ค้นหา :

ผลการค้นหา "ลาออก"

การเมือง
18 ธ.ค. 56

นายกฯ ย้ำ ไม่ลาออกรักษาการ เห็นด้วยปฏิรูป

นายกรัฐมนตรี ย้ำ ไม่ลาออกรักษาการ เห็นด้วย ให้เลือกตั้ง 2 ก.พ. 57 ขอโอกาสรับใช้ประชาชน ยินดีรับทุกบทบาท ชี้การจัดเวทีเสวนามีทิศทางที่ดีขึ้น

 2,146
การเมือง
18 ธ.ค. 56

ยิ่งลักษณ์ fb แจงไม่ลาออกเพราะทำตามรธน.

เมื่อเวลา 05.45 น. ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว หลังจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาฯกปปส. ประกาศยกระดับไล่ตนว่า   ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า ดิฉันจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นและมีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ต่อนั้น ดิฉันขอชี้แจงเหตุผลอีกครั้งดังนี้   1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีต้องยึดหลักความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดิน และเมื่อมี พรฎ.ยุบสภา ความรับผิดชอบของครม.ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ยังมีต่อไปจนกว่าครม.ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 171 และ 181   2. การที่ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิฉัยการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้ว ดิฉันถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการนั้นอย่างสุดความสามารถ คือการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยที่สุด   3. การที่ดิฉันกล่าวเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะไม่ยอมลาออกหรือยึดติดกับตำแหน่ง ดิฉันยินดีรับฟังเสียงของประชาชนทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ

 2,436
การเมือง
18 ธ.ค. 56

ยิ่งลักษณ์ โพสต์ fb แจง 3 เหตุผลไม่ลาออก ยันไม่ยึดติดตำแหน่ง

ยิ่งลักษณ์ โพสต์ เฟซบุ๊ค ย้ำไม่ลาออกรักษาการ ยันไม่ยึดติดตำแหน่ง ยินดีรับฟังเสียงปชช. แต่ต้องอยู่ในระบอบ ประชาธิปไตย โดยระบุว่า   ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า ดิฉันจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นและมีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ต่อนั้น ดิฉันขอชี้แจงเหตุผลอีกครั้งดังนี้   1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีต้องยึดหลักความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดิน และเมื่อมี พรฎ.ยุบสภา ความรับผิดชอบของครม.ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ยังมีต่อไปจนกว่าครม.ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 171 และ 181   2. การที่ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิฉัยการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้ว ดิฉันถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการนั้นอย่างสุดความสามารถ คือการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยที่สุด   3. การที่ดิฉันกล่าวเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะไม่ยอมลาออกหรือยึดติดกับตำแหน่ง ดิฉันยินดีรับฟังเสียงของประชาชนทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ  

 3,473
การเมือง
17 ธ.ค. 56

นายกฯ ย้ำไม่ลาออกรักษาการ ไม่ฟันธงลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1

นายกรัฐมนตรี ย้ำไม่สามารถตัดสินใจลาออกตามความต้องการส่วนตัวได้ พร้อมพูดเป็นนัยไม่ยืนยันจะลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 เพื่อไทยหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำว่า ไม่สามารถลาออกจากการปฎิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ตามที่มีบางฝ่ายเรียกร้องได้ เนื่องจากต้องปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้นายกรัฐมตรีและคณะรัฐมนตรีต้องปฎิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จากการเลือกตั้ง อีกทั้งเรื่องนี้ไม่สามารถตัดสินใจลาออกตามความต้องการส่วนตัวได้ เพราะเป็นกลไกตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2557 แล้ว จึงขอให้เป็นหน้าที่ของ กกต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้ดำเนินการ และขอให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้อำนวยความสะดวก พร้อมกันนี้ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความร่วมมือในการประสานความร่วมมือกับ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เพราะการเลือกตั้งถือเป็นขั้นตอนที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ    โดย นายกฯ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ที่ถือเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนได้ตัดสินใจ ว่าจะเลือกใครเข้ามาทำงานและปฏิรูปประเทศนับต่อจากนี้ และเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามเห็นว่าเวทีหาทางออกประเทศ หลายเวทีขณะนี้มีความคืบหน้า แม้จะยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากหลายเวทีมีการแสดงความเห็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งอยากขอให้มีการลงในรายละเอียด เพื่อให้ได้กรอบการทำงาน ก่อนลงรายละเอียดของเนื้อหาให้ชัดเจน ซึ่งส่วนตัวสนับสนุนการปฎิรูปให้เกิดขึ้นในประเทศ แต่การดำเนินการที่จะเป็นผลต้องเดินตามกรอบรัฐธรรมนูญ จึงต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับช่วงต่อ   ขณะเดียวกัน นายกฯ ยังระบุว่า ยังไม่ตอบรับว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 1 หรือไม่ เพราะยังมีเวลาในการที่พรรคเพื่อไทยจะพิจารณา เนื่องจากวันสมัครรับเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม นี้ แต่สิ่งที่ยืนยันในขณะนี้ คือตนเองเป็นคนไทย เกิดในแผ่นดินไทย ยินดีรับใช้ประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน    

