ค้นหา :

ผลการค้นหา "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"

ข่าวภูมิภาค
08 ต.ค. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 7 ต.ค. ใช้การได้เพียง 18%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 7 ต.ค.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้อยู่ที่ 18% ยังไม่รองรับการทำการเกษตรได้อย่างเต็ม­ที่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/KQ66TK3cN1A  

 2,420
ข่าวภูมิภาค
07 ต.ค. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 6 ต.ค. เหลือใช้การได้เพิ่มเป็น 18%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 6 ต.ค.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้เพิ่มเป็น 18% ยังไม่รองรับการทำการเกษตรได้อย่างเต็ม­ที่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/sSO7hf8yRbo  

 3,677
ข่าวภูมิภาค
06 ต.ค. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 5 ต.ค. 58 ใช้การได้เพิ่มเป็น 18%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 5 ต.ค.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้เพิ่มเป็น 18% เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและผลักดันน้ำเค็ม แต่ยังไม่รองรับการทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่    ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/gLPQa3T8HnI  

 1,715
ข่าวภูมิภาค
05 ต.ค. 58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 4 ต.ค. 58 ใช้การได้ 17% รัฐแนะปลูกพืชอื่นทดแทนนาปรัง

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 4 ต.ค.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้เพิ่มเป็น 17% เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและผลักดันน้ำเค็ม แต่ยังไม่รองรับการทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลแนะเกษตรกรปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง    ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/coaYukx-GgY

 1,588
ข่าวภูมิภาค
02 ต.ค. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 1 ต.ค. 58 ใช้การได้เพิ่มเป็น 17%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 1 ต.ค.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้เพิ่มเป็น 17% เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและผลักดันน้ำเค็ม แต่ยังไม่รองรับการทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rhYVJ2-dv-I  

 2,090
ข่าวภูมิภาค
30 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 29 ก.ย.58 มีน้ำเหลือใช้การได้ 16%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 29 ก.ย.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนัก ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้ 16% พบมีน้ำไหลเข้ามากสุดที่เขื่อนสิริกิติ์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Tn0Wr62UtB4  

 1,908
ข่าวภูมิภาค
29 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 28 ก.ย.58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 28 ก.ย.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนัก ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้ 16%   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/4bPV_bAvVIQ  

 4,281
ข่าวภูมิภาค
28 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 27 ก.ย.58 มีน้ำใช้การได้ 16%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 27 ก.ย.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีน้ำเหลือใช้การได้ 16%   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MHTe7VZO0wg  

 2,217
ข่าวภูมิภาค
24 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 23 ก.ย. มีน้ำใช้การได้ 15%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักของประเทศ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 23 ก.ย.2558 พบขณะนี้ภาพรวมมีน้ำใช้การได้ 15% อาจยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/INsApocd-9c  

 1,916
ข่าวภูมิภาค
23 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลัก ภาพรวมมีน้ำใช้การได้ 14 %

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักของประเทศ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 22 ก.ย.2558 พบขณะนี้ภาพรวมมีน้ำใช้การได้ 14 % ชี้ปริมาณน้ำเพียงพอแค่การอุปโภคบริโภค อาจไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/A7l351naRW8  

 2,612
ข่าวภูมิภาค
22 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลัก ใช้การได้เพียง 14%

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 21 ก.ย.2558 พบภาพรวมมีน้ำใช้การได้เพียง 14% ชี้ปริมาณน้ำเพียงพอแค่การอุปโภคบริโภค อาจไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/iOYsWULZ7q8  

 1,852
ข่าวภูมิภาค
21 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลักยังไม่พ้นวิกฤต รบ.จ่อของดปลูกข้าวนาปรัง

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 20 ก.ย.2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุหว่ามก๋อ แต่ยังไม่พ้นวิกฤต ชี้ปริมาณน้ำเพียงพอแค่การอุปโภคบริโภค อาจไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร กรมชลฯเตรียมชงครม.งดทำนาปรังภาคกลาง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/6NzXeTiI2ak  

 1,988
ข่าวภูมิภาค
16 ก.ย. 58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 15 ก.ย.58 หลังเริ่มมีฝนตกหลายพื้นที่

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 15 ก.ย.58 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอยู๋ในเกณฑ์ดี หลังมีฝนตกหนัก จากอิทธิพลของพายุหว่ามก๋อ  ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทบจากการงดกิจกรรมด้านการเกษตรทั้งปีสร้างความเสียหายให้ชาวนาประมาณ 108,954 ล้านบาท โดยความสูญเสียเบื้องต้น 1 แสนกว่าล้านบาท เพียงเฉพาะที่กระทบกับผลผลิตข้าว ยังไม่รวมผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตรตัวอื่นๆ คาดจีดีพีทางการเกษตรติดลบ 3.8%    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rgdg9CA8xC0    

 3,425
ข่าวภูมิภาค
20 ส.ค. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ใน 4 เขื่อนหลัก วันที่ 19 ส.ค.58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 19 ส.ค. 2558   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/769pME9NHuE  

 3,095
ข่าวภูมิภาค
06 ส.ค. 58

ปริมาณน้ำเหลือใช้ 4 เขื่อนหลัก วันที่ 5 ส.ค.58

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 5 ส.ค. 2558 พบภาพรวมมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนัก สามารถกักเก็บน้ำได้ดีขึ้น    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/mW-TQeus7PM

 3,090

Top