ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

สังคม-อาชญากรรม
08 ก.พ. 61

ชวนเที่ยวงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้ ที่พระลานพระราชวังดุสิต-สนามเสือป่า

ชวนประชาชนเที่ยวงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริพระราชทานให้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังความสุขและความอบอุ่นให้แก่พสกนิกรไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมผ่าน 4 จุดคัดกรอง ได้แก่ 1.ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น. 2.บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 3.บนทางเท้าใกล้โค้ง ปตท.ถนนอู่ทองใน ซึ่งจะเปิดในเวลา 08.00 น. และมีจุดบริการจำหน่ายผ้าราคาถูก และจุดที่ 4.บนเกาะกลางใกล้กองทัพภาคที่ 1 ถนน ราชดำเนินนอก ซึ่งให้แสดงบัตรประชาชนเข้างาน โดยประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานสามารถใส่ชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดสุภาพได้ เนื่องจากเป็นเขตพระราชฐาน ซี่งหากไม่มีชุดสุภาพสามารถซื้อชุดได้ที่จุดคัดกรองต่างๆ   นอกจากนี้ ยังมีการปิดการจราจร และมีการเตรียมรถไว้เพื่อบริการประชาชน    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/lXGaZWJKCMk  

 4,716
พระราชสำนัก
25 ม.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 21.00 น. ทุกวัน โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/EsA5HV2OGZg    

 7,043
พระราชสำนัก
25 ธ.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี แจกประชาชน 31 ธ.ค.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมการศาสนา (ศน.) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และโอกาสอื่น ๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและ สิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย     สำหรับ หนังสือสวดมนต์ดังกล่าว ประกอบด้วยบทสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 3 บท และบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 34 บท พร้อมคำแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะสวด ซึ่งเคยพระราชทานบทสวดมนต์ดังกล่าว ในการสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต มาแล้ว ซึ่งกรมการศาสนา (ศน.) จะจัดส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกจังหวัด เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์การศาสนาทุกศาสนากว่า 20 หน่วยงานจัดกิจกรรมในนามของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วยในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-23.30 น. ภายในแต่ละวัดมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ปาฐกถาธรรม สวดมนต์และเจริญจิตภาวนา หลังจากนั้นเวลา 23.40 น.พิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อมาเวลา 23.45-23.50 สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทนะโม 3 จบ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส ภะคะวา) และเวลา 24.00 น.ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้งและสวดมนต์บทชยันโต และเมื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2561 แต่ละวัดมีการสวดมนต์รับปีใหม่บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)และเวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล    นอกจากนี้ วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 จังหวัด อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนครพนม สระแก้ว ระนอง สตูล ฯลฯ นอกจากนี้ ศาสนิกชนในศาสนาคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานขอพรตามหลักธรรมทางศาสนา ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 และถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยพร้อมเพรียงกัน    

 6,630
พระราชสำนัก
11 ต.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอบใจประชาชนชาวไทย ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยงานพระบรมศพ

  เมื่อวันที่ 11 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำดีด้วยหัวใจ ความว่า ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ด้วยน้ำใจบริสุทธิ์งดงาม อีกทั้งพร้อมใจกับบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     บัดนี้ การถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย และสมพระเกียรติ เชื่อว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และด้วยความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ หากพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงทราบด้วยพระญาณวิถีใดๆก็ตาม จะทรงชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง   จึงขอขอบใจทุกๆท่าน ด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดจากหัวใจ ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง พระปรมาภิไธย วันที่ 10 ตุลาคม 2560  

 19,148
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 ต.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอบใจประชาชนชาวไทย ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยงานพระบรมศพ

  เมื่อวันที่ 11 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำดีด้วยหัวใจ ความว่า ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ด้วยน้ำใจบริสุทธิ์งดงาม อีกทั้งพร้อมใจกับบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     บัดนี้ การถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย และสมพระเกียรติ เชื่อว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และด้วยความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ หากพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงทราบด้วยพระญาณวิถีใดๆก็ตาม จะทรงชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง   จึงขอขอบใจทุกๆท่าน ด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดจากหัวใจ ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง พระปรมาภิไธย วันที่ 10 ตุลาคม 2560  

 19,148
พระราชสำนัก
10 ก.พ. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดนิทรรศการ 'เย็นศิระ เพราะพระบริบาล'

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง ผู้นำเหล่าทัพ คณะทูตานุทูต นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) คณะกรรมการจัดงานฯ ตลอดจนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ   ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป แบ่งเป็น 1.รอบประชาชนที่รอกราบถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และรอบประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 17.00-18.00 น. โดยจะเปิดเข้าเป็นรอบ รอบละ 500 คน ต่อรอบจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขณะเดียวกันสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกอาคารนิทรรศการ โดยจัดแสดงศาสตร์พระราชาของจริงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการดิน น้ำ และธรรมชาติ โดยจะจัดแสดงเพียง 7 วัน     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/yVzGfJaJGDw    

 4,114

Top