ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระราชสำนัก
11 พ.ค. 60

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียนและพิธีถวายผ้าป่า เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/kYOF7IyHXkE  

 2,440
พระราชสำนัก
11 พ.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระสัมพุทธพรรณี, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์, พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียน ทรงจุดจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวง 7 แห่ง ที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้   เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า พระราชวงศ์ องคมนตรี ข้าราชการ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียน จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วทรงพระดำเนินประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน แล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ทีปธรรมกถา จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชาคณะถวายอดิเรก   พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ ได้เวียนมาบรรจบตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 และด้วยหลักธรรมคำสอน ที่เน้นทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ตลอดจนมีเมตตาธรรม ขันติธรรมต่อมวลมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในโลก องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ   ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชาแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยทรงพระดำเนินไปตามถนนจักรีจรัณย์ ภายในพระบรมมหาราชวัง ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาไปตามถนนหน้าพระลาน จนถึงแยกป้อมเผด็จ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน แม้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมา แต่ทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อ ต่างรอชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด สร้างความปลื้มปีติให้แก่ประชาชน ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/YP1TP8QN26c

 6,653
พระราชสำนัก
10 พ.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

วานนี้ (9 พฤษภาคม) เวลา 16.23 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 การนี้ ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2560   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงประเคนพัดยศ ตั้งพระภิกษุสามเณรเปรียญ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/QEZ3Ui2gSoA

 24,244
พระราชสำนัก
30 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระรูป 'พระองค์ที' เพิ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 29 เม.ย.60 กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปเผยแพร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป โดยสามารถดาวน์โหลดพระรูปได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/63u6YnuFOtI

 19,443
พระราชสำนัก
30 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึก 'ในหลวง ร.๙'

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้ง และเปี่ยมสุนทรียภาพ เพื่อพระราชทานความสุขแก่คนไทย   วานนี้ (29 เม.ย.)  วงดุริยางค์กองทัพบกได้บรรเลงเพลงให้ประชาชนที่มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่บริเวณด้านหลังหางม้า ลานพระบรมรูปทรงม้า ในพื้นที่ลานพระราชวังดุสิต         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/pSDb8h8-Yz8

 11,669
ประมวลประวัติศาสตร์
30 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึก 'ในหลวง ร.๙'

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้ง และเปี่ยมสุนทรียภาพ เพื่อพระราชทานความสุขแก่คนไทย   วานนี้ (29 เม.ย.)  วงดุริยางค์กองทัพบกได้บรรเลงเพลงให้ประชาชนที่มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่บริเวณด้านหลังหางม้า ลานพระบรมรูปทรงม้า ในพื้นที่ลานพระราชวังดุสิต         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/pSDb8h8-Yz8

 11,669
พระราชสำนัก
29 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระรูป พระองค์ที เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปเผยแพร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2560 จะทรงเจริญพระชันษา 12 ปี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป โดยสามารถดาวน์โหลดพระรูปได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th   สำหรับพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีจำนวน 5 พระรูป ได้แก่ 1.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉลองพระองค์สูทสากล 2.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉลองพระองค์ชุดเดินป่า ทรงสะพายกระเป๋าเดินทาง และทรงหมวกแก็ป โดยพระกรทั้งสองข้างจับไม้เท้าเดินป่า 3.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉลองพระองค์ขี่ม้า และทรงสวมหมวกคาวบอย 4.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉลองพระองค์วอร์ม ขณะทรงกอดสุนัข 5.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉลองพระองค์ขี่ม้า และทรงสวมหมวกขี่ม้า ขณะทรงลูบหัวม้า         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/5CV7zMVCD-Q

 141,714
พระราชสำนัก
29 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 40 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง กระบี่ ยะลา และสตูล จำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ โดยประชาชนให้ความสนใจซื้อเป็นจำนวนมาก   ทั้งนี้ รัฐบาลได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว ไปสมทบทุนฟื้นฟูความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลาน ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนของครอบครัวที่สูญเสียผู้ปกครองจากอุทกภัย พร้อมทั้งเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นแก่โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 267 แห่ง       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/CrswQBZ4orE

