ค้นหา :

ผลการค้นหา "7วันอันตรายช่วงปีใหม่"

สังคม-อาชญากรรม
04 ม.ค. 62

ปิดศูนย์ 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 สรุปยอดตาย 463 ราย โคราชครองแชมป์-4 จังหวัดยอดตายเป็นศูนย์

วานนี้ (3 ม.ค.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 หรือศปถ.แถลงปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุพร้อมสรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 463 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,892 ราย   จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 4 จังหวัด ประกอบ ตาก แพร่ สตูล สมุทรสงคราม จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช 118 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา 25 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ นครศรีธรรมราช 137 คน   สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.39 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 28.30 โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.64   ทั้งนี้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ เกิดขึ้น 3,761 ครั้ง ซึ่งน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ลดลงร้อยละ 3 แต่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตมีมากขึ้น   อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า จะมีการถอดบทเรียนของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด เนื่องจากในเดือนเมษายน ก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ต่อไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/R8ZtR-ihLaY

 1,917
สังคม-อาชญากรรม
03 ม.ค. 62

สถิติวันที่ 6 ในช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 ตายแล้ว 410 ราย โคราชครองแชมป์

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ตั้งแต่ 28 ธ.ค.61 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ มียอดสถิติอุบัติเหตุสะสมรวม 3,425 ครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มียอดอุบัติเหตุ 3,455 ครั้ง ลดลงจำนวน 30 ครั้ง คิดเป็น 0.87 เปอร์เซ็นต์ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 410 คน   เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผู้เสียชีวิต 383 คน จำนวน 27 คน คิดเป็น 7.05 เปอร์เซ็นต์ สถิติการจับกุมดำเนินคดี 10 ข้อหาหลัก จำนวน 98,2423 คดี เรียงตามลำดับได้แก่ 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 2.ไม่มีใบขับขี่ 3.ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ในส่วนของข้อหา เมาสุราขณะขับรถ จับกุมจำนวน 20,977 คดี   โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากสุดคือ โคราช 24 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช 127 ราย   ขณะที่การติดตั้งกำไล EM กับผู้เมาแล้วขับ 67 ราย โดยกรุงเทพฯมากสุด 35 ราย   ส่วนการยึดรถผู้ที่เมาแล้วขับ มีการยึดแล้ว 861 คัน เป็นจักรยานยนต์ 661 คัน และรถยนต์ 200 คัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oZ1_E7o7Wso

 2,274
สังคม-อาชญากรรม
02 ม.ค. 62

7 วันอันตรายปีใหม่ 62 วันที่ 5 ตายแล้ว 72 ราย ศรีสะเกษ-อุบลฯเสียชีวิตสูงสุด ยึดรถเมาแล้วขับได้เพียบ

สถิติวันที่ 5 (31ธ.ค.61) ของการรณรงค์ในช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2562 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 72 ราย บาดเจ็บ  591 คน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 569 ครั้ง ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา ร้อยละ 44.82 และขับรถเร็วเกิดกำหนด ร้อยละ 29.88   ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จักรยานยนต์ ร้อยละ 81.62 ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี จังหวัดละ 4 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ นครศรีธรรมราช 27 คน   ส่วนสรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (27-31 ธ.ค.) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,761 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 314 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,848 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 10 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 91 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา 14 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 96 คน   สำหรับมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทดังนี้   รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 39,708 ครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องยึดรถไว้ 732 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 34,439 คน สำหรับ รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 34,836 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 670 คน รถยนต์ 223 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 26,628 คน   โดยตลอด 5 วันที่ผ่านมา ( 27 – 31 ธ.ค.61 ) เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,684 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 2,677 คัน และรถยนต์ 1,007 คัน) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 97,679 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 67,301 คน   ส่วนการคุมประพฤติคนเมาแล้วขับ ยอดสะสมรวม 5 วันระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6,253 คดี มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวน 2,660 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 2,649 คดี คดีขับเสพ จำนวน 9 คดี คดีขับรถประมาทจำนวน 2 คดี   จังหวัดที่มีผู้ขับรถขณะเมาสุราสูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 187 คดี จังหวัดสุรินทร์จำนวน 186 คดี และจังหวัดสกลนครจำนวน 175 คดี   สำหรับยอดที่ทางศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการสั่งให้ติดกำไลข้อมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 66 ราย อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 35 ราย ที่เหลืออยู่ในส่วนของต่างจังหวัด กลุ่มผู้ที่ถูกใส่กำไล 66 ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์   ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกคุมประพฤติจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจรสี่ครั้งมีกำหนดหนึ่งปีและให้ทำกิจกรรมบริการสังคมสาธารณะประโยชน์ 24 ชั่วโมง พักใบอนุญาตขับขี่จำนวนหกเดือน และห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนเองตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04.00 น. มีกำหนด 15 วัน ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/uHWeUkqEcdI

