ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระบรมศพ"

พินิจประเพณี
20 ต.ค. 60

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งการจัดทำเครื่องสดในพระราชพิธีฯครั้งนี้ เป็นการรวมงานช่างฝีมือหลายสาขา อาทิ งานแทงหยวก , งานช่างดอกไม้ประดิษฐ์ และงานช่างแกะสลักของอ่อน (เครื่องถม) โดยกองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง ร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร , ตัวแทนช่างแทงหยวกจาก 4 ภูมิภาค ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ให้เป็นตามแบบโบราณราชประเพณีของราชสำนัก และสมพระเกียรติสูงสุด แต่คงความงดงามของลวดลายให้วิจิตรเสมือนวิมาน   โดยต้นกล้วยที่ใช้แทงหยวก เป็นกล้วยตานีที่ยังไม่ออกเครือ อายุประมาณ 1 ปี จากอำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ ยังได้นำเมล็ดข้าวเปลือก ถั่วแดง ถั่วเขียว และข้าวโพด ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และพลอยนพเก้าจากจังหวัดจันทบุรี มาประดิษฐ์เป็นเกสรดอกปาริชาตทั้ง 70 ดอก เท่าจำนวนปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ นำไปประดับรอบพระจิตกาธาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคมนี้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/2Lk_RQPhfp4  

 3,356
ข่าวในพระราชสำนัก
19 ต.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศสมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกนพปฏลมหาเศวตฉัตร ประดับยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อความสมบูรณ์แห่งพระเมรุมาศ ตามโบราณราชประเพณี และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ในการนี้ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงถือสายสูตรยกนพปฏลมหาเศวตฉัตร ขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศ   "ฉัตร" เป็นเครื่องสูง มีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่าง เป็นเครื่องสูงที่ใช้ทั้งสำหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศ มีหลักฐานว่าไทยเราใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ สำหรับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถือเป็นฉัตรสำหรับพระมหากษัตริย์ ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีแล้ว   สำหรับนพปฎลมหาเศวตฉัตร ประดับยอดพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีขนาดความกว้าง 1 เมตร 20 เซนติเมตร สูง 5 เมตร 10 เซนติเมตร น้ำหนัก 80 กิโลกรัม เป็นฉัตรขาว 9 ชั้น แต่ละชั้นของฉัตร มีระบายขลิบทองแผ่ลวด 3 ชั้น ชั้นล่างสุด ห้อยอุบะจำปาทอง ปลียอดฉัตรเป็นทรงองค์ระฆัง ต่อด้วยบัวกลุ่ม ปลียอดฉัตรทำด้วยทองเหลืองกลึงปิดทอง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/tKW3GxZVUY4    

 3,445
พินิจประเพณี
19 ต.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศสมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกนพปฏลมหาเศวตฉัตร ประดับยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อความสมบูรณ์แห่งพระเมรุมาศ ตามโบราณราชประเพณี และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ในการนี้ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงถือสายสูตรยกนพปฏลมหาเศวตฉัตร ขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศ   "ฉัตร" เป็นเครื่องสูง มีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่าง เป็นเครื่องสูงที่ใช้ทั้งสำหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศ มีหลักฐานว่าไทยเราใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ สำหรับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถือเป็นฉัตรสำหรับพระมหากษัตริย์ ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีแล้ว   สำหรับนพปฎลมหาเศวตฉัตร ประดับยอดพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีขนาดความกว้าง 1 เมตร 20 เซนติเมตร สูง 5 เมตร 10 เซนติเมตร น้ำหนัก 80 กิโลกรัม เป็นฉัตรขาว 9 ชั้น แต่ละชั้นของฉัตร มีระบายขลิบทองแผ่ลวด 3 ชั้น ชั้นล่างสุด ห้อยอุบะจำปาทอง ปลียอดฉัตรเป็นทรงองค์ระฆัง ต่อด้วยบัวกลุ่ม ปลียอดฉัตรทำด้วยทองเหลืองกลึงปิดทอง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/tKW3GxZVUY4    

 3,445
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
18 ต.ค. 60

กรมการค้าภายใน ชี้จับตาราคาดอกดาวเรือง แนะผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคา

