ค้นหา :

ผลการค้นหา "กกต"

การเมือง
21 ก.พ. 62

กาคนตาย กกต.ไม่นับเป็นบัตรเสีย

กาคนตาย กกต.ไม่นับเป็นบัตรเสีย ขณะ มท.เผยยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51.4 ล้านคน กำชับบัตรเสียต้องไม่เกิน2%   นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. กับกระทรวงมหาดไทยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ตั้งเป้ามึผู้มาใช้สิทธิ์80% บัตรเสียต้องไม่เกิน2% โดยกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องระวังบัตรเสียเพราะมีหลายกรณีที่ในอดีตเคยนับเป็นบัตรเสียแต่ปัจจุบันไม่ถือเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีผู้สมัครเสียชีวิตระหว่างเลือกตั้ง ขณะนี้ มี 2รายใน เขต4 จ.ร้อยเอ็ด และ เขต2 จ.ชุมพร ซึ่งบัตรลงคะแนนยังต้องมีหมายเลขของผู้สมัครที่เสียชีวิตอยู่เนื่องจาก คะแนนที่ประชาชนเลือกแม้เป็นผู้เสียชีวิต ก็จะถูกนับไปคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อให้กับพรรคได้ จึงไม่ถือเป็นบัตรเสีย    ส่วนอีกกรณี คือผู้สมัคร ส. ส. ที่ กกต. ไม่ประกาศรับรองเพราะขาดคุณสมบัติ มีอยู่ประมาณ300 เขต แต่หมายเลขผู้สมัครยังจำเป็นต้องปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนต่อไปเพื่อให้โอกาสผู้สมัคร ไปต่อสู้ในชั้นศาลฎีกา ดังนั้น กรณีนี้ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปกาในช่องใดที่ผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรับรอง จะถือเป็นบัตรเสียทันที ดังนั้รกรรมการประจำหน่วยต้องทราบว่าหมายเลขใดในเขตที่ไม่ได้รับการรับรอง   สำหรับการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่17มีนาคม ที่ กกต. ต้องจัดเก็บไว้ไปนับในวันที่ 24 มีนาคมนั้น กกต. จะใช้วิธีฝากขังบัตรเลือกตั้งไว้ในสถานีตำรวจ ของเขตต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการลงคะแนน   ด้านนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่24 มีนาคมนี้รวมทั้งสิ้น 51,427,682 คน (ข้อมูล ณ 19 ก.พ. 62) พร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ และให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. องค์การพัฒนาชุมชน และ พัฒนาสังคมจังหวัด ลงพื้นที่ ช่วย กกต. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่   โดยยอมรับว่าสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยห่วงมากที่สุดคือบัตรเสีย ที่ครั้งนี้ กกต. ตั้งเป้าบัตรเสียต้องไม่เกิน2% ขณะที่ผ่านเลือกตั้งที่ผ่านมาบัตรเสียเกิน 5% มาโดยตลอด แต่เชื่อว่ามหาดไทยจะทำได้หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน อ่านทำความเข้าใจข้อกฎหมายของ กกต. ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอน

 5,750
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
21 ก.พ. 62

กาคนตาย กกต.ไม่นับเป็นบัตรเสีย

กาคนตาย กกต.ไม่นับเป็นบัตรเสีย ขณะ มท.เผยยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51.4 ล้านคน กำชับบัตรเสียต้องไม่เกิน2%   นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. กับกระทรวงมหาดไทยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ตั้งเป้ามึผู้มาใช้สิทธิ์80% บัตรเสียต้องไม่เกิน2% โดยกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องระวังบัตรเสียเพราะมีหลายกรณีที่ในอดีตเคยนับเป็นบัตรเสียแต่ปัจจุบันไม่ถือเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีผู้สมัครเสียชีวิตระหว่างเลือกตั้ง ขณะนี้ มี 2รายใน เขต4 จ.ร้อยเอ็ด และ เขต2 จ.ชุมพร ซึ่งบัตรลงคะแนนยังต้องมีหมายเลขของผู้สมัครที่เสียชีวิตอยู่เนื่องจาก คะแนนที่ประชาชนเลือกแม้เป็นผู้เสียชีวิต ก็จะถูกนับไปคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อให้กับพรรคได้ จึงไม่ถือเป็นบัตรเสีย    ส่วนอีกกรณี คือผู้สมัคร ส. ส. ที่ กกต. ไม่ประกาศรับรองเพราะขาดคุณสมบัติ มีอยู่ประมาณ300 เขต แต่หมายเลขผู้สมัครยังจำเป็นต้องปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนต่อไปเพื่อให้โอกาสผู้สมัคร ไปต่อสู้ในชั้นศาลฎีกา ดังนั้น กรณีนี้ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปกาในช่องใดที่ผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรับรอง จะถือเป็นบัตรเสียทันที ดังนั้รกรรมการประจำหน่วยต้องทราบว่าหมายเลขใดในเขตที่ไม่ได้รับการรับรอง   สำหรับการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่17มีนาคม ที่ กกต. ต้องจัดเก็บไว้ไปนับในวันที่ 24 มีนาคมนั้น กกต. จะใช้วิธีฝากขังบัตรเลือกตั้งไว้ในสถานีตำรวจ ของเขตต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการลงคะแนน   ด้านนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่24 มีนาคมนี้รวมทั้งสิ้น 51,427,682 คน (ข้อมูล ณ 19 ก.พ. 62) พร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ และให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. องค์การพัฒนาชุมชน และ พัฒนาสังคมจังหวัด ลงพื้นที่ ช่วย กกต. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่   โดยยอมรับว่าสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยห่วงมากที่สุดคือบัตรเสีย ที่ครั้งนี้ กกต. ตั้งเป้าบัตรเสียต้องไม่เกิน2% ขณะที่ผ่านเลือกตั้งที่ผ่านมาบัตรเสียเกิน 5% มาโดยตลอด แต่เชื่อว่ามหาดไทยจะทำได้หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน อ่านทำความเข้าใจข้อกฎหมายของ กกต. ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอน

