ค้นหา :

ผลการค้นหา "ในหลวง"

พระราชสำนัก
22 ต.ค. 56

ในหลวงพระราชทานเงินสมทบ กองทุนบำรุงรักษาอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานจากบัญชี "สมเด็จพระศรีฯ โดยสำนักพระราชวัง" เพื่อสมทบ "กองทุนบำรุงรักษาอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร"   โดยก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสร่วมถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี 2538 พร้อมผลประโยชน์ เพื่อก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร สำหรับเป็นอาคารเรียน, หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

 2,020
พระราชสำนัก
18 ต.ค. 56

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะโบฮอลและเมืองเซบู เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีข้อความดังนี้                ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ทั้งต่อชีวิตประชาชน ทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

 1,796
พระราชสำนัก
17 ต.ค. 56

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้บริหารปูนซีเมนต์ไทย เข้าเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้บริหารปูนซีเมนต์ไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมราชทานแผ่นจารึกที่ทรงเจิม สำหรับเชิญไปประดิษฐานที่บริเวณโถงอาคารเอสซีจี 100 ปี

 2,300
สังคม-อาชญากรรม
16 ต.ค. 56

ในหลวงพระราชทานความช่วยเหลือน้องไพลิน ด.ญ.ยอดกตัญญู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยาก พระราชทานถุงยังชีพให้แก่ ด.ญ.ไพลิน ศิลา ลูกกตัญญูเลี้ยงดูบิดาที่พิการ ขณะที่หลายหน่วยงานประสานความช่วยเหลือ

 4,916
พระราชสำนัก
08 ต.ค. 56

คณะแพทย์เผย ในหลวง-พระราชินี ทรงพระเกษมสำราญ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผย ในหลวง-พระราชินี ทรงพระเกษมสำราญ หลังประทับ ณ วังไกลกังวล ไม่มีพระโรคแทรกซ้อน

 2,198
พระราชสำนัก
27 ก.ย. 56

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีแผ่นดินไหวที่ปากีสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน     วันนี้ (27 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ความว่า     " ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้”     พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

 6,961
ข่าวภูมิภาค
26 ก.ย. 56

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวอยุธยา

ในหลวง พระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานถุงยังชีพแก่พสกนิกรชาวอยุธยาประสบภัยพิบัติน้ำท่วมสูง

 2,065
ข่าวภูมิภาค
25 ก.ย. 56

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรี

ในหลวง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้ราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

 2,020
พระราชสำนัก
24 ก.ย. 56

ในหลวง ทรงมีราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุเฮอร์ริเคนถล่มเม็กซิโก

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนอิงกริด ที่สหรัฐเม็กซิโก            วันนี้ (23 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก กรณีเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนอิงกริด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ความว่า            "ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก กรุงเม็กซิโกซิตี้ ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนอิงกริด ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก ทั้งต่อชีวิตประชาชน ทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์ และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้”

 2,846
พระราชสำนัก
23 ก.ย. 56

ในหลวง ทรงมีราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุเฮอร์ริเคนถล่มเม็กซิโก

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนอิงกริด ที่สหรัฐเม็กซิโก            วันนี้ (23 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก กรณีเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนอิงกริด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ความว่า          "ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก กรุงเม็กซิโกซิตี้ ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนอิงกริด ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก ทั้งต่อชีวิตประชาชน ทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์ และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้”            พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

 3,603
พระราชสำนัก
18 ก.ย. 56

ฟ้าหญิงฯ ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์งาน วันมหิดล ตรัส ในหลวง-ราชินี พระอาการดี

สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเพื่อบันทึกแถบวีดิทัศน์ ในรายการพิเศษ วันมหิดล ตรัสถึงพระอาการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า ดีขึ้นมาก ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 2,065
พระราชสำนัก
12 ก.ย. 56

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนกปร.เข้าเฝ้าฯถวายรายงานโครงการพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอำพน เสนาณรงค์ องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานะการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 3,022
พระราชสำนัก
28 ส.ค. 56

ฟ้าหญิงฯ ตรัส ในหลวง-ราชินี พระอาการดีขึ้นมาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสถึง ในหลวง-พระราชินี พระอาการดีขึ้นมาก และทรงพระสำราญดี                 

 1,330

Top