 1,706
สรุปข่าว
02 ม.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 2 ม.ค.62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6พ.ค. - ฆ่ายกครัว7ศพปีใหม่ - พายุปาบึก

-สำนักพระราชวังออกประกาศ ประกาศจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง 4-6 พ.ค. พ.ศ.2562 ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 62   -อุตุฯเตือนพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 ม.ค. 62   โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 ม.ค. 62 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง จับตา 'พายุโซนร้อนปาบึก' ถล่มใต้ 3-5 ม.ค.62 หวั่นซ้ำรอยแหลมตะลุมพุก เมื่อปี 2505    -คืบหน้าฆ่ายกครัว 7 ศพ ลูกเขยเมาฉลองปีใหม่จ่อยิงคู่เขย แม่ยาย พี่เมีย 2 คน ลูกชายหญิงของตัวเอง ก่อนจ่อขมับตายตามเป็นศพที่ 7 ในบ้านกลางตลาดพะโต๊ะ น้องเขยคนยิงแกล้งตายเลยรอดคนเดียวบอก มือปืนแค้นเมียไม่กลับมาอยู่ด้วย วันเกิดเหตุคนในบ้านสังสรรค์ปีใหม่กันหน้าบ้าน มือปืนเมากลับมาถึงได้ยินคนในบ้านวางแผนจะไล่มือปืนออกจากบ้าน จู่ๆมือปืนเดินออกมายืนฟัง ทะเลาะมีปากเสียงก่อนชักปืนยิงสยองส่งท้ายปี แกล้งตายถึงรอด! น้องเขยเล่านาที เขยโหดเมาคลั่งฆ่ายกครัว 7 ศพ เหตุแค้นถูกญาติเมียด่า รังเกียจเป็นคนขี้คุก   -กระแสข่าวเพื่อไทยดันชัชชาติ เป็นแคนดิเดตนายกฯ สุดารัตน์ยันไม่ใช่กระแสข่าว แต่ในพรรคได้พูดคุยกัน โดยจะทำงานส่งเสริมกัน ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีข้อสรุป 1 ใน 3 บัญชีนายกฯของพรรค 'สุดารัตน์' พูดแล้ว! ดัน 'ชัชชาติ' เป็นนายกฯ ไม่ใช่ข่าวลือ    -แกนนำเพื่อไทย-ประชาธิปัตย์ ปฏิเสธข่าวจับมือกันเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้ง สุดารัตน์บอกไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน ยอมรับรู้สึกลำบากใจหากต้องจับมือด้วย โดยพรรคที่เพื่อไทยจะทำงานด้วยต้องเป็นพรรคที่ไม่สนับสนุน คสช. ด้านโภคิน เผยการไปจีน คนจีนชอบยิ่งลักษณ์ทักษิณ เพื่อไทยชัดเจนไม่สนับสนุนพรรคเพื่อสืบทอดอำนาจ   ด้านอภิสิทธิ์บอกการจับมือกันเป็นรัฐบาลต้องเกิดจากการเป็นหนึ่งเดียวทางความคิด ซ้ำร้าย ปชช.มองว่าเป็นการแบ่งผลประโยชน์ มีดีลการเมือง จุติ ไกรฤกษ์ยันกระแสข่าวเป็นความเท็จ เป็นเพียงการปล่อยข่าวที่เสี้ยมให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์ ปฏิเสธข่าวจับมือตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง    -รัฐบาลเดินหน้าลงพื้นที่ต่อเนื่อง นายกฯเตรียมประชุม ครม.สัญจรนัดแรก 2562 ที่เชียงใหม่-ลำปาง 14-15 ม.ค. เพื่อติดตามนโยบายรัฐ   อภิสิทธิ์เตือนการใช้อำนาจรัฐในการเลือกตั้งยุคนี้หนักเป็นพิเศษ รัฐบาลชุดนี้มีอำนาจเต็ม มีอำนาจเหนือ กกต. เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเลือกตั้งได้อีก นโยบายที่ออกมาก็หวังผลการเลือกตั้ง หวังว่า กกต.จะจริงจังและไม่ให้เกิดการโกงขึ้น รัฐบาลเดินหน้า ครม.