ค้นหา :

ผลการค้นหา "ผู้มีรายได้น้อย"

เศรษฐกิจ
29 ก.ย. 60

กรมบัญชีกลางเผยไม่เลื่อนการใช้บัตร 1 ต.ค.นี้ แต่ให้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย 77 จว. สมทบสวัสดิการของเดือนต.ค

  กรมบัญชีกลาง ระบุ ไม่เลื่อนการใช้บัตร 1 ต.ค.นี้ แต่ให้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย 77 จังหวัด สมทบสวัสดิการของเดือนต.ค.ไปใช้พ.ย.ได้ หวังกระตุ้นคนรับบัตรไปใช้มากขึ้น พร้อมตัดสิทธิ์คนไม่มารับบัตรหลังออกบัตร 1 ปี ยันติดตามแก้ไขปัญหาการใช้บัตรใกล้ชิด   น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยืนยันไม่ได้มีการเลื่อนการใช้สวัสดิการในบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยตามที่มีกระแสออกมา แต่ยอมรับปัจจุบันมีผู้มีรายได้น้อยมารับบัตรไม่ถึง 50% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือพิเศษในช่วงเดือนแรกของการใช้บัตรครั้งแรกของผู้มีรายได้น้อย กรมบัญชีกลางจะให้สิทธิ์กับผู้มีรายได้น้อยทุกรายใน 77 จังหวัด สามารถสมทบสิทธิประโยชน์ที่ต้องใช้ของเดือนตุลาคม 2560 ไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนได้ จากก่อนหน้าที่ให้สมทบได้เพียงผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัดที่ได้รับบัตรล่าช้าเท่านั้น ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์สมทบเพียง 2 เดือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทบต่อในเดือนธันวาคมได้    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อยมารับบัตรและนำไปใช้เร็วขึ้น เพราะจะส่งผลดีต่อตัวผู้ถือบัตรเอง อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้สิทธิ์ไม่มารับบัตรภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้สวัสดิการทันที แต่จะให้หมดสิทธิ์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปีต่อไปด้วยหรือไม่ ต้องขอเวลาประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนพิจารณาออกกฎระเบียบการใช้บัตรอย่างเป็นทางการต่อไป รวมไปถึงปัญหาการใช้บัตรรูดซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ได้ด้วยว่าจะมีแนวทางในการชดเชยผู้ที่เสียสิทธิ์อย่างไร แต่ในเบื้องต้นหากพบว่าเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี เกิดปัญหา ให้แจ้งธนาคารเจ้าของเครื่องมีตรวจสอบ แต่หากพบว่าปัญหาเกิดจากตัวบัตร ให้แจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ ก่อนเปลี่ยนบัตรให้   อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางจะมีการติดตามการใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการส่งข้อมูลภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบเรียลไทม์กรณีหากพบว่าผู้มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการไม่ได้ หรือมีปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้บัตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลการใช้งานบัตร และปัญหาที่พบบ่อยส่งเป็นข้อมูลชี้แจงให้กับผู้ใช้บัตรได้รับทราบต่อไป    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 19,214

Top