ค้นหา :

ผลการค้นหา "รัฐสภา"

การเมือง
17 พ.ค. 57

'สุรชัย' แถลง3ข้อ ผ่าทางตันวิกฤตการเมือง

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ว่าที่ประธานวุฒิสภา ได้แถลงหาทางออกประเทศ 3 ข้อดังนี้ 1. ให้แก้ไขวิกฤตชาติ คืนความสงบสุข ความสมานฉันท์ โดยเร็ว พร้อมจัดปฎิรูปทุกด้านโดยให้นายกรัฐมนตรีและ ครม. มีอำนาจเต็มที่ 2. เรียกร้องให้รัฐมนตรีและพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ความร่วมมือกับวุฒิสภา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม งดเงื่อนไขรุนแรงเพิ่มเติม  3. วุฒิสภาพร้อมทุ่มเทการทำงานอย่างต่อเนื่อง และจะนำข้อเสนอของทุกภาคส่วนมาประกอบ โดยวุฒิสภาอาจใช้ข้อบังคับประชุมวุฒิสภา เปิดประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีภายใต้ประเพณีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเร็ว

 2,962
การเมือง
13 พ.ค. 57

อภิสิทธิ์ แจงที่ประชุมวุฒิ ไม่เห็นด้วย ม.3 และ ม.7 ขอตัดสินใจรอบคอบ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าชี้แจงแผนเดินหน้าประเทศไทย ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ขอ ส.ว.ใช้อำนาจตัดสินใจก่อนบ้านเมืองจะเสียหายมากกว่า ขณะเดียวกันไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 3 และมาตรา 7 เพราะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะลุกขึ้นมาต่อต้าน ซ้ำรอยสมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร เชื่อหากมีความชัดเจนกรอบเวลาเลือกตั้งหลังปฏิรูป รัฐบาลเอาด้วย วิงวอนประชาชนอย่ากดดันการทำหน้าที่วุฒิสภา ขณะที่วุฒิสภากำหนดกรอบทำงานให้แล้วเสร็จภายในศุกร์นี้   นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  เดินทางเข้าย้ำถึงจุดยืนในแผนเดินหน้าประเทศไทยต่อที่ประชุมนอกรอบของสมาชิกวุฒิสภา โดยเริ่มต้นการชี้แจงด้วยการยอมรับว่า  ตนเองไม่ได้มีความเป็นกลาง  และเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในปัจจุบัน และปัญหาทั้งหมดประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นกับนักการเมืองและพรรคการเมือง ซึ่งข้อเสนอของตนมีมาก่อนที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี   โดยแนวทางปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจะเป็นคำตอบให้กับประเทศในขณะนี้ แต่ยอมรับไม่มีฝ่ายใดจะได้ประโยชน์ทั้งหมด และข้อเสนอของตนไม่ได้ถูกใจทุกฝ่าย แต่เป็นทางออกที่จะแก้วิกฤตประเทศได้ เพราะหากยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญ การเดินหน้าเลือกตั้งก็ไม่สามารถทำได้ เพราะตามข้อกฎหมายเมื่อไม่มีนายกรัฐมนตรี จะต้องเลือกตั้งภายใน 30 วัน โดยต้องเป็น ส.ส. แต่วันนี้ไม่มี ส.ส.ในสภา ดังนั้น จะต้องยึดเอาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเทียบเคียงมาใช้   อย่างไรก็ตาม หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความชื่นชมวุฒิสภาที่พยายามแก้ปัญหา แม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ ซึ่งต้องยอมรับว่า การพูดคุยกับทุกฝ่ายต้องพูดคุยกับผู้มีอำนาจคือ รัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเชิญเข้ามา  พร้อมเตือนว่า การเชิญศาลหรือองค์กรอิสระเข้าร่วม จะต้องไม่ให้ดำเนินการอะไรที่เกินขอบเขต ไม่เช่นนั้นจะถูกดึงเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งทันที  สุดท้ายหากแนวทางนี้ไม่สำเร็จ วุฒิสภาจะต้องใช้อำนาจในการตัดสินใจ แม้จะมีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ตาม เพราะไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะเสียหายมากกว่านี้   ด้านนายคำนูญ สิทธิสมาน  ส.ว.สรรหา  ถามนายอภิสิทธิ์ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี  ถึงการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของวุฒิสภา ว่า ครม.จะต้องลาออกทั้งคณะ แต่ขณะนี้ ครม.ไม่ลาออก จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้หรือไม่   นายอภิสิทธิ์   กล่าวถึงการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีใหม่ ว่า  ต้องให้ผู้มีอำนาจปัจจุบันเปิดทาง ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า รัฐบาลไม่ปิดทางนี้ แต่ปัญหาคือ ต้องมีคำตอบให้รัฐบาลว่า ถ้าลุกจากอำนาจ จะมีเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และขอบข่ายรัฐบาลที่จะเข้ามาปฏิรูปมีมากน้อยแค่ไหน  และจะตีความมาตรา 7 อย่างไร  แต่เชื่อว่า หากเลือกแนวทางนี้ ฝ่ายไม่เห็นด้วยจะลุกมาต่อต้าน พร้อมยกตัวอย่างสมัยพลเอกสุจินดา คราประยูร อดีตนายกรัฐมนตรี  ซึ่งยืนยันว่า  ไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 3 และมาตรา 7 แก้ไขปัญหา    พร้อมกันนี้ ฝากถึงประชาชนว่า  ถ้าอยากให้วุฒิสภาแก้ไขปัญหา ต้องให้ทำหน้าที่อย่างอิสระ พูดอย่างนี้ข้างนอกอาจจะไม่พอใจ เพราะเข้าใจว่า การต่อสู้เหน็ดเหนื่อย อย่ามอง ส.ว.ว่าตัดสินใจเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เช่นนั้นปัญหาจะไม่จบ