สัญจรรับปีใหม่ 'อภิสิทธิ์' ซัดรัฐแทรกแซงเลือกตั้งหนักสุดในรอบ 20 ปี   -จาตุรนต์ ฉายแสง บอกถ้าเลื่อนเลือกตั้งจะมองได้ว่าคุณขอมา สร้างความได้เปรียบให้พรรคพลังประชารัฐ ในการใช้จ่ายงบของรัฐและดูดนักการเมืองเพิ่มอีกรอบ แม้หลายพื้นที่จะมีกระแสตีกลับไม่เอารัฐบาลทหาร แต่เพื่อความมั่นใจจึงเดินหน้าแจกบัตรคนจนเพิ่ม 'จาตุรนต์' ชี้หากเลื่อนเลื่อนตั้ง พปชร.จะได้เปรียบ ยอมรับบัตรคนจนช่วยเพิ่มเรตติ้ง    -ชวน ชูจันทร์ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ มองทิศทางทางการเมืองน่าจะเป็นผลบวก หลังมีกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ ไม่น่าจะมีการเลื่อน ฟุ้งกระแสพรรคดีขึ้นต่อเนื่อง นโยบายสวัสดิการต่างๆสร้างความพอใจให้ ปชช. หากได้เป็นรัฐบาลจะเดินหน้าให้ ปชช.มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 'ชวน ชูจันทร์' เชื่อเลือกตั้งไม่น่าขยับ ฟุ้งกระแสพรรค พปชร.ดีต่อเนื่อง    -ไฟเผาบ้านวอดทั้งหลังที่มหาสารคาม แม่เชื่อฝืมือลูกชายเคยขู่ฆ่าพ่อจนต้องหนี เหลืออยู่กันเองแม่ลูก 2 คน แม่บอกทั้งน้ำตา ลูกอายุ 24 สติไม่สมประกอบ ชอบดื่มเหล้าหลังก่อเหตุวิ่งหนีไปกลางทุ่งนา แม่ร่ำไห้ลูกชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านเหลือแต่เสา หลังเคยขู่จะฆ่าพ่อ จนพ่อต้องหนีไปอยู่ ตจว.   -ตร.สายไหมจับหนุ่มเผาห้องเช่าเคหะกลางเมืองโคราช หลังหนีกบดานบ้านญาติใน กทม.ชนวนเหตุฉุนภรรยาแจ้งจับคดีทำร้ายร่างกาย ปมทะเลาะหึงหวง ตีหัวเมียแตกใช้สเปรย์ยากันยุงกับไฟแช็คจุดไฟเผาที่นอน ไฟลุกเร็วตกใจ หนีมากบดานบ้านญาติที่ กทม.ก่อนถูกจับ จับแล้ว หนุ่มหัวร้อนทะเลาะเมีย จุดไฟเผาห้องที่โคราช หนีกบดานบ้านญาติ กทม.   -อุบัติเหตุสยอง 5 ศพโคราช หนุ่มขับเก๋งพาครอบครัวไหว้พระช่วงปีใหม่ ก่อนมุ่งหน้ากลับกรุงเทพ กลับรถกะทันหัน ถูกกระบะพุ่งชน เสียชีวิต 5 ศพ ญาติเผยคนขับเลยวัดที่จะไปทำบุญ จึงกลับรถโดยมีทันดู เก๋งพาญาติไหว้พระปีใหม่ที่โคราช กลับรถกะทันหัน ถูกกระบะพุ่งชน ดับ 5 ศพ   -สถิติ 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 วันสิ้นปี 31 ธ.ค.61 วันเดียวอุบัติเหตุ 569 ครั้ง เสียชีวิต 72 ราย บาดเจ็บ 591 คน สะสม 5 วัน อุบัติเหตุ 2,761 ครั้ง ตาย 314 ราย เจ็บ 2,848 คน ยึดรถเมาแล้วขับรวมแล้ว 3,684 คัน ติดกำไล EM คนเมาแล้วขับแล้ว 66 ราย 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 วันที่ 5 ตายแล้ว 72 ราย ศรีสะเกษ-อุบลฯเสียชีวิตสูงสุด ยึดรถเมาแล้วขับได้เพียบ    -ผลบอลพรีเมียร์ลีก ไก่เดือยทองโชว์ฟอร์มเก่งรับปีใหม่ บุกเอาชนะคาร์ดิฟฟ์ 3-0 เก็บ 3 แต้มแซงเรือใบขึ้นรองจ่าฝูง และตามจ่าฝูงหงส์แดง 6 แต้ม ด้านปืนใหญ่ชนะฟูแล่ม 4-1 ทำสถิติไม่แพ้มครในบ้านเกมที่ 10 ติดต่อกัน รั้งอันดับ 5 สเปอร์ คืนฟอร์มถล่มคาร์ดิฟฟ์ 3-0 แซงกลับนั่งรองจ่าฝูง ตามหงส์แดง 6 แต้ม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/nfKKw5V40Fw

