ค้นหา :

ผลการค้นหา "สำนักพระราชวัง"

ข่าวในพระราชสำนัก
28 พ.ค. 62

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวร

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า พระอาการประชวรจากการติดเชื้อของพระวัตถิ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ) หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) เสวยพระกระยาหาร และบรรทมได้ดี ผลการตรวจพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ไม่พบการติดเชื้อ คณะแพทย์ จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน กลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    สำนักพระราชวัง    28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562  

 19,224
ข่าวในพระราชสำนัก
17 เม.ย. 62

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระราชินี ใน ร.๙ ทรงติดเชื้อจากพระอาการ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรี่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า   ค่ำวานนี้ (วันอังคารที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 3562 เวลา 18.00 น.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท (ไข้) จากการติดเชื้อของพระวัตถิ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ)   คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 17 เมษายน พุทธศักราช 2562 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ENm489OUTZM

 15,698
ข่าวในพระราชสำนัก
15 เม.ย. 62

ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 4    ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้าง ร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) นั้น วันนี้ คณะแพทย์ได้รายงานว่า การอักเสบของพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) มีพระอาการดีขึ้นมาก คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาตเปลี่ยนพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตเป็นพระโอสถเสวย จนครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2562    ส่วนพระอาการพระเนตรมัว คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตร เมื่อวันที่ 22 และ 29 มีนาคม 2562 ผลการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยดี ทอดพระเนตรเห็นได้ชัดเจน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทรงประกอบพระกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ    ในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะทูต ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใยพระอาการประชวร ไปลงพระนาม ลงนาม และถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระประชวร ความทราบฝ่าพระบาทแล้วทรงชื่นชมในความปรารถนาดี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญรับสั่งขอบพระทัย และขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ของดการลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 5,663
ข่าวในพระราชสำนัก
02 ม.ค. 62

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 62

ประกาศสำนักพระราชวัง   เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น   ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้   วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร   วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค   วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล   ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปี พุทธศักราช 2562   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   สำนักพระราชวัง 1 มกราคม 2562    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/787OpNRxDns

 3,245
ข่าวในพระราชสำนัก
01 ม.ค. 62

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 ม.ค.62 สำนักพระราชวัง ได้เปิดพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจุดลงนามถวายพระพรของประชาชน คือเต็นท์สีขาวบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน โดยเปิดให้ประชาชนลงนามตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 

 476
ข่าวในพระราชสำนัก
20 ธ.ค. 61

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ 'สมเด็จพระราชินี ใน ร.9' เสด็จฯตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ ณ รพ.จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า   “คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Check-up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน” ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/xXPkd_zPwcw

 1,584
ข่าวในพระราชสำนัก
20 ก.ย. 61

สำนักพระราชวัง แถลง ฉ.3 พระอาการ 'พระองค์โสม' เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า   ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อทรงรักษาพระอาการอักเสบติดเชื้อจากเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงกรณ์ให้ทราบแล้วนั้น   บัดนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นมากจนเกือบเป็นปกติ สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับที่วังเทเวศร์ได้ ในวันพุธที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2561 ในการนี้ คณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 19 กันยายน พุทธศักราช 2561 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1X7xlQUB_5A

 1,541
ข่าวในพระราชสำนัก
18 ก.ย. 61

เชิญชวน ปชช.ร่วมสวดมนต์พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศล 18 ก.ย.นี้

สำนักพระราชวัง ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 199 รูป   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมให้อัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว พระพุทธรูปสำคัญพระแก้วประจำรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลนี้เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/8q42PSlZiws

 1,125
ข่าวในพระราชสำนัก
07 ก.ย. 61

แถลงการณ์ ฉ.2 พระอาการ 'พระองค์โสมฯ' ดีขึ้น การอักเสบของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ซ้ายหายเป็นปกติ

วันนี้ 7 ก.ย.61 เมื่อเวลา 06.45 น. สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า ขณะนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย หายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ดีขึ้นเกือบเป็นปกติ   การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกายให้มีพละกำลังกลับมาดังเดิม และได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   สำนักพระราชวัง 7 กันยายน 2561 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/TdsY-GA-X5w

 860
ข่าวในพระราชสำนัก
31 ส.ค. 61

แถลงการณ์ ฉ.3 พระราชินีในรัชกาลที่ 9 พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่หายเป็นปกติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ   คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน กลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   สำนักพระราชวัง   30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AoThlBaNjqs

 2,798
เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง
31 ส.ค. 61

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 31 ส.ค.61 ปิดคดีแหม่มสาวเกาะเต่า-ดราม่าโขนไทยเขมร-สักปากติดเชื้อหนองขึ้น

