ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระราชสำนัก
30 พ.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561   โอกาสนี้ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดธูปเทียนจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงทีทรงพระราชอุทิศไว้ และทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ   สำหรับทรงเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียน   จากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วทรงพระดำเนินเวียนขวารอบพระอุโบสถ 3 รอบ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน แล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ถวายอดิเรก   พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ ได้เวียนมาบรรจบตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ด้วยหลักธรรมคำสอนที่เน้นทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ตลอดจนมีเมตตาธรรม ขันติธรรมต่อมวลมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในโลก   องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Vz8C22IrVQY  

 1,997
พระราชสำนัก
29 พ.ค. 61

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

วานนี้ (28 พฤษภาคม) เวลา 17.13 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร     เสด็จพระราชดำเนินขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา จากนั้นทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่ม ที่ทรงพระราชอุทิศ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เมื่อพระภิกษุสามเณรเข้าไปยังที่ประทับ ทรงยืนประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนทั้งสิ้น 344 รูป โดยแบ่งเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 51 รูป และเปรียญธรรม 6     จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องมนัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ                     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/GbCFc499hvo

 1,952
สังคม-อาชญากรรม
25 พ.ค. 61

รบ.เตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ชวนใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือน ก.ค.

รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.2561 พร้อมชวนประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.2561 รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ประกอบด้วย   การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ทั้งสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และสมุดลงนามถวายพระพร   สำหรับทำเนียบรัฐบาล จะจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ในวันที่ 26 ก.ค. ทั้งนี้ รัฐบาลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระสงฆ์ 243 รูป ที่พระลานพระราชวังดุสิต   โดยในวันที่ 28 ก.ค. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร 670 รูป เวลา 07.00น. ริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และภาคประชาชน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เวลา 19.00 น.   นอกจากนี้ ยังมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ 22 - 28 ก.ค. ที่บริเวณท้องสนามหลวง จัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 22-28 ก.ค. ที่บริเวณท้องสนามหลวง   สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้   ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 ก.ค.   ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวันที่ 28 ก.ค.   ทั้งนี้ จะมีการเปิดโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดเลือกชุมชนนำร่องใน 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 ชุมชนที่มีพื้นที่ติดลำน้ำสายรอง และมีความพร้อมร่วมมือพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/KpRhKvRjlPU    

 5,769
พระราชสำนัก
24 พ.ค. 61

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 18.00 น.   ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 199 รูป   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลนี้ ซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เอง และพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร   พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ลายพระหัตถ์รอยยิ้ม กลางสายฝน และข้อความ สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือสวดมนต์นี้ เพื่อความเป็น สิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/C7aVupIeVLc  

 1,316
พระราชสำนัก
22 พ.ค. 61

ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕ พ.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.     ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 199 รูป ในพิธีมหามงคลนี้   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9    พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 มีพุทธลักษณะงดงามแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระรัศมี 51 นิ้ว ประทับขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย บนฐานปัทมาสน์ประดับด้วยกลีบบัวคว่ำบัวหงาย มีเกสรบัวประดับเหนือฐานเขียงปราศจากลวดลายเครื่องประดับ   พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  และในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 ได้อัญเชิญมาให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ผู้มาร่วมพิธี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทาน เพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-rgHIhqXWc4    

 2,233
พระราชสำนัก
15 พ.ค. 61

พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 61 พระโคเสี่ยงทาย 'น้ำ-หญ้า-เหล้า' น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร คมนาคมจะสะดวก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ที่จัดต่อเนื่องจากพิธีสงฆ์ นับเป็นพระราชพิธีสำคัญที่สืบต่อกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย     ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีพืชมงคลเพิ่มขึ้น และนำสองพระราชพิธีมารวมกันเรียกว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กำหนดให้มีขึ้นในเดือนหกของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เกษตรกรมีใจหมั่นในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นฤดูกาลไถหว่าน อันเป็นอาชีพหลักของคนไทย   โดยปีนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กับนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน และเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร   ส่วนพระโคแรกนาที่เข้าพระราชพิธี คือ พระโคพอ และพระโคเพียง ซึ่งวันนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า "น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่"   ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, งา, เหล้า, น้ำ และหญ้า   พระโคพอ และพระโคเพียง เลือกกินหญ้า น้ำ และเหล้า พยากรณ์ว่า "น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง"   นอกจากนี้ยังคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 สาขาอาชีพ รวมทั้งสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 11 กลุ่ม, สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 7 สหกรณ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 สาขา ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเกษตรกร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่เกษตรกรที่ตั้งใจพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ   หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี ประชาชนได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่พระยาแรกนาหว่านไว้บริเวณมณฑลพิธี เพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังนำเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธี บรรจุซองแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกเช่นกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/z8pSI4hO4BE    

