ค้นหา :

ผลการค้นหา "กสทช"

เศรษฐกิจ
24 พ.ค. 61

คสช. ออก ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล พักชำระหนี้ 3 ปี

คสช.ออกคำสั่ง ม. 44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลพักชำระหนี้ 3 ปี โดยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ กสทช.ช่วยจ่ายค่าเช่าสัญญาณโครงข่าย 24 เดือน ให้กรมประชาสัมพันธ์ มีรายได้จากโฆษณาเท่าที่จำเป็น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่ 23 พ.ค.2561 เป็นต้นไป   ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ทาง กสทช. จึงขอให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามประกาศดังกล่าว มายื่นเรื่องขอใช้สิทธิกับทางสำนักงาน กสทช. ได้ภายในวันนี้ (23 พ.ค. 2561) ที่สำนักงาน กสทช.   โดยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ประสงค์จะขอพักชำระหนี้ จะมีการขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 3 ปี โดยให้สำนักงาน กสทช. เป็นผู้พิจารณาว่าตามหลักเกณฑ์ว่าผู้ประการรายใดที่มีสิทธิได้รับการพักชำระหนี้หรือไม่ หลังจากนั้นหากผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทำผิดเงื่อนไข สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณายกเลิกการพักชำระหนี้ได้   ในส่วนของการชำระค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) สำนักงาน กสทช. จะช่วยชำระให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งหมด เป็นเวลา 24 เดือน ให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกราย นับแต่วันที่มีคำสั่ง   สำหรับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่เคยขอรับสิทธิขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559 ที่มีการแบ่งงวดการชำระเงินที่เหลือออกเป็น 6 งวดแล้ว และได้มีการชำระงวดที่ 1 ไปแล้ว ยังเหลือที่ต้องชำระในงวดที่ 2-6 ถ้าจะขอพักชำระหนี้ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2561 นี้   สามารถขอพักชำระหนี้ได้ตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป ส่วนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ไม่ได้ใช้สิทธิตามคำสั่งที่ 76/2559 ก็จะมีงวดชำระที่เหลือคืองวดที่ 5 (ซึ่งครบกำหนดชำระวันนี้) กับงวดที่ 6 ก็สามารถที่จะขอพักชำระหนี้ในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ได้ เป็นระยะเวลา 3 ปีเช่นกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Kguq61ANjp0  

 1,429
สังคม-อาชญากรรม
04 พ.ค. 61

กสทช.ล้อมคอก สั่งจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ สายทุกประเภทต้องมีสี-ชื่อเจ้าของแสดงตนชัดเจน

กสทช. เอาจริง สั่งจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ข้ามพาดสายข้ามถนนสายหลัก ส่วนสายรอง ต้องสูงกว่าพื้น 5.9 เมตร เพื่อความเป็นระเบียบ และปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า มาตรการในการพาดสายสื่อสารของ กสทช. ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทุกราย ต้องดำเนินการพาดสายสื่อสารบนเสา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ เพื่อความเป็นระเบียบ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความสวยงามไม่รกรุงรัง   ขณะที่ถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนน โดยต้องดันท่อร้อยใต้ดิน กรณีถนนสายรอง ซอย ต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.5 ถึง 5.9 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสี ชื่อเจ้าของระบุชัดเจน เพื่อแสดงตน   หากพบมีการฝ่าฝืน หรือ พบสายที่เป็นอันตราย รกรุงรัง สามารถแจ้ง call center กสทช.1200 เพื่อประสานเจ้าของสาย ให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่รีบดำเนินการ กสทช. จะดำเนินการเอง เช่น ตัดสายสื่อสารที่ก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงลงโทษทางปกครองกับเจ้าของสายดังกล่าวด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vYEX4GVM61E    