ความต้องการใช้ดอกดาวเรืองที่มีจำนวนมากในขณะนี้ ทำให้ราคาดอกดาวเรืองบางแห่งพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ต้นละ 120 บาท โดยกรมการค้าภายในระบุ ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ขอให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคพิจารณาก่อนซื้อด้วย      นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาดอกดาวเรืองที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ บางแห่งราคาต้นละ 120 บาท นั้น เป็นเพราะมีความต้องการใช้ดอกดาวเรืองเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทำให้ดอกดาวเรืองขาดแคลนบ้างในบางพื้นที่ เพราะการปลูกดอกดาวเรืองต้องใช้เวลาในการเพาะปลูกพอสมควร เมื่อมีความต้องการเข้ามาพร้อมกันในจำนวนมาก จึงทำให้ปลูกโตไม่ทัน และราคาจึงปรับสูงขึ้น แต่ราคาดอกดาวเรืองที่สูงขึ้นนั้นไม่ได้แพงจนผิดปกติ และยังเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคา เพื่อให้ผู้บริโภคพิจารณา ก่อนตัดสินใจซื้อด้วย หากพบไม่มีการปิดป้ายราคาจะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท    นอกจากนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ ของกรมการค้าภายในออกตรวจตรา และทำความเข้าใจกับผู้ขายให้ปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจนเกินสมควร ทั้งนี้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อดอกดาวเรืองในราคาถูกกว่าได้ ตามแหล่งที่เพาะปลูกต้นไม้ขาย ซึ่งราคาจะถูกกว่า และกรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาอย่างใกล้ชิด โดยหากผู้ใดพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569        

 7,010
ข่าวภูมิภาค
18 ต.ค. 60

ชาวสวนเมืองจันทน์-นนทบุรีปลาบปลื้ม อัญเชิญต้นกล้วยตานี ร่วมเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

ชาวสวนจันทบุรีและนนทบุรี สุดปลาบปลื้ม อัญเชิญต้นกล้วยตานี 90 ต้น ร่วมเครื่องสดประดับพระจิตกาธานชั้นเรือนยอด 9 ชั้น ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยต้นกล้วยตานี ที่ใช้ในการประกอบพิธี จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ลำต้นตรง กาบกล้วยมีมาก ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ภายในมีกาบมีรังผึ้งมากกว่าต้นกล้วยชนิดอื่น ทำให้สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นานกว่า เมื่อนำไปใช้จึงไม่เหี่ยวเฉา   ที่สำคัญการตัดกล้วยตานีไปใช้ในงานพระราชพิธี จะต้องเป็นต้นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือเท่านั้น และจะทำการขนต้นกล้วยตานีเข้ามาพักไว้ในเขตพระบรมมหาราช ส่วนในวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 09.14 น.จะมีพิธีสังเวยบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานหน้าอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และวันที่ 24 ตุลาคม ช่างคณะทำงานจะดำเนินงานแทงหยวกและเตรียมงานเครื่องสด เพื่อนำขึ้นติดตั้งประกอบบนพระจิตกาธานที่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม ก่อนเวลา 16.00 น. อันเป็นวันบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1tiDQr-PpB4    

 1,918
พินิจประเพณี
18 ต.ค. 60

ชาวสวนเมืองจันทน์-นนทบุรีปลาบปลื้ม อัญเชิญต้นกล้วยตานี ร่วมเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

ชาวสวนจันทบุรีและนนทบุรี สุดปลาบปลื้ม อัญเชิญต้นกล้วยตานี 90 ต้น ร่วมเครื่องสดประดับพระจิตกาธานชั้นเรือนยอด 9 ชั้น ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยต้นกล้วยตานี ที่ใช้ในการประกอบพิธี จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ลำต้นตรง กาบกล้วยมีมาก ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ภายในมีกาบมีรังผึ้งมากกว่าต้นกล้วยชนิดอื่น ทำให้สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นานกว่า เมื่อนำไปใช้จึงไม่เหี่ยวเฉา   ที่สำคัญการตัดกล้วยตานีไปใช้ในงานพระราชพิธี จะต้องเป็นต้นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือเท่านั้น และจะทำการขนต้นกล้วยตานีเข้ามาพักไว้ในเขตพระบรมมหาราช ส่วนในวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 09.14 น.จะมีพิธีสังเวยบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานหน้าอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และวันที่ 24 ตุลาคม ช่างคณะทำงานจะดำเนินงานแทงหยวกและเตรียมงานเครื่องสด เพื่อนำขึ้นติดตั้งประกอบบนพระจิตกาธานที่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม ก่อนเวลา 16.00 น. อันเป็นวันบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1tiDQr-PpB4    