 4,845
การเมือง
13 พ.ค. 57

‘สุรชัย’ขู่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาทางออกประเทศ หากไม่อยากใช้นายก ม.7

ว่าที่ประธานวุฒิสภา ย้ำพร้อมรับข้อเสนอทุกฝ่าย ขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าที่ประชุมวุฒิสภามีธงล่วงหน้า พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันระดมความเห็นหากทางออกประเทศให้ได้ หากไม่อยากเห็นการใช้มาตรา 7 แก้วิกฤติบ้านเมือง ยืนยันหากมีองค์กรใดแก้ปัญหาได้ วุฒิสภาพร้อมวางมือทันที 13 พ.ค. 2557-การประชุมนอกรอบของสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2  เพื่อร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาทางการเมือง สมาชิกได้เดินทางเข้าประชุมแล้ว   โดยวันนี้จะแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ส่วนคือ การหารือวงใหญ่  ซึ่งได้เชิญนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เข้าหารือ แต่นายนิวัฒน์ธำรงแจ้งว่าติดภารกิจ ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตอบรับเข้าร่วมในเวลา 18.00 น.วันนี้   ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนอกรอบของสมาชิกวุฒิสภา จะมีการประชุมวงเล็ก เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอทั้งหมด ก่อนสรุปเป็นแนวทางการดำเนินการ  และแถลงข่าวในคืนนี้   โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ว่าที่ประธานวุฒิสภาคนใหม่  ย้ำถึงการอาสานำวุฒิสภาเข้ามาแก้วิกฤติการเมืองครั้งนี้ว่า  เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ศอ.รส. กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย  จนปัญหาลุกลาม ทำให้ตนในฐานสมาชิกวุฒิสภา อาสาที่จะระดมความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขวิกฤติ  ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปออกมา ดังนั้นขอให้พรรคการเมืองที่ออกมาระบุว่า จะแจ้งความจับตนในฐานสนับสนุนกบฎ  หยุดพฤติกรรม  ขณะเดียวกันเรียกร้องทุกฝ่ายที่ไม่อยากเห็นการใช้มาตรา 7 ให้ช่วยกันหาทางออกประเทศ  และหากมีหน่วยงานใดที่สามารถแก้ไขปัญหาคืนความสงบสุขให้บ้านเมืองได้  ตนและ ส.ว.พร้อมจะถอนตัวทันที   อย่างไรก็ตาม ตนยังพร้อมจะเปิดรับทุกความคิดเห็น ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้ จึงมีการหารือระดมความคิดเห็นจากองค์กรอิสระและภาคเอกชน ในเวลา 12.00 น.ที่อาคารสุขประพฤติ  ขณะเดียวกันประสานให้แกนนำเสื้อแดงมาร่วมระดมความคิดเห็นหาทางออกด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งวุฒิสภาพร้อมที่จะมีการหารือในวันที่ 15-16 พ.ค. เพราะอยากรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เลือกข้างอย่างที่ถูกกล่าวหา   และก่อนประชุมวุฒิสภา นายสยามสิน วลิตวรางค์กูร เลขาธิการพรรคเพื่ออนาคต   ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ พลเอกสมเจตต์ บุญถนอม ส.ว. สรรหา   ที่ รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของวุฒิสภา ในการหาทางออกให้กับประเทศ เนื่องจากขณะนี้เห็นว่า วุฒิสภาเป็นสถาบันเดียวที่อยู่ในฐานะผู้แทนประชาชน ที่จะสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้   ขณะที่บรรยากาศหน้ารัฐสภา ยังมีผู้ชุมนุม กปปส. ทยอยมาปักหลักติดตามการประชุมวุฒิสภา โดยมีแนวร่วมขึ้นปราศัยบนรถเครื่องเสียงหน้าอาคารรัฐสภา