 2,825
การเมือง
16 ธ.ค. 56

องอาจ ย้ำ นายกฯควรลาออก แก้วิกฤตบ้านเมือง

"องอาจ" อัด ปฏิรูปประเทศยังไม่รูปธรรม ย้ำ"ยิ่งลักษณ์" ลาออก แก้ไขวิกฤตบ้านเมือง

 1,610
การเมือง
14 ธ.ค. 56

'สุเทพ' แจงสื่อ จี้'ยิ่งลักษณ์'ลาออก ลั่นชุมนุมต่อจนกว่าจะได้สภาปชช.

  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาฯ กปปส. ชี้แจงต่อสื่อมวลชน ถึงแนวทางการต่อสู้ โดยมี 2 ทางออก คือ แนวทางแรกให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากการเป็นนายกฯรักษาการ แล้วตั้งนายกฯคนกลางซึ่งเป็นคนดีและได้รับการยอมรับ ทำหน้าที่รักษาการชั่วคราว ส่วนแนวทางที่ 2 คือ มวลชนต้องออกมาขับไล่รัฐบาล   โดยโครงสร้างสภาประชาชนจะมี 400 คน จากการเลือกตั้ง 300 คน อีก 100 คน กปปส. จะเป็นผู้สรรหา ทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะปฎิรูปประเทศให้แล้วเสร็จ โดยจะใช้เวลา 8-14 เดือน

 2,931
การเมือง
13 ธ.ค. 56

กลุ่มโลกสวยฯ' เสนอรัฐฯ ออก พ.ร.ก.ตั้งสภาเพื่อการปฏิรูป

‘กลุ่มโลกสวย ปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี’ แสดงจุดยืนค้านข้อเสนอ กปปส.ให้รัฐบาลรักษาการลาออก เชื่อรัฐบาลชั่วคราวไม่ใช่ตัวแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ พร้อมเสนอรัฐบาลออก พ.ร.ก.ตั้งสภาเพื่อการปฏิรูปโดยประชาชนทันที มุ่งเจรจาแก้ปัญหา

 2,065
การเมือง
12 ธ.ค. 56

สมคิด ยันข้อเสนอ ทปอ.ให้ รบ.ลาออกรักษาการ ทำได้จริง

สมคิด เผยข้อเสนอ ทปอ. รัฐบาลยุบสภา ให้ ครม.ลาออก ตั้งคนกลางนั่งรักษาการสามารถทำได้ เพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ขณะที่ฟาก สปป.ชี้ขัดหลักประชาธิปไตย

 2,722
การเมือง
12 ธ.ค. 56

ภท.ไม่สน 9 ส.ส.ลาออก มั่นใจรักษาแชมป์พรรคอันดับ 3

ภท.ไม่สนอดีต ส.ส.ทิ้งพรรค 9 ราย ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง มั่นใจรักษาแชมป์ เป็นพรรคทางเลือกลำดับ 3.

