ค้นหา :

ผลการค้นหา "ไทย"

สังคม-อาชญากรรม
18 ต.ค. 59

ไปรษณีย์ไทยเผย 70 ชุด 70 ปี ดวงตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9

        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดไปรษณียากรบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด(ปณท) เปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้จัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมาของพระองค์มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ชุด 349 แบบ จำนวนพิมพ์กว่า 2 พันล้านดวงโดยสามารถจำแนกกลุ่มการจัดทำได้ดังนี้        1. ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ 10 ชุดหรือการจัดทำแสตม์ทั่วไป (definitive stamp) ซึ่งโดยปกติจะจัดทำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระมหากษัตริย์ของประเทศโดยจัดทำขึ้นชุดแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปี2490 ในชื่อชุดชุดพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ชุด 1 (สยาม)และหลังจากนั้นมีการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน9 ชุดได้แก่ชุดปีพ.ศ2494 พ.ศ.2504 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2531พ.ศ.2539จนถึงชุดสุดท้ายในปีพ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 10 ชุดชุดที่ 10 คือเมื่อปีพ.ศ 2553        2. ตราไปรษณียากรฉลองครบรอบพระชนมายุจำนวน 24 ชุดเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5ธันวาคม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มต้นจัดทำชุดแรกในวโรกาสที่ทรงสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย เมื่อทรงพระชนมายุ 20พรรษา และจากนั้นมีการจัดทำทุก1 รอบ (12ปี) ในปีพ.ศ. 2506 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554 ซึ่งหลังจากชุดปี พ.ศ. 2554 ก็จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีและชุดสุดท้ายคือ ชุดที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุ 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558        3.ตราไปรษณียากรพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 13 ชุดตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยจัดทำขึ้นครั้งแรกในวโรกาสที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2493 และจากนั้นเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในชื่อชุด ที่ระลึกรัชดาภิเษก และชุดครบรอบ 28ปี 50 ปี จนถึงชุดสุดท้ายครบรอบ60 ปีที่จัดทำขึ้นในปีพ.ศ. 2553        4. ตราไปรษณียากรพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ 5 ชุดเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติด้วยพระอัจฉริยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทยโดยชุดแรกที่จัดทำคือตราไปรษณียากรที่ระลึกโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุดอื่นๆได้แก่ ที่ระลึกพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม ที่ระลึกการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ระลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และชุดสุดท้ายชื่อชุด ที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 และ 5. ตราไปรษณียากรราชาภิเษกสมรส 4 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อร่วมบันทึกความประทับใจและร่วมเฉลิม        5. ตราไปรษณียากรราชาภิเษกสมรส 4 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อร่วมบันทึกความประทับใจและร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสราชาภิเษกสมรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยจัดทำชุดแรกคือตราไปรษณียากรที่ระลึกราชาภิเษกสมรส 15 ปีในปีพ.ศ. 2508 และครบรอบ25ปี 50ปี และ 60ปี โดยมีไฮไลท์เป็นชุดพิเศษคือตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ปีราชาภิเษกสมรสซึ่งประดับด้วยคริสตัลแท้จากออสเตรียเป็นภาพ 2 ชุดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงฉายไว้เมื่อครั้งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพื้นแบคกราวน์สีชมพูและพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระชนมพรรษาปัจจุบัน พื้นแบคกราวน์สีเหลืองประดับด้วยวัสดุทางการพิมพ์เป็นภาพเพชรรูปหัวใจจำนวน 6 เม็ด            6. ตราไปรษณียากรที่ระลึกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 17 ชุด เป็นตราไปรษณียากรที่จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสต่างๆโดยแต่ละชุดล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้นและเป็นพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย อาทิตราไปรษณียากรที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 6 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ. 2520 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 100 ปีธนบัตรไทยตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปีงานวิจัยข้าวไทย              

 9,878
ต่างประเทศ
18 ต.ค. 59

(คลิป) ประทับใจผู้คนทั่วโลก! ศิลปินเกาหลีโพสต์คลิปยาว 10 นาที วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.๙

          ผลงานการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากฝีมือศิลปินชาวเกาหลี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก  드로우홀릭 drawholic เป็นคลิปวีดีโอความยาวประมาณ 10 นาที       โดยระบุว่า ได้เริ่มต้นวาดพระบรมสาทิสลักษณ์นี้ หลังจากได้รับข้อความจากสมาชิกที่เคยเข้ามาชมผลงาน ขอให้ช่วยวาดภาพพระมหากษัตริย์ที่เคารพ ซึ่งหลังจากได้รับข้อความตัวเขาเองที่จะทำในสิ่งที่สมาชิกคนไทยขอ และยังได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจประชาชนคนไทยด้วย    