 2,761
สังคม-อาชญากรรม
03 พ.ค. 61

กสทช.เข้ม สั่งจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ต้องพาดบนเสาตามมาตรฐานการไฟฟ้า ถนนหลักห้ามพาดข้ามถนน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารระหว่างทาง ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สาวใหญ่วัย 40 ปี ถูกสายสื่อสารที่หย่อนลงมาบนถนนเหล่านาดี เขตเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวคอตกจากรถจักรยานยนต์เสียชีวิต   โดยการลงพื้นที่นี้เพื่อตรวจสอบสายที่ไม่ได้รับอนุญาตและสายที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อนำออกจากเสาและตรวจสอบระดับการพาดของสายสื่อสารว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ กสทช. กำหนดหรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ขณะที่สายสื่อสารที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นสายของบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ซึ่งเป็นสายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กสทช. แต่เกิดจากเหตุที่รถบรรทุกเกี่ยวสายขาดจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว แต่เบื้องต้นบริษัท 3BB ได้เยียวยาผู้เสียหายแล้ว และจะติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. ได้เรียกประชุมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อย้ำมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือประสบอันตรายจากสายสื่อสารที่พาด หรือพบเห็นสายสื่อสารพาดต่ำกว่ากำหนด สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1130 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1129 ก็ได้ โดยเมื่อรับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. จะประสานงานกับผู้ประกอบการเจ้าของสายให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน หากไม่รีบแก้ไข กสทช.จะดำเนินการ เช่น ตัดสายสื่อสารที่ก่อให้เกิดอันตราย และลงโทษทางปกครองกับเจ้าของสายดังกล่าวด้วย   สำหรับมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. นั้น ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทุกรายจะต้องดำเนินการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ หรือหลักสิทธิแห่งทางของสำนักงาน กสทช. โดยมาตรฐานการพาดสาย กรณีที่เป็นถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนนต้องดันท่อร้อยใต้ดินเท่านั้น กรณีถนนสายรอง ซอย การพาดสายข้ามถนนการพาดสายต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.5-5.9 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสี และชื่อของเจ้าของระบุอย่างชัดเจน เพื่อแสดงตน   “ผู้ประกอบการต้องส่งรายงานชี้แจงกลับมายัง กสทช. อีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุด เพื่อรายงานสถานการณ์ความเรียบร้อยในพื้นที่ และตรวจสอบว่ามีสายเคเบิลพาดต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่” นายฐากร กล่าว  

 3,651
สังคม-อาชญากรรม
03 พ.ค. 61

กสทช. เร่งระงับโฆษณา อาหารเสริมผิดกฎหมาย-โฆษณาสินค้าเกินจริง

สำนักงาน กสทช. และอย. เร่งระงับการโฆษณาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือโฆษณาเกินจริง โดย อย. พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาที่ กสทช. หากผิดพร้อมออกคำสั่งระงับทันที   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เผยว่าจากการทำงานตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวง หรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า จะต้องนำเนื้อหาเข้าสู่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เมื่อพบว่ามีโฆษณาที่ผิดกฎหมาย หรือการโฆษณาเกินจริง สำนักงาน กสทช. ก็จะมีการสอบถามไปยัง อย. โดย อย. จะทำการตรวจสอบก่อนส่งเรื่องกลับมาที่สำนักงาน กสทช. รวมระยะเวลากระบวนการจะใช้เวลา 45-60 วัน ถึงจะสามารถยุติการออกอากาศรายการนั้นได้ แต่หลังจากนี้สำนักงาน กสทช. และ อย. จะเร่งรัดการยุติการออกอากาศโฆษณาด้วยการลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อประชาชน   เลขาธิการ กสทช. เผยว่าจากนี้สำนักงาน กสทช. และ อย. จะทำงานร่วมกันโดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก อย. มาประจำการที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  ที่ผิดกฎหมาย ที่สำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่าน อย. และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์ หากพบว่ามีโฆษณาใดที่ผิดกฎหมาย อย. จะทำหนังสือแจ้งมาเพื่อให้เลขาธิการ กสทช. มีคำสั่งระงับโฆษณานั้นเป็นการชั่วคราว แล้วส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และ กสทช. ตามลำดับ จนกว่าผลการพิจารณาจะเป็นข้อยุติ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ 5(2) ที่ระบุว่าการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวง หรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับวันละ 100,000 บาท    นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เห็นความสำคัญในการที่จะตรวจสอบโฆษณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีที่สุดคือการแก้ไขที่ต้นทาง ไม่ให้มีโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อออกมาหลอกลวงผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่าง อย. และ กสทช. ในการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นผลดีที่ทำให้สามารถกลั่นกรองโฆษณาได้ตั้งแต่ต้น ทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการรับข่าวสารโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางวิทยุและโทรทัศน์ เนื่องจากผลของข่าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจสอบอยู่ ณ เวลานี้ เป็นการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบคลุมทั้งในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไปในขณะเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันในครั้งนี้   นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ย้ำเตือนมายังผู้บริโภค ไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงง เกินความจริงทางสื่อต่าง ๆ นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th, ร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ ศรป. อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน กสทช. 1200 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 4,449
เศรษฐกิจ
25 เม.ย. 61

