ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระราชทาน"

พระราชสำนัก
11 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร ช่วยผู้ประสบภัยใต้ 40 ล้านบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเงินจำนวนดังกล่าว เป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร และไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคำอำนวยพร และหลักปรัชญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข เชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรจำนวน 4 แบบ ราคาชุดละ 90 บาท และไดอารี่ ราคาเล่มละ 199 บาท วางจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้   เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ภาคใต้ของไทยประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็น สำหรับช่วยเหลือราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ มีพระราชกระแสแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว จนบรรเทา ลุล่วงไปเป็นลำดับ   สำหรับเงินที่นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานในโอกาสนี้ รัฐบาลจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือ ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจน เป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลาน ผู้กำลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุทกภัย ทั้งนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนจำนวน 267 แห่ง โดยพระราชทานครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DSXpFougI68    

 8,858
ข่าวภูมิภาค
11 ม.ค. 60

ปล่อยขบวนหญ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ส่งช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

หลังจากพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัดถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานและสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในหลายจังหวัดนั้น ส่งผลให้สัตว์ใหญ่จำพวกโค กระบือ แพะ แกะ ขาดแคลนหญ้า และด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมปศุสัตว์ร่วมกันศึกษาพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ โดยสร้างเป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาด้านอาหารสัตว์สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ครบวงจร และเป็นแหล่งผลิตและสำรองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในยามเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยยังขาดความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ เมื่อเกิดภัยพิบัติทำให้สัตว์ได้รับความเสียหาย ขาดแคลนอาหารเกษตรกรและชุมชนพึ่งพาตนเองไม่ได้ ในการนี้ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าแห้งพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 คันรถบรรทุก หญ้าแห้งทั้งหมด 2,000 ฟ่อน เพื่อส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ICABkDMk8vw

 1,761

Top