 12,176
ประมวลประวัติศาสตร์
18 ต.ค. 59

(คลิป) ประทับใจผู้คนทั่วโลก! ศิลปินเกาหลีโพสต์คลิปยาว 10 นาที วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.๙

          ผลงานการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากฝีมือศิลปินชาวเกาหลี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก  드로우홀릭 drawholic เป็นคลิปวีดีโอความยาวประมาณ 10 นาที       โดยระบุว่า ได้เริ่มต้นวาดพระบรมสาทิสลักษณ์นี้ หลังจากได้รับข้อความจากสมาชิกที่เคยเข้ามาชมผลงาน ขอให้ช่วยวาดภาพพระมหากษัตริย์ที่เคารพ ซึ่งหลังจากได้รับข้อความตัวเขาเองที่จะทำในสิ่งที่สมาชิกคนไทยขอ และยังได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจประชาชนคนไทยด้วย    

 12,176
ต่างประเทศ
18 ต.ค. 59

ผู้นำทั่วโลก-รัฐสภาออสเตรเลีย ร่วมแสดงความอาลัยในหลวง ร.๙ ของชาวไทย

ผู้นำทั่วโลก ร่วมลงนาม ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ นายฮวาง คโย อัน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดย นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างการประชุมรัฐสภา กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดสำหรับพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศไทย ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกตลอด 70 ปีที่ผ่านมา จนสามารถประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ รวมทั้งยังทรงเป็นผู้นำที่สุขุมและหนักแน่น แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเกิดความไม่สงบทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

 6,695
ประมวลประวัติศาสตร์
18 ต.ค. 59

ผู้นำทั่วโลก-รัฐสภาออสเตรเลีย ร่วมแสดงความอาลัยในหลวง ร.๙ ของชาวไทย

ผู้นำทั่วโลก ร่วมลงนาม ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ นายฮวาง คโย อัน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดย นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างการประชุมรัฐสภา กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดสำหรับพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศไทย ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกตลอด 70 ปีที่ผ่านมา จนสามารถประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ รวมทั้งยังทรงเป็นผู้นำที่สุขุมและหนักแน่น แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเกิดความไม่สงบทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

 6,695
แชร์ออฟเดอะเดย์
17 ต.ค. 59

วินทร์ เลียววาริณ โพสต์เฟซบุ๊คโต้ ‘ฝรั่ง’เขียนลงโซเชียล ตัดสินใจมาเที่ยวไทยช่วงนี้ ผิดพลาดใหญ่หลวง

วินทร์ เลียววาริณ นักเขียนชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่นเฟซบุ๊ค วินทร์ เลียววาริณ กรณีที่ชาวต่างชาติเขียนลงโซเชียลมีเดีย ว่าการมาเที่ยวเมืองไทยช่วงเวลานี้ เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด ระบุ   หลายวันนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งหลายคนเขียนตามโลกโชเชียลว่า การมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดใหญ่หลวง เพราะไม่มีเหล้าให้ดื่มถึงเช้า ไม่มี ฟูลมูน ปาร์ตี้ ฯลฯ แห้งแล้งสิ้นดี   เรามีนักท่องเที่ยวพรรค์นี้มากจนล้นประเทศ ปกติผมไม่ใช่คนหยาบคาย แต่วันนี้อยากบอกตรงๆ ผมจะขอบคุณมากหากพวกคุณเลือกไปกินเหล้าเคล้านารีที่อื่น เพราะนักท่องเที่ยวสายพันธุ์คุณไม่มีวัฒนธรรม ไม่มีหัวใจ ไม่รู้กาลเทศะ ไม่มีแม้กระทั่งสามัญสำนึก   เข้าใจนะว่าผิดแผนเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวก็ควรเข้าใจหัวอกเจ้าของบ้านด้วย ถ้าจะว่าไปแล้ว นี่เป็นโอกาสพิเศษที่หายากที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นทุกวันบนแผ่นดินนี้   เมืองไทยยังมีสถานที่น่าเที่ยว แต่ละที่มีเงาของพระมหากษัตริย์ทาบทาอยู่ มาเมืองไทยทั้งที ไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้น ก็จะได้ชื่อว่าได้เห็นแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง   ฝรั่งบางคนยังไม่เข้าใจอีกหลายเรื่อง เช่น เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดที่รัฐบาลออกคำสั่งให้ข้าราชการไว้ทุกข์นานถึงหนึ่งปี   ฝรั่งกลุ่มนี้คงไม่รู้ว่า ต่อให้ไม่มีคำสั่ง พสกนิกรทั้งประเทศไม่ว่าข้าราชการหรือพลเรือนก็ยินดีทำอยู่แล้ว อย่าว่าแต่หนึ่งปีเลย นานกว่านี้ก็ได้   ก็ไม่อยากต่อว่าอะไรนัก เพราะรู้ว่าฝรั่งไม่เข้าใจ           ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ค วินทร์ เลียววาริณ

