ค้นหา :

ผลการค้นหา "กระทรวงแรงงาน"

สังคม
08 ม.ค. 63

รมว.แรงงานสั่งดูแลแรงงานไทยในอิรัก-อิหร่าน ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการทูตแรงงาน 2 ประเทศ ประสานนายจ้างที่จ้างแรงงานไทยไปทำงานในอิรัก อิหร่าน สำรวจความต้องการช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกตามแผนอพยพส่งคนงานไทยกลับประเทศหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและอิรัก ต่อกรณีการเสียชีวิตของนายพลกอเซ็ม สุไลมานี ผู้บัญชากองทัพกุดส์ แห่งอิหร่านว่า ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย กรุงริยาด ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลแรงงานไทยในประเทศอิรัก และอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลแรงงานไทยในประเทศอิหร่าน    ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและประสานกับนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานไทยให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการช่วยเหลือของแรงงาน รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลสถานที่ทำงาน ช่องทางการติดต่อทางการกรณีได้รับผลกระทบ และเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแรงงานไทยและคนไทยในการอพยพหากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น    นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ตา โอมาน และอิหร่าน ได้ประสานงานกับผู้จัดการบริษัทที่นำเข้าแรงงานไทยไปทำงานในกิจการประมงทะเล ที่เมืองบันดาร์อับบาส ประเทศอิหร่าน เกี่ยวกับความห่วงใยที่กระทรวงแรงงาน และรัฐบาลไทยมีต่อแรงงานไทยในประเทศอิหร่าน ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของอิหร่าน ที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกา    ซึ่งได้รับการประสานแจ้งว่า บริษัทดาร์ยาคาร์ซูลู จำกัด โดยนายเมอร์ด้า เอชรา ผู้บริหารบริษัทเรือประมงที่ประเทศอิหร่าน ได้ตระหนักและห่วงใยสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยจะเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในเตหะรานเกี่ยวกับสถานการณ์และการส่งคนงานไทยกลับในกรณีที่มีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นที่จำเป็นต้องอพยพคนงานกลับประเทศต่อไป    นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังร้านนิโรฟา ซึ่งเป็นร้านนวดไทยในกรุงเตหะราน พบว่า มีแรงงานไทย จำนวน 33 คน โดยติดต่อกับนายสรธัญ บูรณวิจารณ์ อดีตหัวหน้าแรงงานไทย แจ้งว่า สถานทูตให้ใช้ช่องทางติดต่อทางการ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่มชุมชนไทยในอิหร่าน แรงงานไทยจึงมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากทาง สอท.เตหะรานตลอดเวลา รวมทั้งการติดตามข่าวสารจากคนไทยและลูกค้าที่มาใช้บริการ จึงได้ช่องทางการติดต่อข้างต้น    ขณะที่ นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) แจ้งว่า ได้ประสานไปยังสถานประกอบการด้านที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจสปา และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีแรงงานไทยเข้าไปทำงาน อาทิ Amazing Spirit, 300Spa, Nobel hotel, Capitol hotel ซึ่งอยู่ที่เมืองเอบิล เมืองหลวงของเคิดร์ ในเขตปกครองพิเศษเคอร์ดิสถาน ทางตอนเหนือของอิรัก เป็นต้น เพื่อตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและประสานกับนายจ้างให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ รวมทั้งสำรวจความต้องการช่วยเหลือของแรงงานกรณีเหตุการณ์รุนแรงจนต้องอพยพคนงานกลับประเทศต่อไป