 3,531
การเมือง
13 พ.ค. 57

'สุรชัย'แถลงสรุปถกนอกรอบส.ว.วันแรก

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และว่าที่ประธานวุฒิสภา แถลงความคืบหน้าการประชุมนอกรอบส.ว.วันแรก 

 2,075
การเมือง
13 พ.ค. 57

'สุเทพ'บุกสภาขอถก'สุรชัย'นอกรอบ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ กปปส. ได้เดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา 2 หลังได้รับอนุญาตจากที่ประชุมวุฒิสภา โดยนายสุเทพได้เข้าพบ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา เพื่อชี้แจงถึงข้อเสนอทางออกประเทศ 

 8,238
การเมือง
09 พ.ค. 57

ลุ้นส.ว.เลือก พล.ต.อ.จงรัก หรือ สุรชัย นั่งประธานฯ

เมื่อเวลาประมาณ 19.50 น. ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ลงมติเห็นชอบให้ที่ประชุมวันนี้ ลงมติเลือกประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง และตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ซึ่งขั้นตอนต่อไป คือ จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมคนละ 5 นาที จากนั้นจะให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกโดยการเขียนชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม แล้วนำไปหย่อนบัตร ก่อนที่จะมีการนับคะแนน   สำหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภามี 2 คนได้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา  และ พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ ส.ว.สรรหา

 3,675
การเมือง
09 พ.ค. 57

กปปส.เคลื่อนพลใหญ่บุกทำเนียบ-รัฐสภา พ่วงฟรีทีวี 3,5,7,9,11

แกนนำกปปส.ประกาศเผด็จศึกรัฐบาลครั้งสุดท้าย เผยเคลื่อนทัพ 6 ขบวน ได้แก่ ทำเนียบ-รัฐสภา และฟรีทีวี 3,5,7,9,11 ยกเว้น Thai PBS   นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ กปปส. เปิดเผยแนวทางการเคลื่อนไหววันเผด็จศึกรัฐบาลครั้งสุดท้ายว่า วันที่ 9 พ.ค. 2557 นี้ว่า กปปส.จะเคลื่อนไหวภารกิจปฏิบัติการพิเศษ เผยเบื้องต้นเตรียมเคลื่อนทัพ 6 ขบวน ขณะรอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. แจ้งรายละเอียดและความชัดเจนอีกครั้ง โดยวันนี้เวทีหลักของกลุ่ม กปปส. ยังเป็นเวทีสวนลุมพินี เพื่อรองรับและสะสมมวลชนพร้อมส่งเสบียงอาหาร ระบุหากขบวนใดต้องการมวลชนจะส่งไปร่วมทัพทันทีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงย้ายเวทีอีกครั้งจากเลขาธิการ กปปส. พร้อมเตรียมขยายพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณแยกราชดำริและแยกราชประสงค์ และนอกจากนี้ เบื้องต้น แกนนำ กปปสเตรียมนำมวลชนไปบุกทำเนียบรัฐบาลและช่องฟรีทีวีหลักทุกช่อง ได้แก่ ช่อง 3, 5, 7, 9 และ11 โดยขอความร่วมมือยกเลิกเสนอข่าวและหยุดเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาล โดยทางแกนนำประกาศว่าสามารถให้ทางสถานีโทรทัศน์สามารถดำเนินรายการได้ตามปกติโยไม่มีการแทรกแซงจากมวลชน กปปส. เพียงแต่ต้องการปราศรัยและขอความร่วมมือเท่านั้น โดยจะเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 09.09 น. ส่วนมวลชนที่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติการพิเศษให้อยู่ที่เวทีสวนลุมพินี เพื่อรอฟังสัญญาณแนวทางเคลื่อนไหวจากแกนนำ