 5,750
การเมือง
21 ก.พ. 62

กกต. ยัน ไม่เลือกปฏิบัติ ยื่นยุบ ‘ทษช.’ แจง ไม่ไต่สวนเพราะหลักฐานชัด

วันที่ 21 ก.พ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เผยว่า ขณะนี้ กกต. อยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องยุบพรรคพลังประชารัฐ โดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม กกต. ได้ภายใน 2 สัปดาห์        เพียงแต่ข้อแตกต่าง ที่ กกต. ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาตินั้น เพราะ กกต. เชื่อว่ามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ที่กระทำผิดกฎหมายพรรคการเมือง โดยเฉพาะใบเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคทำให้ กกต. ไม่จำเป็นต้องไต่สวนหาหลักฐานเพิ่มเติมอีก ต่างจาก คดีที่มีเพียงคำร้องแต่ไม่มีหลักฐาน กกต. จะต้องใช้เวลาในการไต่สวนพยานเพิ่ม   

 4,432
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
21 ก.พ. 62

กกต. ยัน ไม่เลือกปฏิบัติ ยื่นยุบ ‘ทษช.’ แจง ไม่ไต่สวนเพราะหลักฐานชัด

วันที่ 21 ก.พ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เผยว่า ขณะนี้ กกต. อยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องยุบพรรคพลังประชารัฐ โดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม กกต. ได้ภายใน 2 สัปดาห์        เพียงแต่ข้อแตกต่าง ที่ กกต. ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาตินั้น เพราะ กกต. เชื่อว่ามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ที่กระทำผิดกฎหมายพรรคการเมือง โดยเฉพาะใบเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคทำให้ กกต. ไม่จำเป็นต้องไต่สวนหาหลักฐานเพิ่มเติมอีก ต่างจาก คดีที่มีเพียงคำร้องแต่ไม่มีหลักฐาน กกต. จะต้องใช้เวลาในการไต่สวนพยานเพิ่ม   

 4,432
การเมือง
21 ก.พ. 62

กกต. ประชุมผู้ว่า-นายอำเภอทั่วประเทศ กำชับข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

วันที่ 21 ก.พ. 62 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศเข้าร่วม เพื่อกำชับการทำหน้าที่ในวันเลือกตั้ง    ประธาน กกต. ได้ขอร้องให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเผื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เพราะขณะนี้ มีคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งเป็นเรื่องที่ กกต. จังหวัดร้องต่อศาลฎีากาแผนกคดีเลือกตั้ง และเป็นที่ พรรคการเมืองเป็นฝ่ายร้อง มากถึง 200 คดีแล้ว จึงขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวัง  

 1,391
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
21 ก.พ. 62

กกต. ประชุมผู้ว่า-นายอำเภอทั่วประเทศ กำชับข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

วันที่ 21 ก.พ. 62 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศเข้าร่วม เพื่อกำชับการทำหน้าที่ในวันเลือกตั้ง    ประธาน กกต. ได้ขอร้องให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเผื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เพราะขณะนี้ มีคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งเป็นเรื่องที่ กกต. จังหวัดร้องต่อศาลฎีากาแผนกคดีเลือกตั้ง และเป็นที่ พรรคการเมืองเป็นฝ่ายร้อง มากถึง 200 คดีแล้ว จึงขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวัง  

 1,391
การเมือง
20 ก.พ. 62

กกต.ปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้ยอดสูงเกินเป้า ยันไม่คืนค่าสมัคร ส.ส.ไม่ผ่านรับรอง