 10,657
การเมือง
08 ม.ค. 63

‘หม่อมเต่า’ สั่งการทูตดูแลคนไทยใน ‘อิหร่าน – อิรัก’ พร้อมวางแผนอพยพหากสถานการณ์รุนแรง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการทูตแรงงาน 2 ประเทศ ประสานนายจ้างที่จ้างแรงงานไทยไปทำงานในอิรัก อิหร่าน สำรวจความต้องการช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกตามแผนอพยพส่งคนงานไทยกลับประเทศหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น   เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและอิรัก ต่อกรณีการเสียชีวิตของนายพลกอเซ็ม สุไลมานี ผู้บัญชากองทัพกุดส์ แห่งอิหร่าน   ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย กรุงริยาด ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลแรงงานไทยในประเทศอิรัก และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลแรงงานไทยในประเทศอิหร่าน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและประสานกับนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานไทยให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการช่วยเหลือของแรงงาน รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลสถานที่ทำงาน ช่องทางการติดต่อทางการกรณีได้รับผลกระทบ และเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแรงงานไทยและคนไทยในการอพยพหากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น   นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ตา โอมาน และอิหร่าน ได้ประสานงานกับผู้จัดการบริษัทที่นำเข้าแรงงานไทยไปทำงานในกิจการประมงทะเล ที่เมืองบันดาร์อับบาส ประเทศอิหร่าน เกี่ยวกับความห่วงใยที่กระทรวงแรงงาน และรัฐบาลไทยมีต่อแรงงานไทยในประเทศอิหร่านต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของอิหร่านที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการประสานแจ้งว่า บริษัทดาร์ยาคาร์ซูลู จำกัด โดยนายเมอร์ด้า เอชรา ผู้บริหารบริษัทเรือประมงที่ประเทศอิหร่าน ได้ตระหนักและห่วงใยสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้   โดยจะเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในเตหะรานเกี่ยวกับสถานการณ์และการส่งคนงานไทยกลับในกรณีที่มีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นที่จำเป็นต้องอพยพคนงานกลับประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังร้านนิโรฟา ซึ่งเป็นร้านนวดไทยในกรุงเตหะราน พบว่า มีแรงงานไทย จำนวน 33 คน โดยติดต่อกับนายสรธัญ บูรณวิจารณ์ อดีตหัวหน้าแรงงานไทย แจ้งว่า สถานทูตให้ใช้ช่องทางติดต่อทางการ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มชุมชนไทยในอิหร่าน แรงงานไทยจึงมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากทาง สอท.เตหะรานตลอดเวลา รวมทั้งการติดตามข่าวสารจากคนไทยและลูกค้าที่มาใช้บริการ จึงได้ช่องทางการติดต่อข้างต้น   ขณะที่ นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) แจ้งว่า ได้ประสานไปยังสถานประกอบการด้านที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจสปา และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีแรงงานไทยเข้าไปทำงาน อาทิ Amazing Spirit, 300Spa, Nobel hotel, Capitol hotel ซึ่งอยู่ที่เมืองเอบิล เมืองหลวงของเคิร์ด ในเขตปกครองพิเศษเคอร์ดิสถาน ทางตอนเหนือของอิรัก เป็นต้น เพื่อตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและประสานกับนายจ้างให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ รวมทั้งสำรวจความต้องการช่วยเหลือของแรงงานกรณีเหตุการณ์รุนแรงจนต้องอพยพคนงานกลับประเทศต่อไป  

 1,200
เศรษฐกิจ
11 ธ.ค. 62

เฮรับปีใหม่!! รัฐมีมติขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ ดีเดย์ 1ม.ค.63 นี้

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่กระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง มีวาระสำคัญคือการพิจารณากรอบการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยมีที่ปรึกษา ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายรัฐบาลจากตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์  ไปจนถึงตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุม โดยทุกฝ่ายมีมติร่วมกันให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น 6 บาท 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี นายสุทธิ ได้กล่าวว่า ส่วนที่เหลือจะได้รับการปรับขึ้นในอัตรา 5 บาททั่วประเทศ แบ่งเป็น 10 กลุ่มอัตราสูงสุดคือ ชลบุรี กับ ภูเก็ต ที่ 336 บาท ส่วนอัตราต่ำสุดอยู่ที่ 313 บาท ในจ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยอัตราที่ปรับขึ้นนี้เป็นระดับที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว ทั้ง เงินเฟ้อ อัตราความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ได้อย่างสมดุล เตรียมเสนอ ครม. ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.63  

 2,441
เศรษฐกิจ
07 ธ.ค. 62

ผู้ใช้แรงงานมีเฮ! บอร์ดค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ม.ค.63

บอร์ดค่าจ้างมีมติ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท ทั่วประเทศ เตรียมจะเสนอ ครม.ให้มีผลบังคับใช้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน วันที่ 1 ม.ค.63   โดยมี 9 จังหวัด ที่ได้ปรับขึ้น 6 บาท ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สุมทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี ส่วนอีก 68 จังหวัดที่เหลือ ปรับขึ้น 5 บาท   ส่งผลให้ขณะนี้ค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งได้เป็น 10 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่มีอัตราสูงสุดคือ ชลบุรี กับ ภูเก็ต อยู่ที่ 336 บาท ส่วนอัตราต่ำสุดคือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา อยู่ที่ 313 บาท   นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน บอกว่า อัตราที่ปรับขึ้นนี้ถือเป็นระดับที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ประเมินจากภาพรวมของประเทศ คาดว่าน่าจะสมดุลกับทุกฝ่ายและส่งผลดีกับเศรษฐกิจ หลังจากที่ได้ข้อสรุปทางคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำจะนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด เพื่อให้อัตราค่าจ้างนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ :  https://youtu.be/uQj3z2h0VfM

