ค้นหา :

ผลการค้นหา "ลานพระราชวังดุสิต"

พระราชสำนัก
27 มิ.ย. 61

ขอเชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล ศุกร์ 29 มิ.ย.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในพิธีมหามงคล โดยเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระชัยนวรัฐ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ ตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IVd1KjAknyM

 4,355
พระราชสำนัก
12 มี.ค. 61

สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว วันสุดท้าย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา   ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความสุข ร่วมรำลึกถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ผ่านมา อีกทั้งเผยแพร่ความเป็นไทยแขนงต่างๆ ผ่านกิจกรรมภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุค   แบ่งการจัดงานเป็น 3 ส่วน บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศถึงปัจจุบันของ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 กับการทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , นิทรรศการที่กำเนิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ สยามการประปากรุงเทพ, สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ ,ไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน ตลอดจนการสาธิตงานช่าง งานศิลปะแขนงต่างๆในราชสำนัก จากวิทยาลัยในวังหญิง และวิทยาลัยในวังชาย   บริเวณสนามเสือป่า มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายเสื้ออุ่นไอรัก , สมุดจดบันทึกทำความดี ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการจำหน่ายฉลากชิงโชค, การสอยกัลปพฤกษ์,การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และฉายหนังกลางแปลง   รวมถึงการออกร้านค้า และซุ้มอาหาร ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน " หลังจากทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆแล้ว ทรงเยี่ยมชมร้านภูฟ้า ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาร่วมออกร้าน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ทรงรับซื้อมาจากนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำพริก น้ำอบ แป้งร่ำ ตะลิงปลิงแช่อิ่มตำรับชาววังของวังสระปทุมด้วย ซึ่ง 31 วันของจัดงานที่ผ่านมา มีประชาชน จากที่ต่างๆ รวมถึงชาวต่างชาติ กว่า 1 ล้าน 1 แสน 4 หมื่น 5 พัน ส่วนใหญ่แต่งกายชุดไทยย้อนยุค ไปเที่ยวชมงานอย่างมีความสุข   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DzKWm6e-3xk

 865
สังคม-อาชญากรรม
11 มี.ค. 61

ยอดประชาชนร่วมงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' ทะลุ 1 ล้านคน

ประชาชนแต่งชุดไทยแห่เที่ยวงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีไฮไลท์คือ เรือสุพรรณหงส์จำลอง ขนาด 25 เมตร ที่ตั้งโดดเด่น ท่ามกลางดอกไม้นานาพรรณ ซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวมากกว่า 30 ชนิด สีสันสดใส ประดับไปทั่วพระลานพระราชวังดุสิต และยังมีส่วนแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้เข้าร่วมชมงานจะได้ซึมซับถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน ซึ่งในวันนี้ (11 มี.ค.) จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน    ทั้งนี้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมงานรวม 32 วันตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ จำนวน 1,038,360 คน     ชมผ่านยูทูปได้ที่ https://youtu.be/xiKu5UowBec

 6,505
การเมือง
15 ก.พ. 61

นายกฯนำครม.สวมชุดไทย ย้อนยุค ร.๕ ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส สวมชุดไทยย้อยยุครัชกาลที่ 5 ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่พระลานพระราชวังดุสิต บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้ชาย ที่มีอายุนำไม้ตะพดมาถือ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนั้น   เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณงานนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นร่วมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกบริเวณเรือสุพรรณหงส์จำลอง   ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเยี่ยมชมงานโซนที่ 1 นิทรรศการ “สยามประชารำฦก” ซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 จากนั้นเยี่ยมชมงานโซนที่ 3 ร้านอาหารและร้านค้าภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย” โดยมีการจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนกว่า 30 ร้าน และเยี่ยมชมงานโซนที่ 2 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านสมาคมแม่บ้าน เหล่าทัพ ร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และร้านค้ารับเชิญ ก่อนเดินทางกลับ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/G7AhxRByTV4    

 4,632
พระราชสำนัก
25 ม.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 21.00 น. ทุกวัน โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/EsA5HV2OGZg    

 7,269
พระราชสำนัก
08 ม.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' 8 ก.พ.- 11 มี.ค.61

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ.พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 11 มี.ค.61 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค   การจัดงานแบ่งเป็น 3 โซน คือ 1) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9   2) โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ   3) โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ 30 ร้าน   ทั้งนี้ โซนที่ 1 จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัย ร.5 และ ร.9 มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง   โซนที่ 2 จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก   และโซนที่ 3 จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย สำหรับการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าจะสวมชุดไทยย้อนยุค โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JvPoglbitsk    