 2,553
ข่าวภูมิภาค
28 ธ.ค. 61

บรรยากาศปชช.เดินทางกลับบ้านปีใหม่คึกคัก ถ.มิตรภาพติดหนึบ 10 กม. บขส.-รถไฟยันมีรถเพียงพอ

บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 วันแรกของช่วง 7 วันอันตราย (27 ธ.ค.2661)โดยการจราจรในเส้นทางหลัก เช่น สายอีสานถนนมิตรภาพ สายเหนือถนนสายเอเซีย สายล่องใต้ถนนเพชรเกษม รถหนาแน่น บางจุดเกิดรถติดขัด เช่น ถนนมิตรภาพพบติดยาว 10 กิโลเมตร ในช่วง อ.สีคิ้ว เนื่องจากมีการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง   ขณะที่ บขส.ระบุปีใหม่ 62 ครั้งนี้ได้จัดรถเสริมให้บริการประชาชนกว่า 6 พันเที่ยว พร้อมคาดการณ์ว่าผู้โดยสารไม่เยอะเท่าสงกรานต์ มั่นใจไม่มีคนตกค้าง ส่วนรถไฟก็มีการเสริมโบกี้เต็มพิกัด ให้บริการประชาชนกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/cildSwGi_5A

 3,021
สรุปข่าว
28 ธ.ค. 61

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 28 ธ.ค.61 กลับบ้านปีใหม่รถติดหนึบ-ผ่อนแท็กซี่วันละ390บาท-ป.ป.ช.ตีตกนาฬิกาหรูบิ๊กป้อม