 6,186
เศรษฐกิจ
07 ธ.ค. 62

แรงงานเฮรับปีใหม่ ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น 5-6 บาท ทั่วประเทศ

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ เปิดเผยว่า จากการประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน 5- 6 บาท สำหรับ จังหวัดที่ปรับขึ้น 6 บาท มีจำนวน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี ส่วนจังหวัดที่เหลือได้รับการปรับขึ้นในอัตรา 5 บาท ทั่วประเทศ   ส่งผลให้ขณะนี้ค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งได้เป็น 10 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่มีอัตราสูงสุดคือ ชลบุรี กับ ภูเก็ต อยู่ที่ 336 บาท ส่วนอัตราต่ำสุดคือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา อยู่ที่ 313 บาท   อัตราที่ปรับขึ้นนี้ถือเป็นระดับที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ประเมินจากภาพรวมของประเทศ คาดว่าน่าจะสมดุลกับทุกฝ่ายและส่งผลดีกับเศรษฐกิจ หลังจากที่ได้ข้อสรุปทางคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำจะนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด เพื่อให้อัตราค่าจ้างนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/traMZX6XjFg

 5,306
เศรษฐกิจ
20 พ.ย. 62

รอเก้อ! บอร์ดค่าจ้างเลื่อนเคาะค่าแรงขั้นต่ำ 6 ธ.ค.62

ลุ้นกันมาทั้งวัน สำหรับบรรดาลูกจ้าง ที่รอฟังผลการประชุมบอร์ดค่าจ้าง เพื่อเคาะ ค่าเเรงขั้นต่ำ ล่าสุด ปรากฏว่ารอเก้อ บอร์ดค่าจ้างเลื่อนพิจาณาไปเป็นวันที่ 6 ธันวาคมนี้ โดยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือ บอร์ดค่าจ้าง ไตรภาคี เปิดเผยหลังการประชุมว่า บอร์ดค่าจ้างยังไม่มีข้อสรุปขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในวันนี้ โดยนัดหารือใหม่ในวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของปี ซึ่งการหารือวันนี้เป็นไปด้วยความสมานฉันท์ โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อการส่งออกที่ชะลอลง ตลอดจนการปิดกิจการ ซึ่งตัวเลขล่าสุดอยู่ที่กว่า 150 ราย ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตลอดจนการเลิกจ้าง ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยในการหารือครั้งหน้า แต่ละฝ่ายจะต้องนำตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมหารือมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา กรณีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อาจกระทบราคาสินค้า และผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม จะมีข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกจ้างแน่นอน ทั้งนี้ชุดตัวเลขที่นำมาถกกัน อยู่ในช่วง 2 บาทถึง 10 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ฝ่ายลูกจ้างเสนอให้ปรับขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ เช่น ถ้าภูเก็ตได้ขึ้น 10 บาท จังหวัดอื่นๆ ก็ต้องได้ขึ้น 10 บาท เพราะข้อเท็จจริงไม่มีจังหวัดไหนค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร หรือ ค่าประกันสังคมถูกกว่า หรือ แพงกว่า แต่จ่ายเท่ากันหมด ซึ่งก็ต้องลุ้น ในวันที่ 6 ธันวาคม ผลจะออกมาอย่างไร ขณะที่วงหารือระหว่างกรมสรรพสามิตกับสายการบิน เพื่อพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน ตามที่สายการบินร้องขอ ล่าสุด ให้สายการบินกลับไปทำข้อมูลมาใหม่ ว่า ถ้าลดภาษีให้ จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไร โดยในการประชุมนัดต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากนี้ จะเชิญ ททท.มาให้ข้อมูลด้วย 

 1,425
บันเทิง
19 พ.ย. 62

'มิค บรมวุฒิ' เซ็งโดนคนอ้างเป็น จนท.กระทรวง โทรหลอกสั่งปูไข่เยิ้ม 200 กล่อง เสียหายเป็นแสน

