ค้นหา :

ผลการค้นหา "ภูฏาน"

ประมวลประวัติศาสตร์
15 ต.ค. 59

กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ถึงประเทศไทยแล้ว

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยแล้ว   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและภรรยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เพื่อร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ และในวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในพระบรมมหาราชวัง เวลาประมาณ 10.00 น.   ทั้งนี้ การเสด็จมาร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินี สะท้อนความผูกพันระหว่างสองประเทศ โดยในวันที่ 13 ต.ค. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้ทรงจุดเทียนถวายอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดการสวดมนต์พิเศษในวัดทั่วประเทศภูฏาน เพื่ออุทิศให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขณะเดียวกันได้ประกาศให้ในวันที่ 14 ต.ค.เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศภูฏาน ลดธงครึ่งเสา รวมทั้งปิดโรงเรียนและหน่วยงานทั่วประเทศ  

 5,872
ต่างประเทศ
15 ต.ค. 59

คิงจิกมี เสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 15 ต.ค. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ

 รัฐบาลและ คสช. มีคำสั่งให้ทุกฝ่ายประสานภารกิจในโอกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จเดินทางเยือนประเทศไทย ในเวลา 19.00 น. วันที่ 15 ตุลาคมนี้ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะเดียวกันคสช.และกระทรวงมหาดไทยจะติดตามสถานการณ์ในต่างจังหวัดและรายงานกลับมาให้ศูนย์บัญชาการฯรับทราบตามความเหมาะสม และหากประชาชนต้องการรับทราบข้อมูลสามารถสอบถามผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1567

 12,350
ประมวลประวัติศาสตร์
15 ต.ค. 59

คิงจิกมี เสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 15 ต.ค. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ

 รัฐบาลและ คสช. มีคำสั่งให้ทุกฝ่ายประสานภารกิจในโอกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จเดินทางเยือนประเทศไทย ในเวลา 19.00 น. วันที่ 15 ตุลาคมนี้ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะเดียวกันคสช.และกระทรวงมหาดไทยจะติดตามสถานการณ์ในต่างจังหวัดและรายงานกลับมาให้ศูนย์บัญชาการฯรับทราบตามความเหมาะสม และหากประชาชนต้องการรับทราบข้อมูลสามารถสอบถามผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1567

 12,350
ต่างประเทศ
13 ต.ค. 59

ภูฏานประกาศวันที่ 14 ต.ค. เป็นวันแห่งการไว้อาลัย สวดบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวง ร.9 เจ็ดวัน

วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 21.10 น. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ ระบุว่า ทรงรับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง สมเด็จพระราชาธิบดี, สมเด็จพระราชบิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาล รวมถึงชุมชนคนไทยในภูฏาน ได้ร่วมกันจุดดวงประทีป 1,000 ดวง พร้อมสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารเกนราแห่ง ทาชิโชซอง ในกรุงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน   สมเด็จพระราชาธิบดีมีรับสั่งให้จัดพิธีสวดรำลึกเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวและให้จุดดวงประทีปทั่วทุกวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคมนี้ เป็นวันแห่งการไว้อาลัยของชาวภูฏานทั้งประเทศ กำหนดให้ลดธงครึ่งเสา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยจะให้เป็นวันหยุดราชการและโรงเรียนทั่วประเทศปิดการเรียนสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีจะเสด็จเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีสวดที่สถูปอนุสรณ์สถานแห่งชาติชอร์เตน และสมเด็จพระราชชนนีจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วิหารเกนราแห่งทาชิโชซอง ทั้งนี้ ตลอดสัปดาห์ถัดไปจะมีการจุดดวงประทีปและสวดบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ณ วิหารทิมพูทาชิโชซอง, สถูปอนุสรณ์สถานแห่งชาติชอร์เตน, วิหารสำคัญๆทั่วประเทศ ประกอบด้วย ชานกังคาลาคัง, ศาลาไทย, สวนสาธารณะ 100 ปี, พูนาคาซอง, ตรองซาซอง, ตราชิกังซอง, พาโรทักซาง, พาโรกีชู ลากัง, ทาลี ดราซาง, ซัมเซชีพมันดีร์ และ พูเอ็นโชลิง ซางโตเปลรี   สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมียังทรงระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้นำที่เป็นเอกและทรงดำรงอยู่ในชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกคน ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรแห่งพระองค์ ซึ่งควรค่าแก่การรำลึกเพื่อเชิดชูและเคารพ ราชวงศ์แห่งภูฏานและไทยมีปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่นร่วมกันมานานหลายปี เห็นได้จากมิตรภาพที่แนบแน่นระหว่างประเทศทั้งสอง การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้นำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีและปวงชนแห่งภูฏานทั้งปวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังประชาชนไทยผู้กำลังโศกเศร้าทั้งหลายด้วย  

 75,417
พระราชสำนัก
13 ต.ค. 59

'กษัตริย์จิกมี' มีพระราชบัญชาให้ 'ชาวภูฏาน' สวดมนต์ถวายพระพร 'ในหลวง'

