ค้นหา :

ผลการค้นหา "จำนำข้าว"

การเมือง
14 เม.ย. 58

อภิสิทธิ์ ชี้โครงการจำนำข้าวทำ ศก. ไทยซบเซา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ทำ ศก. ไทยซบเซา ยิ่งกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/Mj2sZ_v2WMY

 2,935
การเมือง
20 มี.ค. 58

'ยิ่งลักษณ์' โพสต์ fb ยันบริสุทธิ์ หลังศาลฎีกาฯรับฟ้องคดีจำนำข้าว

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yingluck Shinawatra หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้องคดีโครงการรับจำนำข้าว และนัดสอบคำให้การในวันที่ 19 พ.ค. 58 โดยมีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องดิฉันในคดีเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายโครงการรับจำนำข้าวในวันนี้นั้น ดิฉันขอยืนยันอีกครั้งว่า คดีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่กล่าวหาดิฉันนี้ ถือเป็นคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ อันเป็นนโยบายที่ประชาชนได้มอบหมายความไว้วางใจตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยให้ดิฉันมาดำเนินการ และเมื่อมีการเสนอนโยบายดังกล่าวต่อประชาชนและเกิดเป็น “ฉันทามติ” ของประชาชนที่ต้องการให้ “กลไกตลาด” เป็นธรรม สะท้อนความเป็นจริงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา เพราะที่ผ่านมาชาวนาเป็นผู้ผลิตไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตของตนเองในตลาดได้ การกำหนดราคาตกอยู่ในมือของผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง คดีนี้จึงเป็นคดีที่จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งยังมีผลต่อบรรทัดฐานและการตัดสินใจในการจัดทำนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนในอนาคต ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ “หลักนิติธรรม” ที่พึงต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาเพื่ออำนวยความยุติธรรมนั้น ได้ขาดหายไปในคดีที่เกี่ยวกับตัวดิฉัน เห็นได้จากรายงานและสำนวนคดีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เองก็ระบุอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีพยานหลักฐานว่าดิฉันกระทำการทุจริตหรือสมยอมให้ผู้ใดทุจริต” แต่ก็มีการชี้มูลความผิดกับดิฉัน และก่อนหน้าที่อัยการสูงสุดจะฟ้องคดี อัยการสูงสุดได้ชี้ข้อไม่สมบูรณ์ของคดีนี้หลายเรื่องตามที่เป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไป และต่อมาทั้งที่ทางอัยการยังไม่ได้มีการสืบพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะฟ้องคดีนี้ แต่กลับมีการเร่งรีบที่จะส่งฟ้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นไปตามกระบวนการปกติที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ดี แม้เมื่อศาลฎีกาฯ มีคำสั่งประทับฟ้องคดีนี้ ดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ความจริงต่อศาลตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตามที่กฎหมายกำหนดว่า ดิฉันมิได้กระทำความผิดใดๆทั้งสิ้น  สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้โปรดยุติการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ หยุดกดดันหรือชี้นำเพื่อประโยชน์ทางการเมือง จนกว่ากระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกาฯ จะเสร็จสิ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยต่อไป   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/LZa-FxvTdvE  

 2,728
การเมือง
20 มี.ค. 58

ศาลฎีกาประทับรับฟ้องยิ่งลักษณ์ คดีจำนำข้าว

องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งประทับรับฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในคดีไม่ยับยั้งจนทำให้เกิการทุจริตในโครงการจำนำข้าว โดยตั้งนายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกาเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน และนัดเปิดคดีครั้งแรกในวันที่ 19 พ.ค.นี้ ซึ่งอดีตนายกฯจะต้องเดินทางมาศาลด้วยตัวเอง หากไม่มา ศาลมีอำนาจออกหมายจับและสั่งจำหน่ายคดีไว้ก่อนหรือพักคดีจนกว่าจะได้ตัวจำเลย จึงจะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/ICxJiTBLVGE  

