ค้นหา :

ผลการค้นหา "อธิบดีกรมปศุสัตว์"

เศรษฐกิจ
16 ม.ค. 62

สิงคโปร์เพิ่มโควต้าเพื่อนำเข้าไข่ไก่สดไทยอีก 10.8 ล้าน ฟอง/เดือน

(16 ม.ค. 62) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หน่วยงานอาหาร สัตวแพทย์และการเกษตรประเทศสิงคโปร์ หรือ Agri-food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) ได้แจ้งว่า ทางการสิงคโปร์ให้การรับรองฟาร์มไก่ไข่เพิ่มอีก 1 แห่ง โดยสามารถส่งออกไข่ไก่จากฟาร์มที่รับรองไปยังประเทศสิงคโปร์ได้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2562 โดยให้โควต้าส่งออก 10.8 ล้านฟองต่อเดือน ตามกำลังการผลิตของฟาร์มทำให้เมื่อรวมกับ 2 ฟาร์มที่เคยรับรองไปก่อนหน้านี้ ไทยมีโควต้าส่งออกไข่ไก่สดไปสิงคโปร์รวม 26.1 ล้านฟองต่อเดือน หรือ 313.2 ล้านฟองต่อปี และสิงคโปร์ยังมีแผนจะเดินทางมาตรวจรับรองฟาร์มไก่ไข่เพิ่มเติมอีกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้   ทั้งนี้ปัจจุบันตลาดการส่งออกสินค้าไข่ไก่สดของไทยมากกว่า 80% คือประเทศฮ่องกง โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกไข่ไก่สดทั้งสิ้นปริมาณ 335ล้านฟอง ซึ่งสิงคโปร์ถือเป็นตลาดใหม่ที่ไทยได้ทำการส่งออกไข่ไก่สด และว่าถือเป็นผลดีต่อภาพรวมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทำให้เพิ่มช่องทางระบายผลผลิตไข่ไก่สดได้มากขึ้นเมื่อเกิดกรณีที่มีปริมาณผลผลิตล้นตลาดในประเทศ

 1,823

Top