-ประเดิม 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 วันแรก สุรินทร์ชนกัน 13 คันรวด ทหารขับเก๋งหลับใน เคราะห์ดีไร้เจ็บ บรรยากาศคนเดินทางกลับบ้าน ถ.มิตรภาพช่วงสีคิ้วสร้างมอเตอร์เวย์รถติดยาว 10 กม.ส่วนสายเอเซียรถขึ้นเหนือหนาแน่น แต่ยังคล่องตัว สายล่องใต้มีการก่อสร้างปรับปรุงทาง รถติด 7 กม. บขส.คาดคนไม่เยอะเท่าสงกรานต์ มั่นใจไม่มีคนตกค้าง ทหารหลับในขับรถชนรถอื่นต่อกัน 13 คันรวดหน้าตลาดสุรินทร์ ประเดิม 7 วันอันตรายปีใหม่ / บรรยากาศปชช.เดินทางกลับบ้านปีใหม่คึกคัก ถ.มิตรภาพติดหนึบ 10 กม. บขส.-รถไฟยันมีรถเพียงพอ    -ระเบิดป่วนสงขลารับปีใหม่ คนร้ายลอบวางระเบิดหาดสมิหลารูปปั้นนางเงือก-หนูแมวเสียหาย จนท.เก็บกู้พบอีก 3 ลูก ส่วนที่ต่างอำเภอเจอวางระเบิดเสาไฟฟ้า หน่วยข่าวเชื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ มุ่งทำลายเศรษฐกิจสงขลาช่วงปีใหม่ คาดฝีมือกลุ่ม BRN ตร.ยังไม่ชี้ชัดสาเหตุอาจขัดแย้งการค้าและกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ยันไม่ใช่ระเบิดการเมืองแน่นอน ด้านบิ๊กป้อมบอกรู้ตัวแล้วเป็นเรื่องการเมือง แต่ใช้คน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ก่อเหตุ ศรีวราห์แจงเกิดเหตุหลายครั้ง หลังบิ๊กป้อมลงพื้นที่ แต่ยันไม่เกี่ยวการเมือง สงขลายังป่วนหนัก! วางระเบิดเสาไฟต่อจากรูปปั้นนางเงือก เชื่อฝีมือกลุ่ม brn 'ศรีวราห์' ปัดโยงบึ้มการเมือง   -ป.ป.ช.มีมติ 5:3 ให้บิ๊กป้อมหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาปมไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาหรู 22 เรือน เสียงส่วนใหญ่ชี้เพื่อนให้ยืมจริง ส่วนแหวนเพชรเป็นมรดกพ่อรับจากแม่ ป.ป.ช.ชี้ไม่มีมูลเพียงพอ หลังพบเอกสารหลักฐานชัดเจน นาฬิกาทั้ง 22 เรือน เป็นของนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ซึ่งพฤติการณ์ปกติที่ให้เพื่อนร่วมรุ่นเซนต์คาเบรียลยืมใส่    ซึ่งนาฬิกา 1 ใน 22 เรือนนั้น  พบว่าพลเอกประวิตร เป็นผู้ซื้อในต่างประเทศ 1เรือน ซื้อต่อ 1 เรือน ที่เหลือไม่พบหลักฐาน โดยทางกรมศุลฯไม่สามารถตรวจพบได้ ทาง ป.ป.ช. พิจารณาว่าที่ปรากฎเป็นข่าวเป็นส่วนหนึ่งของนายปัทวาส ให้สันนิษฐานไว้ก่อน นายปัทวาสเป็นเจ้าของ และให้ พล.อ.ประวิตร ยืมเพื่อสวมใส่ ส่วนแหวนจำนวน 3 วงนั้นเป็นทรัพย์มรดก ขณะที่ก่อนแถลงบิ๊กป้อมบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริง จึงไม่กังวล ที่ผ่านมาสื่อเป็นคนทำ เปิดเหตุผลละเอียด ป.ป.ช.ให้ 'บิ๊กป้อม' พ้นข้อกล่าวหานาฬิกาหรู ยันเพื่อนให้ยืมจริง เพราะฐานะดี    -พลเอกเปรมให้โอวาทนายกฯขณะเข้าอวยพรปีใหม่ว่า ถ้านักการเมืองที่เรียกว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล เห็นแก่ความเป็นมิตรทุกอย่างก็จะราบรื่น ขอให้นายกฯเห็นต่างอย่างเป็นมิตร พร้อมชมนายกฯบริหารประเทศมาด้วยความโลดโผน และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความสงบสุข คนไทยจะได้หายากจนไปบ้าง   ด้านบิ๊กตู่บอกเป็นมิตรกับทุกคน ไม่ได้เห็นใครเป็นศัตรู ขณะที่คุณหญิงหน่อยบอกเห็นด้วยกับโอวาทพลเอกเปรม ขอให้นายกฯฟังพลเอกเปรมให้มาก เพราะ4ปีที่ผ่านมา คสช.