ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระราชสำนัก
09 เม.ย. 62

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมทุกจังหวัด จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยสมพระเกียรติ

พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ   เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พุทธเจดีย์สถาน และทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี เสร็จเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ   ในนามของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนหลอมรวมใจกันจัดพระราชพิธีให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน ด้วยความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว และทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป   โดยกำหนดการต่อจากนี้ อังคารที่ 9 เม.ย.62 - พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พุธที่ 10 เม.ย.62 - เชิญคนโทน้ำอภิเษกทั้ง 76 จังหวัดมาเก็บที่ กระทรวงมหาดไทย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WLpho-pSCLM

 1,004
พระราชสำนัก
07 เม.ย. 62

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปฐมบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่ง ทรงกราบก่อนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง   เมื่อเสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนถวายนมัสการ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีเททองหล่อพระคันธารราษฎร์ และพระบรมรูป 901 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/NX2EAbO15EY

 937
การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
05 เม.ย. 62

การเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้ที่ http://phralan.in.th/coronation/water.php  

 87
การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
05 เม.ย. 62

พระปฐมบรมราชโองการ นับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

  ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะพระราชทาน " พระปฐมบรมราชโองการ " หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวาย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องราชูปโภคแล้ว พระปฐมบรมราชโองการ นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๙ มีเนื้อความเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย ซึ่งล้วนแต่แสดงพระราชปณิธาน ในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมือง    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พุทธศักราช ๒๓๒๘ “...พรรณพฤกษ ชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด...”    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๒ “ แต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่ น้อย และสิ่งของทั้งปวง ซึ่งมีในแผ่นดิน ทั่วขอบเขตแดนพระนคร ซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ ให้พระราชทานแก่ สมณะ พราหมณ อณาประชาราษฎร์ทั้งปวง ตามแต่ปรารถนาเถิด ”    พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๓๖๗ “ เจ้าพระยา และพระยา ของซึ่งถวายทั้งนี้ จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดี จะได้รักษาแผ่นดิน ” ในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่พบหลักฐานพระปฐมบรมราชโองการหลังจากพิธีถวายสิริราชสมบัติและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ที่พระที่นั่งภัทรบิฐ พบแต่ “ พระราชโองการปฏิสันถาร ” ในการเสด็จมหาสมาคม ซึ่งโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเข้าเฝ้าเพื่อรับการถวายราชสมบัติ จากนั้นจึงมีพระราชโองการตรัสปฏิสันถารกับเจ้าพระยา และพระยาทั้งปวง ซึ่งมีข้อความเดียวกันทุกรัชกาล ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกเลิกพิธีส่วนนี้ มีแต่เพียงการถวายพระพรชัยมงคลจากขุนนางฝ่ายหน้าและข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในเท่านั้น    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๙๔ “ พรรณพฤกษ ชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิด ”    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๑ “ แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎรจะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖ คำภาษามคธ “ อิทานหํ สพฺเพสํ อนุมติยา ราชา มุทฺธาวสิตฺโต สฺยาเมสุ อิสฺสราธิปจฺจํ รชฺชํ กาเรมิธ ธฺมมิกราชปเวณิยา อนุชานามิ ยนฺติ สฺยามวิชิเต อปรปริคฺคหิตํ ติณกฏฺโจทกํ สมณพฺราหฺมณาทโย สพฺเพสฺยามรฏฺฐิกา ยถาสุขํ ปริภุญฺชนุตุฯ ” คำแปล “ ครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกัน ยอมให้เราเปนเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาภิเษกเปนใหญ่ในสยามราษฎร์วราณาจักรนี้แล้ว เราขออนุญาตยอมให้ โดยธรรมิกราชประเพณี พรรณพฤกษชลธีในสยามราษฎร์วราณาจักรนี้ ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้น ตามแต่สมณพราหมณาจารย์ ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทอญ ฯ ”    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๓ คำภาษามคธ “อิทานาหํ พฺราหฺมณา ราชภารํ วหนฺโต พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย ธมฺเมน สเมน รชฺชํ กาเรมิ ตุมฺหากํ สปริคฺคหิตานํ อุปริ ราชกํ อาณํ ปสาเรตฺวา นาโถ หุตฺวา ธมฺมิกํ รกฺขาวรณคุตฺตี สํวิทหามิ วิสฺสฏฺฐา หุตฺวา ยถาสุขํ วิหรถ ฯ” คำแปล “ ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เปนที่พึ่ง จัดการปกครองรักษาป้องกัน อันเปนธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ ”    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘ คำภาษามคธ “อิทานาหํ พฺราหฺมณา ราชภารํ วหนฺโต พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย ธมฺเมน สเมน รชฺชํ กาเรมิ ตุมฺหากํ สปริคฺคหิตานํ อุปริ ราชกํ อาณํ ปสาเรตฺวา นาโถ หุตฺวา ธมฺมิกํ รกฺขาวรณคุตฺตี สํวิทหามิ วิสฺสฏฺฐา หุตฺวา ยถาสุขํ วิหรถ ฯ” คำแปล “ ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เปนที่พึ่ง จัดการปกครองรักษาป้องกัน อันเปนธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ ”    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จสวรรคตก่อนทรงรับพระราชพิธีบรมราชภิเษก    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