กกต.ปิดการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ที่เปิดตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.ถึงวันที่ 19 ก.พ.   โดยพบว่ามีผู้มีสิทธิยื่นลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจำนวน 1 ล้าน 5 แสนคน ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 85,000 คน เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่าและเกินเป้าที่ตั้งไว้ แสดงถึงการตื่นตัวทางการเมือง   เพราะตั้งแต่วันแรกที่เปิดรับการลงทะเบียนมียอดเพิ่มวันละกว่า 1 แสนคน ส่วนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพิ่มวันละกว่า 1 หมื่นคน ทั้งนี้หลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้นในเที่ยงคืนวันที่ 19 ก.พ. กกต.ไม่สามารถขยายเวลาได้อีก   นอกจากนี้ทาง กกต.ได้รวบรวมผลการประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตที่มีการส่งสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.จากทั้งสิ้น 81 พรรคจำนวน 11,181 คน โดยประกาศรับรองรายชื่อจำนวน 10,792 คน ไม่ประกาศรายชื่อ 389 คน จาก 55 พรรค   ส่วนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ 77 พรรค ส่งสมัครจำนวน 2,917 คน กกต.ประกาศรับรอง 2,810 คน ไม่รับรอง 107 คน   เป็นเหตุให้ผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศชื่อ เข้าไปไลน์สอบถามในกรุ๊ปไลน์ที่ กกต.ตั้งขึ้นเพื่อไว้ติดต่อกับตัวแทนพรรคการเมือง โดยมีหลายรายสอบถามว่าหากไม่ได้รับการประกาศชื่อ กกต.จะคืนค่าสมัคร 1 หมื่นบาทให้หรือไม่ รวมทั้งหากศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามที่ กกต.ไม่ประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัคร กกต.จะดำเนินคดีกับผู้สมัครและหัวหน้าพรรคตามมาตรา 151 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่า   ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัคร หรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปีหรือไม่ และมีวิธีการไหนที่ กกต.จะไม่เอาผิดได้หรือไม่เพราะบทลงโทษรุนแรงมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพียงค่าสมัครจะไม่ได้รับคืนเท่านั้น ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AQ2DUpsGI0A

 672
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
20 ก.พ. 62

กกต.ปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้ยอดสูงเกินเป้า ยันไม่คืนค่าสมัคร ส.ส.ไม่ผ่านรับรอง

กกต.ปิดการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ที่เปิดตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.ถึงวันที่ 19 ก.พ.   โดยพบว่ามีผู้มีสิทธิยื่นลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจำนวน 1 ล้าน 5 แสนคน ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 85,000 คน เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่าและเกินเป้าที่ตั้งไว้ แสดงถึงการตื่นตัวทางการเมือง   เพราะตั้งแต่วันแรกที่เปิดรับการลงทะเบียนมียอดเพิ่มวันละกว่า 1 แสนคน ส่วนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพิ่มวันละกว่า 1 หมื่นคน ทั้งนี้หลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้นในเที่ยงคืนวันที่ 19 ก.พ. กกต.ไม่สามารถขยายเวลาได้อีก   นอกจากนี้ทาง กกต.ได้รวบรวมผลการประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตที่มีการส่งสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.จากทั้งสิ้น 81 พรรคจำนวน 11,181 คน โดยประกาศรับรองรายชื่อจำนวน 10,792 คน ไม่ประกาศรายชื่อ 389 คน จาก 55 พรรค   ส่วนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ 77 พรรค ส่งสมัครจำนวน 2,917 คน กกต.ประกาศรับรอง 2,810 คน ไม่รับรอง 107 คน   เป็นเหตุให้ผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศชื่อ เข้าไปไลน์สอบถามในกรุ๊ปไลน์ที่ กกต.ตั้งขึ้นเพื่อไว้ติดต่อกับตัวแทนพรรคการเมือง โดยมีหลายรายสอบถามว่าหากไม่ได้รับการประกาศชื่อ กกต.จะคืนค่าสมัคร 1 หมื่นบาทให้หรือไม่ รวมทั้งหากศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามที่ กกต.ไม่ประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัคร กกต.จะดำเนินคดีกับผู้สมัครและหัวหน้าพรรคตามมาตรา 151 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่า   ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัคร หรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปีหรือไม่ และมีวิธีการไหนที่ กกต.จะไม่เอาผิดได้หรือไม่เพราะบทลงโทษรุนแรงมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพียงค่าสมัครจะไม่ได้รับคืนเท่านั้น ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AQ2DUpsGI0A

 672
การเมือง
15 ก.พ. 62

'วิญญัติ' จ่อบุก กกต.ยื่นยุบพลังประชารัฐ ชี้ 'บิ๊กตู่' ครอบงำ-ใช้อำนาจรัฐเอื้อพรรค

นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุจะเข้าต่อยื่นหนังสือกล่าวโทษ ขอให้กกต.ไต่สวนยุบพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ต่อประธาน กกต. และเลขาธิการ กกต. ตามพฤติการณ์ที่ปรากฏในประเด็น คือ   •การครอบงำพรรค พปชร. ของพลเอกประยุทธ์   •เจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้สมัครและพรรคการเมือง และยินยอมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐ   •สมคบใช้นโยบายของรัฐเพื่อเป็นนโยบายพรรคการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ จูงใจในการหาเสียงเลือกตั้ง   •พรรค พปชร.กระทำการอันเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ อันเป็นการขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการยึดอำนาจและบริหารประเทศ ซึ่งขัดกับหลักการระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับพลเอกประยุทธ์ ยังเคยยอมรับว่าตนเองเป็นผู้นำมาจากการยึดอำนาจพร้อมแนบหลักฐานชัดเจนประกอบด้วย   โดยจะเข้ายื่นในวันศุกร์ที่ 15 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/r_41NMZ3G8s  

 4,102
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
15 ก.พ. 62

'วิญญัติ' จ่อบุก กกต.ยื่นยุบพลังประชารัฐ ชี้ 'บิ๊กตู่' ครอบงำ-ใช้อำนาจรัฐเอื้อพรรค

นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุจะเข้าต่อยื่นหนังสือกล่าวโทษ ขอให้กกต.ไต่สวนยุบพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ต่อประธาน กกต. และเลขาธิการ กกต. ตามพฤติการณ์ที่ปรากฏในประเด็น คือ   •การครอบงำพรรค พปชร. ของพลเอกประยุทธ์   •เจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้สมัครและพรรคการเมือง และยินยอมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐ   •สมคบใช้นโยบายของรัฐเพื่อเป็นนโยบายพรรคการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ จูงใจในการหาเสียงเลือกตั้ง   •พรรค พปชร.กระทำการอันเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ อันเป็นการขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการยึดอำนาจและบริหารประเทศ ซึ่งขัดกับหลักการระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับพลเอกประยุทธ์ ยังเคยยอมรับว่าตนเองเป็นผู้นำมาจากการยึดอำนาจพร้อมแนบหลักฐานชัดเจนประกอบด้วย   โดยจะเข้ายื่นในวันศุกร์ที่ 15 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/r_41NMZ3G8s  

 4,102
สรุปข่าว
15 ก.พ. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 15 ก.พ.62 ศาลรับวินิจฉัยยุบพรรค ทษช.-ขี่ จยย.ชนคนบนฟุตปาธ-แม่ป่วยอัลไซเมอร์โผล่คุนหมิง

-ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ฟุ้งรับวาเลนไทน์ กทม.-ปริมณฑลค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน โซนสีส้ม 35 พื้นที่ เหตุลมสงบ ความกดอากาศสูงแผ่ลงมา ระดมฉีดน้ำจากตึกสูง รณรงค์ไม่ขับให้ดับเครื่อง ล่าสุดขยับดีขึ้นเป็นโซนสีเหลือง ส่วนภาคเหนือ-อีสานดีขึ้นแต่ยังเกินมาตรฐาน ยังมีไฟป่า-เผาไร่ ชาวไร่โอดคำสั่งห้ามเผาทำต้นทุนเพิ่มเยอะ ฝุ่น pm 2.5 ปกคลุมกทม.อีกระลอก เหนือ-อีสานดีขึ้น แต่ยังเกินมาตรฐาน ชาวไร่อ้อยโอดคำสั่งห้ามเผาทำต้นทุนเพิ่มเยอะ   -คณะกรรมการวัตถุอันตรายยื้อแบนสารพาราควอต 2 ปี อ้างถ้าเลิกใช้ทันทีจะกระทบเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้ เพราะไม่มีสารอื่นทดแทน การเผาซากพืชจะมากขึ้น เพราะใช้ยาปราบศัตรูพืชไม่ได้ หากสามาถหาสารทดแทนได้ ก็จะยกเลิกก่อน 2 ปี มติยื้อแบนสารพาราควอตต่ออีก 2 ปี เร่งวิจัยหาวิธีทดแทนใช้สารเคมีทางการเกษตร   -ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์รับคำร้อง กกต.ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติไว้วินิจฉัย ให้ ทษช.ยื่นคำร้องชี้แจงได้ภายใน 7 วัน นัดพิจารณาครั้งต่อไป 27 ก.พ. ต่อมาศาลได้นำสำเนาของ กกต.มาส่งให้ ทษช.ถึงที่ทำการพรรค โดยมีทนายความของพรรคเป็นผู้รับมอบ พร้อมขอบคุณศาลที่ให้โอกาสพรรคชี้แจง เลขาศาลบอก 27 ก.พ.ยังไม่ใช่วันตัดสิน แต่เป็นวันที่ใช้พิจารณา หากได้ข้อสรุปจะนัดลงมติตัดสินอีกครั้ง และศาลไม่ได้สั่ง ทษช.หยุดหาเสียง เพราะเป็นเรื่องภายในพรรค ศาล รธน.รับวินิจฉัยปมยุบพรรค ทษช. แจง 27 ก.พ.ไม่ใช่วันตัดสิน ไม่ห้ามหาเสียง   -ไทยรักษาชาติยุติปราศรัยใหญ่และหาเสียงในช่วงต่อสู้คดียุบพรรค เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแทรกซ้อน จาตุรนต์นำทีมแถลงยันทุกคนยังเป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ต้องร่วมกันแก้ปัญหาใหญ่ก่อน แจงที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรากฏตัว ไม่ได้มีรอยร้าวในพรรค และไม่ได้ลอยแพพรรค ณัฐวุฒิ บอกอยากให้พรรคมีสมาธิกับเรื่องคดีความ ยันจะยืนหยัดอยู่กับพรรค ไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนก็ตาม ไม่สามารถจะทิ้งไปได้ ไทยรักษาชาติยุติหาเสียง มุ่งสู้คดียุบพรรค 'จาตุรนต์' ปัดรอยร้าว 'ณัฐวุฒิ' ลั่นยังไงก็ไม่ทิ้ง   -ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐทยอยขึ้นป้ายคู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ คึกคัก พรรคชี้กระแสดีวันดีคืนหลังบิ๊กตู่ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกฯ อุตตมนำทีมลงพื้นที่ย่าน รฟฟ.ช่องนนทรี-สยาม ทำกิจกรรมวาเลนไทน์ ชูป้าย #รักใครไม่ว่าขอให้ฟ้ารักประเทศไทย #ทีมลุงตู่ ขอให้คนไทยรักประเทศ ฟุ้งกระแสพรรคดี เพราะผู้สมัครมีความพร้อม   -พรรคอนาคตใหม่ ธนาธรลงพื้นที่อยุธยา บรรยากาศคึกคัก นศ.แห่กรี๊ด-ถ่ายรูป ตะโกนฟ้ารักพ่อ ตามกระแสในโซเชียล ธนาธรบอกขอให้คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน พล.ท.พงศกร รองหัวหน้าพรรคพูดถึงกระแสที่ผบ.ทบ.หนุนให้กำลังพลสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อไม่ให้ที่ทำมาเสียของ ย้อนถาม ผบ.ทบ.หนุนในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะ ผบ.