คสช.ใช้ ม.44 ออก 3 มาตรการ อุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคสช. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล   โดยจะออกเป็นประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามอำนาจมาตรา 44 ซึ่งมีคำสั่ง 3 ข้อ คือ ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน 5 งวดที่เหลือ (ปี2561-2565) สามารถขออนุญาตพักชำระหนี้ได้ 3 งวด   1.ให้ผู้ประกอบการทำหนังสือแจ้งไปยัง กสทช. ภายใน 30 วันหลังคำสั่งคสช.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ยังคงต้องชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดตามปกติ   2.ให้กสทช.ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 2 ปี   3.เปิดโอกาสให้มีการโอนกิจการได้ โดยไม่ให้ต่างชาติเป็นเจ้าของ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mql0-gMTpfY    

 3,723
การเมือง
23 เม.ย. 61

"วิษณุ" ยันสนช.คว่ำรายชื่อกสทช.ทำได้ มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ปชป.-พท.ประสานเสียงระบุไม่ชอบมาพากล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สนช. มีมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการ กสทช. ว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้ สนช.ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. เพื่อเสนอที่ประชุม สนช.ประกอบการพิจารณา ซึ่งการลงมติไม่เห็นชอบก็มีสิทธิ์ที่สามารถทำได้   ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจะไปฟ้องร้องกลับได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และคนเอง ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาในภายหลัง เพราะการลงมติของ สนช.มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ ไม่ว่าจะสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตาม การอภิปรายเป็นเหตุผลของสมาชิก ซึ่งบุคคลที่ สนช.ไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ สามารถเข้ารับการสรรหาเป็น กสทช.ใหม่ได้   ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า การโหวตคว่ำดังกล่าว น่าจะมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นที่คณะกรรมการสรรหาจนได้รายชื่อจำนวนหนึ่งมาให้คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกสทช.    ขณะที่นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะผู้มีอำนาจต้องการควบคุม กสทช.ให้ได้คนที่ตัวเองสั่งการได้เพื่อใช้ควบคุมสื่อมวลชนหรือไม่ เหมือนกับต้องการคนที่ตัวเองสั่งการได้มาเป็น กกต. เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งสื่อจะมีความสำคัญ และ กสทช.ชุดเดิมก็เคยปิดสื่อทีวีที่เห็นต่างกับรัฐบาลมาแล้ว เป็นการสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองทุกทางเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งใช่หรือไม่   (ภาพ : มติชน) 

 1,033
การเมือง
23 เม.ย. 61

'วิษณุ' ยัน สนช.มีสิทธิ์คว่ำสรรหา กสทช. ด้าน 2 พรรคใหญ่มองไม่ชอบมาพากล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สนช. มีมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการ กสทช. ว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้ สนช.ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. เพื่อเสนอที่ประชุม สนช.ประกอบการพิจารณา ซึ่งการลงมติไม่เห็นชอบก็มีสิทธิ์ที่สามารถทำได้   ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจะไปฟ้องร้องกลับได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และคนเอง ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาในภายหลัง เพราะการลงมติของ สนช.มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ ไม่ว่าจะสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตาม การอภิปรายเป็นเหตุผลของสมาชิก ซึ่ง บุคคลที่ สนช.ไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ สามารถเข้ารับการสรรหาเป็น กสทช.ใหม่ได้   ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวว่า การโหวตคว่ำดังกล่าว น่าจะมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นที่คณะกรรมการสรรหาจนได้รายชื่อจำนวนหนึ่งมาให้คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกสทช.    ขณะที่นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะผู้มีอำนาจต้องการควบคุม กสทช.ให้ได้คนที่ตัวเองสั่งการได้เพื่อใช้ควบคุมสื่อมวลชนหรือไม่ เหมือนกับต้องการคนที่ตัวเองสั่งการได้มาเป็น กกต. เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งสื่อจะมีความสำคัญ และ กสทช.ชุดเดิมก็เคยปิดสื่อทีวีที่เห็นต่างกับรัฐบาลมาแล้ว เป็นการสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองทุกทางเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งใช้หรือไม่    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IIzL71AWgEw    