 1,266
การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
05 เม.ย. 62

การเตรียมน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 2,491
พระราชสำนัก
04 เม.ย. 62

ราชบัณฑิตฯเผยคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ยกร่างตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะแบ่งการใช้เป็น 2 ห้วงเวลา คือ   1.ข้อความที่ใช้ในห้วงระยะเวลาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 ข้อความ   2.ข้อความที่ใช้ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6 ข้อความ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 พ.ย.2562 เป็นต้นไป   ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับผู้ที่ประสงค์นำไปใช้ หรืออาจใช้ข้อความที่ศิลปินแห่งชาติ ครูบาอาจารย์หลายคนได้ประพันธ์ไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้ร่วมกับพระฉายาลักษณ์พระราชทาน 12 ภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือที่เพจเฟซบุ๊กของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำหรับตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่วงครึ่งวันเช้าของวันที่ 4 พ.ค.2562 ใช้ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า .......... หรือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ..........  สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน   ส่วนการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตั้งแต่บ่ายวันที่ 4 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป ใช้ถ้อยคำว่า บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา พระบารมีเกริกก้องฟ้า  ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง (ถ้ามี) คณะบุคคล หน่วยงาน หรือใช้ว่า บรมราชาภิเษกบรมนาถ ปรมราชาธิราชนฤบดี สิริสวัสดิ์ทั่วรัฐธานี ปลื้มเปรมปรีดิ์ ผองพสกไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน     หรือใช้ว่า บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ขัตติยา ปวงประชาราษฎรน้อมถวายพระพรชัยมงคล ทั่วรัฐสีมามณฑลถวายอาศิรวาท บรมนาถนราธิบดีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเสถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ  พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์   พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ปกรักษาบ้านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน   หรือใช้ว่า ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราช น้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอภาสไพบูลย์ สถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร ทรงพระเกษมสุขสำราญพระราชหฤทัย พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน   หรือ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... หรือใช้ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ..........  สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน     ดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่ www.opm.go.th ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0k53_sdjt_w

