ค้นหา :

ผลการค้นหา "นิทรรศการ"

ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
29 ต.ค. 60

ข้อควรปฏิบัติ 'การแต่งกาย' เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิง 2-30 พ.ย.นี้

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยแพร่รายละเอียดข้อควรปฏิบัติในการแต่งกายเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายนนี้ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ เวลา 07.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง     ข้อควรปฏิบัติในการแต่งกายของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี มีดังนี้ - สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป,กางเกงขายาว งดกางเกงยีนส์ฟอก ขาดวิ่น หรือรัดรูป ,รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ - สุภาพสตรี  สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่เอวลอย ,สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า,กางเกงขายาวทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป, รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ - นักเรียน นิสิต นักศึกษา สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด - กลุ่มชาติพันธุ์  สวมชุดพื้นถิ่น   สำหรับนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ให้ประชาชนเข้าชมรอบละ 3,000 - 5,000 คน และใช้เวลา รอบละ 45 นาที - 1 ชั่วโมง คาดว่าแต่ละวันจะมีผู้เข้าชม 100,000 คน สำหรับประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแจกแผ่นพับพระเมรุมาศที่จัดพิมพ์ทั้งหมด 3 ล้านฉบับ และโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระเมรุมาศ 9 แบบ 3 ล้านแผ่น   โดยผู้ที่จะเข้าชมต้องผ่านจุดคัดกรองรวม5 จุด โดย 3 จุดเป็นของประชาชนทั่วไปคือ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน,ถนนท่าช้าง และถนนด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม ส่วนผู้พิการต้องผ่านจุดคัดกรองหลังกระทรวงกลาโหม ส่วนพระสงฆ์เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สำหรับนิทรรศการฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้   1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิง บริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือ ของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่ ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย   2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ   3. นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม กำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน คือ1. นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 2. นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1) 3. นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม 4. นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2) และ 5.นิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ   ข่าวเก่า เตรียมเปิดให้ชม 'พระเมรุมาศ' ระหว่าง 2-30 พ.ย.นี้ คาดมีผู้เข้าชมวันละ 1 แสนคน

 169,269
สังคม-อาชญากรรม
28 ต.ค. 60

หอศิลป์จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 'ในหลวง ร.9'

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย      สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง    ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร                 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/TJS-dA9sncA

 7,859
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 ต.ค. 60

หอศิลป์จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 'ในหลวง ร.9'

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย      สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง    ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร                 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/TJS-dA9sncA

 7,859
บันเทิง
24 ต.ค. 60

99 ศิลปินทั่วประเทศร่วมแสดงผลงานศิลปะ จากแรงบันดาลใจ ในหลวง ร.๙ ผู้เป็นองค์อัครศิลปิน

เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ '๙๙ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' คัดผลงานเด่น 99 ชิ้น จาก 99 ศิลปิน อาทิ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ, อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร   นำผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปิน ตลอดจนพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปี ที่ครองราชย์ มาจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ธ.ค.2560 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/SaLDuVEAq-o  

 1,854
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
24 ต.ค. 60

99 ศิลปินทั่วประเทศร่วมแสดงผลงานศิลปะ จากแรงบันดาลใจ ในหลวง ร.๙ ผู้เป็นองค์อัครศิลปิน

เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ '๙๙ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' คัดผลงานเด่น 99 ชิ้น จาก 99 ศิลปิน อาทิ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ, อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร   นำผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปิน ตลอดจนพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปี ที่ครองราชย์ มาจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ธ.ค.2560 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/SaLDuVEAq-o  

 1,854
พระราชสำนัก
18 ต.ค. 60

สารคดี : "พระราชาในดวงใจ" นิทรรศการรวมพระบรมฉายาลักษณ์-พระบรมรูป ร.9 ยิ่งใหญ่กว่า 200 ชิ้น

