ค้นหา :

ผลการค้นหา "มาตรการ"

สังคม-อาชญากรรม
06 พ.ค. 58

ผบ.ตร.สั่งตั้งด่านตรวจ 24 ชม. ป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ

พลตำรวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักปั่นจักรยาน ทั้งที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ ทำให้ ผบ.ตร. มีคำสั่งให้แต่ละพื้นที่ปรับเปลี่ยนเวลาการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ จากช่วงเวลา 02.00 - 03.00 น. เป็นตลอด 24 ชั่วโมง และให้สลับเวลาการเปิด-ปิดด่านในแต่ละพื้นที่ และให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/YPNEUmKLBAk    

 3,123
การเมือง
09 เม.ย. 58

คสช.ออกคำสั่งบังคับใช้ กม.คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ตามอำนาจ ม.44

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ส่วนรวม   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ประกาศใช้เพราะยังคงมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะและประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัด และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ จึงกำหนดมาตรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ ใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้   ข้อ 1 ในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชน เป็นไปอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร   ข้อ 2 ในการปฏิบัติการตามข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ เช่นเดียว กับเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น   ข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายนั้น ๆโดยเคร่งครัด และให้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ที่ได้รับมอบหมาย หากขัดขืนหรือไม่ให้ความร่วมมือ จนก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยร้ายแรง   ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2558     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/trLaVPu1Ido  

 5,178
เศรษฐกิจ
27 มี.ค. 58

ญี่ปุ่นออกมาตรการเข้ม ห้ามไทยเพิ่มเที่ยวบิน

ทางการญี่ปุ่นออกมาตรการห้ามไทยเพิ่มเที่ยวบิน ทางการญี่ปุ่นไม่อนุมัติให้มีการขยายหรือเปลี่ยนบริการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากพบข้อบกพร่องอย่างมีนัยยะสำคัญ ของการตรวจสอบจากองค์การการบินระหว่างประเทศไทย พร้อมห้ามสายการบินเช่าเหมาลำ บินในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/BYmiNZNytA8

 5,999
ต่างประเทศ
24 ก.พ. 58

นายกฯออสเตรเลีย ประกาศมาตรการคุมเข้มต้านก่อการร้าย

นายกรัฐมนตรีโทนี แอ็บบ็อตต์ แห่งออสเตรเลีย  ประกาศมาตรการคุมเข้มต้านก่อการร้าย หลังออสเตรเลียตกเป็นเป้าก่อการร้ายจากกลุ่มคนหัวรุนแรงที่อาศัยอยู่ในประเทศ

 3,559
ต่างประเทศ
20 ก.พ. 58

กรีซยื่นแผนขอขยายความช่วยเหลือทางการเงินจากอียูรอบใหม่

กรีซยื่นขอแผนเพื่อขอขยายความช่วยเหลือทางการเงินรอบใหม่จากสหภาพยุโรป เพื่อประคับประคองฐานะทางเศรษฐกิจ ที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย โดยแผนที่เสนอในวันนี้ จะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยไม่ระบุให้กรีซต้องดำเนินมาตรการรัดเข็มขัด ตามนโยบายของรัฐบาลฝ่ายซ้ายกรีซ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มยูโรโซน หรือ Eurogroup ในบ่ายวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ หากที่ประชุมไม่อนุมัติแผนช่วยเหลือฉบับนี้ ก็อาจทำให้ภาวะทางการเงินของกรีซเข้าสู่ภาวะวิกฤต และเงินคงคลังหมดลงภายในสิ้นเดือนหน้า

 2,165
เศรษฐกิจ
12 ก.พ. 58

รัฐเล็งให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 2,422 ต่อเดือน ได้สิทธิ์นั่งรถไฟ-รถเมล์ ครึ่งราคา

กระทรวงคมนาคม ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนมาตรการลดภาระค่าเดินทางของประชาชนในส่วนของรถเมล์และรถไฟฟรี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ จึงเตรียมความพร้อมออกมาตรการใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคม โดยมีแนวคิดกำหนดคำนิยามผู้มีรายได้น้อย ต้องมีรายได้ต่ำ กว่า 2,422 ต่อคนต่อเดือน  สามารถใช้บริการรถเมล์-รถไฟครึ่งราคา