 2,277
คู่มือประชาชน
04 เม.ย. 62

ราชบัณฑิตฯเผยคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ยกร่างตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะแบ่งการใช้เป็น 2 ห้วงเวลา คือ   1.ข้อความที่ใช้ในห้วงระยะเวลาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 ข้อความ   2.ข้อความที่ใช้ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6 ข้อความ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 พ.ย.2562 เป็นต้นไป   ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับผู้ที่ประสงค์นำไปใช้ หรืออาจใช้ข้อความที่ศิลปินแห่งชาติ ครูบาอาจารย์หลายคนได้ประพันธ์ไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้ร่วมกับพระฉายาลักษณ์พระราชทาน 12 ภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือที่เพจเฟซบุ๊กของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำหรับตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่วงครึ่งวันเช้าของวันที่ 4 พ.ค.2562 ใช้ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า .......... หรือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ..........  สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน   ส่วนการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตั้งแต่บ่ายวันที่ 4 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป ใช้ถ้อยคำว่า บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา พระบารมีเกริกก้องฟ้า  ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง (ถ้ามี) คณะบุคคล หน่วยงาน หรือใช้ว่า บรมราชาภิเษกบรมนาถ ปรมราชาธิราชนฤบดี สิริสวัสดิ์ทั่วรัฐธานี ปลื้มเปรมปรีดิ์ ผองพสกไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน     หรือใช้ว่า บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ขัตติยา ปวงประชาราษฎรน้อมถวายพระพรชัยมงคล ทั่วรัฐสีมามณฑลถวายอาศิรวาท บรมนาถนราธิบดีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเสถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ  พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์   พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ปกรักษาบ้านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน   หรือใช้ว่า ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราช น้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอภาสไพบูลย์ สถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร ทรงพระเกษมสุขสำราญพระราชหฤทัย พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน   หรือ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .......... หรือใช้ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ..........  สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง คณะบุคคล หน่วยงาน     ดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่ www.opm.go.th ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0k53_sdjt_w

 2,277
พระราชสำนัก
04 เม.ย. 62

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่ 57 ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 เมษายนนี้   โดยเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม เพื่อรำลึกถึงคำสอนของบรมศาสดามุฮำมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศาสนูปถัมภก ตลอดจน พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมอิสลาม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิม ที่บูรณาการกับสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   สำหรับงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ศาสดามุฮัมมัด ผู้ยืนหยัดสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม" ภายในงานนอกจากมีการเผยแพร่คำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัดแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างชาวมุสลิมกับต่างศาสนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาธรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ , การสัมมนาอิหม่ามและสตรีมุสลิมทั่วประเทศ , การแสดง การสาธิตการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จากกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง การออกร้านจำหน่ายสินค้าขององค์กรภาครัฐ และเอกชน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/te6RwdiaA30

 1,305
ข่าวภูมิภาค
02 เม.ย. 62

ร.๑๐ ทรงห่วงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ นายกฯบินเชียงใหม่ร่วมแก้ ขออย่าเผาป่าดิสเครดิตรัฐบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงรับสั่งปัญหาเกินขอบเขตระดับจังหวัด มอบรัฐบาลลงมาประสาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังยกระดับแก้ปัญหา ตั้งศูนย์บัญชาการ 9 จังหวัดภาคเหนือ   ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ ในวันนี้ (2 เม.ย.62) ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประสานขอความร่วมมือในพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะหารือในเวทีการประชุมอาเซียน เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าเกิดความยั่งยืน เพราะเกิดขึ้นทุกปี รัฐบาลพยายามแก้ปัญหามาตลอด แต่ควบคุมไม่ได้ เพราะพื้นที่ภูเขาสูง ต้องขอความเห็นเจ้าหน้าที่   ส่วนที่กองทัพภาคที่ 3 ระบุว่า ไฟป่าเกิดจากการเผาเพื่อดิสเครดิตรัฐบาล เป็นเรื่องที่ต้องสืบสวนต่อไป ในการปลุกระดม หากพบว่าผิดก็ต้องถูกลงโทษ ขออย่านำมาเป็นประเด็นเกี่ยวพันกัน ซึ่งคนทำรู้ตัวเองอยู่แล้ว ยืนยัน ไม่อยากให้เรื่องนี้นำมาเป็นสถานการณ์การเมือง เพราะหากทุกอย่างเป็นการเมืองหมด ประเทศชาติจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ และสื่อต้องเข้าใจใช้วิจารณญานในการนำเสนอ   จากข้อมูลจากจิสด้าพบว่ามีจุดความร้อนหรือ Hotspot มากกว่า 3 พันจุด และพร้อมขยายวงออกไปต่อเนื่อง ทำให้เกิดไฟป่าลุกลาม ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นล่าสุด มีการตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 14 จุด ในช่วง 04.00 น. (2เม.ย.62) อันดับ 1 อยู่ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 245 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.เมือง จ.เชียงใหม่143 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 142 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, อ.แม่สาย จ.เชียงราย 131 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NPS1Krt4MzM