 2,108
การเมือง
19 มี.ค. 58

'ยิ่งลักษณ์' โพสต์ fb ยันความบริสุทธิ์หลังศาลฎีกาฯรับฟ้องคดีจำนำข้าว

ยิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมสู้คดีทุจริตจำนำข้าวหลังศาลฎีกาฯประทับรับฟ้อง     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yingluck Shinawatra หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้องคดีโครงการรับจำนำข้าว และนัดสอบคำให้การในวันที่ 19 พ.ค. 58 โดยมีเนื้อหาดังนี้     ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องดิฉันในคดีเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายโครงการรับจำนำข้าวในวันนี้นั้น     ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้น ดิฉันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับใช้พี่น้องประชาชนตามที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยอุดมการณ์ที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ข้อกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการทุกประการ และต้องการเห็นประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไร่ชาวนาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด     ดิฉันขอยืนยันอีกครั้งว่า คดีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่กล่าวหาดิฉันนี้ ถือเป็นคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ อันเป็นนโยบายที่ประชาชนได้มอบหมายความไว้วางใจตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยให้ดิฉันมาดำเนินการ และเมื่อมีการเสนอนโยบายดังกล่าวต่อประชาชนและเกิดเป็น “ฉันทามติ” ของประชาชนที่ต้องการให้ “กลไกตลาด” เป็นธรรม สะท้อนความเป็นจริงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา เพราะที่ผ่านมาชาวนาเป็นผู้ผลิตไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตของตนเองในตลาดได้ การกำหนดราคาตกอยู่ในมือของผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง คดีนี้จึงเป็นคดีที่จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งยังมีผลต่อบรรทัดฐานและการตัดสินใจในการจัดทำนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนในอนาคต     ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ “หลักนิติธรรม” ที่พึงต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาเพื่ออำนวยความยุติธรรมนั้น ได้ขาดหายไปในคดีที่เกี่ยวกับตัวดิฉัน เห็นได้จากรายงานและสำนวนคดีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เองก็ระบุอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีพยานหลักฐานว่าดิฉันกระทำการทุจริตหรือสมยอมให้ผู้ใดทุจริต” แต่ก็มีการชี้มูลความผิดกับดิฉัน และก่อนหน้าที่อัยการสูงสุดจะฟ้องคดี อัยการสูงสุดได้ชี้ข้อไม่สมบูรณ์ของคดีนี้หลายเรื่องตามที่เป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไป และต่อมาทั้งที่ทางอัยการยังไม่ได้มีการสืบพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะฟ้องคดีนี้ แต่กลับมีการเร่งรีบที่จะส่งฟ้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นไปตามกระบวนการปกติที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ดี แม้เมื่อศาลฎีกาฯ มีคำสั่งประทับฟ้องคดีนี้ ดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ความจริงต่อศาลตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตามที่กฎหมายกำหนดว่า ดิฉันมิได้กระทำความผิดใดๆทั้งสิ้น     ดิฉันเพียงหวังว่าในการพิจารณาคดีในชั้นศาลฎีกาฯ ดิฉันจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง และมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของดิฉันในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ  ที่สำคัญดิฉันขอให้มีการพิจารณาอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ปราศจากอคติใดๆ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันเห็นว่า ดิฉันยังไม่ได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นที่ถูกกล่าวหา และมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่จะทำลายดิฉันเข้ามาแทรกซ้อนโดยตลอด     สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้โปรดยุติการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ หยุดกดดันหรือชี้นำเพื่อประโยชน์ทางการเมือง จนกว่ากระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกาฯ จะเสร็จสิ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยต่อไป    

 3,409
การเมือง
25 ก.พ. 58

เปิดชื่อองค์คณะผู้พิพากษายิ่งลักษณ์ คดีจำนำข้าว

ที่ประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกาก้ได้คัดเลือกองค์คณะผู้พิพากษา 9 คน พิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะ 9 คนคือ 1.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 3.นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 4.นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 5.นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา 6.นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา 7.นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา 8.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 9.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/BkeESLjHssU  

 6,102
การเมือง
20 ก.พ. 58

นายกฯแจงห้ามยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศตามคำสั่ง อสส.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้ จะส่งผลต่อการเดินทางออกต่างประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์หรือไม่ โดยย้ำว่า ไม่ทราบ ต้องขอดูในส่วนของอัยการ แต่หากอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีการส่งเรื่องขึ้นมา ซึ่งอัยการก็เคยชี้แจงแล้วว่าอยากให้อยู่ในประเทศ ในช่วงที่ดำนเนิคดี ซึ่งก็มีเอกสารจากสำนักงานอัยการสูงสุดยืนยัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/zTpxEIrNlsI    

 2,586
การเมือง
20 ก.พ. 58

ศาลฎีกานัดฟังผลคำฟ้องยิ่งลักษณ์ คดีจำนำข้าว 19 มี.ค.นี้

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังผลการรับฟ้องคดีอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในคดีทุจริตจำนำข้าว ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ขณะที่อัยการสูงสุดย้ำว่าระหว่างนี้การอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศยังเป็นอำนาจของ คสช. ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/ZrDtOJVvMig    

