ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระราชสำนัก
24 ก.ค. 61

สำนักนายกฯ ชี้แจง หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา”

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางเพื่อให้การใช้เพลง”สดุดีจอมราชา” ในโอกาสต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้    1.กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   2.กรณีสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือในโอกาสอันควร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 3.กรณีเอกชน ให้ใช้เฉพาะงานพิธีที่เอกชนจัดขึ้น หรือในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แต่ทั้งนี้ ไม่ใช้ในงานพิธีส่วนบุคคลโดยเฉพาะ หรืองานพิธีที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นหรือชุมชน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9W-5ZzNdoDQ

 1,624
พระราชสำนัก
20 ก.ค. 61

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 21 ก.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น.      ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย  พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 243 รูป    ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งภาพปกของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ภาพวาดฝีพระหัตถ์     รวมทั้งพระราชทานลายพระราชหัตถ์ว่า “อานุภาพแห่งการร่วมกันคิดดี ทำดี พูดดี จะเป็นพลังปกป้อง รักษา ความสุข ความเจริญอย่างมั่นคงวัฒนาถาวร ของประเทศชาติที่เรารักและหวงแหนตลอดไป”  ร่วมกันสร้างสุขให้สังคมไทย “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  และข้อความ “สืบสานพระราชปณิธาน  ธรรมราชินี”  ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WQ99muS0bKw

 1,398
พระราชสำนัก
18 ก.ค. 61

ขอเชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ๒๑ ก.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น.    ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์  จำนวน  243  รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย เป็นพระพุทธรูปลักษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง 23.40 เซนติเมตร องค์พระสูง 36.80 เซนติเมตร สร้างจากหยกสีเขียวเข้ม ประภามณฑล และฐานเป็นไม้จำหลักปิดทอง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีในโอกาสที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปีที่แล้ว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Ps-UBlqIoMo

 781
พระราชสำนัก
12 ก.ค. 61

เปิดตัวเพลง 'สดุดีจอมราชา' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนคนไทยขับร้อง ๒๘ ก.ค.นี้

เปิดตัวบทเพลง 'สดุดีจอมราชา' เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 เชิญชวนคนไทยทั้งชาติร่วมใจขับร้องในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 ก.ค.นี้   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการแสดงดนตรี ขับร้องเพลง 'สดุดีจอมราชา' เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์   นายวีระ กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561   โดยกระทรวงร่วมกับศิลปินแห่งชาติ นักแต่งเพลงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทำหน้าที่พิจารณาบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้ง 8 บทเพลง อีกทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาและดนตรีมาร่วมพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสม จำนวน 2 บทเพลง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา   ซึ่ง ครม.เห็นชอบเลือกบทเพลงสดุดีจอมราชา แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ และประพันธ์เนื้อร้องโดย นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   กระทรวงเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการร่วมกันขับร้องบทเพลง สดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/PZH3c6cKfaA

 1,438
สังคม-อาชญากรรม
07 ก.ค. 61

'ในหลวง' พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ 'ร.ท.วโรฒน์' หนึ่งในนักบินประสบเหตุเครื่องบินตก

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ร้อยโทวโรฒน์ แปรงกระโทก หนึ่งในนักบินประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก ขณะปฏิบัติราชการสนามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.50 น. ที่วัดท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญพวงมาลาหลวงพระราชทาน วางหน้าหีบศพ ร้อยโทวโรฒน์ แปรงกระโทก นักบินกองพันบินที่ 21 ศูนย์การบินทหารบก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย จากเหตุเครื่องบินตกขณะปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวน ที่บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม   โดยญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าอ่าง และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 10 กรกฏาคม ซึ่งกองทัพบก ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น พร้อมเลื่อนยศ ร้อยโทวโรฒน์ เป็นพลตรี ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ครอบครัวแปรงกระโทก เป็นล้นพ้น  