มิค บรมวุฒิ ดาราหนุ่มสามีเบนซ์ พรชิตา โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “ถ้าโดนคนมาหลอกสั่งของ เป็นอาหารจำนวนมากเป็นร้อยๆ กล่อง โดยบอกว่า กระทรวง....มีการจัดงานสำคัญ  พอถึงเวลาจริงกลับกลายเป็นว่า ทางกระทรวงไม่ได้มีการจัดงาน และบุคคลนี้ได้ลาออกจากกระทรวงไปนานแล้ว  เราจะจัดการยังไงได้บ้าง?”   จากการสอบถาม มิคเล่าว่า ตนได้เปิดร้านปูไข่เยิ้ม ขายปูไข่ดอง เมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย.62 ได้มีผู้หญิงเรียกตัวเองว่า ป้าปุ๊ก ระบุว่ามาจาก กระทรวงแรงงาน ซึ่งกำลังจะมีงานในวันจันทร์ เลยจะขอสั่งอาหารจากร้านของตน เป็นปูไข่เยิ้ม ไซส์ L จำนวน 100กล่อง และข้าวผัดปู กระเพราปู/กุ้ง อีก 100กล่อง เพื่อนำไปจัดเลี้ยงในกระทรวง   โดยตอนแรกที่ผู้จัดการร้านรับสายก็แอบตกใจเล็กน้อย เลยจะขอให้ทางป้าปุ๊กโอนค่ามัดจำมาให้ก่อน แต่อีกฝ่ายกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดของทางราชการ แต่จะนำเงินไปเตรียมจ่ายไว้ที่หน้างานเลย  พร้อมกับได้ให้เบอร์โทรศัพท์ ผู้ที่ติดต่อหน้างาน เพื่อให้ไปเก็บเงินจากคนนั้น   พอถึงเวลาก่อนจะส่งอาหาร ก็ได้โทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ได้มา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มีตัวตน และมีตำแหน่งอยู่ในกระทรวงแรงงานจริง แต่มีการยืนยันว่า ทางกระทรวงไม่ได้มีการจัดงาน และไม่ได้สั่งอาหารจากร้านปูไข่เยิ้ม พร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ไปแอบอ้างสั่งอาหาร ปรากฎว่า ป้าปุ๊กที่ให้ชื่อจริง-นามสกุลมา มีตัวตนอยู่จริง เคยทำงานอยู่ที่กระทรวงแรงงาน แต่ได้ลาออกไปนานแล้ว   ทางลูกน้องของตนได้ติดต่อไปทางป้าปุ๊ก แรกๆ ก็ยังรับโทรศัพท์ยืนยันว่า ที่กระทรวงมีงานจริง ให้ติดต่อไปยังผู้รับที่ให้เบอร์ไว้ได้เลย เพราะฝากเงินไว้ให้แล้ว จนสุดท้ายทีมงานบอกว่า จะขอนำอาหารที่สั่งไปส่งให้กับป้าปุ๊กแทน เจ้าตัวก็รีบวางสายโทรศัพท์ไป และติดต่อไม่ได้อีกเลย   ตนยอมรับว่างงมาก ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน รวมค่าอาหารที่เสียหายไป มากกว่า 1 แสนบาท ยังไม่รวมกับค่าล่วงเวลาของพนักงานที่ต้องเข้ามาเตรียมงานแต่เช้า แถมยังมีค่าโรงแรมที่เปิดให้พนักงานพักแถวๆ ร้าน  เพื่อจะได้มาทำอาหารจำนวน 200 กล่องให้ทันเวลาส่งตอน 11 โมง   เบื้องต้นคาดว่า บุคคลที่อ้างชื่อว่า ป้าปุ๊ก อาจจะเอาชื่อ-นามสกุล ของคนอื่นมาแอบอ้างในการสั่งอาหารก็ได้ อย่างไรก็ตามเตรียมเดินทางไปแจ้งความที่ สน.พหลโยธิน เพื่อให้ตำรวจสืบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MdDy42-98B0

 8,481
เศรษฐกิจ
15 พ.ย. 62

นายกฯ เสนอดึงเงินประกันสังคม ปล่อยกู้ผู้ประกันตนใช้ลงทุน-รายจ่ายจำเป็น

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่นร 0505/ว459 แจ้งข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 โดยให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้ประกันตนได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ   ด้านนายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการปล่อยกู้ยืม แต่ต้องกำหนดให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธินั้นก่อน ไม่ใช่เป็นกลุ่มทุน ภายใต้เงื่อนไขดอกเบี้ยการกู้ยืมและหลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำกว่าธนาคารกำหนด เพราะหากไม่ทำเช่นนั้นจะไม่มีความแตกต่างจากเงื่อนไขของธนาคารเลย ทำให้ผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงสิทธิในการกู้ยืม ทั้งนี้ จะต้องรอดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/cAAYxnwIprA