 1,918
การเมืองเข้มข้น
18 ต.ค. 60

นายกฯขอ ปชช.สอดส่องความปลอดภัยช่วงพระราชพิธี พร้อมประณามผู้ที่คิดไม่ดี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่แสดงความอาลัยในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันดูเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมขอประณามผู้ที่คิดไม่ดีและทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ขณะเดียวกัน สังคมและประชาชนก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ใช่รอแต่รัฐบาล เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ดูแลเพียงอย่างเดียว เพราะบ้านเมืองเป็นของทุกคน นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงตัวแทนผู้ใช้อำนาจในการบริหารบ้านเมืองเท่านั้น   ขณะเดียวกัน ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเตรียมงานพระราชพิธีฯ จึงขอให้ผู้ที่จะออกมาเคลื่อนไหวพิจารณาถึงสถานการณ์ เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและขออย่าให้เกิดขึ้นอีก สังคมต้องเข้ามาช่วยดูแลและกดดัน ให้ถือว่าเป็นบทเรียน เพราะยังมีคนอาศัยช่องว่างเหล่านี้เข้ามา สังคมต้องเรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/tPTRCAr7GUE  

 1,232
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ต.ค. 60

นายกฯขอ ปชช.สอดส่องความปลอดภัยช่วงพระราชพิธี พร้อมประณามผู้ที่คิดไม่ดี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่แสดงความอาลัยในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันดูเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมขอประณามผู้ที่คิดไม่ดีและทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ขณะเดียวกัน สังคมและประชาชนก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ใช่รอแต่รัฐบาล เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ดูแลเพียงอย่างเดียว เพราะบ้านเมืองเป็นของทุกคน นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงตัวแทนผู้ใช้อำนาจในการบริหารบ้านเมืองเท่านั้น   ขณะเดียวกัน ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเตรียมงานพระราชพิธีฯ จึงขอให้ผู้ที่จะออกมาเคลื่อนไหวพิจารณาถึงสถานการณ์ เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและขออย่าให้เกิดขึ้นอีก สังคมต้องเข้ามาช่วยดูแลและกดดัน ให้ถือว่าเป็นบทเรียน เพราะยังมีคนอาศัยช่องว่างเหล่านี้เข้ามา สังคมต้องเรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/tPTRCAr7GUE  

 1,232
การเมืองเข้มข้น
18 ต.ค. 60

กต.เผยผู้นำทั่วโลกตอบรับร่วมพระราชพิธีแล้ว 30 ประเทศ

ความคืบหน้าการเดินทางเยือนของบุคคลสำคัญและผู้นำประเทศ ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าขณะนี้มีจำนวน 30 ประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่สรุป เพราะมีการตอบรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการเตรียมการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง   ขณะที่การถวายดอกไม้จันทน์ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลกนั้น ขณะนี้มีความพร้อมในทุกพื้นที่แล้ว ส่วนเวลาที่จะถวายดอกไม้จันทร์ให้ตรงกับเวลาของประเทศไทยก็จะต้องหารือกันก่อน เพราะบางประเทศเวลาไม่ตรงกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ki2jv28aQao    

 2,112
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ต.ค. 60

กต.เผยผู้นำทั่วโลกตอบรับร่วมพระราชพิธีแล้ว 30 ประเทศ

ความคืบหน้าการเดินทางเยือนของบุคคลสำคัญและผู้นำประเทศ ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าขณะนี้มีจำนวน 30 ประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่สรุป เพราะมีการตอบรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการเตรียมการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง   ขณะที่การถวายดอกไม้จันทน์ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลกนั้น ขณะนี้มีความพร้อมในทุกพื้นที่แล้ว ส่วนเวลาที่จะถวายดอกไม้จันทร์ให้ตรงกับเวลาของประเทศไทยก็จะต้องหารือกันก่อน เพราะบางประเทศเวลาไม่ตรงกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ki2jv28aQao    