 844
การเมือง
05 ก.ค. 61

นายกฯ สนองพระราชกระแสรับสั่ง 'ในหลวง' ถอดบทเรียนช่วยทีมหมูป่า มาประยุกต์ฝึกทหาร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เตรียมนำบทเรียนที่ได้จากภารกิจช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี่ ติดถ้ำหลวง มาปรับใช้ในการฝึกของ จนท.ในอนาคต   ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความห่วงใย เป็นพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม และขออย่านำสิ่งที่ทรงรับสั่งมา ไปสร้างความสับสน พระองค์ท่านทรงพระราชทานกำลังใจให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนแก่เราในอนาคต และทรงชื่นชมการทำงานทุกอย่าง ทุกหน่วยราชการทั้งภาครัฐและเอกชน และนี่จะเป็นบรรทัดฐานของประเทศไทยในอนาคต   ซึ่งการที่จะเกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติไม่จำเป็นจะต้องเกิดเหตุอะไร แต่คิดว่าคนไทยต้องรักกัน เพราะมีชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลักของประเทศ แต่หากมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้น จะมีเหตุการณ์หรือไม่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ที่สำคัญคือต้องสร้างแบบแผนในการทำงานให้ได้   นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการนำ 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวงว่า เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งวิธีที่จะนำ 13 ชีวิตออกมามี 2 แนวทาง คือ เจาะด้านบนถ้ำ แต่วิธีนี้ต้องหาช่องทางให้เจอซึ่งเป็นวิธีที่เร็ว    ส่วนอีกหนึ่งวิธีคือการนำออกทางปากถ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็ก เพราะปัญหาที่สำคัญคือลักษณะภายในถ้ำไม่ได้เป็นอุโมงค์โล่งแบบท่อลอดออกมาได้ง่าย เพราะบางจุดลอดได้ที่ละคนดังนั้นต้องดูว่าเด็กมีความพร้อมหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมต้องหาวิธีการอื่น ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดขออย่ามากำหนดว่าจะต้องทำให้ได้วันไหน   ด้านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม น้อมรับกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลทั้ง 13 คนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด ซึ่งกองทัพก็จะดูแลอย่างเต็มที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติก็จะพาเที่ยวประเทศไทยก่อนเดินทางกลับ   ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่า ระหว่างดำน้ำอาจเกิดภาวะแพนิค หรืออาการตกใจและรู้สึกว่าไม่มีอากาศหายใจ จนอาจทำให้เด็กดึงฟูลเฟซมาส์ก หรือหน้ากากดำน้ำแบบเต็มใบหน้าออก และเกิดอันตรายนั้น   พลเอกประวิตรกล่าวว่า ต้องรอให้ทั้ง 13 คนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนอยู่แล้ว และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ฝึกดำน้ำให้ ขอฝากทุกฝ่ายไม่ต้องเป็นห่วง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุด ขณะที่นักดำน้ำจากประเทศอังกฤษที่สนับสนุนการปฏิบัติครั้งนี้ ยังไม่ได้เดินทางกลับและยังคงปฏิบัติกันอยู่ในพื้นที่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NdDoNemwV-U