ทบ. ชี้ใช้อำนาจมาเอื้อประโยชน์ พรรคการเมืองหาเสียง 14 กุมภา แจกกอด-โพสต์มุกเสี่ยว-อ้อนฟ้าให้มารัก คึกคักวาเลนไทน์ 'บิ๊กตู่' สัมพันธ์แนบแน่น ผบ.ทบ. สยบลือรัฐประหาร อนาคตใหม่ถาม 'อภิรัชต์' เชียร์ส่วนตัว หรือในฐานะ ผบ.ทบ.   -เพื่อไทยจัดปราศรัยใหญ่ครั้งแรกใน กทม.และครั้แรกในรอบ 5 ปี ที่ลานคนเมือง ย่านเสาชิงช้า 15 ก.พ.นี้ หมวดเจี๊ยบบอกนายกฯจะไม่ใช้ตำแหน่งนายกฯหาเสียง แล้วทำไมตอนนายกฯไปบางแค ถึงมีผู้สมัครพลังประชารัฐไปรอต้อนรับ มีบัตรติดหน้าอกเหมือนเป็นแขก VIP ต่างจากชาวบ้านคนอื่น อย่างนี้ถือเป็นการใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบพรรคอื่น เพื่อไทยจัดปราศรัยใหญ่ในรอบ 5 ปี 'หมวดเจี๊ยบ' ซัด 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่ช่วย พปชร.หาเสียง   -วอยซ์ทีวีลุ้นศาลปกครองกลางไต่สวนฉุกเฉิน คุ้มครองชั่วคราวปมจอดำ 15 วัน ชี้เป็นการใช้อำนาจผิดปกติ ลิดรอนเสรีภาพสื่อ สร้างความเสียหายให้สถานี 76 ล้านบาท วอยซ์ ทีวี ยื่นศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว ชี้จอดำ 15 วัน เสียหาย 76 ล้าน   -เตรียมแจ้ง 2 ข้อหา หนุ่มขี่ จยย.พุ่งชนชายวัย 55 บนฟุตปาธ หลังฉุนโดนด่าขี่บนทางเท้า ด้านคนเจ็บยันไม่ขอรับเงิน 5 พันของคู่กรณีเพื่อให้จบเรื่อง ติดใจทำไม ตร.ต้องพูดกล่อมให้รับบอกถ้าไปศาลได้น้อยกว่านี้ คลิป จยย.วกกลับมาชนคน หลังฉุนโดนด่าขี่บนฟุตปาธ ตร.กล่อมคนเจ็บรับเงิน 5 พันแลกจบเรื่อง บอกถ้าไปศาลได้น้อยกว่านี้   -ยุทธการกวาดลานวัด กองปราบจับพระครู เจ้าอาวาสวัดดังในสุพรรณบุรี หลบหนีคดีพยายามฆ่า 2 หมายจับปี 47 มาบวชเป็นพระ 15 ปี จนได้ตำแหน่งเจ้าอาวาส ขณะถูกจับนั่งบนวีลแชร์ เพราะถูกรถชนหลังบวชเป็นพระ รวบเจ้าอาวาสวัดดังสุพรรณฯ หนีคดีพยายามฆ่านาน 15 ปี - พระร้อยเอ็ดช็อกหมดสติดับ หลังถูกจับคดีชำเราเด็ก   -แม่พาลูกวัย 12 แจ้งความถูกล่อลวงไปข่มขืนที่ตึกร้างย่านรามคำแหง พบคนร้ายเป็นคนรู้จักที่เหยื่อไว้ใจชื่อบังนัท มีประวัติเกี่ยวยาเสพติด นักข่าวเจอตัวบังนัทโดยบังเอิญ บอกนับถือกันเป็นลุงหลาน กำลังจะไปเคลียร์ ก่อนบอกนักข่าวว่าไม่ใช่บังนัท รีบขี่ จยย.หนี นักข่าวเจอ 'บังนัท' โผล่ตึกร้างปัดข่มขืน ด.ญ.วัย 12 ก่อนซิ่งหนี แม่ช้ำ วางใจให้ช่วยรับส่งลูก พบประวัติเกี่ยวยาเสพติด   -การบินไทย เที่ยวบิน TG 917 ลอนดอน-กทม.ต้องร่อนจอดฉุกเฉินหลังขึ้นบินได้ 10 นาที หลังนักบินสังเกตเห็นระบบไฟเตือนด้านความปลอดภัยติดขึ้นแสดงว่าประตูเครื่องบินในส่วนของห้องขนส่งสินค้าปิดไม่แน่น ต้องตัดสินใจบินกลับไปยังสนามบินฮีตโธรว์อีกครั้ง นำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ต้องปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงทิ้งกลางอากาศ เพื่อให้เครื่องบินน้ำหนักเบา เหมาะสมที่จะร่อนลงจอดได้อย่างปลอดภัย การบินไทยลงจอดฉุกเฉินที่อังกฤษ เหตุไฟเตือนประตูปิดไม่แน่น ต้องปล่อยน้ำมันทิ้งกลางอากาศ ยัน 364 ชีวิตปลอดภัย   -ลูกตามหาแม่ป่วยอัลไซเมอร์หายออกจากบ้านนาน 8 เดือน เดิน 600 กม.ไปทะลุไกลคุนหมิง ประเทศจีน ล่าสุดแม่ลูกเจอกันแล้ว ที่รพ.จิตเวชในคุนหมิง รอส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกสาวดีใจ เจอแม่วัย 59 ป่วยอัลไซเมอร์หายตัวไป 8 เดือน เดินจากเชียงรายเจออีกทีโผล่คุนหมิง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/m-U75ZAFnKM

