ค้นหา :

ผลการค้นหา "ราคา"

เศรษฐกิจเข้มแข็ง
02 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 2 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

  เมื่อเวลา 09.32 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 1 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,900.00 ขายบาทละ 19,000.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,631.64 ขายบาทละ 19,400.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 3,289
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
01 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 1 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

  เมื่อเวลา 09.27 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 30 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,850.00 ขายบาทละ 18,950.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,571.00 ขายบาทละ 19,350.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 4,964
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
29 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 29 ม.ค. 59 ปรับลดลง 100 บาท

  เมื่อเวลา 09.28 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ  ประจำวันที่ 29 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 28 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,800.00 ขายบาทละ 18,900.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,525.52 ขายบาทละ 19,300.00     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 2,685
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
28 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 28 ม.ค. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

    เมื่อเวลา 09.21 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 28 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 27 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,900.00 ขายบาทละ 19,000.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,631.64 ขายบาทละ 19,400.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 1,190
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
27 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 27 ม.ค. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

  เมื่อเวลา 09.20 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 27 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 26 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,900.00 ขายบาทละ 19,000.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,631.64 ขายบาทละ 19,400.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,301
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
26 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 26 ม.ค. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

เมื่อเวลา 09.21 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 26 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 25 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,800.00 ขายบาทละ 18,900.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,525.52 ขายบาทละ 19,300.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,232
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
25 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 25 ม.ค. 59 ยังคงที่

     เมื่อเวลา 09.21 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 25 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำยังคงที่ เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 23 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,650.00 ขายบาทละ 18,750.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,373.92 ขายบาทละ 19,150.00                ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,674
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
22 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 22 ม.ค. 59 ปรับลดลง 50 บาท

เมื่อเวลา 09.30 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ  ประจำวันที่ 22 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 21 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,750.00 ขายบาทละ 18,850.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,480.04 ขายบาทละ 19,250.00     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,210
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
21 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 18 ม.ค. 59 ปรับขึ้น 100 บาท

เมื่อเวลา 09.22 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 21 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 20 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,800.00 ขายบาทละ 18,900.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,525.52 ขายบาทละ 19,300.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,075
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
20 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 20 ม.ค. 59 ยังคงที่

     เมื่อเวลา 09.21 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 20 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำยังคงที่ เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 19 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,650.00 ขายบาทละ 18,750.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,373.92 ขายบาทละ 19,150.00                ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,410
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
19 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 19 ม.ค. 59 ยังคงที่

     เมื่อเวลา 09.30 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 19 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำยังคงที่ เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 18 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,650.00 ขายบาทละ 18,750.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,373.92 ขายบาทละ 19,150.00                ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 2,071
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
18 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 18 ม.ค. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

เมื่อเวลา 09.26 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 18 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 16 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,700.00 ขายบาทละ 18,800.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,434.56 ขายบาทละ 19,300.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,301
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
17 ม.ค. 59

รมว.เกษตร เผยเตรียมส่งให้กฤษฎีกาตีความ ปมใช้เงินเซสจ่ายชาวสวนยาง

ความคืบหน้าหลังรัฐบาลเตรียมจัดจุดรับซื้อน้ำยางพาราปริมาณ 1 แสนตัน จากเกษตรกรรายย่อยโดยตรงในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 2,000 แห่ง ขณะที่ภาคเหนือและอีสานจำนวน 1,000 แห่ง รวม 3,000 แห่ง โดยจะรับซื้อไม่เกินรายละ 150 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท เริ่มวันที่ 25 มกราคมนี้   ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า เตรียมส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความหาข้อสรุปการใช้เงิน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากมีข้อสรุปว่าเงินที่จะนำมาซื้อนั้นต้องใช้เงินจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นเงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออก(เซส) ที่ทางกยท.เรียกเก็บจากผู้ส่งออก ที่ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 31,000 ล้านบาท หากกฤษฎีกาตีความว่าสามารถใช้เงินเซสได้ทั้งหมด 4,500 ล้านบาท ก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนที่เหลืออาจจะใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)      ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vFgCUoD9uPc    

 1,048
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
16 ม.ค. 59

ก.เกษตรฯ เตรียมตั้งจุดรับซื้อยาง 3,000 แห่ง เริ่ม 25 ม.ค.นี้

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการหารือการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ หลังมีการพูดคุยร่วมกับแกนนำชาวสวนยางภาคเหนือและภาคอีสาน โดยได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. จัดจุดรับซื้อน้ำยางพาราปริมาณ 1 แสนตัน จากเกษตรกรรายย่อยโดยตรงในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 2,000 แห่ง ขณะที่ภาคเหนือและอีสานจำนวน 1,000 แห่ง โดยจะรับซื้อไม่เกินรายละ 150 กิโลกรัม เริ่มวันที่ 25 มกราคมนี้   ทั้งนี้ กยท. จะลงพื้นสำรวจจุดรับซื้อน้ำยางพาราในราคากิโลกรัมละ 45 บาทจากเกษตรกร รวมถึงขอความร่วมมือตัวแทนเกษตรในการดูแล ส่วนรายละเอียดของเกษตรกรที่จะสามารถขายน้ำยางให้แก่ กยท.นั้น จะเร่งดำเนินการเพื่อกำหนดความชัดเจนก่อนวันประกาศรับซื้อ        ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9GX0fzfj2rg

 1,285
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
15 ม.ค. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 15 ม.ค. 59 ปรับลดลง 150 บาท

เมื่อเวลา 09.26 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ  ประจำวันที่ 15 มกราคม (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 14 ม.ค. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 ขายบาทละ 18,600.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,237.48 ขายบาทละ 19,000.00     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,679

Top