-สำนักพระราชวัง แถลงพระอาการ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตลดารโหฐาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 https://morning-news.bectero.com/royal/31-Aug-2018/129013   -กรมชลสั่งเร่งพร่องระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา รับมือมรสุมระลอกใหม่ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ กระทบแล้ว 4 อำเภออยุธยาและอ่างทอง โซนตะวันตก เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ ต้องเพิ่มการระบายน้ำเช่นเดียวกัน อุตุฯเตือนช่วง 1-2 วันนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศ อาจทำให้ภาคเหนือเกิดน้ำท่วมฉับพลัน   -คดีแหม่มสาวเกาะเต่า บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล เข้าชี้แจงกงสุลอังกฤษ ภาพจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ชี้วันเกิดเหตุน้ำทะเลหนุนสูง เป็นไปไม่ได้ที่จะอุ้มแหม่มสาวลงน้ำ และเป็นวันที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก มีการตรึงกำลังริมชายหาด จึงไม่สามารถที่จะเป็นไปตามคำกล่าวอ้างนั้นได้ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า จากพยานหลักฐานที่ตรวจสอบ สรุปได้ว่าไม่มีการวางยาและการข่มขืนเกิดขึ้น เตรียมออกหมายจับ 2 เพจ สมุยไทม์และCSI LA ที่โพสต์สร้างความเสื่อมเสียให้ประเทศ https://morning-news.bectero.com/social-crime/31-Aug-2018/129033   -น้องแบม ที่เคยออกมาเปิดโปงทุจริตเงินคนจน ออกมาทวงถามผู้ใหญ่ที่เคยรับปากว่าจะรับเข้าทำงานหลังเรียนจบ ก่อนที่เรื่องจะเงียบหายไป เจ้าตัวรับน้อยใจที่ผู้ใหญ่ผิดสัญญา ล่าสุดมีข่าวดีได้บรรจุเป็นข้าราชการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เจ้าตัวขอบคุณนายกฯและผู้ใหญ่ที่ช่วยสนับสนุน   -ปมคลายล็อกการเมือง พรรคภูมิใจไทยมองว่า แค่ทำให้ทุกอย่างเป็นทางการมากขึ้น แต่ก็ห้ามหาเสียง ก็แทบไม่ต่างกับช่วงที่คลายล็อก ด้านเพื่อไทยชี้ว่าพรรคการเมืองต้องเตรียมทำนโยบายล่วงหน้า ถ้ายังห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ก็จะวางนโยบายไม่ได้ อภิสิทธิ์ระบุแนวทางที่ออกมาไม่ใช่ไพรมารีโหวต หากไม่พร้อมไม่ควรทำ   -วงเสวนาการเมืองไทยสู่ถนนการเลือกตั้ง อภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่ามีไม่กี่คนที่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง รัฐบาลไม่มีท่าทีรีบร้อน ถ้ายิ่งเลื่อนออกไปจะยิ่งเสี่ยงเรื่องความมั่นคง ปชช.เริ่มไม่พอใจสภาพเศรษฐกิจ   -สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบร่างงบประมาณแผ่นดิน 3ล้านล้านบาท ใช้เวลาอภิปราย 3 ชม. บรรยากาศราบรื่น ก่อนขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อประกาศบังคับใช้   -กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โขน ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ ในปี 2561 ของยูเนสโก้ ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวกัมพูชา เพราะมองว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชา ไม่ใช่ของไทย มีการเข้าไปเขียนถล่มในเฟซบุ๊กยูเนสโก้ ด้านนักวิชาการประวัติศาสตร์ไทย แรกมีเก่าสุดในราชสำนักกัมพูชา ก่อนส่งต่อมายังราชสำนักไทยช่วงกรุงศรีอยุธยา ชี้เป็นวัฒนธรรมร่วมของสุวรรณภูมิ จะแยกโดดๆว่าเป็นของชาติใดไม่ได้   -รวบ 2 สามีภรรยาคดีตุ๋นแชร์ลูกโซ่ร้อยล้านบาท หลอกเหยื่อซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยให้การไฟฟ้านครหลวง มีคนหลงเชื่อกว่า 30 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท   -2 สาวพี่น้องสักปากแล้วเกิดติดเชื้อจนหนองขึ้นลามทั่วปาก จากคลินิกพริตตี้ดัง ทางร้านยังเลี่ยง ไม่ยอมตกลง ผู้เสียหายจ่อแถลงข่าววันนี้   -ฟลุ๊ก-ธนกฤต จันทะเคียน นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย ช็อกพ่อใช้ผ้าขาวม้าผู้กคอเสียชีวิตที่อุตรดิตถ์ นายกสมาคมมาแจ้งข่าวร้าย ขณะทีมกำลังฉลองได้อันดับ 9 เอเชียนเกมส์ อินโดนีเซีย https://morning-news.bectero.com/regional/31-Aug-2018/129047   -กรีฑาเอเชียนเกมส์วันสุดท้าย ไทยได้เหรียญเงินจากเขย่งก้าวกระโดด จากผลงานของเมย์-ปริญญา เฉื่อยมะเริง นับเป็นเหรียญเงินแรกของกีฬานี้ ส่วนวิ่งผลัด 4x100 เมตรทั้งชายและหญิงไม่เข้าเป้า ชายได้ที่ 6 หญิงได้ที่ 4 สรุปกรีฑาเอเชียนเกมส์หนนี้ไทยไม่ได้เหรียญจากประเภทลู่เลย https://morning-news.bectero.com/sport/31-Aug-2018/129056   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/v4gTwWuipVA

