ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระราชสำนัก
28 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ จัดโครงการอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสมัคร 1-30 ก.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย   “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในกรุงเทพมหานคร สมัครที่ อาคารรับรองสนามเสือป่า ปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตนั้น ๆ ต่างจังหวัด สมัครที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และในต่างประเทศ สมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสารเช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย   สำหรับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ได้ และขอให้นำสมุดบันทึกความดีมาลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย จิตอาสาเฉพาะกิจฯ นี้   ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสา สีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งมีสีตามประเภทของงาน และจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลขโทร. 1510 และ 1511 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา และนอกเวลาราชการที่หมายเลขโทร. 1548       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/t_oli1Dp97c    

 3,095
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ จัดโครงการอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสมัคร 1-30 ก.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย   “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในกรุงเทพมหานคร สมัครที่ อาคารรับรองสนามเสือป่า ปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตนั้น ๆ ต่างจังหวัด สมัครที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และในต่างประเทศ สมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสารเช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย   สำหรับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ได้ และขอให้นำสมุดบันทึกความดีมาลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย จิตอาสาเฉพาะกิจฯ นี้   ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสา สีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งมีสีตามประเภทของงาน และจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลขโทร. 1510 และ 1511 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา และนอกเวลาราชการที่หมายเลขโทร. 1548       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/t_oli1Dp97c    

 3,095
พระราชสำนัก
22 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' พระราชทานหนังสือผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 22 ส.ค.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสาน พระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงออกแบบภาพปกและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จด้วยในโอกาสต่างๆ ลงพิมพ์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี   ทั้งนี้ ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสามารถรับพระราชทานหนังสือบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ได้ในงาน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธี สามารถถ่าย QR Code หรือดาวโหลดบทสวดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/y10VdIVUTO0    

 788
พระราชสำนัก
21 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ทรงออกแบบปกหนังสือ พระราชทานผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 22 ส.ค.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสาน พระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงออกแบบภาพปกและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จด้วยในโอกาสต่างๆ ลงพิมพ์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี   ทั้งนี้ ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสามารถรับพระราชทานหนังสือบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ได้ในงาน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธี สามารถถ่าย QR Code หรือดาวโหลดบทสวดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/U10NK4Sl0Kg  

 2,221
พระราชสำนัก
20 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รัฐบาลจัดสวดมนต์ถวาย 'ในหลวง ร.9 - พระราชินี' 22 ส.ค.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้  รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันอังคารที่ 22  สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ และมีพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส   ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญพระพุทธคันธารราษฎร์  พระพุทธรูปสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วย                   ชมผ่านยูทูปได้ที่  :https://youtu.be/O8zlnozBAjI

 3,490
พระราชสำนัก
14 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดทำวีดิทัศน์สืบสานแนวพระราชดำริ 'ในหลวง ร.9' - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯรับพระราชทานวีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำวีดิทัศน์ชุดนี้ขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9      สำหรับวีดิทัศน์ชุดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน, พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ, พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ซึ่งจะพระราชทานวีดิทัศน์ชุดนี้ให้รัฐบาลได้นำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป                     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/ESD1yLsdsSE

 1,973
พระราชสำนัก
14 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 100 ล้านบาท     ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่11 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ตนและคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ท่าน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นพระราชประสงค์เดิมของพระองค์ท่านที่ว่าจำหน่ายไดอารี่ได้ก็จะนำเงินมาสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา ทั้งยังมีพระราชประสงค์เพื่อให้อาคารนี้สามารถดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสได้     สำหรับความคืบหน้าการก่อสร่างอาคารนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2561จำนวนทั้งสิ้น 8 ชั้น และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน2562 และขณะนี้ก็จะเป็นการรับบริจาคเพื่อซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป โดยประชาชนสามารถบริจาคเป็นเงินหรือคุรุภัณฑ์ก็ได้   ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโครงการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ รพ.ศิริราช ซึ่งจะเป็นอาคารรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง อาคารนี้จะมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอ.ซี.ยู. 62 ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ                 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/nC9QFulRxxU  

 11,895
พระราชสำนัก
13 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9

วานนี้ (12 ส.ค.) เวลา 17.18 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง                         ชมผ่านยูทูปได้ที่  :https://youtu.be/NDGRSOMpM0w

 872
พระราชสำนัก
13 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วานนี้ (12 ส.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน                   ชมผ่านยูทูปได้ที่  :https://youtu.be/JSkRTYdKGWI

 29,390
พระราชสำนัก
12 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา    วันนี้เวลาบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 70,049
พระราชสำนัก
12 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9

วานนี้ (11 ส.ค.) เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย     สำหรับพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 สูงตลอดพระรัศมี 38 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ประดิษฐานบนแท่นฐาน 8 เหลี่ยม สร้างด้วยเนื้อทองคำขาว น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม มีลักษณะและขนาดเดียวกันกับพระพุทธรูปที่จัดสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แต่พระพุทธรูปที่จัดสร้างในวาระนี้ยกพระหัตถ์ขวา                   ชมผ่านยูทูปได้ที่  :https://youtu.be/u9GWUPASyrk    

 9,485
ข่าวภูมิภาค
11 ส.ค. 60

ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานมอบแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร-ศรีสะเกษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ฯ นำถุงยังชีพพระราชทาน มามอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.ศรีสะเกษ, สกลนคร ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรเป็นล้นพ้น   พร้อมกันนี้ยังมีส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งมูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งกำลังเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย และฟื้นฟูหลังน้ำลด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/K-8_Q_HeS2g

 615
การเมือง
09 ส.ค. 60

นายกฯเผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสรับสั่ง ๙ แนวทางปฏิบัติดูแล ปชช.