 17,080
เศรษฐกิจ
09 ก.พ. 58

แบงก์ชาติกำชับสถาบันการเงินทุกแห่ง เข้มงวด สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติกำชับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทุกแห่งดูแลการเงินของลูกค้าอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 

 2,620
เศรษฐกิจ
30 ม.ค. 58

นายกฯสั่งการบินไทย หามาตรการชดเชยปลดระวางแอร์โฮสเตส

ที่ประชุมรัฐบาลมีคำสั่งให้การบินไทยหามาตรการชดเชยที่เหมาะสมให้กับแอร์โฮสเตสวัย 40-50 ปี ที่ต้องการปลดระวางการทำงานก่อนวัยเกษียณ  

 11,330
เศรษฐกิจ
28 ม.ค. 58

ครม.ต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีไปอีก 6เดือน ก่อนยกเลิก 1 ส.ค. 58

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติขยายการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านคมมาคมต่อไปอีก 6 เดือน โดยมีวงเงินชดเชยจากมาตรการนี้จำนวน 2,113 ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุม ยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนช่วยเหลือเพื่อให้เข้าถึงคนมีรายได้น้อยอย่างแท้จริง ส่วนจะเป็นลักษณะบัตรแบบ "อีทิคเก็ต" หรือไม่นั้น ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่ 1 ส.ค.ที่จะถึงนี้

 7,843
เศรษฐกิจ
28 ม.ค. 58

คลังเสนอ 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เล็งกู้เงิน 4 หมื่นล้านซ่อมสร้างถนนทั่วไทย

กระทรวงการคลังเล็งเสนอ ที่ประชุม ครม. ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 6 ข้อ พร้อมจ่อกู้เงิน 4 หมื่นล้านซ่อมสร้างถนนทั่วไทย สร้างรายได้-ลดรายจ่ายผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกร

 2,590
เศรษฐกิจ
28 ม.ค. 58

ครม.อนุมัติงบ 3พันล้าน ช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง วงเงินงบประมาณ 3173 ล้านบาท โดยกำหนดช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาซ้ำซาก ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 3052 ตำบลครอบคลุม 58 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือระยะที่ 2 จากแนวโน้มสถานการณ์ที่จะยาวนานตั้งแต่เดือน 1 พ.ย.2557- 30 เม.ย.2558 ทั้งนี้หลักการสำคัญของโครงการ เน้นโครงการก่อสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และสัดส่วนการจ้างงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณที่ได้รับ โดยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการช่วยเหลือที่ได้อนุมัติไปแล้ว ส่วนแนวทาง จะให้องค์กรท้องถิ่นบริหารจัดการ ผ่านศูนน์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ที่มีตัวแทนเกษตรในพื้นนที่ร่วมอยู่ด้วย และการเสนอโครงการ จะต้องเป็นนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ

 1,804
เศรษฐกิจ
27 ม.ค. 58

รัฐบาลเล็งทุ่มงบ4หมื่นล้าน จ้างคนรากหญ้าซ่อมถนน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มผู้ยากจน  โดยจะให้กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและบูรณะซ่อมแซมถนนทั่วประเทศในวงเงิน 40,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการจ้างงานให้กับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย

 4,622
ข่าวภูมิภาค
06 ม.ค. 58

ผู้ว่าฯเชียงใหม่นัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกรับมือปัญหาโคมลอย 9 ม.ค.นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมนัดถกรับมือปัญหาโคมลอยในวันที่ 9 ม.ค.นี้ 

 1,655
สังคม-อาชญากรรม
05 ม.ค. 58

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เล็งออกมาตรการคุมเข้มปล่อยโคมลอย

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกมาตรการคุมเข้ม พร้อมขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดปล่อยโคมลอยเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับอากาศยาน หลังซากโคมลอยเข้าไปติดในใบพัดเครื่องบิน และตกใส่บ้านเรือน ปชช.ได้รับความเสียหาย 

 1,690
ต่างประเทศ
25 ธ.ค. 57

สหรัฐฯออกมาตรการคุมเข้ม หลังเชื้ออีโบลารั่วจากแล็บทดลอง

กรมควบคุมโรคของสหรัฐฯออกมาตรการคุมเข้ม หลังตรวจสอบพบเชื้ออีโบลารั่วไหลออกจากแล็บทดลอง พร้อมเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น เนื่องจากอาจมีจนท.บางรายต้องสงสัยติดเชื้อ 

 11,004

Top