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า มีพระราชบัญชาให้มีการจัดการสวดมนต์ที่วัดต่างๆ ทั่วประเทศภูฏาน เพื่อถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร ทั้งนี้ พระราชวงศ์ภูฏานและไทย รวมถึงประชาชนของทั้งสองชาติ มีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและมีไมตรีจิตต่อกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/kvUxTrDaVvQ  

 10,410
กีฬา
08 ก.ย. 59

สาวไทยอวดหุ่นเฟิร์ม คว้าเหรียญทองเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย

ทีมเพาะกายและฟิตเนสของไทย คว้า 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 50 ที่ประเทศภูฏาน โดยไฮไลท์ 2 สาวไทยอวดบอดี้สุดเฟิร์มเอาชนะใจกรรมการ 

 3,059
กีฬา
06 ก.ย. 59

สาวไทยโชว์ลีลาเต้นภารตะ คว้าทองเวทีเพาะกายฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย

นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสไทย คว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง ในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 50 ที่ริม รอยัล อินสติติว ออฟ เมเนจเมนท์ ที่เมืองทิมพู ประเทศภูฎาน โดยที่โดดเด่นที่สุดคือ จ.ท.หญิง อาจารี แท่นทรัพย์ ที่โชว์ลีลาการเต้นผสมลีลาภารตะ จนสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย และเป็นผู้คว้าเหรียญทองแรกให้กับไทยในรายการนี้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/KwXY5WZLgvo  

 1,331
สังคม-อาชญากรรม
08 เม.ย. 59

เปิดวงจรปิด เพื่อนร่วมแก๊งค้ายา ทิ้งศพชายภูฏานลอยคลองโอ่งอ่าง

ตำรวจพบข้อมูลผู้ร่วมขบวนการขนยาเสพติดกลืนลงท้อง ขนศพเพื่อนหลังยาแตกคาท้อง ก่อนยัดกระเป๋าทิ้งคลองโอ่งอ่าง  โดยข้อมูลที่ได้จากหลักฐานภาพวงจรปิดทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่รวบรวมมาได้ พบว่ามีผู้ร่วมขบวนทั้งหมด 7 คนรวมผู้ตาย เป็นชาย 5 หญิง 2 โดยพบว่า ผู้ร่วมขบวนการ 6 คนรวมผู้ตายมาจากประเทศภูฏาน และอีกคนที่เป็นผู้ทำหน้าที่ซื้อกระเป๋าเดินทางมาจากประเทศอินเดีย และในส่วนของผู้ตายมีข้อมูลระบุชื่อ Mr. UGYEN TSHERING อายุ 46 ปี สัญชาติภูฏาน ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ เพื่อนร่วมขบวนการที่หลบหนี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/V-xSJ-tXhQw  

 4,189
สังคม-อาชญากรรม
05 ม.ค. 58

ญาติยันหญิงพลัดตกหน้าผาที่ภูฏานไม่ได้ถ่ายเซลฟี่

จากกรณี นางนวรัตน์ บวรจิรภัทร์ อายุ 54 ปีเศรษฐีนีเจ้าของบริษัท หลุยส์เครน แอนด์ ทรานสปอร์ต ที่พลัดตกเหวเสียชีวิต ในขณะที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศภูฎาน และมีกระแสข่าวว่าผู้ตายใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพตัวเอง หรือ ‘เซลฟี่’ ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุ จนทำให้เสียหลักตกลงไปเสียชีวิตนั้น ล่าสุด ญาติยืนยัน นางนวรัตน์ ไม่นิยมเล่นหรือใช้โซเชียลฯในชีวิตประจำวัน ทั้งไลน์และเฟซบุ๊ก โดยการเดินทางไปครั้งนี้ได้ไปกับกลุ่มทัวร์ เพื่อท่องเที่ยวไหว้พระที่ประเทศภูฎาน ยืนยันว่าการเสียชีวิตเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินลงจากเขา ไม่ได้เกี่ยวกับการเซลฟี่แต่อย่างใด และขอขอบคุณไปยังกษัตริย์จิกมี ประเทศภูฎาน ที่ให้การอำนวยความสะดวกในการส่งศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทย

 67,161
สังคม-อาชญากรรม
04 ม.ค. 58

นทท.หญิงชาวไทยพลัดตกหน้าผาเสียชีวิตที่ภูฏาน

เกิดเหตุ นทท.หญิงชาวไทย พลัดตกหน้าผาเสียชีวิต ใกล้วัดทักซัง ประเทศภูฏาน ขณะไปท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ คาดผู้ตายพยายามถ่ายภาพ ก่อนจะพลัดตกลงไปด้านล่าง เพราะบริเวณดังกล่าวไม่มีราวรั้วกั้น รายงานระบุกู้ภัยใช้เวลากว่า 4 ชม. จึงพบร่าง ล่าสุดญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้ว

 158,095

Top