 2,964
พระราชสำนัก
14 พ.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพระราชพิธีพืชมงคล ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคล ประจำปี 2561   โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระสัมพุทธพรรณี, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์, พระพุทธเลิศหล้านภาไลย พระราชาคณะถวายศีล จบแล้ว ทรงพระสุหร่าย ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธคันธารราษฏร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ที่มีพุทธานุภาพบันดาลให้ฝนตก ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย   โดยในปีนี้ กรมการข้าว ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำพันธุ์ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1 , ขาวดอกมะลิ 105 , กข 6 , กข 43, กข 57 , กข. 71 , และสังข์หยดพัทลุง รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 1 พัน 799 กิโลกรัม เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และจัดเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน บรรจุซองพลาสติกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อนำไปเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคลในการประกอบอาชีพ   จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม แล้วพระราชทานพระธำมรงค์ กับพระแสงปฎัก แก่นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาประจำปีนี้ แล้วทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม แก่เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กับนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน   พร้อมทั้งเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะเข้าพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเช้าวันพรุ่งนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ เป็นการทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่จัดขึ้นก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทย ในการทำการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะข้าว อันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/yo_9C9fn3co    

 3,052
พระราชสำนัก
01 พ.ค. 61

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' พระราชทานเลี้ยงวันประสูติ 'พระองค์ที' ทรงเจริญพระชันษา 13 ปี

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 13 ปี โดยมีพระสหายมาร่วมในงานพระราชทานเลี้ยงด้วย     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อันมีความหมายว่า "ผู้ทำประทีป คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะ คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สนพระทัยกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังพระวรกาย อาทิ กีฬาขี่ม้า สกี ว่ายน้ำ จักรยาน และปีนเขา รวมทั้งสนพระทัยศึกษาธรรมะ โดยได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมจิตอาสา สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย                 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/VwQsnqGhbRU

 11,829
พระราชสำนัก
16 เม.ย. 61

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์

วานนี้ (15 เม.ย.) เวลา 10.41 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ภายในหอพระสุลาลัยพิมาน แล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทรงสรงพระบรมธาตุ   จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคม และทรงสรงพระบรมอัฐิ และพระอัฐิทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรพระจบ ทรงจุดธูปเทียนที่พนมข้าวบิณฑ์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ ภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ถวายพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 4 เที่ยว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 แล้วทรงกราบพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร   ต่อมาเวลา 17.46 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายฉีด และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา   ก่อนจะทรงพระดำเนินออกจากพระอุโบสถ ไปทรงพระสุหร่ายสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอาราม อาทิ พระพุทธคันธารราษฎร์, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ณ หอพระราชกรมานุสร, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ณ หอพระราชพงศานุสร จากนั้น ทรงพระดำเนินยังพระศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระไตรปิฎก พระพุทธรูปเทพบิดร และพระพุทธรูปบริวาร ต่อจากนั้น ทรงพระสุหร่ายสรงต้นนิโครธ ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารยอด ทรงพระสุหร่ายพระพุทธรูปแล้ว ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และพระพุทธบาทจำลอง แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง ณ หอพระมณเฑียรธรรม ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระนากทรงพระสุหร่าย สรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์ พระอัฐิพระบวรราชเจ้า 4 พระองค์ และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าคู่ สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ 40 คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก   อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.                    ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/hmKuKIXEZfQ

 4,509
พระราชสำนัก
05 เม.ย. 61

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล รับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน ๖-๘ เม.ย.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ รวมจำนวน ๒๓๙ รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี พระชัยองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงเชิญไปสักการะบูชาในการทำ ศึกสงครามทุกครั้ง โดยตั้งประดิษฐานในสัปคับช้าง จึงเรียกว่า พระชัย (หลังช้าง) และทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง จนได้เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษก เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระชัย (หลังช้าง) จึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ที่ประชาชนจะได้มาร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ ทั้งเพื่อ สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี วันที่ ๗ -๘ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญ พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล และได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่พระราชทาน การแสดง ชุดเถลิงศกเพลามหาสงกรานต์   ซึ่งประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ การละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณ โมงครุ่ม และ กุลาตีไม้ การแสดงโขน ตอน หนุมานชาญกำแหง การบรรเลงดนตรีไทย การสาธิตการปรุงเครื่องหอม การทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยาก ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔ จำหน่ายกระเป๋า และเสื้อจิตอาสา รวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์ นิทรรศการนางสงกรานต์ และสวนดอกไม้ไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ขอเชิญประชาชนร่วมงาน เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ ประแป้ง วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/aP5E7wnY4xg    