 2,545
การเมือง
19 ก.พ. 58

'กิตติรัตน์' โต้ปมป.ป.ช.ยื่นคลังฟ้องเรียกค่าเสียหาย 'ยิ่งลักษณ์' โครงการจำนำข้าว

ปลัดคลังแจงต้องดูรายละเอียด หลัง ป.ป.ช. ยื่นเรื่องให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว เพื่อประเมินผลขาดทุนมาคำนวณความเสียหายใหม่     ขณะ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรมว.คลังโพสต์เฟซบุ๊กกรณีเดียวกัน ชี้เป็นการฟ้องร้อง อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ซ้ำซ้อน ยันโครงการรับจำนำข้าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/CkxlMuLMfMY

 3,025
การเมือง
19 ก.พ. 58

นายกฯ ระบุป.ป.ช.ยื่นคลังฟ้อง 'ยิ่งลักษณ์' ทำตามขั้นตอน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และหัวหน้า คสช. ยันไม่กลัวถูกมองเร่งรัดคดี หลัง ป.ป.ช. ยื่นเรื่องให้คลังฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ปมทุจริตโครงการจำนำข้าว ระบุดำเนินการไปตามขั้นตอน ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/KkD_AYh_YGw

 2,435
การเมือง
18 ก.พ. 58

มติ ป.ป.ช.จี้คลังคิดค่าเสียหาย ยิ่งลักษณ์ ปมจำนำข้าว

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติ ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดถึงความเสียหาย คดีรับจำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว โดยในขั้นแรก ป.ป.ช.ปิดบัญชีความเสียหายไป 3 แสนล้านบาท แต่คาดว่าความเสียหายมีไม่ต่ำกว่า 6 แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นสรุปตัวเลขอีกครั้ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/qkiWZOdPAlY    

 2,835
การเมือง
14 ก.พ. 58

นายกฯ ระบุเคยเตือน 'ยิ่งลักษณ์' ปมจำนำข้าวตั้งแต่ยังเป็นรบ.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ระบุเคยเตือน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ปม​โครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลแล้ว แต่เจ้าตัวมั่นใจในหลักฐานเชื่อว่าสู้ได้ทุกอย่าง    

 2,329
การเมือง
13 ก.พ. 58

ทนายยิ่งลักษณ์ยื่นหนังสือร้องอัยการทบทวนคดีจำนำข้าว

ทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด เพื่อขอให้ทบทวนการสั่งฟ้อง และกรณีการสอบสวนเพิ่มเติม ในคดีทุจริตจำนำข้าวเป็นรอบที่ 6 

 2,386
การเมือง
11 ก.พ. 58

ป.ป.ช. ส่งจม.เรียก ยิ่งลักษณ์ รายงานตัว อสส. 19 ก.พ.

ทาง ป.ป.ช.ในฐานะผู้กล่าวหาได้มีหนังสือแจ้ง ไปยัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ ในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 10.00 น. ในคดีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ก่อนจะดำเนินการส่งนวนฟ้องต่อศาลฎีกาต่อไป

 2,016
การเมือง
11 ก.พ. 58

ป.ป.ช.ส่งหนังสือแจ้ง ยิ่งลักษณ์ รายงานตัว อสส. 19 ก.พ.นี้

ปปช.ในฐานะผู้กล่าวหาได้มีหนังสือแจ้ง ไปยัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ ในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 10.00 น. ก่อนจะดำเนินการส่งนวนฟ้องต่อศาลฎีกาต่อไป จากคดีการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว 