 2,961
พระราชสำนัก
02 เม.ย. 62

'วิษณุ' เผยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเกือบ 100% หลังเที่ยง 4 พ.ค.ต้องออกพระนาม 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานความคืบหน้า ฝ่ายต่างๆในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมเกือบ 100% ในทุกด้าน   ส่วนที่กังวลคือเรื่องการเรียกขาน การใช้คำราชาศัพท์ต่างๆ ทุกฝ่ายต้องรู้ว่าวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประมาณเวลา10.00 -12.00 น. ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด คือพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นการออกพระนามทั้งหมดจะต้องเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ต้องตามด้วยชื่อท่าน   และเวลาจะกราบบังคมทูลอะไร จากที่ใช้คำว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท แต่หลังจากนั้นจะใช้คำว่า ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม และเวลาจบ ใช้คำว่าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ส่วนที่เราเคยเห็นพระราชโองการ จะเปลี่ยนเป็นพระบรมราชโองการ เช่น เวลานายกฯเซ็นรับสนอง จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้น   นอกจากนั้นเป็นการเตรียมน้ำพลีกรรม การเตรียมคนโท สิ่งปลูกสร้าง ทหาร เครื่องมณฑป สรงพระกระยาสนาน และทรงขึ้นไปประทับนั่งบนมณฑป ซึ่งทุกอย่างจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 เม.ย นี้   พร้อมกันนี้นายวิษณุ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นห่วง หรือกำชับเรื่องสถานการณ์การเมืองในที่ประชุม เพราะเป็นที่เข้าใจได้อยู่แล้ว ว่าทุกฝ่ายต้องทำให้เรียบร้อย ถ้าจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเปลี่ยนสถานที่ ซึ่งเป็นแผน 2 ในส่วนพิธี ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง   ส่วนการจำหน่ายเข็มตราสัญลักษณ์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นายกรัฐมนตรีได้กำกับ ซึ่งในที่สุดคงจะเพียงพอทุกคน เพียงแต่ขณะนี้ผู้ผลิต ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน แต่ต่อไปสามารถสั่งจองได้ที่ไปรษณีย์ไทยและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี   นายวิษณุ ยังได้ชี้แจงการติดเข็มตราสัญลักษณ์ในส่วนราชการ โดยสามารถติดคู่กับเข็ม 60 พรรษาได้ ให้เข็ม 60 พรรษาอยู่ใกล้กระดุมเสื้อ แต่เมื่อถึงเวลาสักระยะหนึ่งต้องนำเข็ม 60 พรรษาออก ทั้งนี้ยังเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลืองและติดเข็มตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vdS4GZ9dJT4