 1,542
การเมือง
20 เม.ย. 61

วิษณุไม่ตอบใช้ ม.44 ตั้ง กสทช. ชุดใหม่แทนชื่อที่ถูกคว่ำหรือไม่ ระบุผู้สื่อข่าวรู้คำตอบอยู่แล้ว ไม่อยากชี้ช่อง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย กล่าวถึงกรณี สนช. คว่ำการสรรหากรรมการ กสทช. เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 8 ราย ว่าตนไม่ทราบรายละเอียด เป็นเรื่องของคณะกรรมการสรรหาและขั้นตอนของสภา และยอมรับว่าตามไม่ทันเหตุผลที่คณะกรรมการสรรหาและ สนช.คว่ำการสรรหาดังกล่าว   ส่วนกรณีมีการเผยแพร่คลิปลับที่มีการกล่าวอ้างว่านายกรัฐมนตรีไม่พอใจผู้ที่ได้เข้ารับการสรรหา 8 ใน 14 คนนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียดเรื่องคลิปลับ และไม่รู้ด้วยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หรือไปกล่าวอ้างกันเอง แต่คงจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ สักซักจะทราบข้อเท็จจริงเอง และตนยังไม่เคยคุยกับใครเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ทั้งนี้ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างไม่น่าจะฟ้องคณะกรรมการสรรหาได้ แต่สามารถเข้ารับการสรรหาใหม่ได้ หากมีหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหา    ทั้งนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกยุคทุกรัฐบาลที่มีการกล่าวอ้างผู้มีอำนาจ แต่สุดท้ายให้ฟังหูไว้หู ตรวจสอบให้ละเอียด ซึ่งตนเองก็เคยถูกนำไปกล่าวอ้างโดยที่ไม่ทราบเรื่อง ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาล เพราะการคว่ำการสรรหา กสทช. ชุดใหม่นั้น ชุดเก่ายังสามารถทำงานได้ จึงไม่มีปัญหาติดขัด ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไม่ขอแสดงความเห็นว่าสุดท้ายนายกรัฐมนตรีต้องใช้ ม.44 แต่งตั้ง กสทช. หรือไม่ โดยย้อนถามกลับผู้สื่อข่าวว่าทุกคนรู้คำตอบอยู่แล้ว แต่หากตนพูดออกไปจะกลายเป็นการชี้ช่อง

 1,098
การเมือง
20 เม.ย. 61

สนช.มีมติล้มกระดานสรรหา กสทช.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน รายงานเผยมีคลิปเสียงบอกนายกฯไม่แฮปปี้

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ 7 ด้าน จำนวน 7 คน จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อเข้ามาจำนวน 14 คน ในวันนี้ที่ประชุมได้ทำการประชุมลับนานกว่า 4 ชั่วโมง   ทันทีที่กลับมาประชุม นายสมชาย แสวงการ สนช. แจ้งว่า รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. พบว่า มีบุคคลซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนมีประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 8 คน ซึ่งทำให้อาจเกิดปัญหาข้อกฎหมาย เนื่องจากจำนวนของผู้เข้ารับการสรรหามีไม่ถึง 2 เท่า ของจำนวน กสทช.ทั้ง 7 คน หรือจำนวน 14 คน ตามที่กฎหมาย กสทช. กำหนด โดยนายสมชายเห็นว่า อาจนำไปสู่การฟ้องร้องคดีในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมงดเว้นการดำเนินการตามมาตรา 17 ด้วยการไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาทั้ง 14 คน    ขณะที่ นายตวง อันฑะไชย สนช. เห็นแย้งว่า สนช.ไม่สามารถยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายได้ จึงต้องเดินหน้าเลือกกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 17 ทำให้นายสมชาย ต้องเสนอญัตติให้ สนช. งดเว้นการดำเนินการดังกล่าว ด้วยการไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 14 คน   จากนั้นประชุมมีมติด้วยคะแนน 118 ต่อ 25 เสียง เห็นชอบตามที่นายสมชายเสนอ โดยมีผู้งดออกเสียง 20 คน ก่อนที่ประธานฯ จะสั่งปิดการประชุมทันที   สำหรับ 14 รายชื่อว่าที่ กสทช. ที่ สนช. แยกเป็นด้านต่างๆ จำนวนด้านละ 2 ชื่อ ดังนี้ 1.ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ และธนกร ศรีสุขใส 2.ด้านกิจการโทรทัศน์คือ วสันต์ ภัยหลีกลี้ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ 3.ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ อธิคม ฤกษบุตร และกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 4.ด้านวิศวกรรมคือ พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน 5.ด้านกฎหมาย คือ มนูภาน ยศธแสนย์ และก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร 6.ด้านเศรษฐศาสตร์คือ ภักดี มะนะเวศ และณรงค์ เขียดเดช 7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และวรรณชัย สุวรรณกาญจน์   อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าจะเข้าสู่วาระการพิจารณาให้เห็นชอบว่าที่ กสทช. ที่ประชุมสนช. ได้มีมติเสียงข้างมาก 117 ต่อ 64 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ นางภรณี ลีนุตพงษ์ อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร ตามที่กรรมการสรรหาเสนอด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/OXsp-TRE9u8    