 2,715
การเมือง
26 ม.ค. 58

จาตุรนต์โพสต์ fb ชี้ถอดถอนยิ่งลักษณ์ขัดหลักนิติธรรม

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ และแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุ  ที่มากกว่าการถอดถอนอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ทั้งก่อนและหลังการถอดถอนอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ มีเสียงเรียกร้องจากแม่ทัพนายกองให้ยอมรับการถอดถอน แต่การถอดถอนนี้ขัดหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมอย่างสิ้นเชิงมาตั้งแต่ต้น ใครที่รักความถูกต้องเป็นธรรมคงไม่อาจยอมรับได้ วัตถุประสงค์สำคัญที่ชัดเจนของการถอดถอนครั้งนี้ คือ การกำจัดตระกูลชินวัตรให้พ้นไปจากการเมืองและทำลายศักยภาพของพรรคเพื่อไทย ซึ่งก็มีคนมองอีกมุมหนึ่งว่า กลับทำให้ฝ่ายที่ถูกทำลายล้างได้รับความเห็นใจและพรรคเพื่อไทยจะยิ่งชนะการเลือกตั้ง แต่การเมืองไทยจากนี้ไป ไม่ใช่เรื่องที่จะสรุปอะไรง่ายๆอย่างนั้นเสียแล้ว การถอดถอนครั้งนี้ เป็นผลจากการรัฐประหารและเป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้ทำรัฐประหารและผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการรัฐประหาร ไม่มีการรัฐประหารก็ไม่มีการถอดถอนแบบนี้ การถอดถอนครั้งนี้ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตามที่คสช.ได้ให้เหตุผลว่า จำเป็นจะต้องเข้ายึดอำนาจเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม และต่อมามักพูดถึงการปรองดองอยู่บ่อยๆนั้น เป็นเพียงข้ออ้าง เอาเข้าจริงมิใช่เช่นนั้นเลย ที่สำคัญ กระบวนการต่อเนื่องของการรัฐประหารยังไม่จบแค่นี้ การถอดถอนอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ที่จะต้องมีหลักประกันว่า เมื่อยอมให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว อำนาจในการบริหารปกครองประเทศยังต้องอยู่ในมือของคนส่วนน้อยที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ใช่ประชาชน หากติดตามการนำเสนอแนวความคิดของชนชั้นนำและผู้มีอำนาจทั้งหลายตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารมาจนถึงช่วงนี้ พอจะถอดรหัสได้ไม่ยากว่า การสร้างระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโดย 1.กำจัดตระกูลชินวัตรออกจากการเมืองและลดศักยภาพของพรรคเพื่อไทย 2.ลดอำนาจและบทบาทของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหลาย 3.กำหนดให้คนนอกเป็นนายกฯได้ 4.วุฒิสภาและองค์กรอิสระ หรือองค์กรตรวจสอบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สามารถกำหนดที่มาและการดำรงอยู่ของรัฐบาลได้ 5.นโยบายในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวถูกกำหนดไว้หมดแล้วในรัฐธรรมนูญและแนวทางการปฏิรูปและวิสัยทัศน์ของประเทศ 6.มีกลไกที่คอยกำกับให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งต้องทำตามสิ่งที่กำหนดไว้และป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 7.เพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 7 เพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถเปลี่ยนรัฐบาลและแก้ไขกติกาได้ โดยไม่ต้องทำรัฐประหารให้เหนื่อยแรง นี่คือโรดแมพของการสร้างระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ที่จะเกิดขึ้นและต้องการให้ดำรงอยู่ไปอีกนาน การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะไม่มีความหมายอย่างการเลือกตั้งในอารยประเทศ ฉะนั้น ความคิดหรือความเชื่อที่ว่า ปล่อยให้พวกเขาทำไปเถอะ เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ดีเองนั้น ใช้ไม่ได้แน่แล้ว แต่การสร้างระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ ขัดแย้งและสวนทางกับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย และแตกต่างจากความคาดหวังของประชาชนที่มีประสบการณ์จากพัฒนาการทางการเมืองใน 10-20 กว่าปีมานี้อย่างมาก หากดำเนินต่อไป ย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเกิดเป็นความขัดแย้งและความเสียหายอย่างมากสำหรับสังคมไทย ผู้รักประชาธิปไตยและผู้ที่ต้องการให้บ้านเมืองพัฒนาไปโดยไม่ติดหล่มแห่งความขัดแย้ง จึงจำเป็นต้องช่วยกันระงับยับยั้งกระบวนการสร้างระบบการปกครองที่ล้าหลังและเป็นอันตรายอย่างยิ่งนี้ การถอดถอนนายกฯยิ่งลักษณ์ไม่เพียงแต่เป็นความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายประชาธิปไตย การปล้นอำนาจไปจากประชาชนแล้วไม่ยอมคืน และการสร้างระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ต้องการให้คงอยู่อย่างถาวร ต้องช่วยกันแปรความไม่พอใจ ความอัดอั้นตันใจที่เกิดจากการถอดถอนนายกฯยิ่งลักษณ์เป็นความเข้าใจต่อความเลวร้ายและหายนะที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเรา และช่วยกันหาทางป้องกันแก้ไขเท่าที่จะทำได้ ผมไม่ได้กำลังเสนอให้ใครไปชุมนุมหรือเดินขบวนที่ไหน แต่เสียงของประชาชนก็ยังมีความหมายเสมอ และหากประชาชนเห็นปัญหาร่วมกันมากขึ้นๆ เสียงของประชาชนก็ย่อมมีพลังพอที่จะช่วยกันหยุดยั้งหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ได้ เห็นผู้ที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูปประเทศเขาบอกว่า ยินดีรับฟังความเห็นประชาชนไม่ใช่หรือ ?

 4,450

Top