 2,112
สังคม-อาชญากรรม
18 ต.ค. 60

ขอความร่วมมือ ปชช.อยู่ในความสำรวม-งดเซลฟี่-ใช้ร่มสีดำ ขณะชมริ้วขบวนพระราชพิธี

ที่ศูนย์สื่อมวลชน กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กอร.พระราชพิธีฯ) หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   นายพรพิทักษ์ แม้นศิริราช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ แถลงว่า จากการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เมื่อวันที่ 7 และ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา กอร.พระราชพิธีฯ มีประเด็นที่ขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้   1.ประชาชนนำร่มมาใช้ในลักษณะที่หลากสี ซึ่งทำให้ภาพที่ปรากฎออกไปมีความไม่เหมาะสม แต่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงอยากขอความร่วมมือประชาชน ที่นำร่มติดตัวมาในการเข้าชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขอให้เป็นร่มสีขาว สีดำ หรือสีที่ใกล้เคียง   2.ขณะที่ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศ เคลื่อนผ่าน และมีพระบรมวงศานุวงศ์ ร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยนั้น ขอให้ประชาชนอยู่ในอาการสำรวม ซึ่งการแสดงความเคารพ นบนอบ คือการสำรวม   และ 3.ยังพบว่ามีประชาชนเซลฟี่ เมื่อริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่าน จึงขอความร่วมมือห้ามเซลฟี่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-DpBSz6UwNc  

 1,854
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ต.ค. 60

ขอความร่วมมือ ปชช.อยู่ในความสำรวม-งดเซลฟี่-ใช้ร่มสีดำ ขณะชมริ้วขบวนพระราชพิธี

ที่ศูนย์สื่อมวลชน กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กอร.พระราชพิธีฯ) หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   นายพรพิทักษ์ แม้นศิริราช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ แถลงว่า จากการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เมื่อวันที่ 7 และ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา กอร.พระราชพิธีฯ มีประเด็นที่ขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้   1.ประชาชนนำร่มมาใช้ในลักษณะที่หลากสี ซึ่งทำให้ภาพที่ปรากฎออกไปมีความไม่เหมาะสม แต่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงอยากขอความร่วมมือประชาชน ที่นำร่มติดตัวมาในการเข้าชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขอให้เป็นร่มสีขาว สีดำ หรือสีที่ใกล้เคียง   2.ขณะที่ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศ เคลื่อนผ่าน และมีพระบรมวงศานุวงศ์ ร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยนั้น ขอให้ประชาชนอยู่ในอาการสำรวม ซึ่งการแสดงความเคารพ นบนอบ คือการสำรวม   และ 3.ยังพบว่ามีประชาชนเซลฟี่ เมื่อริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่าน จึงขอความร่วมมือห้ามเซลฟี่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-DpBSz6UwNc  

 1,854
สังคม-อาชญากรรม
18 ต.ค. 60

ประกาศแจ้งปิด 42 เส้นทางวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ตร.สรุปการเตรียมความพร้อมแผนการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดปิด 42 เส้นทางจราจร แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยเริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 23,25 และเช้าวันที่ 26   พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงสรุปการเตรียมความพร้อมแผนการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกจราจร ในช่วงสัปดาห์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยจะเริ่มปิดการจราจร 18 เส้นทางแรกบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามหลวง และพื้นที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกา วันที่ 23 ตุลาคม ประกอบด้วยบริเวณรอบสนามหลวง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถึง สน.พระราชวัง ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพ ถึงแยกพระพิพิธ ถนนราชินี ถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า   จากนั้นตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกา วันที่ 25 ตุลาคม จะมีการสั่งปิดเส้นทางจราจรพื้นที่ต่อเนื่องเพิ่มเป็น 27 เส้นทาง โดยจะขยายเส้นทางหลักตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงถนนราชดำเนินกลางตัดถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนเจ้าฟ้า ต่อเนื่องถนนอัษฎางค์ รวมถึงถนนเส้นทางใกล้เคียง   และในวันพระราชพิธี 26 ตุลาคม จะมีการปิดเส้นทางจราจรรวม 42 เส้นทาง เพิ่มเติม ถนนบำรุงเมืองถึงแยกสำราญราษฎร์ ถนนเจริญกรุงถึงแยกสามยอด ถนนพาหุรัดถึงแยกเมอรี่คิงส์ ถนนจักรเพชร ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนหลานหลวงถึงแยกสะพานขาว ถนนนครสวรรค์ถึงแยกเทวกรรม ถนนราชดำเนินนอกถึงแยกลานพระรูป ถนนศรีอยุธยา จากแยกพล.1 ถึงแยกวัดเบญจ ถนนพิษณุโลกจากแยกวังแดงถึงแยกพาณิชยการ ถนนกรุงเกษม จากแยกประชาเกษมถึงแยกสะพานขาว ถนนจักรพรรดิพงษ์ จากแยกวิสุทธิ์กษัตริย์ถึงแยกหลานหลวง   โดยในวันที่มีการปิดการจราจรจะไม่อนุญาตให้รถใด ๆ เข้าไปใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัยของงานพระราชพิธี และพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในวันประกอบพระราชพิธี มีการกำหนดจุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารไว้ 5 จุด ประกอบด้วย แยกสนามม้านางเลิ้ง บ้านมนังคศิลา แยกเมอร์รี่คิงส์ แยกอรุณอัมรินทร์และ แยกวิสุทธิกษัตริย์ จากนั้นประชาชนต้องใช้การเดินเท้าไปยังจุดที่ได้รับอนุญาตบริเวณพิธีงาน   สำหรับประชาชนสามารถนำรถไปจอดเพื่อต่อรถชัตเติ้ลบัสไปยัง 5 จุด ใกล้พื้นที่พระราชพิธี ประกอบด้วย เมืองทองธานี ,เซ็นทรัลพระราม 2 ,เซ็นทรัลศาลายา ,ลานพุทธมณฑลสาย 4 ,สโมสรตำรวจ ,เซ็นทรัลเวสเกต ,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , airport link มักกะสัน ,ไบเทคบางนา ,ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ,เมกะบางนาและอีเกียบางนา , show dc ,สนามบินดอนเมือง ,สนามบินสุวรรณภูมิและลานจอดรถของ รฟม. พร้อมขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนนำสิ่งของผิดกฏหมายและของมีคมทุกชนิดเข้าในพื้นที่ชั้นในรอบพระราชพิธี เพื่อความปลอดภัยและขอให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MfvtIGpGSKg  