 3,105
การเมือง
14 ก.พ. 62

กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยปมยุบพรรค ทษช. ลุ้นศาลรับ-ไม่รับ 14 ก.พ.นี้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งรับหรือไม่รับไว้พิจารณาในบ่ายวันนี้ (14 ก.พ.62)   โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับมอบหมายจากกกต.ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ในศาลรัฐธรรมนูญ แทน กกต.เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังยื่นแล้วเสร็จ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวสั้นๆว่า กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติ และมีมติในช่วงค่ำวันที่ 12 ก.พ.   ต่อมาเวลา 14.11 น.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวระบุว่าเลขาธิการ กกต.ได้รับมอบอำนาจจาก กกต.ให้มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณี กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตาม พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้ในทางธุรการและอยู่ระหว่างการตรวจคำร้อง   โดยจะเสนอคำร้องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในวันที่ 14 ก.พ. เวลา 13.30 น.   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/su1eKR0UlD4

 4,003
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
14 ก.พ. 62

กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยปมยุบพรรค ทษช. ลุ้นศาลรับ-ไม่รับ 14 ก.พ.นี้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งรับหรือไม่รับไว้พิจารณาในบ่ายวันนี้ (14 ก.พ.62)   โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับมอบหมายจากกกต.ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ในศาลรัฐธรรมนูญ แทน กกต.เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังยื่นแล้วเสร็จ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวสั้นๆว่า กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติ และมีมติในช่วงค่ำวันที่ 12 ก.พ.   ต่อมาเวลา 14.11 น.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวระบุว่าเลขาธิการ กกต.ได้รับมอบอำนาจจาก กกต.ให้มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณี กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตาม พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้ในทางธุรการและอยู่ระหว่างการตรวจคำร้อง   โดยจะเสนอคำร้องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในวันที่ 14 ก.พ. เวลา 13.30 น.   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/su1eKR0UlD4

 4,003
สรุปข่าว
14 ก.พ. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 14 ก.พ.62 ฝุ่นจิ๋วกลับมาอีกระลอก-ตรวจม่านรูดเข้มวันวาเลนไทน์-กกต.ยื่นศาลยุบพรรค ทษช.