 1,615
ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
02 เม.ย. 62

'วิษณุ' เผยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเกือบ 100% หลังเที่ยง 4 พ.ค.ต้องออกพระนาม 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานความคืบหน้า ฝ่ายต่างๆในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมเกือบ 100% ในทุกด้าน   ส่วนที่กังวลคือเรื่องการเรียกขาน การใช้คำราชาศัพท์ต่างๆ ทุกฝ่ายต้องรู้ว่าวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประมาณเวลา10.00 -12.00 น. ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด คือพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นการออกพระนามทั้งหมดจะต้องเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ต้องตามด้วยชื่อท่าน   และเวลาจะกราบบังคมทูลอะไร จากที่ใช้คำว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท แต่หลังจากนั้นจะใช้คำว่า ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม และเวลาจบ ใช้คำว่าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ส่วนที่เราเคยเห็นพระราชโองการ จะเปลี่ยนเป็นพระบรมราชโองการ เช่น เวลานายกฯเซ็นรับสนอง จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้น   นอกจากนั้นเป็นการเตรียมน้ำพลีกรรม การเตรียมคนโท สิ่งปลูกสร้าง ทหาร เครื่องมณฑป สรงพระกระยาสนาน และทรงขึ้นไปประทับนั่งบนมณฑป ซึ่งทุกอย่างจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 เม.ย นี้   พร้อมกันนี้นายวิษณุ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นห่วง หรือกำชับเรื่องสถานการณ์การเมืองในที่ประชุม เพราะเป็นที่เข้าใจได้อยู่แล้ว ว่าทุกฝ่ายต้องทำให้เรียบร้อย ถ้าจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเปลี่ยนสถานที่ ซึ่งเป็นแผน 2 ในส่วนพิธี ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง   ส่วนการจำหน่ายเข็มตราสัญลักษณ์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นายกรัฐมนตรีได้กำกับ ซึ่งในที่สุดคงจะเพียงพอทุกคน เพียงแต่ขณะนี้ผู้ผลิต ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน แต่ต่อไปสามารถสั่งจองได้ที่ไปรษณีย์ไทยและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี   นายวิษณุ ยังได้ชี้แจงการติดเข็มตราสัญลักษณ์ในส่วนราชการ โดยสามารถติดคู่กับเข็ม 60 พรรษาได้ ให้เข็ม 60 พรรษาอยู่ใกล้กระดุมเสื้อ แต่เมื่อถึงเวลาสักระยะหนึ่งต้องนำเข็ม 60 พรรษาออก ทั้งนี้ยังเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลืองและติดเข็มตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vdS4GZ9dJT4

 1,615
ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01 เม.ย. 62

๑๐ พระราชกรณียกิจน่ารู้ ของในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

ด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ และในด้านการอุดมศึกษา   ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกณียกิจ เช่น เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย   ด้านสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ หลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัดพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติด   ด้านการต่างประเทศ ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป เช่น ประเทศอิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อิหร่าน เนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นอกจากจะมุ่งเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่างๆ ที่จะทรงนำประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย เช่น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน   ด้านเกษตรกรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆ เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร สำหรับนำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิต ที่บ้านแหลมสะแก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2528 นอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจการด้านเกษตรกรรม เช่น เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล   ด้านพระศาสนา ทรงเสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ   ด้านการกีฬา ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในงาน “อุ่น ไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทรงพระราชทานเสื้อสำหรับใส่ปั่นจักรยาน และน้ำดื่มพระราชทาน ให้กับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และทรงนำประชาชนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กม. กำหนดจัดขึ้นเวลา 15.00 น. ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 โดยกิจกรรมนี้พระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกัน อีกทั้งผู้ที่ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานยังแสดงให้เห็นการรวมพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ และเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์   ด้านการทหาร ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบิน ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2518 และทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ คือ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จ.ตราด อีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีการด้านทหาร อาทิ งานวันราชวัลลภ   ด้านการบิน พ.ศ. 2552 ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 เครื่องบินโบอิ้ง 737–400 ในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, (เที่ยวบินที่ ทีจี 8870 (กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่) และเที่ยวบินที่ ทีจี 8871 (จังหวัดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานคร)   ด้านราชการ 9 มกราคม พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันคือ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นส่วนราชการในพระองค์ สำหรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ สามารถสั่งจองได้ที่ https://www.thailandpostmart.com/product/1013820000012/  สั่งได้โดยไม่จำกัดจำนวน และเริ่มจัดส่งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนยาน 2562 เป็นต้นไป  

 1,259
พระราชสำนัก
31 มี.ค. 62

พระราชโองการเรียกคืนเครื่องราชฯ 'ทักษิณ' ชี้ต้องโทษหลายคดี-มีพฤติการณ์หลบหนีคดี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น จาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นบุคคลถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาฐานอื่น ๆ อีกหลายคดี อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้   - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1   โดยให้มีผลตั้งแต่ 29 มีนาคม 2562          ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/H-zchXJCdVU