 4,562
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ต.ค. 60

ประกาศแจ้งปิด 42 เส้นทางวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ตร.สรุปการเตรียมความพร้อมแผนการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดปิด 42 เส้นทางจราจร แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยเริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 23,25 และเช้าวันที่ 26   พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงสรุปการเตรียมความพร้อมแผนการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกจราจร ในช่วงสัปดาห์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยจะเริ่มปิดการจราจร 18 เส้นทางแรกบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามหลวง และพื้นที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกา วันที่ 23 ตุลาคม ประกอบด้วยบริเวณรอบสนามหลวง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถึง สน.พระราชวัง ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพ ถึงแยกพระพิพิธ ถนนราชินี ถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า   จากนั้นตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกา วันที่ 25 ตุลาคม จะมีการสั่งปิดเส้นทางจราจรพื้นที่ต่อเนื่องเพิ่มเป็น 27 เส้นทาง โดยจะขยายเส้นทางหลักตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงถนนราชดำเนินกลางตัดถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนเจ้าฟ้า ต่อเนื่องถนนอัษฎางค์ รวมถึงถนนเส้นทางใกล้เคียง   และในวันพระราชพิธี 26 ตุลาคม จะมีการปิดเส้นทางจราจรรวม 42 เส้นทาง เพิ่มเติม ถนนบำรุงเมืองถึงแยกสำราญราษฎร์ ถนนเจริญกรุงถึงแยกสามยอด ถนนพาหุรัดถึงแยกเมอรี่คิงส์ ถนนจักรเพชร ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนหลานหลวงถึงแยกสะพานขาว ถนนนครสวรรค์ถึงแยกเทวกรรม ถนนราชดำเนินนอกถึงแยกลานพระรูป ถนนศรีอยุธยา จากแยกพล.1 ถึงแยกวัดเบญจ ถนนพิษณุโลกจากแยกวังแดงถึงแยกพาณิชยการ ถนนกรุงเกษม จากแยกประชาเกษมถึงแยกสะพานขาว ถนนจักรพรรดิพงษ์ จากแยกวิสุทธิ์กษัตริย์ถึงแยกหลานหลวง   โดยในวันที่มีการปิดการจราจรจะไม่อนุญาตให้รถใด ๆ เข้าไปใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัยของงานพระราชพิธี และพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในวันประกอบพระราชพิธี มีการกำหนดจุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารไว้ 5 จุด ประกอบด้วย แยกสนามม้านางเลิ้ง บ้านมนังคศิลา แยกเมอร์รี่คิงส์ แยกอรุณอัมรินทร์และ แยกวิสุทธิกษัตริย์ จากนั้นประชาชนต้องใช้การเดินเท้าไปยังจุดที่ได้รับอนุญาตบริเวณพิธีงาน   สำหรับประชาชนสามารถนำรถไปจอดเพื่อต่อรถชัตเติ้ลบัสไปยัง 5 จุด ใกล้พื้นที่พระราชพิธี ประกอบด้วย เมืองทองธานี ,เซ็นทรัลพระราม 2 ,เซ็นทรัลศาลายา ,ลานพุทธมณฑลสาย 4 ,สโมสรตำรวจ ,เซ็นทรัลเวสเกต ,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , airport link มักกะสัน ,ไบเทคบางนา ,ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ,เมกะบางนาและอีเกียบางนา , show dc ,สนามบินดอนเมือง ,สนามบินสุวรรณภูมิและลานจอดรถของ รฟม. พร้อมขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนนำสิ่งของผิดกฏหมายและของมีคมทุกชนิดเข้าในพื้นที่ชั้นในรอบพระราชพิธี เพื่อความปลอดภัยและขอให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MfvtIGpGSKg  