หากจะมีนิทรรศการใดที่จะรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้มากที่สุดในช่วงนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัย และบรรเทาความเศร้าโศกที่เปี่ยมล้นหัวใจ นิทรรศการนั้นก็คงเป็นนิทรรศการที่มีชื่อว่า "พระราชาในดวงใจ" ที่กำลังจัดแสดงอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   เรื่องเล่าเช้านี้ขอเชิญติดตามรับชมสารคดีชุด "สถิตฟ้า สถิตใจ ไทยนิรันดร์" ตอน " นิทรรศการศิลปะน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน 'พระราชาในดวงใจ' " ที่จะพาทุกท่านไปชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปต่างๆ ที่รวบรวมมากว่า 200 ชิ้น ทั้งที่วาดไว้ก่อนและหลังวันสวรรคต จัดแสดงอย่างงดงามซาบซึ้งใจ เพื่อให้ภาพของ 'พ่อ' ยังติดตราตรึงใจของพวกเราตลอดไป

 11,159
ประมวลประวัติศาสตร์
18 ต.ค. 60

สารคดี : "พระราชาในดวงใจ" นิทรรศการรวมพระบรมฉายาลักษณ์-พระบรมรูป ร.9 ยิ่งใหญ่กว่า 200 ชิ้น

หากจะมีนิทรรศการใดที่จะรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้มากที่สุดในช่วงนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัย และบรรเทาความเศร้าโศกที่เปี่ยมล้นหัวใจ นิทรรศการนั้นก็คงเป็นนิทรรศการที่มีชื่อว่า "พระราชาในดวงใจ" ที่กำลังจัดแสดงอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   เรื่องเล่าเช้านี้ขอเชิญติดตามรับชมสารคดีชุด "สถิตฟ้า สถิตใจ ไทยนิรันดร์" ตอน " นิทรรศการศิลปะน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน 'พระราชาในดวงใจ' " ที่จะพาทุกท่านไปชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปต่างๆ ที่รวบรวมมากว่า 200 ชิ้น ทั้งที่วาดไว้ก่อนและหลังวันสวรรคต จัดแสดงอย่างงดงามซาบซึ้งใจ เพื่อให้ภาพของ 'พ่อ' ยังติดตราตรึงใจของพวกเราตลอดไป

 11,159
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
16 ต.ค. 60

ศิลปินหนุ่ม วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ‘ร.9’ จัดนิทรรศการให้ชมฟรี เผยเป็นนศ.รุ่นสุดท้ายที่ได้รับใบปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์