 1,616
สังคม-อาชญากรรม
18 เม.ย. 61

กสทช.สั่งทรูมูฟเอชรับผิดชอบ-เยียวยาผู้เสียหาย หลังเอกสารสำคัญลูกค้ารั่ว ไม่ทำปรับขั้นต่ำ 20,000 ต่อวัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อสารมวลชนว่า ทรูมูฟ เอช ทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดเป็นจำนวนมาก มาชี้แจงข้อเท็จจริง ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวานนี้ (17 เม.ย. 2561) นั้น   คลิปข่าวจากรายการ 18 เมษายน 2561   ในวันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ TRUE Move H) เรื่อง ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีคำสั่งให้ บริษัทฯ ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องดังต่อไปนี้   1. จัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดการภายในองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอย่างน้อยต้องปรับระดับรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี และให้มีการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูล   2. จัดให้มีช่องทางการตรวจสอบจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   3. ให้ บจก.เรียล มูฟฯ รับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางแพ่งและทางอาญา   4. ให้รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งตามข้อ 1. 2. และ 3. มายังสำนักงาน กสทช. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นระยะๆ ทุก 15 วัน   หากบจ. เรียล มูฟฯ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งนี้ เลขาธิการ กสทช. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกำหนดค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทต่อวัน ตามมาตรา 66 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ บจก. เรียล มูฟฯ มีสิทธิโต้แย้งคำสั่ง ดังกล่าวได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 65 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544   นายฐากร กล่าวว่า พร้อมกันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆ ว่า ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดการภายในองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละบริการโทรคมนาคม ตามข้อ 10 ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมกำหนด โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศอย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามให้ถูกต้องเหมาะสม และผู้รับใบอนุญาตต้องผูกพันในการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลดังกล่าวเสมือนว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ตามข้อ 18 ของประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ 

 3,501
เศรษฐกิจ
18 เม.ย. 61

ทรูแจง กสทช.ถูกแฮกข้อมูลบัตร ปชช.ลูกค้า 11,400 ราย เตรียมเยียวยา - มท.1 ยันข้อมูลรั่วแค่หน้าบัตร