 4,757
ข่าวในพระราชสำนัก
22 ส.ค. 61

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๒ สมเด็จพระราชินี ใน ร.๙ พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า หลังจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น   หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี   คณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/o-FtdHDGEO0

 1,031
ข่าวในพระราชสำนัก
07 มี.ค. 61

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ใน ร.๙ เสด็จฯไปประทับ รพ.จุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2561   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   สำนักพระราชวัง   6 มีนาคม พุทธศักราช 2561   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/S7-gAu7ahGc    

 7,223
ข่าวในพระราชสำนัก
06 มี.ค. 61

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงตรวจพระกรรณ รพ.จุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ(หู)และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง  6 มีนาคม พุทธศักราช 2561

 7,860
สังคม-อาชญากรรม
28 ม.ค. 61

มส.ออกคำสั่งห้ามวัดเลียนแบบพิธีสำนักพระราชวัง ย้ำจัดให้เหมาะสมกับสมณฐานันดรศักดิ์

มหาเถรสมาคมออกคำสั่งห้ามวัดจัดสถานที่ในพิธีกรรมทางศาสนาเลียนแบบงานพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ ยํ้าจัดให้เหมาะสมกับสมณฐานันดรศักดิ์เท่านั้น  เนื่องจากปัจจุบันมีวัดต่างๆ ทั่วประเทศทั้งพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้วัดทั้งหลายได้มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มส.เห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้      การจัดสถานที่ กรณีพระสงฆ์เป็นประธาน   1.ให้ดำเนินการปูลาดพรมลอยสีแดงก่อนแล้วตั้งแท่นรองเก้าอี้แล้วปูลาดพรมลอยสีแดงบนแท่นอีกผืนหนึ่งแล้วตั้งเก้าอี้ ไม่ควรปูผ้าเยียรบับหรือปูผ้าตาดรองเก้าอี้   2.สำหรับการจัดเก้าอี้นั่งให้สมกับสมณฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ โต๊ะเคียงที่ปิดทอง ทาสีทอง ที่บุด้วยผ้าสีทอง มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม   3.ผ้าปูโต๊ะเคียงสมควรปูด้วยผ้าขาว   4.แท่นกราบพระหน้าโต๊ะหมู่บูชา ไม่ควรตั้งแท่นกราบ ควรปูผ้าลาดพรมลอยแล้วปูผ้าขาวรองกราบ   5.การเข้าที่กรวดน้ำ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเถระ เจ้าหน้าที่ควรที่จะเชิญที่กรวดน้ำถือถวายให้พระเถระผู้เป็นประธาน ไม่ควรนำไปวางที่โต๊ะ     ส่วนการจัดสถานที่กรณีคฤหัสถ์ เป็นประธาน   1.ให้ปูลาดพรมลอยสีแดงแล้วตั้งเก้าอี้ ไม่ควรตั้งแท่นรองเก้าอี้ ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่ปิดทอง หรือทาสีทองที่บุด้วยผ้าสีทอง โต๊ะเคียงที่ปิดทอง หรือทาสีทองที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม   2.ผ้าปูโต๊ะเคียงควรปูด้วยผ้าขาว   3.ปูลาดพรมลอยสีแดง แล้วตั้งแท่นกราบหน้าโต๊ะหมู่บูชา   4.ปูผ้าตาดรองกราบ   5.การเข้าที่กรวดน้ำ เจ้าหน้าที่ควรเชิญที่กรวดน้ำไปวางที่โต๊ะเคียง หลีกเลี่ยงถือที่กรวดน้ำให้ผู้เป็นประธานคฤหัสถ์                     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/y7_cavFn7d0

 2,087

Top