ศิลปินหนุ่มใช้ดินสอวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่าร้อยภาพ นำมาจัดนิทรรศการให้พสกนิกรได้เข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดพระบรมฉายาทิศลักษณ์ ขนาด A3 เพื่อคนไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เจ้าตัวเผยเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายที่ได้รับใบปริญญาบัตรจากพระหัตของพระองค์ท่าน  นาย เกริกศักดิ์ วรภูมิ อายุ 42 ปี ศิลปินอิสระ ได้ขอใช้สถานที่ภายในร้านกาแฟคอฟฟี่ เด้อ หล่า เดอะแกลเลอรี่ ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  จัดนิทรรศการภาพพระบรมฉายาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเป็นภาพที่วาดจากดินสอนำมาเข้ากรอบติดอยู่ที่ฝาผนังจนเต็มร้าน ซึ่งลูกค้าของร้านกาแฟหรือผู้ที่ทราบว่าภายในร้านมีการจัดนิทรรศการ ต่างพากันเข้ามาชมด้วยความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน   โดย นายเกริกศักดิ์ วรภูมิ ศิลปินอิสระที่เป็นคนวาดภาพพระบรมฉายาทิศลักษณ์ทั้งหมด เผยว่า หลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ต.ค.2559 คนไทยทุกคนอยู่ในความโศกเศร้า ซึ่งตนก็เช่นกัน แต่จะทำอย่างไรเพื่อตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงมีความคิดที่อยากจะวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อสนองความคิดถึงพระองค์ท่าน จึงตัดสินใจวาดภาพของพระองค์มาตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2559 โดยตั้งใจว่าจะวาด 9 ภาพ และได้นำไปโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก      กระทั่งมีเพื่อนๆในเฟซบุ๊กเข้ามาชม และติดตาม ทำให้เพื่อนๆมีกำลังใจกันมากขึ้น โดยภาพที่ 9 ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายในขณะนั้นตนเองได้ใช้ปากกาวาดเป็นภาพรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มีชื่อภาพว่า “ภาพที่เก้าสิบ”โดยมีความหมายและรายละเอียดของภาพคือ มีตัวหนังสือเขียนชื่อโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลอมรวมกันจนเป็นภาพของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10    โดยภาพรัชกาลที่ 9 จะเป็นขาวดำ ส่วนรัชกาลที่ 10 จะเป็นภาพสี บ่งบอกถึงการเปลี่ยนรัชกาลของคนไทย    หลังจากนั้นจึงตัดสินใจที่จะวาดเพิ่มขึ้นเป็น 89 ภาพ โดยแต่ละภาพใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงในการวาด ซึ่งขณะที่วาดก็คิดขึ้นได้ว่า ในชีวิตหนึ่งที่ตัวเองเป็นศิลปิน เราจะวาดภาพของพระองค์ท่านได้กี่ภาพ หลังจากนั้นมาก็ตัดสินใจที่จะวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุด และก็อยากจะให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ขอใช้สถานที่ของร้านกาแฟ จัดนิทรรศการจนถึงวันที่ 15 พ.ย.2560 พร้อมกับแจกโปสการ์ดขนาด A3 ให้กับผู้ที่ต้องการรับกลับไปได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท      นอกจากนี้นายเกริกศักดิ์ ยังบอกอีกว่า ตัวเองเป็นนักศึกษารุ่นแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือปี พ.ศ.2537 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นรุ่นสุดท้ายเมื่อปี 41 ซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านมีอาการประชวร แต่พระองค์ท่านกลับเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาทุกคน ในวันนั้นทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก โดยตนเองได้ตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อพระองค์ท่านตลอดไป  

 6,856
บันเทิง
12 ต.ค. 60

'เชอรี่ เข็มอัปสร' วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.๙-สมเด็จย่า ร่วมประมูลช่วยสภากาชาด

นักแสดงสาว เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นำผลงานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชื่อผลงาน 'รัก' เพื่อร่วมประมูลในการแสดงนิทรรศการศิลปะ ชุด 'พ่อสอนให้…ให้'   โดยเป็นภาพความรัก ความใกล้ชิด และแสดงความรักต่อกันของในหลวง ร.๙ และสมเด็จย่า โดยเชอรี่ได้ใช้เวลาวาดประมาณ 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือน พ.ค.59 ก่อนนำมาร่วมประมูลได้เงิน 5 หมื่นบาท รายได้สมทบสภากาชาดไทย ทั้งนี้เชอรี่จะสืบสานพระราชปณิธาน ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมต่อไป   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/j-9cZBNTI2k  

 5,882
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
12 ต.ค. 60

'เชอรี่ เข็มอัปสร' วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.๙-สมเด็จย่า ร่วมประมูลช่วยสภากาชาด

นักแสดงสาว เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นำผลงานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชื่อผลงาน 'รัก' เพื่อร่วมประมูลในการแสดงนิทรรศการศิลปะ ชุด 'พ่อสอนให้…ให้'   โดยเป็นภาพความรัก ความใกล้ชิด และแสดงความรักต่อกันของในหลวง ร.๙ และสมเด็จย่า โดยเชอรี่ได้ใช้เวลาวาดประมาณ 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือน พ.ค.59 ก่อนนำมาร่วมประมูลได้เงิน 5 หมื่นบาท รายได้สมทบสภากาชาดไทย ทั้งนี้เชอรี่จะสืบสานพระราชปณิธาน ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมต่อไป   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/j-9cZBNTI2k  

