ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระราชินี"

พระราชสำนัก
27 พ.ค. 59

แถลงการณ์ ฉ.1 ผลตรวจพระวรกายพระราชินี ไม่พบสิ่งผิดปรกติใหม่

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 1 ด้วยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาที่จะขอพระราชทาน ถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียด โดยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการ ดังเช่นที่เคยถวายตรวจมาแล้ว คณะแพทย์ จึงได้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 ผลการตรวจพระสมอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่า ยังมีรอยโรคเก่า จากการขาดพระโลหิตของพระสมอง เมื่อครั้งทรงพระประชวร เมื่อปีพุทธศักราช 2555 ไม่พบสิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นใหม่ และผลการตรวจพระวรกายส่วนอื่นๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ไม่พบการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับผลการตรวจเมื่อปีพุทธศักราช 2558 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/cGVSDOyIJ9U    

 1,912
พระราชสำนัก
24 มี.ค. 59

ในหลวง-ราชินีส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุก่อการร้ายเบลเยียม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ความว่า "สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์ หม่อมฉันและพระราชินี เศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก หม่อมฉันและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท และประชาชนชาวเบลเยียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mZwxLkqDcJw    

 1,180
พระราชสำนัก
16 ม.ค. 59

ในหลวง - พระราชินี ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย เหตุก่อการร้ายที่กรุงจาการ์ตา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559   ความว่า "ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจ ด้วยใจจริง มายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้"   (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/uwaxytmCdD8

 1,604
พระราชสำนัก
24 ธ.ค. 58

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเป็นประธานพิธีสมโภช 'พระพุทธเมตตาฯ'

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยาน พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสานต่อปณิธานของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เพื่อให้เป็นศูนย์รวมความเคารพของพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ที่ได้ถูกระเบิดทำลายไป และเพื่อเป็นศูนย์รวมความเคารพสักการบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5  ธันวาคม 2554 และในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยองค์พระออกแบบโดยพลอากศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน หรือปางคันธารราฐ อยู่ในพระอิริยาบถทรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริด สูง 32 เมตร หมายถึง อาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง 32 ประการของมนุษย์ ประดิษฐานบนฐานสูงประมาณ 8 เมตรเป็นพระพุทธรูปสำริดที่สูงที่สุดในประเทศไทย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/L5eLABIQWm8    

 1,767
พระราชสำนัก
26 พ.ย. 58

ผู้แทนพระองค์ 'ในหลวง-ราชินี' อัญเชิญพระประทีปลอยแม่น้ำเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญพระประทีปไปลอย ณ ท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันลอยกระทง พุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งฝ่ายพระราชฐานชั้นใน ประดิษฐ์จากกาบต้นพลับพลึงสีขาวนวล จับจีบเป็นรูปกลีบดอกบัวหงาย ซ้อนลดหลั่นกัน 6 ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว ด้านบนของพระประทีปเป็นพุ่มเครื่องทองน้อย ทำจากดอกบานไม่รู้โรย ใช้สีเหลืองตามวันพระบรมราชสมภพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ นางสนองพระโอษฐ์ เป็นผู้เชิญพระประทีปของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ด้านบนของพระประทีปเป็นพุ่มเครื่องทองน้อย ทำจากดอกบานไม่รู้โรย ใช้สีฟ้าตามวันพระราชสมภพ ไปลอย ณ ท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ ยังมีพระประทีปที่ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยในวังหญิง ทำจาก ขนมปัง รูปกลีบดอกบัวหงายซ้อนกัน 6 ชั้น มีเครื่องทองน้อยอยู่ด้านบน และใช้สีตาม วันพระบรมราชสมภพ และพระราชสมภพเช่นเดียวกัน ในโอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เชิญพระประทีปไปลอยด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BEG85OeFoAI

 2,507
พระราชสำนัก
16 พ.ย. 58

'ในหลวง-ราชินี' มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุวินาศกรรมในฝรั่งเศส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ถึงประธานาธิบดีแห่งสาธาณรัฐฝรั่งเศส กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาณรัฐฝรั่งเศส กรณีเหตุการก่อการร้ายที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีความว่า " ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ข้าพเจ้าและพระราชินี เศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีส ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังท่านและประชาชนชาวฝรั่งเศส และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวของผู้เสียชีวิต จากการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงที่ไม่อาจทดแทนได้ ในเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้" พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