 1,555
การเมือง
12 ธ.ค. 56

ส.ส.กลุ่มมัชฌิชาทยอยลาออกจากภูมิใจไทย

"เรืองศักดิ์ งามสมภาค " นำทีมส.ส.กลุ่มมัชฌิชาทยอยโบกมือลาสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ส่วนจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เลยหรือไม่ ยังไม่มีกำหนดการ ขอให้เป็นความเห็นพ้องของ อดีต ส.ส.ในกลุ่มมัชฌิชา แต่มั่นใจว่าจะลงสมัครทันการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.นี้

 2,226
การเมือง
12 ธ.ค. 56

สมคิด ยันข้อเสนอ ทปอ.ทำได้จริง สปป. ค้านแนวคิดสภาประชาชน

สมคิด เผยข้อเสนอ ทปอ. รัฐบาลยุบสภา ให้ ครม.ลาออก ตั้งคนกลางนั่งรักษาการสามารถทำได้ เพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วยุค “ทักษิณ” เชื่อ ส.ส.และ รมต.เพื่อไทยคงไม่ยอม แต่ยืนยันข้อเสนอนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทปอ.ยินดีเป็นตัวกลางหากทุกฝ่ายยอมรับ ฟาก สปป.ค้านแนวคิดสภาประชาชน ชี้ขัดหลักประชาธิปไตย

 2,137
การเมือง
11 ธ.ค. 56

กลุ่มมัชฌิมา ทยอยลาออกจาก ภท. คาดหันซบ พท.

"เรืองศักดิ์ งามสมภาค " นำทีมส.ส.กลุ่มมัชฌิชาทยอยโบกมือลาสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ส่วนจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เลยหรือไม่ ยังไม่มีกำหนดการ ขอให้เป็นความเห็นพ้องของ อดีต ส.ส.ในกลุ่มมัชฌิชา แต่มั่นใจว่าจะลงสมัครทันการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.นี้   อดีต ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในกลุ่มมัชฌิมา และนอกกลุ่มทยอยเดินทางมาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โดยบางคนเดินทางมาด้วยตัวเองและบางคนส่งตัวแทนมา นำโดย นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ เดินทางมาลาออกเป็นคนแรก นอกจากนั้น มี นายมนู พุกประเสริฐ อดีต ส.ส.สุโขทัย นางนันทนา สงฆ์ประชา อดีต ส.ส.ชัยนาท ส่วนนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร อดีต ส.ส.นครนายก นายประนอม โพธิ์คำ อดีต ส.ส.นครราชสีมา และ น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร อดีต ส.ส.ราชบุรี ส่งตัวแทนมาเพื่อแสดงเจตจำนงจากการลาออกเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย   นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ ไม่ได้เกิดจากปัญหาความขัดแย้งแต่อย่างใด เพียงแต่มีแนวทางการเมืองไม่สอดคล้อง เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นเมื่อยุบสภาฯ จึงเป็นจังหวะเหมาะที่จะลาออก เพื่อเลือกแนวทางใหม่ ส่วนจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เลยหรือไม่ ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน แต่มั่นใจว่าจะลงสมัครทันการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57 นี้แน่นอน  

 4,676
การเมือง
11 ธ.ค. 56

'มัชฌิมา' จ่อลาออก 'ภูมิใจไทย' เข้าซบเพื่อไทย

“มัชฌิมา” เตรียมยื่นใบลาออกจากพรรค “ภูมิใจไทย” ยกก๊วนเช้านี้ คาดจ่อซบเข้าเพื่อไทย.

 4,026
การเมือง
11 ธ.ค. 56

นักวิชาการ สปป.ค้าน 'สภาประชาชน' ชี้ ขัดหลักประชาธิปไตย

กลุ่มนักวิชาการ ตั้งกลุ่ม “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” คัดค้านการเคลื่อนไหวของ กปปส. ระบุสภาประชาชนไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ถือเป็นการทำรัฐประหาร อ้างนายกรัฐมนตรีคนกลางขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง ไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้เข้าร่วม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติ

 3,977
การเมือง
11 ธ.ค. 56

'สดศรี' หนุน 'นายกฯ-ครม.'รักษาการต่อ

"สดศรี" หนุน "นายกฯ-ครม." อย่าลาออกจากรักษาการ บอก ให้สู้มากกว่านี้ หวั่นการเมืองไปสู่สุญญากาศ

 2,824

Top