 3,899
การเมือง
04 มี.ค. 57

สมัครสว.กทม.วันแรกสุดคึกคัก 'สุพิศาล' มาคนแรก 'ลีน่าจัง' โผล่แจม

  สมัครสว.กทม.วันแรกสุดคึกคัก 'สุพิศาล' อดีตผู้ว่าการกองปราบมาคนแรก  'ลีน่าจัง' โผล่แจม     บรรยากาศการเปิดรับสมัคร สว.กรุงเทพฯ วันแรก ที่อาคารวุฒิสภา เป็นไปอย่างคึกคัก นำโดย พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อดีตผู้บังคับการปราบปราม เดินทางมาสมัครเป็นคนแรกตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่     ด้าน พล.ต.ต.สุพิศาล กล่าวถึงสาเหตุที่มาลงสมัครครั้งนี้ เพราะตนเองรับราชการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มายาวนาน มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การสอบสวน ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน และถึงเวลาที่เหมาะสม จึงตัดสินใจลงสมัคร เพื่อใช้เวลาก่อนวัยเกษียณอุทิศตนให้สังคม หากได้รับเลือกเป็น สว. จะทำหน้าที่ให้ดี บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด     ขณะที่นางลีน่า จังจรรยา หรือ ลีน่าจัง นักธุรกิจ ทนายความ และเจ้าของรายการทางเคเบิ้ลทีวีชื่อดัง ก็เดินทางมาสมัครในครั้งนี้ด้วย โดยเจ้าตัวเผยจะเข้ามาร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน     สำหรับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร พล.ต.ต.สุพิศาล ได้หมายเลข 1 ลีน่าจัง ได้หมายเลข 3    

 6,313
การเมือง
28 พ.ย. 56

สภาฯลงมติไว้วางใจ 'ยิ่งลักษณ์-จารุพงศ์'

  ที่ประชุมสภาลงมติไว้วางใจ 'นายกรัฐมนตรี' 297-134 เสียง ขณะไว้วางใจ 'จารุพงศ์' 296-135 เสียง ก่อนปิดสมัยประชุม     เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยในวันนี้เป็นการลงมติในญัตติอภิปรายทั่วไป ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล     ผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุม มีมติไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ด้วยคะแนนเสียง 297 ต่อ 134 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนน 5 เสียง     ขณะที่ที่ประชุมลงมติลงมติไว้วางใจ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย ด้วยคะแนนเสียง 296 ต่อ 135 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง   จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุม และปิดการประชุมทันที              

 10,061
การเมือง
26 พ.ย. 56

เริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจ อภิสิทธิ์ – ยิ่งลักษณ์ โต้ประเด็นคอรัปชั่น