 1,797
พระราชสำนัก
03 พ.ย. 58

ในหลวง-พระราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อ ปธน.รัสเซีย กรณีเครื่องบินตก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เหตุเครื่องบินตกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรณีเครื่องบินของสายการบินโกกาลิมาเวียแอร์ไลน์ ของสหพันธรัฐรัสเซีย ตกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ความว่า "ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินโกกาลิมาเวียแอร์ไลน์ ตกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และครอบครัวของผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ จากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้" (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลเดช ปร.   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Fk-E50ECaUA  

 4,799
พระราชสำนัก
10 ก.ย. 58

ในหลวง-พระราชินี ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชย์ยาวนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ความว่า "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 กรุงลอนดอน ในโอกาสอันเป็นมงคลและสำคัญยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์อังกฤษ หม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอถวายพระพรชัยมงคล เพื่อฝ่าพระบาทและดยุกแห่งเอดินบะระ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักร หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมืออันดีที่มีมาเป็นเวลาช้านาน ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า" (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/8mjo-MBgg8E    

 2,876
การเมือง
21 ส.ค. 58

นายกฯเผย 'ในหลวง-ราชินี' พระราชทานเงินช่วยเหยื่อระเบิดราชประสงค์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวถึงเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ ว่า ขอให้ประชาชนทุกคน stronger together ให้เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน ช่วงนี้สถานการณ์เครียดมาหลายวันแล้วต้องทำตัวปกติใช้ชีวิตเช่นเดิม ทั้งนี้การก่อเหตุมีการเตรียมความพร้อม จากภาพในกล้องมีการอำพรางตัว ซึ่งอาจจะยากในการพิสูจน์ทราบแต่เชื่อว่าจะสามารถจับคนร้ายได้ ขออย่าขยายความขัดแย้ง เราไมได้เป็นคู่ขัดแย้งของใครในโลก นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและต่างชาติรายละ 9 หมื่นบาทผ่านมายังตนด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/okP5uH8CvIs  

 3,552
พระราชสำนัก
21 ส.ค. 58

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดราชประสงค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานดอกไม้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิด บริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อเวลา 16 นาฬิกา 55 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปมอบเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด บริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่โรงพยาบาลตำรวจ ,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลเลิศสิน, โรงพยาบากรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลพระราม 9 และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ นอกจากนี้ยังได้ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บในส่วนที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการศพผู้เสียชีวิตรายละ 9 หมื่นบาทด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/ws9VKqf8wnY  

 8,998
ต่างประเทศ
13 ส.ค. 58

สหรัฐฯส่งสาส์นถวายพระพรพระราชินี

นายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 83 พรรษา ความว่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 83 พรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ณ วันอันสำคัญพิเศษยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอยกย่องพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยจำนวนมากและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นเวลา 182 ปี ที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นและได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ข้าพระพุทธเจ้ามั่นใจว่า มิตรภาพระหว่างประเทศของเราจะยังคงเติบโตเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า ในวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์และพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/Nd4O-pExEeU    

 2,950
การเมือง
11 ส.ค. 58

นายกฯรับมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมียนมาร์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือ­แก่ผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเม­ียนมา ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/9o6TK-1SG18    

 1,577
พระราชสำนัก
08 ส.ค. 58

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานเงินช่วยเหลืออุทกภัยเมียนมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 5 ล้านบาท      ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/vWyYdqTY7PE

 826
พระราชสำนัก
07 ส.ค. 58

พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือ วันแม่แห่งชาติปี 2558 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือ ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกหลานรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/TcOloPgb-tE  

 5,435
พระราชสำนัก
11 พ.ค. 58

ประมวลภาพ พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ 'ในหลวง-ราชินี' เนืองแน่น

        ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช เพื่อกลับไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/wbBLonBmmG4    

 7,180

Top