 1,349
พระราชสำนัก
04 ก.ค. 61

ปลื้มปิติ 'ในหลวง' พระราชทานกำลังใจ จนท.ช่วยทีมหมูป่า ทรงรับทีมกู้ภัยต่างชาติเป็นอาคันตุกะ พาท่องเที่ยวจนกว่าจะกลับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี่ โดยรับสั่งว่า การชมเชยเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ขอให้รักษาสติ สมาธิ ปัญญาในการปฎิบัติภารกิจ โดยภารกิจ จะสำเร็จเรียบร้อยก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาและกลับสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย   ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาร่วมภารกิจหรือส่งกำลังใจมาช่วย   การนำคณะออกจากถ้ำต้องคิดและวางแผนให้ดี คำนึงถึงสุขภาพและภาวะจิตใจก่อนนำตัวออกมา ต้องใช้ดุลพินิจ วุฒิภาวะ ศรัทธา และฉันทะที่ถูกต้อง หาวิธีการนำตัวออกมาอย่างปลอดภัย รอบคอบ ไม่ประมาท อย่าให้เกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียทั้งคณะเด็กและคณะผู้ช่วยเหลือ จากนั้นจึงส่งตัวเข้ารับการเช็คสภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลให้เรียบร้อยและส่งกลับสู่ครอบครัว ส่วนบริเวณถ้ำหลวง ให้ฟื้นฟูพื้นที่และจัดระบบความปลอดภัยให้รัดกุม   นอกจากนี้ ทรงรับสั่งว่า ทำอะไรต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ ตระหนักถึงความเป็นมาและนำประสบการณ์ไปปรับใช้ นำบทเรียนนี้ไปใช้ในการวางแผนระบบแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนและช่วยชีวิตที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำไปประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ โดยทำแผนเผชิญเหตุ วิธีป้องกัน และแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง   ส่วนชาวต่างประเทศที่มาร่วมปฎิบัติภารกิจครั้งนี้ให้ดูแลให้ดี เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้พาท่องเที่ยวต้อนรับอย่างดีโดยทรงรับเป็นอาคันตุกะของพระองค์ จนกว่าจะเดินทางกลับ   หลังจากนี้จะทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชื่นชม ชมเชยทุกหน่วยงานทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกต่อไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0jCHetACe8U

 6,472
พระราชสำนัก
03 ก.ค. 61

ในหลวง ร.10 พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ 13 ชีวิต พร้อมทรงมอบแนวทางปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

รัฐบาลเผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ 13 ชีวิต พร้อมทรงมอบแนวทางปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี   พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ โดยรับสั่งว่า การชมเชยเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ขอให้รักษาสติ สมาธิ ปัญญาในการปฎิบัติภารกิจ โดยภารกิจ จะสำเร็จเรียบร้อยก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาและกลับสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย   ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาร่วมภารกิจหรือส่งกำลังใจมาช่วยการนำคณะออกจากถ้ำต้องคิดและวางแผนให้ดี คำนึงถึงสุขภาพและภาวะจิตใจก่อนนำตัวออกมา ต้องใช้ดุลพินิจ วุฒิภาวะ ศรัทธา และฉันทะที่ถูกต้อง หาวิธีการนำตัวออกมาอย่างปลอดภัย รอบคอบ ไม่ประมาท อย่าให้เกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียทั้งคณะเด็กและคณะผู้ช่วยเหลือ จากนั้นจึงส่งตัวเข้ารับการเช็คสภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลให้เรียบร้อยและส่งกลับสู่ครอบครัว ส่วนบริเวณถ้ำหลวง ให้ฟื้นฟูพื้นที่และจัดระบบความปลอดภัยให้รัดกุม   นอกจากนี้ ทรงรับสั่งว่า ทำอะไรต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ ตระหนักถึงความเป็นมาและนำประสบการณ์ไปปรับใช้ นำบทเรียนนี้ไปใช้ในการวางแผนระบบแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนและช่วยชีวิตที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำไปประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ โดยทำแผนเผชิญเหตุ วิธีป้องกัน และแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง   ส่วนชาวต่างประเทศที่มาร่วมปฎิบัติภารกิจครั้งนี้ให้ดูแลให้ดี เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้พาท่องเที่ยวต้อนรับอย่างดีโดยทรงรับเป็นอาคันตุกะของพระองค์ จนกว่าจะเดินทางกลับ   หลังจากนี้จะทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชื่นชม ชมเชยทุกหน่วยงานทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกต่อไป 

 5,861
พระราชสำนัก
28 มิ.ย. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อกันฝน 2 พันตัว ให้ทีม จนท.ทำภารกิจถ้ำหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อกันฝน 2,000 ตัวให้ จนท.ทุกคน ในปฏิบัติการค้นหากลุ่มเด็กนักเรียนชายทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ 12 คน พร้อมโค้ชอีก 1 คน ติดอยู่ในถ้ำวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นานกว่า 100 ชม. ท่ามกลางฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง จนเป็นอุปสรรคให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้น ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/t6qMpmkC1dk