ผู้นำฝ่านค้านตั้งข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีมีพฤฒิกรรมทุจริตคอรัปชั่นผ่านโครงการต่างๆของรัฐบาล จี้ชี้แจงคดียึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้าน ขณะที่นายกรัฐมนตรียันยึดหลักประชาธิปไตยบริหารประเทศ โต้ไม่เคยคิดคอรัปชั่น ไม่จำเป็นต้องแจงคดียึดทรัพย์อีกเพราะคดีได้ถึงที่สุดไปแล้ว   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน เปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกนัฐมนตรี โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จากการเดินหน้า พ.ร.ก.กู้เงินโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท โครงการรับจำนำข้าว โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ที่ล้วนมีความพยายามให้เกิดการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามกระบวนการ รวมถึงมีความพยายามในการแก้กฏหมาย โดยเฉพาะพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ทำให้กลายเป็นวิกฤตประเทศอยู่ในขณะนี้   นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรีมีส่วนรู้เห็นกับการออกกม.ฉบับนี้เพราะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงในการได้รับเงินคืน หากกม.มีผลบังคับใช้จากการยกเลิกคดีความผิดทั้งหมดในคตส. โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงการชี้แจงต่อศาลในคดียึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้าน   ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ขอให้นายกรัฐมนตรีรีบตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งหลังเสร็จการอภิปรายฯเพื่อนำประเทศให้พ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่าวันนี้หมดเวลากับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้แล้ว ไม่ขอไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป   จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจง ว่าพร้อมแจงทุกข้อกล่าวหาที่บรรจุอยู่ในญัตติ แต่ในส่วนของข้อกล่าวหาที่รุนแรง ไม่เป็นธรรมทั้งในเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่และจงใจฝ่าผืนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ถูกกล่าวหาจำเป็นต้องได้รับทราบข้อกล่าวหาเพื่อให้สามารถชี้แจงได้ครบถ้วน เปรียบได้กับการทำงานจองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาได้รับทราบ แต่ฝ่ายค้านกลับเพิ่งส่งเนื้อหารายละเอียดให้ในวันนี้ ซึ่งก็จะพยายามตอบข้อซักถามให้ได้มากที่สุด   นายกรัฐมนตรีบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ต้องเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แต่รัฐบาลก็สามารถทำให้จีดีพีของประเทศในปี 2555 ขยายตัว 6.5% และทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีพฤฒิกรรมส่อทุจริตตามที่กล่าวหา ซึ่งดัชนีชีวัดภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องคอรัปชั่นในปี 55 ดีขึ้นจากปี 54   นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลบริหารประเทศโดยยึดหลัก กติกาตามระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้ความอดทนในการดูแลประชาชน ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่วนข้อเท็จจริงในคดียึดทรัพย์นั้น คดีได้ถึงที่สุดและมีผลบังคับใช้ให้ตกเป็นเงินแผ่นดินไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องชี้แจงข้องเท็จจริงในระหว่างการต่อสู้คดีอีก ขณะที่พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก็ไม่มีเนื้อหาส่วนไหนที่ระบุว่าเป็นกม.การเงิน อีกทั้งวุฒสภาก็ได้มีมติไม่รับร่างฯไปแล้ว

 7,869
การเมือง
25 พ.ย. 56

'วุฒิสภา' ลงมติตั้งกกต.ชุดใหม่5คน เตรียมขึ้นทูลเกล้าฯ

  วุฒิสภาลงคะแนนลับ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ 5 คน โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป     ที่ประชุมวุฒิสภา อันมี นายอนันต์ อริยะชัยพานิชย์ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าประธานการประชุม ทำการลงคะแนนลับ เลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)     โดยผลการลงคะแนนมีผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.รวม 5 คน คือ 1. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ได้คะแนน 86 ต่อ 18 เสียง 2. นายบุญส่ง น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ได้คะแนน 74 ต่อ 34 เสียง 3. นายประวิช รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้คะแนน 83 ต่อ 24 เสียง 4. นายศุภชัย สมเจริญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ได้คะแนน 105 ต่อ 3 เสียง 5. นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ได้คะแนน 102 ต่อ 5 เสียง     ทั้งนี้ประธานวุฒิสภาจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป ก่อนที่ประชุม จะอ่านพระบรมราชโองการ ปิดสมัยประชุมรัฐสภา สมัยสามัญทั่วไปในเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา      

 3,268
การเมือง
25 พ.ย. 56

ปธ.วิปรัฐบาล เคาะ อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2 วัน

นายอำนวย คลังผา ประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรอบระยะเวลาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามกำหนดเดิม 2 วัน ไม่สามารถทำตามคำร้องของฝ่ายค้านได้   โดยจะเริ่มเปิดอภิปรายในวันพรุ่งนี้  ตั้งแต่เวลา 09.30 น ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  ส่วนในวันที่ 27 พ.ย. จะให้กรอบเวลาอภิปรายถึงเวลา 24.00 น.  ก่อนเปิดให้ลงมติในวันพฤหัสบดี (28 พ.ย.) ส่วนเรื่องประเด็นในการอภิปรายนั้นฝ่ายค้านยังไม่ได้แจ้งมา