 2,234
พระราชสำนัก
25 ธ.ค. 60

เชิญร่วมพิธีสวดมนต์มหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศล 26 ธ.ค.นี้

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค.2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต    ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์มาร่วมสวด รวมจำนวน 275 รูป ในพิธีมหามงคลนี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พิมพ์บนปกหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VKmKQ-kT64k    

 3,029
สังคม-อาชญากรรม
26 ต.ค. 60

ประชาชนเดินเท้าเข้าลานพระราชวังดุสิต ขณะสะพานพระปิ่นเกล้ายังมีประชาชนรอหน้าจุดคัดกรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากถนนราชวิถี ใกล้พระลานพระราชวังดุสิต เมืื่อเวลาประมาณ 7.00 น. ว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่ เพื่อรอในการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจราจรติดขัดเป็นบางช่วง         ขณะบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เวลาประมาณ 7.15 น. ยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อร่วมพระราชพิธี ตลอดจนรอต่อแถวด้วยหวังว่าจะได้เข้าไปยังมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งมีการต่อแถวแยกชาย-หญิง และท้ายแถวยาวถึงแยกอรุณอมรินทร์ อย่างไรก็ตามจุดคัดกรองจุดนี้อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะพื้นที่สะพานพระปิ่นเกล้าเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่อื่นได้ และจุดคัดกรองอื่นก็ปิดแล้วทั้งหมด                

 6,043
ประมวลประวัติศาสตร์
26 ต.ค. 60

ประชาชนเดินเท้าเข้าลานพระราชวังดุสิต ขณะสะพานพระปิ่นเกล้ายังมีประชาชนรอหน้าจุดคัดกรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากถนนราชวิถี ใกล้พระลานพระราชวังดุสิต เมืื่อเวลาประมาณ 7.00 น. ว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่ เพื่อรอในการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจราจรติดขัดเป็นบางช่วง         ขณะบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เวลาประมาณ 7.15 น. ยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อร่วมพระราชพิธี ตลอดจนรอต่อแถวด้วยหวังว่าจะได้เข้าไปยังมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งมีการต่อแถวแยกชาย-หญิง และท้ายแถวยาวถึงแยกอรุณอมรินทร์ อย่างไรก็ตามจุดคัดกรองจุดนี้อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะพื้นที่สะพานพระปิ่นเกล้าเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่อื่นได้ และจุดคัดกรองอื่นก็ปิดแล้วทั้งหมด                

 6,043
พระราชสำนัก
11 ส.ค. 60

เชิญชวน ปชช.ทำบุญตักบาตร-จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2560 รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เวลา 06.00 น. นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต โดยพระสงฆ์จำนวน 851 รูป   จากนั้นในช่วงเย็นจะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ส่วนการแต่งกายในวันที่ 12 สิงหาคมนั้น จะเน้นโทนสีนวล หรือฟ้าอ่อน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oQVz5UFSVZg

 1,753
การเมือง
17 เม.ย. 60

ทายาทคณะราษฎร - นิสิต ม.ดัง เข้าแจ้งความปมหมุดฯ หาย จี้หาคำตอบให้สังคม

ความคืบหน้ากรณีพบว่ามีการเปลี่ยน “หมุดคณะราษฎร” บริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นหมุดที่ทำขึ้นเนื่องในเหตุการณ์การอภิวัฒน์สยาม 2475 และมีการฝังหมุดใหม่แทนที่นั้น   ล่าสุด นายพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ทายาทหลวงเสรีเริงฤทธิ์ 1 ในคณะราษฎรและพร้อมด้วยนิสิตจาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางมาลงบันทึกประจำวัน ที่ สน.ดุสิต เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหมุดคณะราษฎรที่หายไปจากบริเวณลานพระราชวังดุสิตหรือลานพระบรมรูปทรงม้า   นายพริษฐ์ ระบุว่า หมุดคณะราษฎรเป็นสมบัติของราชการและเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงขอให้เจ้าหน้าที่หาคำตอบให้สังคมว่าหมุดคณะราษฎรถูกสับเปลี่ยนหรือถูกนำไปจัดเก็บไว้ที่ใด พร้อมยังเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรุ่นพี่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรุ่นพี่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อตั้งโดยนายควง อภัยวงศ์ สมาชิกคณะราษฎร ออกมาทวงถามถึงหมุดคณะราษฎรที่หายไปด้วย           ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/asCSzDQVD6E

 19,862

Top