 9,361
พระราชสำนัก
28 มิ.ย. 61

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงและทีมค้นหาให้ปลอดภัย - จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการช่วยเหลือ โค้ชและเยาวชน หมูป่าอคาเดมี่ 13 ชีวิต ที่ติดถ้ำหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย   ได้มีพระราชกระแสรับสั่งผ่านราชเลขาธิการส่วนพระองค์ให้ดูแลอย่างดีที่สุด ทั้งครอบครัว และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน จะต้องมีแผนรัดกุม เพื่อใม่ให้เกิดความสูญเสียใดๆทั้งสิ้น ขณะเดียวกันขอให้คนไทยทั้งประเทศ ส่งกำลังใจให้ครอบครัว13 ชีวิตและเจ้าหน้าที่ โดยมั่นใจว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่และรอคอยการช่วยเหลือ เพราะทุกคนเป็นนักกีฬาย่อมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พอที่จะรับกับสถานการณ์ในขณะนี้ได้     และขอฝากสื่อมวลชนอย่านำเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัว ทั้งนี้ยืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดทำงาน แม้สภาพภายในถ้ำค่อนข้างลำบาก ล่าสุดได้มีการกำหนดกรอบการทำงานให้ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่ศูนย์ประสานงานสื่อ ที่อยู่ของครอบครัว อาหาร ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยทำงานในลักษณะศูนย์ปฎิบัติการร่วม มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน มีหน่วยงานร่วมทำงานทั้งทหาร และพลเรือน เพื่อบูรณาการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด   โดยได้เร่งระบายน้ำออกจากถ้ำ แต่ยังมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงขอให้เข้าใจความยากลำบากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทุกคนก็ทุ่มเท เสี่ยงชีวิต ในการเข้าไปช่วยทั้ง 13 คน จึงหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอให้ทุกคนสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงศรัทธา เพราะแม้แต่ต่างประเทศก็ให้กำลังประเทศไทยในการช่วยเหลือ   นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังขอความร่วมมือ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าไปซ้ำเติมหรือทำลายกำลังใจของครอบครัว 13 ชีวิตให้เสียขวัญไปมากกว่านี้ ส่วนตัวเข้าใจ ว่าประเทศไทยมีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ แต่ช่วงเวลานี้คงไม่เหมาะสม จึงขอให้ใช้สติปัญญา ใคร่ครวญด้วย   ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพรให้เยาวชนทุกคนปลอดภัย และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนและขอให้ประสบความสำเร็จในการค้นหา นอกจากนี้ท่านทรงพระราชทานแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยการแบ่งพื้นที่ให้ดี ทั้งพื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ส่วนหน้าและส่วนหลัง รวมถึงส่วนสนับสนุน สำหรับประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้จัดอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และทรงให้ดูแลครอบครัวของเยาวชนที่ประสบภัยด้วย   ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งโรงครัวพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนในภารกิจค้นหา ทีมนักฟุตบอลเยาวชน 13 คนที่พลัดหลงไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน โดยมีบรรดาจิตอาสาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันประกอบอาหาร   ผู้ว่าฯกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามข่าวสารและทรงเป็นห่วงทั้งผู้ปฏิบัติงาน ญาติ พ่อ แม่ ผู้ปกครองของผู้พลัดหลง จึงได้รับสั่งให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จำนวน 2 จุด คือ ด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และ วัดบ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นสถานที่ ที่กองกำลังใช้ สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยในวันนี้ก็ยังคงมีสิ่งของบริจาคจากประชาชนที่ทราบข่าวทยอยขนมาเป็นจำนวนมาก ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/wnB8LwB-KIE

 6,453
พระราชสำนัก
27 มิ.ย. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการให้ความช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดในถ้ำหลวง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กนักฟุตบอลและโค้ชจำนวน 13 คน ที่ยังติดอยู่ในภายในถ้ำหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยทุกคน และทรงให้กำลังใจไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยทุกคน ขอให้ทุกคนปลอดภัย รวมถึงทรงให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามค้นหาขอให้ประสบความสำเร็จ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3ZUXb_Sxdqc