 6,838
พระราชสำนัก
16 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีสงกรานต์

วานนี้ (15 เม.ย.)  เวลา 10.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ พระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง   เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ที่ประดิษฐาน ณ หอพระสุลาลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชา พระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และสรงน้ำพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร   ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์ จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร และบนพระที่นั่งกง ภายใต้ฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ และพระอัฐิแล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/ALzoYxPA_lY  

 19,401
พระราชสำนัก
14 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

วานนี้ (13 เมษายน) เวลา 21.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร   ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประจำทุกวัน ในเวลา 19 นาฬิกา และพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงคณะบุคคล และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ จนกว่าจะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งแต่ละวันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 4 รอบ คือเวลา 10 นาฬิกา 30 นาที, 14 นาฬิกา, 17 นาฬิกา และเวลา 19 นาฬิกา โดยแต่ละรอบจะมีเจ้าภาพร่วม จำนวน 11 คณะ ในแต่ละวันจึงมีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ทั้งหมด 44 คณะ         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/DaJkOPG1brQ

 27,884
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

วานนี้ (13 เมษายน) เวลา 21.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร   ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประจำทุกวัน ในเวลา 19 นาฬิกา และพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงคณะบุคคล และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ จนกว่าจะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งแต่ละวันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 4 รอบ คือเวลา 10 นาฬิกา 30 นาที, 14 นาฬิกา, 17 นาฬิกา และเวลา 19 นาฬิกา โดยแต่ละรอบจะมีเจ้าภาพร่วม จำนวน 11 คณะ ในแต่ละวันจึงมีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ทั้งหมด 44 คณะ         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/DaJkOPG1brQ

 27,884
พระราชสำนัก
11 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร ช่วยผู้ประสบภัยใต้ 40 ล้านบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเงินจำนวนดังกล่าว เป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร และไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคำอำนวยพร และหลักปรัชญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข เชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรจำนวน 4 แบบ ราคาชุดละ 90 บาท และไดอารี่ ราคาเล่มละ 199 บาท วางจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้   เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ภาคใต้ของไทยประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็น สำหรับช่วยเหลือราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ มีพระราชกระแสแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว จนบรรเทา ลุล่วงไปเป็นลำดับ   สำหรับเงินที่นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานในโอกาสนี้ รัฐบาลจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือ ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจน เป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลาน ผู้กำลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุทกภัย ทั้งนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนจำนวน 267 แห่ง โดยพระราชทานครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DSXpFougI68    

 8,855
พระราชสำนัก
09 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา 16.13 น. วันที่ 8 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ณ  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ   โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัส เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ความว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีนี้ และขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านที่แสดงต่อข้าพเจ้าในโอกาสนี้ ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมคำสอนเพื่อเป็นหลักให้ผู้เคารพนับถือ ได้ยึดถือปฏิบัติทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิดจิตใจ ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติในการครองชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม หลักธรรมในศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม เพราะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสดาที่ตนเคารพนับถือ มีชีวิตที่เป็นปกติมั่นคงสวัสดี และทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกสงบ หลักธรรมคำสอนทั้งนั้นยิ่งปรากฏแพร่หลายมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์กว้างขวางขึ้น ข้าพเจ้าจึงมีความปีติเต็มใจที่ได้มาร่วมในงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐ เพราะนอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านนบีมูฮำมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาที่มีผู้ยึดถืออยู่ทั่วโลก ให้ประจักษ์แพร่หลายด้วย         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/1nkRfw673QA

 18,033
พระราชสำนัก
08 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วานนี้ (7 เม.ย.) เวลา 15.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดภูริทัตตถิราวาส อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ของพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต   ในการนี้ ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แล้วทรงบรรจุลงในพระกรัณฑ์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน              ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/syE9NPC1z9k

 35,749
พระราชสำนัก
07 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2560   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2560 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า   ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dbZ--ND6L1Y  

 30,107

Top