ตัวแทน ทรูมูฟเอช เข้าชี้แจงต่อ กสทช. กรณีข้อมูลลูกค้ารั่วแล้ว ยืนยัน ข้อมูลอยู่ในระบบปิด มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบได้ พร้อมระบุนักวิจัยด้านความปลอดภัยต่างชาติ มีเจตนาเข้าแฮกข้อมูลในระบบ และพบผู้ได้รับผลกระทบ 11,400 ราย เร่งแจ้งความปกป้องสิทธิลูกค้าและเยียวยา เตรียมพิจารณาดำเนินการกับนักวิจัยต่างชาติรายดังกล่าว   นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายสืบสกล สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ​ผู้บริหาร ไอทรูมาร์ท ( หรือ We mall ) ได้เข้าชี้แจงต่อ กสทช. กรณีนักวิจัยด้านความปลอดภัย นาย Niall Merrigan ได้รายงานการตรวจพบข้อมูลลูกค้าของทรูมูฟเอช รั่วไหล รวมกว่า 46,000 ไฟล์ ทั้งไฟล์สแกนสำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ และพาสปอร์ตของผู้ใช้บริการ โดยมีการระบุว่าทรูมูฟเอช มิได้มีมาตรการเพียงพอสำหรับปกป้องข้อมูลที่อยู่ใน Amazon S3 bucket ส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวออกมาได้   นายสืบสกล สกลสัตยาทร ผู้บริหารไอทรูมาร์ท (We mall) กล่าวว่า ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Storage ของ AWS Amezon S3 ได้มีการตั้งรหัสการเข้าถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะ และเป็นระบบปิดอยู่แล้ว และหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งกล่าวว่านักวิจัยด้านความปลอดภัย นาย Niall Merigan ก็ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และการที่จะแฮกเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้จะต้องใช้เครื่องมือถึง 3 ตัว ทั้งนี้เมื่อดูจากข้อมูลพบว่า นาย Niall Merrigan มีเจตนาแฮกเข้าระบบ และกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับนักวิจัยรายนี้หรือไม่   อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ถูกเจาะเข้าฐานข้อมูล จะเป็นส่วนของลูกค้าทรูมูฟเอช ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางไอทรูมาร์ทเท่านั้น โดยโฟลด์เดอร์ที่ถูกเจาะเข้าฐานข้อมูลได้มีเพียงสำเนาบัตรประชาชนลูกค้า จำนวน 11,400 รายเท่านั้น ซึ่งเมื่อไอทรูมาร์ททราบเรื่องเมื่อวันที่ 11 เมษายน ก็ได้เร่งปิดช่องโหว่ทันที โดยปิดช่องโหว่ได้เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน นอกจากนี้ก็ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยระบบมากขึ้น   ด้านนายภัคพงศ์ พัฒนมาศ ตัวแทนจากทรูมูฟเอช กล่าวว่า ทรูมูฟเอช ดำเนินการกับไอทรูมาร์ท เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ซึ่งเบื้องต้นทรูมูฟเอช ได้มีการส่ง SMS และ อีเมล์แจ้งเตือน และแจ้งมาตรการที่ทรูมูฟเอชและไอทรูมาร์ทได้ดำเนินการให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยทรูมูฟเอช จะทำการแจ้งความลงบันทึกประจำวัน   สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้ง 11,400 รายก่อนเพื่อป้องกันสิทธิ และป้องกันหากมีการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ผิดประเภท หรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้จะมีการเปิดคอลเซ็นต์เตอร์ ให้ลูกค้าทั้ง 11,400 รายนี้ ในการโทรมาสอบถามโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากลูกค้ากลุ่มนี้เกิดปัญหาในอนาคต แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ถูกนำข้อมูลไปใช้อย่างผิดกฎหมาย   ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จากการชี้แจงวันนี้ ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า ทรูมูฟเอช และ ไอทรูมาร์ท มีความผิดหรือไม่ เพราะต้องนำรายละเอียดเข้าหารือในที่ประชุมบอร์ด กสทช. พิจารณาอีกครั้ง   ทั้งนี้ กสทช. จะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ให้บริการทุกค่ายทำหนังสือชี้แจงแผนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และแผนป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ พร้อมกับมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการหากเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันขึ้นแจ้งกลับมายัง กสทช. และได้สั่งการให้ทรูมูฟเอช และ ไอทรูมาร์ท ทำการตรวจสอบว่าผู้ได้รับผลกระทบ 11,400 ราย ได้รับความเสียหายหรือไม่ และหากมีผู้ได้รับผลกระทบจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร   พร้อมทั้งกล่าวว่า โครงการในอนาคต ศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) ควรอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ ซึ่ง กสทช. มีแผนจะใช้เงินกองทุนบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น   ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวยืนยันว่า ข้อมูลที่หลุดออกไปเป็นเพียงข้อมูลหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น ส่วนข้อมูลเชิงลึกในบัตรประชาชนนั้นไม่ได้หลุดออกไปอย่างแน่นอน เพราะเรามีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นอกจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งหากมีเจ้าหน้าที่รายใดที่มีส่วนทำให้ข้อมูลของประชาชนรั่วไหลออกไป ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mjoP6JNKmbw    