 27,039
พระราชสำนัก
26 มิ.ย. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ทูลกระหม่อมฯ ทรงห่วงใย 13 ชีวิตติดในถ้ำหลวง พระราชทานกำลังใจ จนท. ขอให้ปลอดภัยทุกคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใย นักฟุตบอลเยาวชนที่สูญหายทั้ง 13 คนมายังพ่อแม่ ผู้ปกครอง   นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มายัง พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักฟุตบอลเยาวชน และผู้ควบคุมทีมรวม 13 คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนว่า พระองค์ทรงเป็นห่วงและเฝ้าติดตามข่าวตลอดเวลา ขอให้ทุกคนปลอดภัย อีกทั้งให้กำลังใจคนทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ นำความปลาบปลื้มใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมายังผู้ปกครองของเด็กๆอย่างมาก   พร้อมกันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงแสดงความคิดเห็นทางอินสตาแกรม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ติดถ้ำ ขอให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยและคนถูกช่วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/17NfyF5NFRg

 6,411
การเมือง
22 มิ.ย. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ ภริยานายกฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

เพจเฟซบุ๊กทีมลุงตู่ เผยแพร่ภาพ อาจารย์น้อง รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมอบแก่ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 20 มิถุนายน 2561 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/GnquP88hKVc

 1,448
ประชาสัมพันธ์
13 มิ.ย. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดการแสดงดนตรี พระราชทานความสุขให้ ปชช. 16 มิ.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน  ณ พระลานพระราชวังดุสิต   วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดการแสดงดนตรีโดย มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra ) อำนวยเพลงโดย นายวานิช โปตะวนิช   การแสดงดนตรี แบ่งเป็น 4 องก์  องก์ 1 บทเพลงพระราชนิพนธ์ยังเตือนใจ องก์ 2  ไทยสากลสรรค์ศิลป์  องก์ 3 ดุริยบรรเลงเลื่องลือชา องก์ 4 มนต์ถวิลละครเพลง   ซึ่งมีนักร้องและศิลปินรับเชิญมาร่วมให้ความสุขอย่างมากมายได้แก่  เสาวนิตย์  นวพันธ์ , ศรัณย์  คุ้งบรรพต , ขวัญแก้ว  เรืองตระกูล  และชนิกานต์  มงคลรัตน์    ขอเชิญประชาชนร่วมชมการแสดงดนตรี ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานความสุขให้ประชาชน  ณ พระลานพระราชวังดุสิต  ในวันเสาร์ นี้  ตั้งแต่เวลา 19.00  - 21.00 น. ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/jYsJV3Y3EQE

 4,146
แวะไหนดี
13 มิ.ย. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดการแสดงดนตรี พระราชทานความสุขให้ ปชช. 16 มิ.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน  ณ พระลานพระราชวังดุสิต   วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดการแสดงดนตรีโดย มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra ) อำนวยเพลงโดย นายวานิช โปตะวนิช   การแสดงดนตรี แบ่งเป็น 4 องก์  องก์ 1 บทเพลงพระราชนิพนธ์ยังเตือนใจ องก์ 2  ไทยสากลสรรค์ศิลป์  องก์ 3 ดุริยบรรเลงเลื่องลือชา องก์ 4 มนต์ถวิลละครเพลง   ซึ่งมีนักร้องและศิลปินรับเชิญมาร่วมให้ความสุขอย่างมากมายได้แก่  เสาวนิตย์  นวพันธ์ , ศรัณย์  คุ้งบรรพต , ขวัญแก้ว  เรืองตระกูล  และชนิกานต์  มงคลรัตน์    ขอเชิญประชาชนร่วมชมการแสดงดนตรี ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานความสุขให้ประชาชน  ณ พระลานพระราชวังดุสิต  ในวันเสาร์ นี้  ตั้งแต่เวลา 19.00  - 21.00 น. ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/jYsJV3Y3EQE

 4,146

Top