 1,974
การเมือง
21 พ.ย. 56

ขุนค้อน สวนกลับ ศาลรธน.ใช้อำนาจใดในการวินิจฉัย

  ประธานรัฐสภา ยืนยัน ทำทุกอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ พร้อมสวนกลับ ศาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตราใดในการวินิจฉัยครั้งนี้   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ยืนยันว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม อย่างกรณีที่ร่างกฎหมายฉบับที่ยื่นเข้ามากับฉบับที่พิจารณาไม่ตรงกันนั้น ไม่ใช่เอกสารปลอมหรือมีการเขียนเพิ่มเติมสอดไส้เข้าไป แต่เป็นแค่การปรับรูปแบบให้เหมาะสมเท่านั้น   ซึ่งตนได้หารือกับฝ่ายกฎหมายแล้วว่าสามารถทำได้ ไม่ได้ทำเองโดยพลการ และอยากถามกลับไปว่า ศาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตราใดมาตัดสินเรื่องนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาจริงหรือไม่   ทั้งนี้ประธานรัฐสภา ยอมรับว่า ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไร แต่เมื่อศาลวินิจฉัยมาไม่ถูกต้อง ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายด้วย

 3,131
การเมือง
21 พ.ย. 56

'สมศักดิ์'บรรจุญัตติซักฟอกแล้ว ยัน'ยิ่งลักษณ์'ต้องแจงเอง

  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยบรรจุญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ชี้วิปค้านต้องส่งเอกสารประกอบอย่างช้า 25 พ.ย.นี้ ยันนายกรัฐมนตรีต้องเข้าชี้แจงด้วยตัวเอง     นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยว่าจนถึงขณะนี้ ฝ่ายค้านยังไม่ได้ส่งสำเนาการยื่นถอดถอนมาให้ แต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์บ้านเมืองแล้ว จึงตัดสินใจบรรจุญัตติลงในระเบียบวาระ แต่ขอความร่วมมือฝ่ายค้าน ให้ส่งสำเนาการยื่นถอดถอนตามมาภายหลัง อย่างช้าที่สุด คือ วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. นี้ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็น     ส่วนจะมีการเปิดอภิปรายในวันใดนั้น เป็นเรื่องที่วิปทั้ง 2 ฝ่ายจะไปหารือกัน และยืนยันว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะต้องเข้ามาชี้แจงด้วยตัวเอง เพราะเป็นผู้ถูกยื่นอภิปราย          

 3,181
การเมือง
20 พ.ย. 56

สุเทพ เผย นายกยุบสภา หรือลาออก ไม่ใช่คำตอบ รอชุมนุมใหญ่ 24พ.ย.

แกนนำกลุ่มต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมและขับไล่ระบอบทักษิณ ระบุ นายกรัฐมนตรียุบสภาหรือลาออก ไม่ใช่คำตอบ ยืนยัน ชุมนุมใหญ่ 24 พ.ย นี้ รอประชาชนตัดสิน   นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกลุ่มต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมและขับไล่ระบอบทักษิณ แถลงย้ำจุดยืนเดิม เดินหน้าชุมนุมใหญ่วันที่ 24 พ.ย.นี้ เพื่อขับไล่ระบอบทักษิณ ให้หมดไปจากสังคมไทย โดยยืนยันคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจน และจะเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าระบอบทักษิณทำลายความชอบธรรมของกฎหมาย และพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัย คือ กรณีที่นายกรัฐมนตรี ได้นำร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้า ทั้งๆ ที่มีผู้ทักท้วง ว่ากระบวนการยังไม่ถึงที่สุด เป็นการไม่บังควร กระทำการใดใด ที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรี ลุแก่อำนาจ   ดังนั้นจึงเป็นอีกเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้อง พิจารณาถึงพฤติกรรม ประกอบกับความผิดต่าง ๆ ดังนั้น หากนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหา ด้วยยุบสภาหรือลาออก ก็ยังไม่ใช้คำตอบ ของการแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการเวทีราชดำเนิน จะขอมติจากประชาชนในวันที่ 24 พ.ย. นี้ ส่วนจะเป็นรูปแบบสภาประชาชนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับมติของมวลชน   พร้อมกันนี้ นายสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการเวทีราชดำเนินได้นำราชชื่อของประชาชนที่ร่วมลงชื่อ เพื่อถอดถอน 310 สส.ที่ลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยื่อต่อ นายนิคน ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาไปแล้ว จำนวน 115,500 รายชื่อ เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการต่อไป

 4,089

Top