 12,472
สังคม-อาชญากรรม
14 เม.ย. 61

ข้อมูลผู้ใช้บริการ true move h รั่ว! ทั้ง "สำเนาบัตร ปชช.-ใบขับขี่" กสทช.เรียกทรูชี้แจงอังคารหน้า

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย Niall Merrigan ได้รายงานว่าข้อมูลผู้ใช้บริการ True Move H รั่วไหล โดยข้อมูลเหล่านี้อยู่ในบริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่ชื่อ "Amazon S3" ที่ไม่ได้มีมาตรการป้องกันเพียงพอ ส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวออกมาได้   ซึ่งข้อมูลที่หลุดออกมามีทั้งไฟล์ภาพ (นามสกุล JPG) และไฟล์เอกสาร (นามสกุล PDF) โดยเป็นไฟล์สแกนสำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ และพาสปอร์ตของผู้ใช้บริการ ปริมาณข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวมีประมาณ 46,000 ไฟล์ รวมแล้วกว่า 32GB แต่ยังไม่มีการยืนยันจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ   นักวิจัยเผยว่าได้ติดต่อประสานไปยัง True Move H เมื่อต้นเดือน มี.ค. และปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา   ขณะที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แจ้งกับผู้ใช้งาน True Move H ว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าใช้ข้อมูลใดในการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ รวมถึงอาจพิจารณาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ผู้ประสงค์ร้ายนำข้อมูลที่หลุดรั่วออกไปใช้ในการสวมรอยหรือปลอมแปลงตัวบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางกฎหมายได้   ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เรียกให้ทรูมูฟ เอช เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในวันอังคารที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.   โดยเรื่องนี้ ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดไว้ว่า ในเรื่องนี้ผู้กระทำผิดมีโทษตามกฎหมาย หากผู้ประกอบการมีส่วนในความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต โดย กสทช. เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายด้วย   นายฐากรกล่าวว่า ในกรณีนี้ หากเป็นการกระทำโดยเจตนา ทรูมูฟ เอช มีความผิดแน่นอน แต่ทั้งนี้ กสทช. ต้องเรียกทรูมูฟ เอช มาให้ข้อมูลก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร สำนักงาน กสทช.ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่นอนก่อน จึงจะดำเนินการต่อไป   “สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าว เนื่องจากกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้บริการ สำนักงานฯจะรีบดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ” นายฐากร กล่าว

 13,148
เศรษฐกิจ
09 เม.ย. 61

ช่วย 4g โดนต้านหนัก! กสทช.ปัดไม่ได้เสนออุ้มทีวีดิจิทัล-ผู้ชนะประมูล4g แต่ผู้ประกอบการไปร้องรัฐบาลเอง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช. ชี้แจงกรณีนักวิชาการและภาคประชาชน มองว่า กสทช. เป็นผู้เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ขอขยายเวลาจ่ายเงินค่าประมูลคลื่น 4G ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และอาจทำให้รัฐได้รับความเสียหาย    ข่าวที่เกี่ยวข้อง   โดยนายฐากร ยืนยันว่า กสทช. ไม่ได้เป็นต้นเรื่องเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการตามที่มีการกล่าวอ้าง แต่เป็นผู้ประกอบการเองที่เสนอเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังภาครัฐ ทั้งในกลุ่มของทีวีดิจิทัลและกลุ่มโทรคมนาคม จากนั้นรัฐบาลได้ขอความเห็นจาก กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่ง กสทช. ได้จัดทำความเห็นเสนอกลับไปยังรัฐบาล แยกชัดเจนระหว่างทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคม    ซึ่งในรายละเอียดความเห็น กสทช.ต่อเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม ระบุว่า กสทช. ไม่ได้มีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผัน หรือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ และไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ประกอบการขอผ่อนผันชำระเงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จากที่ต้องชำระเป็นเงินก้อนใหญ่ มาเป็นขอแบ่งจ่าย 7 งวด โดยไม่จ่ายค่าดอกเบี้ย ซึ่งหากรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือก็สามารถทำได้ด้วยการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการผ่อนชำระเป็น 3-5 งวดและต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล    พร้อมทั้งชี้แจงว่า กสทช. ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการบนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัลเท่านั้น แต่หากภาคประชาชน ประชาสังคม และนักวิชาการไม่เห็นด้วยกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ก็ให้รีบทำหนังสือคัดค้านส่งไปยังรัฐบาล และหากผลการตัดสินใจของรัฐบาลออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม 