นายกรัฐมนตรี เผย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน 9 แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลประชาชน ทรงรับสั่งงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอให้จัดสถานที่วางดอกไม้จันทร์ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อถวายรายงานการทำงานของรัฐบาล ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสรับสั่ง 9 แนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย ทรงห่วยใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งภาคเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกำชับให้ช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และลดภาระการซ้ำซ้อน ซึ่งหากเรื่องใดที่สถาบันสามารถช่วยเหลือได้ก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลือลงไป และให้แก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีอีก 8 เรื่องที่ทรงมีรับสั่ง คือ   -ทรงรับสั่งขอให้ทำให้ประเทศชาติ และ ประชาชนมีความสุข ในการช่วยเหลือ การบรรเทา ตลอดจนการสร้างวินัย และอุดมการณ์   -ทรงรับสั่งให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ท่องเที่ยวได้ชื่นชม   -ทรงรับสั่งภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การรักษาทรัพยากรทั้งบนทะเล แผ่นดิน และ ผืนน้ำ ที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งขอให้เตรียมมาตรการรองรับไว้ให้เป็นสากล   -ทรงรับสั่งขอให้เร่งดูแลระบบการศึกษา ให้มีอาชีพมั่นคง และมีหลักคิดที่ถูกต้องในทุก ๆ เรื่อง เพื่อลดความขัดแย้ง   -ทรงรับสั่งขอให้ช่วยกันส่งเสริมงานจิตอาสา ในการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร ขึ้นมาดูแลในพื้นที่ และทำกิจกรรมสาธารณะ สนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐ   -ทรงรับสั่งการดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชน เชื่อมั่นและไว้วางใจกระบวนการยุติธรรมให้ได้   -ทรงรับสั่งขอให้ ข้าราชการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเคารพศรัทธา และ เชื่อมั่นในการทำงาน   และสุดท้ายเรื่องสำคัญที่สุด คือ ทรงเสียใจในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และคนไทยทั้งประเทศก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งว่าขอให้ช่วยกันขยายสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทำไว้ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ   นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในเรื่องการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า อยากให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วม เพราะไม่สามารถเดินทางมากรุงเทพฯทั้งหมด จึงขอให้จัดสถานที่ในการวางดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสวางด้วยมือของตัวเองอย่างทั่วถึง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/aih8vn8aWFs    

 1,115
พระราชสำนัก
08 ส.ค. 60

หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐

วันที่ 7 สิงหาคม เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล มีรายการดังนี้   เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 9 พระพุทธนิรันตราย และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร   ในเวลา 17.30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธุปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลยแล้ว ทรงจุดธูปเทียนพระมหามงคล เทียบเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์   จากนั้นทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทพดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทพดานพเคราะห์ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปองค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ และพระพุทธรูปสำคัญที่บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล   สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 86 รูปเจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ   อนึ่ง วันที่ 12 ส.ค. สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระราชวงศ์ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และบุคคลสำคัญลงพระนามและลงนามที่ศาลาว่าการพระราชวัง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงนามที่ศาลาสหทัยสมาคม และประชาชนลงนามที่เต็นท์สนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และในวันเดียวกัน เวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด สำหรับการแต่งกาย ในช่วงสวดพระนพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี ส่วนลงนามพระนามและลงนามถวายพระพร แต่งเครื่องแบบปกติสีขาว   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pV8J5To1Hys  

 2,038
พระราชสำนัก
06 ส.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหาร-ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประชาชนจิตอาสา

วานนี้ (5 ส.ค.) เวลา 17.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนจิตอาสาและหน่วยพระราชทาน โครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชหฤทัยในความตั้งใจของประชาชนจิตอาสาทุกคน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทรงซาบซึ้งในความดีอันประเสริฐที่เหล่าจิตอาสาและหน่วยพระราชทานได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมความดีนี้ให้บังเกิดขึ้นแก่สังคมไทย ทรงชื่นชมและทรงส่งกำลังใจมายังทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ   โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสา อีกด้วย ซึ่งในภาพเป็นจิตอาสาที่สวมเสื้อ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  สวมหมวกสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง เหมือนกับที่พระราชทานให้แก่จิตอาสาทุกคน          ชมผ่านยูทูปได้ที่  :https://youtu.be/vxmPoG3IsnQ  

 3,612

Top