-ฝุ่นจิ๋วกลับมาปกคลุม กทม.และปริมณฑลอีกครั้ง ค่าฝุ่นพุ่งรับวันวาเลนไทน์ตามคาด หลังลมสงบ สภาพอากาศนิ่ง คาดปกคลุมถึงศุกร์นี้ ส่วนภาคเหนือฝุ่นลดลงบ้าง ยกเว้นเชียงใหม่ยังวิกฤต ฝุ่นจิ๋วหวนปกคลุม กทม.รับวาเลนไทน์ เชียงใหม่เข้มห้ามเผาเด็ดขาด ใครเจอแจ้งได้รางวัลนำจับ   -ผบ.ตร.สั่งตรวจเข้มวันแห่งความรัก หวังสกัดวัยรุ่นชิงสุกก่อนห่าม และป้องกันเหตุอาชญากรรม ส่วนราคากุหลาบแดงปีนี้พุ่งพรวด สะท้อนแม้จะมีการส่งดอกไม้ออนไลน์แต่คนก็นิยมส่งดอกไม้จริงกันอยู่ กุหลาบแดงราคาพุ่งรับวาเลนไทน์ ตร.ตรวจเข้มม่านรูด สกัดเด็กชิงสุกก่อนห่าม   -ศาลฎีกา พิพากษายืน จำคุก 6 แกนนำพันธมิตรฯ ได้แก่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, นายสนธิ ลิ้มทองกุล, นายพิภพ ธงไชย, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสุริยะใส กตะศิลา คนละ 8 เดือน ไม่รอลงอาญา คดียึดทำเนียบ ไล่รัฐบาลสมัครเมื่อปี 51 ชี้ชัดชุมนุมไม่สงบ นำตัวเข้าเรือนจำทันที พบทุกคนมีโรคประจำตัว สุริยะใสโพสต์ไม่เสียใจแต่เสียดายที่ไม่ร่วมภารกิจบ้านเมืองที่ยังอยู่ในช่วงไม่ปลอดภัยดี คุม 6 แกนนำพันธมิตร เข้าเรือนจำ โรคประจำตัวเพียบ กกต.จ่อถอด 'สมศักดิ์-สุริยะใส' พ้นแคนดิเดต-ปาร์ตี้ลิสต์    -กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ยื่นคำร้องต่อศาล รธน. เพื่อให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยศาลจะมีคำสั่งรับ-ไม่รับคำร้องบ่ายวันนี้ โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. นำคำร้องไปยื่นด้วยตัวเอง หลายฝ่ายจับตา กกต.รับรอง ส.ส.ตามกำหนดของทุกพรรคหลังตรวจสอบคุณสมบัติ ภายใน 15 ก.พ. กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยปมยุบพรรค ทษช. ลุ้นศาลรับ-ไม่รับ 14 ก.พ.นี้    -ไทยรักษาชาติแถลงท่าทีหลัง กกต.ยื่นต่อศาล รธน.ปมยุบพรรค  ปรีชาพลเผยยังไม่เห็นรายละเอียดคำร้องของ กกต.ว่าตัดสินด้วยเรื่องอะไร ฝ่ายกม.ของพรรคจะไปยื่นต่อศาลขอใช้สิทธิรับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงต่อศาล สงสัยทำไมกระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถือว่าตอนนี้พรรคเป็นคู่กรณีกับ กกต. ขอศาลให้โอกาสพรรคได้ชี้แจงยื่นพยานหลักฐาน เปรียบ กกต.เป็นตำรวจที่ไม่สอบปากคำผู้ต้องหา ไทยรักษาชาติดิ้นร้องศาล รธน.ขอทราบข้อกล่าวหา โอด กกต.ทำงานเร็ว จนไม่มีโอกาสชี้แจง    -ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ.เผยถ้าไทยรักษาชาติถูกยุบพรรค กรรมการพรรคจะโดนโทษประหารชีวิตทางการเมือง เพิกถอนสิทธิตลอดชีวิต ตามที่กำหนดไว้ใน รธน.ตามมาตรา 92 ถ้ายุบพรรคหลังเลือกตั้ง แต่กกต.ยังไม่รับรองผล คะแนนของ ทษช.จะเป็น 0 ไม่ถูกนับสักคะแนน ถูกตัดสิทธิตลอดชีวิต แต่ถ้ายุบหลัง กกต.ประกาศรับรองผลแล้ว จะไม่ส่งผลต่อคะแนน แต่ส.ส.ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน 60 วัน ชาติชาย ชี้ยุบพรรคโทษหนัก เหมือนโดนประหารชีวิตทางการเมือง กรรมการพรรคถูกตัดสิทธิตลอดชีวิต    -นายกฯปฏิเสธให้ความเห็นยุบพรรค ทษช. ชี้ไม่เกี่ยวกับตน ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเรียบร้อยดี ส่วนตัวไม่กังวล ขอทำงานตามหน้าที่ วิษณุบอกในระหว่างที่ศาล รธน.พิจารณา ศาลอาจให้หยุด-ไม่หยุดหาเสียงก็ได้ 'บิ๊กตู่' บอกปมยุบพรรค ทษช. ไม่เกี่ยวกับผม! 'วิษณุ' ชี้ศาล รธน.ทำคดียุบพรรคเร็วเป็นปกติ    -ผบ.ทบ.ปัดกระแสข่าวรัฐประหารซ้อน ชี้ข่าวลือก็คือข่าวลือ พยายามหยิบประเด็นมาเชื่อมโยงกัน ขอให้ ปชช.อย่าตื่นตระหนก อย่าเชื่อโซเชียลมีเดีย ชี้เป็นขบวนการของกลุ่มคนเดิมๆ ยันจุดยืนกองทัพยังเหมือนเดิม วางตัวเป็นกลาง เครียงข้างปชช.และต้องไม่มีการล้ำเส้น ผบ.ทบ.ชี้คนกลุ่มเดิมลือรัฐประหาร ยันกองทัพวางตัวเป็นกลาง เตือนอย่าล้ำเส้น    -อภิสิทธิ์พูดปมบิ๊กตู่ประกาศจะไม่ขึ้นเวทีดีเบตกับใคร ชี้อยากให้เข้าใจกระบวนการ ปชต. เพราะต้องการให้ ปชช.ได้มีสิทธิเปรียบเทียบ เหน็บในช่วง 4-5 ปีนี้ไม่มีใครพูดมากเท่านายกฯ 'อภิสิทธิ์' บอกนายกฯต้องกล้าดีเบต โต้คนพูดไม่เก่งใช่ว่างานจะดี   -บอร์ดค่าจ้าง ก.แรงงาน เตรียมปรับขึ้นค่าจ้างปี 62 เตรียมเคาะสรุป มี.ค.ให้มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. ทุกจังหวัดปรับขึ้นไม่เท่ากัน ตามสภาพเศรษฐกิจ ชี้การเรียกร้องเพิ่มเป็น 360 บาทต้องดูข้อเท็จจริงด้วย บอร์ดค่าจ้างเตรียมปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 62 คาดเคาะตัวเลข มี.ค. ย้ำปรับแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน    -กองปราบเปิดยุทธการกวาดลานวัด จับ 18 ผู้ต้องหาหลายคดี ฉ้อโกง อนาจารเด็ก ฆ๋าคนตาย หลบหนีคดีไปบวช ผู้การกองปราบประกาศแค่ล็อตแรก จะเดินหน้าจับโจรในคราบผ้าเหลือง แนะวัดตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนให้บวช   -แพทยสภาสั่งสอบแพทย์หญิงพูดทำร้ายจิตใจคนไข้ ไม่หายแล้วป้า สั่งลาลูกเลย รพ.เอกชนต้นสังกัดสั่งเลิกจ้างแล้ว ชี้เป็นหมอพาร์ทไทม์ ไม่ใช่หมอประจำ เจ้าตัวรับพักผ่อนน้อย ระงับอารมณ์ไม่อยู่ นิสัยส่วนตัวเป็นคนโผงผาง แต่ญาติไม่ติดใจเอาความ ส่วนป้าคนไข้เสียชีวิตแล้ว รพ.เลิกจ้าง-แพทยสภาสั่งสอบ หมอขึ้นเสียงใส่คนไข้ ญาติเผยป้าเสียชีวิตแล้ว ไม่ติดใจรพ. ยันไม่ได้ปล่อยคลิป    -ผลบอลยูฟ่า ชปล.รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก สเปอร์โอกาสเข้ารอบสดใส โชว์ฟอร์มเด็ดช่วงครึ่งหลัง ยิง 3 ประตูรวดถล่มเสือเหลือง ดอร์ทมุนด์ 3-0 กุมความได้เปรียบนัดแรก ก่อนไปเล่นที่บ้านเสือเหลืองนัดที่ 2 เรอัล มาดริด ออกแรงเหนื่อยเฉือนอาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 2-1 ก่อนเปิดบ้านนัดหน้าลุ้นเข้ารอบต่อไป 'สเปอร์ส' เปิดบ้านอัด 'เสือเหลือง' 3-0, 'ราชัน' บุกเฉือน 'อาแจ๊กซ์' 2-1   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Dh7MpZ3ATWU

 2,582
การเมือง
13 ก.พ. 62

ด่วน! กกต. หอบสำนวนยุบพรรคไทยรักษาชาติ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ 13 ก.พ. 62 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. นำสำนวนคำร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่อาจเข้าข่าย ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่  ตามมาตรา92 (2) ที่ห้ามพรรคการเมือง กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข     โดยให้พรรคไทยรักษาชาติ ไปชี้แจงข้อกล่าวหาในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเอง กกต. มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงเท่านั้น  

 2,664

Top