 2,439
เศรษฐกิจ
09 เม.ย. 61

dtac เรียกร้องประมูลคลื่น 1800 mhz ไม่ใช้ราคาชนะประมูลหนก่อนเป็นขั้นต่ำ-ไม่เอาชุดคลื่นน้อยกว่าผู้ประมูล

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ยื่นจดหมายข้อเสนอพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz แก่กสทช. เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์การประมูลเดิม    โดยประเด็นสำคัญที่ดีแทคเรียกร้องคือ ไม่ควรกำหนดราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยอิงกับราคาชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เมื่อปี 2558 เนื่องจากเป็นราคาที่สูงผิดปกติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการแข่งประมูลและผู้ที่ชนะประมูล (แจสโมบาย) ไม่สามารถชำระเงินค่าประมูลคลื่นได้ โดยมองว่าการกำหนดราคาขั้นต่ำที่สูงเกินไป จะมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ในคราวนี้จะประสบปัญหาด้านการเงินดังเช่นที่เกิดขึ้นแล้วกับผู้ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz ในคราวก่อน   นอกจากนี้เห็นว่าการกำหนดขนาดคลื่นความถี่จำนวน 3 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2x15 MHz ไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ เนื่องจากความต้องการใช้คลื่นความถี่ของผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายมีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณคลื่นความถี่และย่านความถี่ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ความพร้อมทางการเงิน และแผนการให้บริการ การกำหนดใบอนุญาตขนาด 2x15 MHz จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีคลื่นความถี่เหลือจากการประมูลเป็นจำนวนมาก ในขณะที่การกำหนดใบอนุญาตเป็น 9 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2x5 MHz นั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายสามารถเลือกประมูลคลื่นความถี่ตามความต้องการของตนได้    รวมทั้งไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเงื่อนไขการนำคลื่นออกประมูลโดยกำหนดให้จำนวนชุดคลื่นความถี่น้อยกว่าจำนวนผู้เข้าประมูล หรือที่เรียกว่า เงื่อนไข N-1 เพราะเงื่อนไข N-1 จะยิ่งทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสที่จะนำคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz มาใช้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0    และจากการที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เมื่อเวลาผ่านมากว่า 2 ปี หลังจากการประมูลคลื่นความถี่ตั้งแต่ปี 2558 นั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับแรงกดดันจากภาระด้านการเงินที่สูงมาก โดยขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการกำหนดงวดและระยะเวลาการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ย่านอื่นๆ ในอนาคตเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินเกินกว่าที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแบกรับไหว

 2,946
เศรษฐกิจ
28 มี.ค. 61

คสช.เบรกใช้ ม.44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงในที่ประชุม คสช. โดยระบุว่า   คสช.ยังไม่มีมติที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการออกคำสั่งเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในการชำระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตที่ต้องชำระเงินจำนวนงวดสุดท้ายในปี 2562 เนื่องจากมีหลายหน่วยงานส่งข้อสังเกตทักท้วงเข้ามา อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ที่ได้ท้วงว่าไม่ควรขยายเวลาให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพราะอาจเป็นการเอื้อประโยชน์บางราย   ที่ประชุมจึงมอบหมายให้คณะทำงานชุดเล็กของกสทช.ที่มีนายวิษณุ เครืองามเป็นประธานคณะ ไปพิจารณาและจัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียด และตอบคำถามประชาชนหรือทุกฝ่ายที่มีข้อสงสัย แล้วนำเสนอเรื่องกลับเข้ามาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ซึ่งกสทช.จะพยายามชี้แจงให้ข้อมูลที่ดีที่สุด   ทั้งนี้ ที่ประชุมเน้นย้ำว่าขอให้กสทช.ยึดถือประโยชน์ของรัฐและประชาชนให้มากที่สุด ยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชน แต่เป็นเพียงการช่วยเหลือขณะที่รัฐยังคงได้ประโยชน์ ส่วนรายละเอียดขอให้ถามจากนายวิษณุเอง ซึ่งจะมีการเรียกประชุมคณะทำงานในเร็วๆนี้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/a55OUS7DeNU    

 2,998

Top