อ้างว่าเข้ามาสร้างความปรองดอง แต่ที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง นายกฯตอบ 'ป๋าเปรม' หลังให้โอวาท "ผมเป็นมิตรกับทุกคน ไม่ได้เห็นใครเป็นศัตรู"   -โอ๊ค พานทองแท้ โพสต์โต้กระแสข่าวหลบหนีออกนอกประเทศ ฉุนนักข่าวคนเดิมที่เคยพูดเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิร้าว ยังออกมาเต้าข่าวตนซ้ำ ท้าพิสูจน์ให้โพสต์โชว์ตัว ซัดทำให้ผู้อื่นเสียหาย เลิกเรียกตัวเองว่าสื่อ   ทั้งนี้พานทองแท้ขอยื่นคำร้องต่อศาลไปยังเกาะฮ่องกงเพื่อมร่วมงานแต่งอุ๊งอิ๊ง แพทองธาร 20-24 มี.ค.62 ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้อง และให้ออกนอกประเทศเฉพาะช่วงเวลาดังกล่าว   -โครงการฮักแท็กซี่คึกคัก ธนาคาร SME ปล่อยกู้แท็กซี่ให้ผ่อนวันละ 390-490 บาท วันเดียวแห่กู้หมื่นราย ต้องรอคิวข้ามคืน อุตตม รมว.อุตสาหกรรมเปิดงาน ยันไม่ใช้งบรัฐ ถ้าประสบความสำเร็จจะเปิดเพิ่ม โชเฟอร์แห่ร่วมกู้โครงการฮักแท็กซี่คึกคัก ผ่อนวันละ 390 ต่อวัน ได้เป็นเจ้าของรถดีกว่าเช่าขับ    -จนท.สนธิกำลังค้น 18 จุด 12 จังหวัด จับกุมสื่อลามกอนาจารเด็ก ควบคุม 8 ผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ของกลาง 25 ชิ้น ไฟล์ภาพกว่า 100 ไฟล์ ส่งดำเนินคดีอาญาเฉียบขาด ทั้งข้อหาครอบครองสื่อลามกเด็กและ พรบ.คอมฯ   -ปิดประตูหอประชุมตรวจฉี่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ข้าราชการท้องถิ่น ที่อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 377 คน เจอฉี่ม่วง 4 ราย หนีตรวจอีก 3 ปลัดจังหวัดบอกปีใหม่ยาบ้าทะลัก อ.กระนวน เป็นรอยต่อ 3 จังหวัด ปิดประตูตรวจฉี่กำนัน-ผญบ.ขอนแก่น เจอฉี่ม่วง 4 ราย หนีหาย 3 คน    -พล.ต.อ.วิระชัย รอง ผบ.ตร.จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านบอลบางแก้ว ยันต้นเพลิงมาจากห้องนอนบอล ไม่ใช่ห้องพระ เรียกพยานสอบปากคำแล้ว 15 ปาก ยังไม่ชี้ชัดฆ่าอำพรางหรือไม่ ต้องรอผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ม.ค.ไม่ข้อสรุป จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน 'บอล บางแก้ว' ยันต้นเพลิงมาจากห้องนอนบอล ไม่ใช่ห้องพระ   -เด็กชายหญิงอายุ 6-8 ปีที่นครปฐมรวมกลุ่มเล่นขายของ ไร้เดียงสาไม่รู้ว่าเป็นระเบิด หยิบมาเล่นเกิดระเบิด สะเก็ดระเบิดกระจาย มือเจ็บ ตาเจ็บ เลือดไหลนอง กลุ่มเด็กเล่นขายของ เจอวัตถุปริศนาไม่รู้เป็นระเบิด แกะขว้างใส่กระทะ เกิดบึ้มใส่เจ็บหนัก   -กาย รัชชานนท์ จับเข่าคุยรถแดงเชียงใหม่ สรุปเข้าใจผิดพร้อมขอโทษและจะแก้ข่าวให้ หลังสี่ล้อแดงเตรียมแจ้งความเอาผิด เผยจะไปร้านไข่กระทะที่ ถ.สุเทพ แต่คนขับเข้าใจว่าไปดอยสุเทพ เลยคิดราคา 600 บาท จากนั้นไม่ได้เคลียร์กัน จึงอัดคลิปดังกล่าว 'กาย รัชชานนท์' เคลียร์ใจรถแดงเชียงใหม่ ยอมรับเข้าใจผิดปมค่าโดยสารโหด 600 บาท พร้อมขอโทษอัดคลิปแก้ข่าว ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/qYbUJOcsLRM