 4,562
สังคม-อาชญากรรม
17 ต.ค. 60

ตร.กำหนดปิด 42 เส้นทางจราจร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เริ่มปิดตั้งแต่ 23 ,25 และเช้าวันที่ 26 ต.ค.

  ตร.สรุปการเตรียมความพร้อมแผนการถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดปิด 42 เส้นทางจราจร แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยเริ่มปิดตั้งแต่ วันที่ 23 ,25 และเช้าวันที่ 26  ต.ค.   พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม และพล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกันแถลงสรุปการเตรียมความพร้อมแผนการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกจราจร ในช่วงสัปดาห์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยพล.ต.ต.จิรพัฒน์ ชี้แจงว่า จะเริ่มปิดการจราจร 18 เส้นทางแรกบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามหลวงและพื้นที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกา วันที่ 23 ตุลาคม  ประกอบด้วยบริเวณรอบสนามหลวง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถึง สน.พระราชวัง ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพ ถึงแยกพระพิพิธ ถนนราชินี ถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า    จากนั้นตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกา วันที่ 25 ตุลาคม จะมีการสั่งปิดเส้นทางจราจรพื้นที่ต่อเนื่องเพิ่มเป็น 27 เส้นทาง โดยจะขยายเส้นทางหลักตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงถนนราชดำเนินกลางตัดถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนเจ้าฟ้า ต่อเนื่องถนนอัษฎางค์ รวมถึงถนนเส้นทางใกล้เคียง    ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม จะมีการปิดเส้นทางจราจรรวม 42 เส้นทาง เพิ่มเติม ถนนบำรุงเมืองถึงแยกสำราญราษฎร์ ถนนเจริญกรุงถึงแยกสามยอด ถนนพาหุรัดถึงแยกเมอรี่คิงส์ ถนนจักรเพชร ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนหลานหลวงถึงแยกสะพานขาว ถนนนครสวรรค์ถึงแยกเทวกรรม ถนนราชดำเนินนอกถึงแยกลานพระรูป ถนนศรีอยุธยา จากแยกพล.1 ถึงแยกวัดเบญจ ถนนพิษณุโลกจากแยกวังแดงถึงแยกพาณิชยการ ถนนกรุงเกษม จากแยกประชาเกษมถึงแยกสะพานขาว ถนนจักรพรรดิพงษ์ จากแยกวิสุทธิ์กษัตริย์ถึงแยกหลานหลวง    โดยในวันที่มีการปิดการจราจรจะไม่อนุญาตให้รถใดๆ เข้าไปใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัยของงานพระราชพิธีและพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในวันประกอบพระราชพิธี มีการกำหนดจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสารไว้ 5 จุด ประกอบด้วย แยกสนามม้านางเลิ้ง บ้านมนังคศิลา แยกเมอร์รี่คิงส์ แยกอรุณอัมรินทร์และ แยกวิสุทธิกษัตริย์ จากนั้นประชาชนต้องใช้การเดินเท้าไปยังจุดที่ได้รับอนุญาตบริเวณพิธีงาน     สำหรับประชาชนสามารถนำรถไปจอดเพื่อต่อรถชัทเทิลบัสไปยัง 5 จุด ใกล้พื้นที่พระราชพิธี ประกอบด้วย เมืองทองธานี ,เซ็นทรัลพระราม 2 ,เซ็นทรัลศาลายา ,ลานพุทธมณฑลสาย 4 ,สโมสรตำรวจ ,เซ็นทรัลเวสเกต ,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , airport link มักกะสัน ,ไบเทคบางนา ,ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ,เมกะบางนาและอีเกียบางนา , show dc ,สนามบินดอนเมือง ,สนามบินสุวรรณภูมิและลานจอดรถของรฟม.   พร้อมขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนนำสิ่งของผิดกฏหมายและของมีคมทุกชนิดเข้าในพื้นที่ชั้นในรอบพระราชพิธี เพื่อความปลอดภัยและขอให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

 42,307

Top