 8,125
พระราชสำนัก
29 มี.ค. 62

รับมอบตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก 50 หน่วยงาน พร้อมถ่ายทอดสดทุกช่วงพระราชพิธี ให้ ปชช.ชมใกล้ชิด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เข้ารับมอบ 50 หน่วยงาน   พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. และให้ใช้ชื่องานเป็นภาษาไทยว่า 'งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562' ชื่อภาษาอังกฤษ 'The Coronation of King Rama X' กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.2562-4 พ.ค.2563   ในการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย เพื่อใช้เผยแพร่งาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอเชิญชวนให้ร่วมกัน ประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ค.2563   พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า วันนี้มีการประชุมเรื่องการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ชี้แจงการวางแผนตั้งแต่ก่อนพระราชพิธีที่จะมีการถ่ายทอดสดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะทำพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 6 เม.ย. ถ่ายทอดสดการนำน้ำมาทำพิธีที่วัดพระแก้ว วันที่ 18 เม.ย. ส่วนวันที่สำคัญที่สุดเป็นช่วงวันที่ 4-6 พ.ค. จะใช้รถถ่ายทอดสด 19 คัน ใช้กล้องประมาณ 200 ตัว เพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน   นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี รับสั่งเป็นข้อห่วงใยเรื่องผู้บรรยาย บางครั้งบรรยายจนทำให้การชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสียบรรยากาศ ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯจะทำสคริปต์ให้อ่าน ไม่ให้บรรยายสด เพื่อลดความผิดพลาด   ทั้งนี้ ในวันที่ 31 มี.ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึก 2 หมื่นเข็ม เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 หมื่นตัว โดยจำหน่ายรอบเดียว ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ราคาเข็มละ 300 บาท ซื้อได้คนละ 2 เข็ม เสื้อตัวละ 290 บาท คนละ 2 ตัว เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น.   ขณะนี้ยังมีหน่วยงานร้านค้าได้รับอนุญาตให้จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ประชาชนหาซื้อได้สะดวก เข็มที่ระลึกยังสั่งจองผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งจองผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Fp7hnE3VfoI

 725
ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
29 มี.ค. 62

รับมอบตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก 50 หน่วยงาน พร้อมถ่ายทอดสดทุกช่วงพระราชพิธี ให้ ปชช.ชมใกล้ชิด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เข้ารับมอบ 50 หน่วยงาน   พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. และให้ใช้ชื่องานเป็นภาษาไทยว่า 'งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562' ชื่อภาษาอังกฤษ 'The Coronation of King Rama X' กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.2562-4 พ.ค.2563   ในการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย เพื่อใช้เผยแพร่งาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอเชิญชวนให้ร่วมกัน ประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ค.2563   พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า วันนี้มีการประชุมเรื่องการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ชี้แจงการวางแผนตั้งแต่ก่อนพระราชพิธีที่จะมีการถ่ายทอดสดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะทำพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 6 เม.ย. ถ่ายทอดสดการนำน้ำมาทำพิธีที่วัดพระแก้ว วันที่ 18 เม.ย. ส่วนวันที่สำคัญที่สุดเป็นช่วงวันที่ 4-6 พ.ค. จะใช้รถถ่ายทอดสด 19 คัน ใช้กล้องประมาณ 200 ตัว เพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน   นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี รับสั่งเป็นข้อห่วงใยเรื่องผู้บรรยาย บางครั้งบรรยายจนทำให้การชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสียบรรยากาศ ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯจะทำสคริปต์ให้อ่าน ไม่ให้บรรยายสด เพื่อลดความผิดพลาด   ทั้งนี้ ในวันที่ 31 มี.ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึก 2 หมื่นเข็ม เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 หมื่นตัว โดยจำหน่ายรอบเดียว ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ราคาเข็มละ 300 บาท ซื้อได้คนละ 2 เข็ม เสื้อตัวละ 290 บาท คนละ 2 ตัว เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น.   ขณะนี้ยังมีหน่วยงานร้านค้าได้รับอนุญาตให้จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ประชาชนหาซื้อได้สะดวก เข็มที่ระลึกยังสั่งจองผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งจองผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Fp7hnE3VfoI

 725

Top