนทำร้ายลูกสาวตัวเอง ตนก็เคยโดนทำร้ายบ่อยหากทำอะไรไม่พอใจ ที่ยอมรับสารภาพตอนแรกเพราะไม่อยากพรากแม่ลูกจากกัน รักเมียจึงขอยอมติดคุกคนเดียว พ่อเลี้ยงกลับคำ โบ้ยแม่แท้ๆ ทำร้ายลูกสาว 5 ขวบหน้าปูด ยันเป็นคนรักเด็ก ไม่เคยตีลูกเลี้ยง    -หนุ่มขับเบนซ์ทับแรงงานต่างด้าวที่เมาหลับตอนกลางวัน กลางลานจอดรถเสียชีวิตย่านรามอินทรา เจ้าของร้านบอกเห็นคนตายเมาเดินไปมา คนขับรถมองไม่เห็นว่านอนอยู่ ส่วนคนขับเบนซ์ช่วยพาส่ง รพ.และรอมอบตัว หนุ่มขับเบนซ์เลี้ยวรถทับ ชายต่างด้าวเมาแอบงีบ ดับคาลานจอดรถหน้าบ้าน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/qNFb8Hwfd2Y

 5,575
สังคม-อาชญากรรม
09 ก.ค. 62

'บิ๊กตู่' เตือน ปชช. หลัง สธ. รายงานผลกระทบจากการใช้กัญชาที่ไม่ได้มาตรฐาน

นายกรัฐมนตรี เตือนประชาชน หลังกระทรวงสาธารณสุข รายงานเกิดผลกระทบจากการใช้กัญชาไม่ได้มาตรฐาน   วันที่ 9 ก.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจ้งเตือนประชาชนถึงปัญหาการใช้กัญชา ซึ่งได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่ง ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อย่างไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ทราบว่าเอามาจากไหน ขณะที่มีหลายคนใช้กัญชาอย่างเดียว โดยไม่รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันประกอบด้วย ทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น ดังนั้นต้องมีการควบคุมโดยรัฐบาลซึ่งจะทำการหารือต่อไป    พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนรู้ถึงความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน แต่ต้องดูแลสุขภาพของประชาชนด้วย เพื่อให้การใช้กัญชารักษาโรคเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับโรค   อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากดอกกัญชาต้องมีการสกัดอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันต้องเตรียมการทำตำรับยาที่ผลิต ใช้ประโยชน์และสกัดได้เอง เพราะใบกัญชามีโทษอยู่ ส่วนดอกก็ยังไม่มีการรับรอง และอาจจะควบคุมได้ไม่มาก ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปขัดแย้งกับใครและไม่ได้ขัดข้องหากเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชน อย่างไรก็ตามจะมีการตั้งกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้ให้กระจ่างชัด     

 910
การเมือง
09 ก.ค. 62

'ลุงตู่' รักสัตว์ ป้อนนมพะยูนน้อย 'ยามีล' อวยพรให้เติบโตแข็งแรง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ภูเก็ต พร้อมเดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล พื้นที่อนุบาลและฟื้นฟู เพื่อแวะเยี่ยมและให้นมลูกพะยูนที่มาเกยตื้น   โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานชื่อให้ว่า 'ยามีล' เป็นภาษายาวี แปลว่าชายรูปงามแห่งท้องทะเล และรับไว้ดูแลในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริฯ   โดยนายกฯได้ป้อนนมสอบถามถึงการอนุบาล พร้อมให้กำลังใจและขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอย่างดี ทำให้มีพะยูนไทยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่นายกฯได้พูดกับลูกพะยูนยามีลว่า “ขอให้หายเร็วๆ เติบโตเป็นพะยูนที่แข็งแรงต่อไป” ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mzs39Q0axqE

 1,069
การเมือง
09 ก.ค. 62

'วิษณุ' ปัดสองมาตรฐาน ชี้คดีศาลวินิจฉัยสถานะ 'บิ๊กตู่' เทียบกับ 'ธนาธร' ไม่ได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการที่ประธานสภาส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   โดยนายวิษณุระบุ เรื่องนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ และนำไปเปรียบเทียบกับคดีของนายธนาธร ไม่ได้ ถ้ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยศาลจึงสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ แต่ถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็รับเรื่องไว้แล้วดำเนินการต่อไป ศาลวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น มันไม่ใช่เรื่อง 2 มาตรฐาน มันมีเกณฑ์ของเขา   ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีปัญหา ไม่มีความเดือดร้อน การทำอะไรที่อยู่ในเกณฑ์ในกติกา เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และดำเนินไปได้ แต่ที่ไม่ถูกต้องคือการไปดึงเกมลงสู่ท้องถนน ตรงนี้แหละสำคัญกว่า ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/iNm63q5b6Ys

 1,338
การเมือง
08 ก.ค. 62

‘บิ๊กป้อม’ ไม่ห่วง ‘บิ๊กตู่’ ถูกสอบคุณสมบัติ ยันไม่กระทบความเชื่อมั่น รบ.