 2,282
พระราชสำนัก
03 เม.ย. 61

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯจัดงาน 'เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย' ๖-๘ เม.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ รวมทั้งความหมายที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์ และสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน ระหว่างวันที่  ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ในวันศุกร์ที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา  ๑๘.๐๐ น.ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า    ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝายสงฆ์และพระสงฆ์ รวมจำนวน ๒๓๙  รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี พระชัยองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงเชิญไปสักการะบูชาในการทำศึกสงครามทุกครั้ง โดยตั้งประดิษฐานในสัปคับช้าง จึงเรียกว่า พระชัย (หลังช้าง) และทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง จนได้เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษก เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  จึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนจะได้มาร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ                              ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เอง   พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร   พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพประเพณีสงกรานต์ต่าง ๆ เช่น การสรงน้ำพระ  การก่อพระเจดีย์ทราย  การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  และภายในเล่มลงพิมพ์พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข  ในวันนี้ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ   สำหรับวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล และได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่พระราชทาน การแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  เช่น การละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณ  อาทิ “โมงครุ่ม”และ “กุลาตีไม้”  การแสดงโขน ตอน หนุมานชาญกำแหง  การบรรเลงดนตรีไทย  การสาธิตการปรุงเครื่องหอม การทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยาก    ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔ จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อจิตอาสา  ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์  นิทรรศการนางสงกรานต์ และสวนดอกไม้ไทย  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ขอเชิญประชาชนร่วมงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ ประแป้ง วันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐  – ๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ZkLj_Z602g8  

 5,086
พระราชสำนัก
31 มี.ค. 61

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ จัดงาน 'เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย' 6-8 เม.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ ประแป้ง ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า          ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pMbqm2gHlxc      

 2,468
บันเทิง
27 มี.ค. 61

ช่อง 3 ปลื้มปีติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี

คณะผู้บริหาร ศิลปินนักแสดง พนักงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปลื้มปิติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานและประทานแจกันดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ   เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  รวมทั้งยังมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมอวยพร พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์   โดยบรรยากาศในช่วงเช้าที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์  ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์  เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มามอบแก่ทางสถานีฯ โดยมี คุณประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน   พร้อมทั้งยังมีคณะผู้บริหารสถานีฯ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนภาคีภาครัฐและเอกชน โดยมีดารา-นักแสดง  ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 มาร่วมให้การต้อนรับ อาทิ  นักแสดงนำจากละคร บุพเพสันนิวาส  นำโดย โป๊ป ธนวรรธน์ ,  ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง, ก็อต จิรายุ, อำภา ภูษิต และนักแสดงนำจากละคร หนึ่งด้าวฟ้าเดียว  เจมส์ จิรายุ ,แต้ว ณฐพร เป็นต้น     นอกจากนี้ยังมีการร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา สรุปยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 (เวลา 16.00 น.)  เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 1,986,237 บาท  โดยเงินที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ รองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในการให้บริหารผู้ป่วย และเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สำหรับประชาชนที่อยากจะร่วมอวยพรช่อง 3 และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สามารถบริจาคได้ที่   ชื่อบัญชี:ใจดี ใจสบาย สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   สั่งจ่ายเช็ค ภาษาอังกฤษ:JAIDEE JAISABAI FOR MAHARAJ NAKHONRATCHASIMA HOSPITAL   ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 337-0-33286-8   *สามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rGkoTBPasns  

 3,604
การเมือง
22 มี.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้ ให้แก่นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 64 ปี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้แทนพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานแจกันดอกไม้ แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวัดเกิดครบ 64 ปี ในวันที่ 21 มี.ค.2561   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/2ijzDmZWe_g    

 1,308
เศรษฐกิจ
09 มี.ค. 61

ธปท.เตรียมนำธนบัตรรุ่นแรกสมัย ร.10 ออกใช้หมุนเวียนในระบบ เริ่มวันจักรี 6 เม.ย.

ธปท. เตรียมออกใชัธนบัตรหมุนเวียนแบบใหม่รัชกาลที่ 10 ใช้วันแรกวันจักรี 6 เมษายน และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ระบุอีก 3 ปี ธนบัตรรุ่นเก่าหมด   นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17 ) ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวีนทั่วไป โดยได้รับพระราชทานวันออกใช้ธนบัตร โดย ชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี 6 เมษายน 2561 ส่วนชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561   โดยด้านหน้าธนบัตร ได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา ส่วนด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามลำดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย   ทั้งนี้ ธนบัตรแบบ 17 นี้ มีขนาดและโทนสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 สำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงยังคงลักษณะสำคัญของธนบัตรไทยไว้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ได้ปรับปรุงใหม่ในบางส่วนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ แถบสีโลหะ ปรากฎที่ด้านหน้าของธนบัตร และในชนิดราคา 100 บาท ภายในแถบสีมีการเคลื่อนไหว ส่วนหมวดอักษรโรมันและหมายเลขอารบิก ปรับวางตามแนวตั้ง   ทั้งนี้ธนบัตรแบบ 17 นี้จะเริ่มออกใช้ควบคู่ขนานไปกับธนบัตรแบบ 16 ทุกชนิดราคา แต่หลังจากนี้กระบวนการผลิตหลักจะเป็นการผลิตธนบัตรแบบ 17 โดยปัจจุบันมีธนบัตรหมุนเวียนในระบบทั้งสิ้น 5.5 พันล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท   นายวิรไท กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายการยกเลิกใช้ธนบัตรเดิมอย่างแน่นอน โดยยังคงมีการใช้ควบคู่กับธนบัตรแบบใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ธนบัตรรุ่นเก่าจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ 3 ปี จึงจะหมดจากตลาดไป   สำหรับประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่นี้ได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/u2dxxzqrFKc  

 13,893

Top