 38,111
แชร์ออฟเดอะเดย์
17 ต.ค. 59

ชาวเน็ตแนะขั้นตอนทำ 'เข็มกลัดโบว์ดำ' ชวน ปชช.ร่วมอาลัยในหลวง ร.9

          ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก สุวรรณเหรียญโปรยทาน ได้โพสต์ภาพแนะนำขั้นตอนการทำเข็มกลัดโบว์ดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ สุดกินใจว่า "อะไรที่เราพอจะทำได้ ช่วยได้เราก้อจะทำ ทำอย่างเต็มใจ"      

 34,426
เศรษฐกิจ
17 ต.ค. 59

facebook ประกาศงดแสดงโฆษณาในไทยแบบไม่มีกำหนด ถวายความอาลัยต่อในหลวง ร.๙

             วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ประกาศยุติการแสดงโฆษณาสำหรับผู้ใช้งานภายในประเทศไทยอย่างไม่มีกำหนด เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ประกาศยุติเป็นเวลา 3-7 วัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงโฆษณาไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศอื่น ๆ ตัวโฆษณาจะยังคงแสดงผลตามปกติ    

 27,445
พระราชสำนัก
17 ต.ค. 59

ตื้นตันใจ...พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ฉายพระรูปคู่ "ทูลกระหม่อมปู่" เผยเป็นความทรงจำที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เพจเฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana เผยแพร่ภาพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฉายพระรูปคู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันรับปริญญา พร้อมระบุข้อความว่า   ความทรงจำของท่านหญิง "รูปภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่จะโพส ก่อนชีวิตของเราจะต้องดำเนินต่อไป (ถ้าเจออีกจะลงให้นะ) แต่ตอนนี้ขอต้องทำงานก่อน... ภาพนี้คือความภาคภูมิใจและดีใจที่สุดในชีวิตคือ ได้ถ่ายรูป รับปริญญากับทูลหม่อมปู่และทูลกระหม่อมย่าที่หัวหิน โดยมีทูลกระหม่อมพ่ออยู่เคียงข้าง (ตรงข้างคนถ่ายภาพนี้) สั่งเกตมั๊ยว่าทรงท่านยิ้ม วันนั้นเราได้ยิ้ม แบบนี้กลับบ้านจากทั้ง 3 พระองค์แนะ ปู่ ย่า พ่อ    

 23,246
สังคม-อาชญากรรม
14 ต.ค. 59

พสกนิกรก้มกราบถวายความอาลัยตลอดเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ พร้อมใจน้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

       เมื่อเวลา 16.40 น. เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเดินทางออกจากโรงพยาบาลศิริราชโดยรถตู้ทะเบียน ทะเบียน 1 ด 0929 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 16  โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จตามพระบรมศพ ไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี         บรรยากาศตลอดเส้นทางขบวนเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ผสกนิกรต่างก้มลงกราบขบวนพระบรมศพช่วงที่เคลื่อนผ่านตลอดทั้งสองข้างทาง โดยทุกคนต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ เพื่อน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ 

 7,286
เศรษฐกิจ
14 ต.ค. 59

กรมการค้าเตือนผู้ค้าฉวยโอกาสปรับราคาขายเสื้อผ้าสีดำ มีโทษจำคุก-ปรับเงิน แนะปิดป้ายราคาให้ชัดเจน

           เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในมีหน้าที่ในการดูแลปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอ จำหน่ายในราคาเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ที่ประชาชนมีความต้องการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสีดำ เพื่อไว้ทุกข์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายเครื่องแต่งกายสีดำอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการตรวจสอบตามแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้า ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าปลีกค้าส่งเป็นประจำทุกวัน ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยดูแลให้มีปริมาณเพียงพอและไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน รวมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจและแนะนำแหล่งจำหน่ายให้ประชาชนรับทราบอีกด้วย           ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ออกตรวจสอบสถานการณ์ จำหน่ายอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ปริมาณยังคงมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และเชื่อว่าจะสามารถดูแลให้มีปริมาณเพียงพอ และจำหน่ายในราคาเหมาะสมได้           นางนันทวัลย์ กล่าวอีกว่า ในช่วงเวลานี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโปรดอย่าถือโอกาสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หากตรวจพบผู้ประกอบการมีการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 17,789
สังคม-อาชญากรรม
14 ต.ค. 59