วันที่ 8 ก.ค. 62 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ว่ามีความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวหรือไม่ว่า ตนเองไม่มีความกังวลในเรื่องนี้ และยังสามารถทำงานได้อยู่ เชื่องว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เคยตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว    พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวถึงกรณีคุณสมบัติของนายธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ที่มีรายชื่อนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องจากถูกคดีในต่างประเทศจะมีความเหมาะสมหรือไม่ ว่า เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบให้ชัดเจน เมื่อถึงตำแหน่งของตนเองในรัฐบาลชุดใหม่นั้น พลเอกประวิตร กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ไม่มีความชัดเจน ก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันที    นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งเงื่อนไขกับนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว ว่าจะต้องไม่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก หากให้ตำรวจเข้าไปคุ้มครองว่า ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ตนเองได้รับรายงานมาว่าจ่านิว ได้กลับบ้านแล้ว ซึ่งความหมายของไม่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ไม่ให้จ่านิวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก  

 791
การเมือง
08 ก.ค. 62

‘วิษณุ’ ชี้ ศาล รธน. มีหลักเกณฑ์ ไม่ 2 มาตรฐาน ปมวินิจฉัยคุณสมบัติ ‘บิ๊กตู่’ ขออย่าเทียบกรณี ‘ธนาธร’

วันที่ 8 ก.ค. 62 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึง กรณีกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยื่นเรื่องขอให้ประธานสภาฯ ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า ไม่มีอะไรผิดปกติ ส่วนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล และกรณีนี้จะเปรียบเทียบกับกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ เพราะศาลเป็นผู้สั่ง    พร้อมยกตัวอย่างการรับคำร้องปมถือหุ้นสื่อว่า ศาลได้ให้เหตุผลแล้วว่ากรณีใดจึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ ว่าเรื่องนี้เคยมีการตรวจสอบมาก่อนหรือไม่ ส่วนกรณีคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เคยระบุว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ม.82 หากศาลรัฐธรรมนูญมีเหตุอันควรให้สงสัย ก็จะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากศาลไม่สงสัยก็จะรับเรื่องไว้พิจารณา โดยเจ้าตัวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติ    ส่วนที่มีการนำไปเปรียบเทียบกับนายธนาธรและเกิดข้อถกเถียงในสังคมนั้น ส่วนตัวไม่ทราบ และไม่รู้จะไปเถียงกับใคร เพราะมีการให้อำนาจกับศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเองก็มีการวางหลักการการเอาไว้แล้วดังนั้นขอให้ไปดูก็รณี 41 ส.ส ปมถือหุ้นสื่อซึ่งมีการวินิจฉัยไว้ชัดเจน ว่าไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุใด และกรณีนายธนาธรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุใด ยืนยันไม่ใช่เรื่อง2 มาตรฐาน แต่เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ ดังนั้นกรณีนี้จะยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ให้นำหลักเกณฑ์มาดู    อย่างไรก็ตาม นายวิษณุย้ำว่า กรณีนี่จะไม่มีปัญหา เพราะศาลมีการวางหลักเกณฑ์อยู่แล้ว   ข่าวที่เกี่ยวข้อง 'วิษณุ' การันตี 'บิ๊กตู่' ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากศาล รธน.รับคำร้องวินิจฉัยสถานะ    

 2,673
การเมือง
08 ก.ค. 62

'วิษณุ' การันตี 'บิ๊กตู่' ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากศาล รธน.รับคำร้องวินิจฉัยสถานะ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการที่ประธานสภาฯส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช.สิ้นสุดลงเฉพาะตัว เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ เพราะเมื่อมี ส.ส.สงสัยก็ทำให้ชัดเจน ไม่มีปัญหา   ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง นายกฯยังปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ได้บอกว่าผิดอะไร ไม่มีเรื่องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน เพราะคำร้องเป็นการขอตีความสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องสงสัยว่าทำผิดกฎหมายหรือทุจริต ส่วนกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นคนละมาตรากัน ดังนั้นนายกฯสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ไม่มีผลกระทบอะไร   ด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีดังกล่าวทางข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตลอดจนพยานหลักฐานไม่มีอะไรซับซ้อน เพราะที่ผ่านมาศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ 3578/2560 ที่มีนายสมบัติ บุญงามอนงค์ เป็นจำเลย ข้อหาขัดคำสั่ง คสช.ไม่ไปรายงานตัวตามประกาศ   คสช. ในคำพิพากษาศาลได้ชี้สถานะ พล.อ.ประยุทธ์ว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หมายถึงเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอย่างชัดเจน เพื่อมิให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเสียหาย หากศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นเช่นเดียวกับศาลฎีกา จี้ศาลเร่งวินิจฉัยก่อนที่นายกฯจะนำ ครม.เข้าถวานสัตย์ปฏิญาณ  ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/kytWXEy6s64

 1,641
การเมือง
06 ก.ค. 62

'ชวน' ส่งศาล รธน.วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี 'บิ๊กตู่'

การเข้าชื่อเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกับคณะเข้าชื่อกัน   นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร บอกว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว หลังจากตรวจสอบคำร้อง และเอกสารประกอบเรียบร้อย        ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/3NYJd1HZHt4

 1,808

Top