 3,478
ข่าวภูมิภาค
27 ธ.ค. 61

การจราจรบนถนนมิตรภาพรถเริ่มหนาแน่น 7 วันอันตราย จ.ขอนแก่น ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว 3 ราย

วันที่ 27 ธ.ค. 61 เมื่อเวลา 15.00 น. บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงบ่ายวันนี้ มีประชาชนทยอยเดินทางบนถนนมิตรภาพกันเป็นจำนวนมาก การจราจรเริ่มหนาแน่นแต่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะที่บริเวณ 4 แยก บ้านกอก ถ.มิตรภาพ สายขอนแก่น-อุดรธานี มีปริมาณรถสะสมทยอยเคลื่อนตัวผ่านในจุดนี้กันอย่างหนาแน่นไม่ขาดสาย    ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วง 7 วันอันตราย โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มนับ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ 2 ศพและบาดเจ็บสาหัส 1 ราย โดยเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยอย่างจัง ลำอ้อยปักเข้าที่ศีรษะ ใบหน้า และตามตัวจนเสียชีวิตคาที่ 2 ราย สาหัสอีก 1 ราย    และล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตอีก 1 ศพ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พุ่งชนกับป้ายสัญลักษณ์ทางโค้ง ตกข้างทางบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล    ซึ่งสรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรายวันแรก จ.ขอนแก่น มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้ว 3 ศพ เป็น ผู้ชายทั้ง 3 คน ทั้งรถเก๋งและรถจักรยานยนต์  

 2,253
สังคม-อาชญากรรม
27 ธ.ค. 61

เข้ม 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 ยึดรถคนเมา ใครถูกจับซ้ำส่งบำบัดติดสุราเรื้อรัง

มาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561-วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งจะเริ่มกวดขันวินัยจราจรในวันที่ 27 ธันวาคม เป็นวันแรก โดยการกวดขันวินัยจราจรยืนยันจะใช้มาตรการตามคำสั่ง คสช. เช่นเดียวกับที่เคยบังคับใช้เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เช่น   เรื่องการเมาแล้วขับก็จะดำเนินการยึดรถ รวมไปถึงการลงโทษผู้ขับขี่ในความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายจราจรตาม 10 ข้อหาหลัก เช่น เรื่องการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือขับรถเร็วกว่ากำหนด ซึ่งจะมีอัตราโทษจำคุกหรือปรับต่างกันเป็นต้น   ขณะที่กรมคุมประพฤติจะมีการส่งตัวผู้กระทำผิดในช่วง 7 วันอันตราย ที่มีประวัติการกระทำผิดซ้ำ และมีความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูง ซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าติดสุราหรือกำลังประสบปัญหาจากการดื่มสุรา เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/g2cdX8qre3U

 2,803
สังคม-อาชญากรรม
18 ธ.ค. 61

ตร.รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ หลังพบเชียงใหม่-ชลบุรี-ขอนแก่น เคยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง

รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย หวังสร้างจิตสำนึก พร้อมเตรียมขยายโครงการ ไป 3 จังหวัด เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น หลังพบมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง   (18 ธ.ค. 61) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับภาคเอกชน เปิดงานรณรงค์เมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้ชื่อ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” เพื่อลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ถนนวิภาวดี ในช่วงเช้าวันนี้    โดย พล.ต.อ.วิระชัย ระบุว่า ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน พบว่า ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง 3,841 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 423 ราย มีผู้บาดเจ็บ 4,005 คน ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเป็นการ เมาสุรา ปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังคงดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมฝากเตือนประชาชนเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้   สำหรับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชนในครั้งนี้ นอกจากจะจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ยังจะดำเนินการใน3 จังหวัด ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น พร้อมมอบกระบองไฟ ชุดกระเป๋ากันง่วง และสติ๊กสำหรับใช้บริการตรวจรถฟรี ให้กับตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เดินทางด้วย  

 668

Top