ปชช.เดินเท้าเข้าสู่สนามหลวง เฝ้ารอการเคลื่อนพระบรมศพ

        เวลา 14.00 น. บรรยากาศ ประชาชนจำนวนมาก เดินเท้าเข้าสู่สนามหลวง เฝ้ารอการเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         โดยบริเวณถนนราชดำเนินกลาง เจ้าหน้าที่ปิดถนนตั้งแต่แยกคอกวัว ประชาชนต้องเดินเท้าต่อ ขณะที่การจราจรโดยรอบติดขัด           ท่าเรือแสนแสบ มุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาศ บริเวณท่าเรือประตูน้ำ คนแน่นโป๊ะ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ ต้องใช้เวลารอนานกว่า 30 นาที

 1,261
บันเทิง
14 ต.ค. 59

'โต๋ ศักดิ์สิทธิ์' เล่นเปียโนเพลงแสงเดือน น้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

         'โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร' โพสต์คลิปวีดีโอขณะเล่นเปียโนเพลงแสงเดือน (Magic Beams) ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย       พร้อมทั้งระบุข้อความว่า "เป็นค่ำคืนที่ยากลำบาก ภาพของพ่อ เพลงของพ่อ ที่เราเติบโตมา ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิด "แสงเดือน (Magic Beams)" หนึ่งในบทเพลงของพ่อ ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"       เป็นค่ำคืนที่ยากลำบาก ภาพของพ่อ เพลงของพ่อ ที่เราเติบโตมา ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิด "แสงเดือน (Magic Beams)" หนึ่งในบทเพลงของพ่อ ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย A video posted by Saksit  Vejsupaporn (@torsaksit) on Oct 13, 2016 at 11:40am PDT

 2,546
สังคม-อาชญากรรม
14 ต.ค. 59

บขส.จัดเสริมรถในทุกเส้นทาง รองรับ ปชช.เดินทางถวายน้ำสรงพระบรมศพ 'ในหลวง'

         บขส.เตรียมการรองรับประชาชนเดินทางถวายน้ำสรงพระบรมศพและถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยจัดเสริมรถในทุกเส้นทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และให้นายสถานีเดินรถทั่วประเทศประสานกับทางจังหวัดเพื่อทราบความต้องการของประชาชนและอำนวยความสะดวก ในการจัดรถรองรับให้เพียงพอ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   #พล.ต.อ อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ  รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 7,817
สังคม-อาชญากรรม
13 ต.ค. 59

หนุ่มพิษณุโลกเดินเท้า 4 ภาค ถวายพระพรในหลวง ตั้งเป้าสิ้นสุดที่ศิริราช เพื่อลงนามถวายพระพร 5 ธ.ค.นี้

       นายชุติพงษ์ แซ่เต็ง อายุ 24 ปี ชาว อ.บางระกำ จ.พิษนุโลก ซึ่งเป็นบ้านเกิด โดยตั้งใจเดินเท้าเพื่อเทิดพระเกียรติ 4 ภาค ของประเทศไทย ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม ปีนี้          โดยตั้งใจเดินจากบ้านเกิด ไปจังหวัดภาคเหนือสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย และเดินวนกลับมาภาคอีสาน ย้อนกลับมาแถบตะวันออก และยังเดินเท้าต่อมายังภาคใต้ เริ่มต้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง จนมาถึง จ.กระบี่ ในวันนี้ และยังเดินเท้าต่อไปให้ถึงจังหวัดในภาคกลาง เพื่อสิ้นสุดการเดินเท้าเข้าสู่ กทม.มุ่งหน้าไปยัง รพ.ศิริราช เพื่อจะไปให้ทันลงนามถวายพระพร ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้         นายชุติพงศ์ กล่าวว่า การเดินเท้าเทิดพระเกียรติทั้งประเทศครั้งนี้ เพื่อที่จะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงมหามงคลเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี นอกจากนี้ยังได้ห้อยเหรียญตราสัญญาลักษณ์รูปพระองค์ท่านตลอดเวลา และในระหว่างการเดินทางตลอด 5 เดือนที่ผ่านมานั้น มีพี่-น้องประชาชน และผู้พบเห็นคอยให้กำลังใจ ตลอดจนมอบอาหารและให้ที่พักตลอดเส้นทาง

 3,738

Top