ค้นหา :

ผลการค้นหา "ราคา"

เศรษฐกิจเข้มแข็ง
25 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 25 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

    เมื่อเวลา 09.23 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 24 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,750.00 ขายบาทละ 20,850.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,450.84 ขายบาทละ 21,250.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 27,740
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
24 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 24 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 150 บาท

    เมื่อเวลา 09.18 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 22 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,650.00 ขายบาทละ 20,750.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,344.72 ขายบาทละ 21,150.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 26,791
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
23 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 23 ก.พ. 59 ปรับลดลง 100 บาท

  เมื่อเวลา 09.28 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 20 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,500.00 ขายบาทละ 20,600.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,208.28 ขายบาทละ 21,000.00     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 26,562
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
19 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 19 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 350 บาท

    เมื่อเวลา 09.29 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 350 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 18 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,600.00 ขายบาทละ 20,700.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,299.24 ขายบาทละ 21,100.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 24,720
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
18 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 18 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

    เมื่อเวลา 09.29 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 17 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,250.00 ขายบาทละ 20,350.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,950.56 ขายบาทละ 20,750.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 12,487
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
17 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 17 ก.พ. 59 ปรับลดลง 100 บาท

  เมื่อเวลา 09.34 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 16 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,200.00 ขายบาทละ 20,300.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,905.08 ขายบาทละ 20,700.00     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 13,535
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
16 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 16 ก.พ. 59 ปรับลดลง 100 บาท

  เมื่อเวลา 09.28 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 15 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,200.00 ขายบาทละ 20,300.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,905.08 ขายบาทละ 20,700.00     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 6,106
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
15 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 15 ก.พ. 59 ปรับลดลง 100 บาท

  เมื่อเวลา 09.27 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 13 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,600.00 ขายบาทละ 20,700.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,100.00 ขายบาทละ 21,100.00     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 11,174
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
12 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 12 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 400 บาท

  เมื่อเวลา 09.21 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 400 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 11 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,550.00 ขายบาทละ 20,650.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,253.76 ขายบาทละ 21,050.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 12,966
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
11 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 11 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 250 บาท

  เมื่อเวลา 09.20 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 250 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 10 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,000.00 ขายบาทละ 20,100.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,708.00 ขายบาทละ 20,500.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 5,288
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
10 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 10 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

    เมื่อเวลา 09.29 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 9 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,900.00 ขายบาทละ 20,000.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,617.04 ขายบาทละ 20,400.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 1,646
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
09 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 9 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 350 บาท

    เมื่อเวลา 09.24 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 350 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 8 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,950.00 ขายบาทละ 20,050.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,662.52 ขายบาทละ 20,450.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 2,687
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
05 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 5 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 150 บาท

    เมื่อเวลา 09.31 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 4 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,350.00 ขายบาทละ 19,450.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,071.28 ขายบาทละ 19,850.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 3,283
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
04 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 4 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 150 บาท

  เมื่อเวลา 09.28 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 3 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,150.00 ขายบาทละ 19,250.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,874.20 ขายบาทละ 19,650.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th  

 3,439
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
03 ก.พ. 59

ราคาทองคำเปิดตลาด 3 ก.พ. 59 ปรับขึ้น 50 บาท

  เมื่อเวลา 09.27 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่1) ภาพรวมราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 2 ก.พ. โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,000.00 ขายบาทละ 19,100.00 ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,722.60 ขายบาทละ 19,500.00       ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.goldtraders.or.th

 1,155

Top