 5,882
ประชาสัมพันธ์
12 ต.ค. 60

show dc เชิญร่วมนิทรรศการ 'ภูมิราชาของแผ่นดิน' ชมภาพ 11 สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาในหลวง ร.๙

ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “ภูมิราชาของแผ่นดิน”   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมน้อม เกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย   โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หาชมได้ยาก อาทิ การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล) , กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน) เป็นต้น   จัดแสดงระหว่างวันที่ 11-29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NCGRX-vVhxM    

 1,138
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
12 ต.ค. 60

show dc เชิญร่วมนิทรรศการ 'ภูมิราชาของแผ่นดิน' ชมภาพ 11 สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาในหลวง ร.๙

ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “ภูมิราชาของแผ่นดิน”   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมน้อม เกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย   โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หาชมได้ยาก อาทิ การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล) , กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน) เป็นต้น   จัดแสดงระหว่างวันที่ 11-29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NCGRX-vVhxM    

 1,138
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
10 ต.ค. 60

ม.ขอนแก่น จัดนิทรรศการ“เสด็จฟ้า สถิตไทย” นำภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ‘ร.9’ เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 จากใจคนขอนแก่น จำนวน 1,299 ภาพ นำมาจัดนิทรรศการ “เสด็จฟ้า สถิตไทย” เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้     รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "เสด็จฟ้าสถิตไทย" ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ โดยมีคณะผู้บริการ คณาจารย์ นักศึกษา เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก     รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า นิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน ในชื่อเสด็จฟ้า สถิตไทย ณ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ นี้ เป็นความตั้งใจจริงของคนขอนแก่น และ ชาว มข.ที่จะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ในหลวง ร.9 ด้วยการนำภาพวาดจากใจคนขอนแก่น จำนวน 1,299 ภาพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภายในชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มข. โดยทำการเริ่มจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค.2560 ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ จนถึงวันนี้กว่า 70 ปีมาแล้ว พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดในหัวใจของคนไทยทุกคน พระองค์ทรงพระปรีชาชาญในทุกศาสตร์ ทรงทุ่มเทพระวรกายให้แก่งานของชาติบ้านเมือง พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจเป็นต้นแบบให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต    ดังนั้นการร่วมใจกันนำสิ่งที่จัดทำขึ้นจากหัวใจมาแสดงเป็นนิทรรศการภาพวาดในหลวงของปวงชนชาวไทย เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ มข.ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค.2560โดยเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.โดยไม่มีวันหยุด

 3,317
ประชาสัมพันธ์
08 ก.ย. 60

ชวนร่วมงานนิทรรศการ time capsule

นิทรรศการ TIME CAPSULE วันนี้-25 กันยายน 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน 

 864
ประชาสัมพันธ์
22 ส.ค. 60

show dc ชวนดื่มด่ำนิทรรศการงานศิลป์ 'ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่'

ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดนิทรรศการ “ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่” เพื่อแสดงภาพวาดและผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของศิลปินชื่อดังที่หาชมได้ยากจำนวนกว่า 250 ผลงาน รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายภาพในงาน จะนำสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินให้กับศิลปินในโครงการ   สำหรับ นิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.การจัดแสดงภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงภาพวาดพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ภาพวาดที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตประเพณีไทย 3.ภาพวาดศิลปะมุมมองอื่นๆ จากมูลนิธิฯ และ 4.ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะที่เป็นไฮไลท์ คือ ภาพวาดพระฉายาลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสายใยรักและความผูกพันของผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน และผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าอื่นๆ อีกมากมาย   ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่” ระหว่างวันนี้ -31 สิงหาคม 2560 ณ SHOW ART HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.showdc.co.th หรือ www.facebook.com/showdc.co.th   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/A8WpVoC0P_Q    

 1,023

Top