 21,846
เศรษฐกิจ
18 ก.ค. 62

'หม่อมเต่า' ยันขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ต้องดูภาพรวมให้ทุกฝ่ายพอใจ ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถือฤกษ์ 09.09 น.เข้าทำงานที่กระทรวงแรงงาน พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่า จะสานต่อนโยบายเดิมเพราะที่ผ่านมารัฐมนตรีคนก่อนถือว่าทำได้ดี ส่วนนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทที่พรรคร่วมรัฐบาลได้มีการหาเสียงไว้นั้น   ส่วนตัวแล้วยอมรับว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากอยากให้ทุกคนได้รับค่าแรงแต่เรื่องนี้มีผลกระทบหลายส่วนทั้งนายจ้างและเศรษฐกิจระดับมหภาค อีกทั้งต้องทำให้ทุกฝ่ายพอใจเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เงินเฟ้อ   ต้องให้คณะกรรมการไตรภาคีพิจารณาแล้ว ตนเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน โดยต้องค่อยๆ ทำ ยังไม่สามารถขึ้นได้ทันที ดังนั้นต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี ไม่ใช่เร็วๆ นี้ แต่จะพยายามให้ทันเพื่อเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ และขอให้ทุกคนคิดสร้างสรรค์งาน โดยไม่ต้องรอให้สั่งการ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/o9sC6TrCCUU  

 1,856
เศรษฐกิจ
14 มี.ค. 62

ก.แรงงานกลับลำ ยังไม่เคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ตัวแทนโอด หลายจังหวัดปรับค่าครองชีพกันแล้ว

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือ บอร์ดไตรภาคี ว่า ในการพิจารณาวันนี้ มี 46 จังหวัด ไม่ขอปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งถือว่าเกินครึ่ง ดังนั้นที่ประชุมจึงได้สั่งการให้ทางแต่ละจังหวัดส่งข้อมูล เหตุผลการไม่ขอปรับขึ้นค่าแรงดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะจะต้องการพิจารณาอย่างรอบคอบ ควบคู่กับไปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ซึ่งครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่แน่นอน การส่งออกอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าและค่าเงินบาทที่แข็งค่า จึงต้องการพิจารณาให้รอบด้าน และให้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ ลูกจ้าง และผู้ประกอบการมากที่สุด โดยยืนยันการเลื่อนสรุปเรื่องดังกล่าวออกไปครั้งนี้ ไม่ได้มาจากปัจจัยที่จะมีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่อย่างแน่นอน   ทั้งนี้บอร์ดไตรภาคีจะมีการประชุมกันอีกครั้งในเดือน เม.ย.นี้ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสรุปว่าจะมีมติปรับขึ้นในครั้งหน้าหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รวบรวมได้ว่าครบถ้วนเพียงพอตามที่ต้องการมากเพียงใด อย่างไรก็ตามยอมรับที่ผ่านมา ไทยไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมา 4-5 ปีแล้ว ฉะนั้นปีนี้จะได้เห็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแน่นอน ซึ่งยังเหลือเวลาพิจารณาอีกหลายเดือน ดังนั้นจึงไม่ใช่การดับฝันของผู้ใช้แรงงานแต่อย่างใด   ด้าน นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการปั่นกระแสกันมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้มีหลายพื้นที่มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพไปแล้ว ดังนั้น พอมีมติออกมาแบบนี้ก็กระทบกับคนใช้แรงงานที่มีเงินเท่าเดิม แต่มีรายจ่ายมากขึ้น จริงๆ เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำถ้าจะประกาศก็ประกาศเลย ไม่ต้องไปปั่นกระแสก่อน เพราะมันมีผลกระทบ   และมองว่าเรื่องนี้ผมว่ามีผลต่อการพิจารณาเลือกตั้งของพี่น้องแรงงานแน่นอน วันนี้ทุกพรรคการเมืองมีการหาเสียงโดยชูนโยบายเรื่องการปรับค่าแรง เรื่องค่าจ้างทั้งนั้น เราจะคอยดูจะมีใครมาทำให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้บ้าง   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/FcRJQ0DmKAE        

 1,350
เศรษฐกิจ
16 ก.พ. 62

กระทรวงแรงงานยืนยัน จ่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 เม.ย.นี้ มีลุ้นขึ้นถึง 360 บาท

บอร์ดค่าจ้างเตรียมเคาะค่าแรงขั้นต่ำปี 2562! นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการประชุม คณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2562 ว่า คณะกรรมการไตรภาคี ได้เข้าประชุมครบทุกฝ่าย และอนุกรรม การค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด ได้ส่งตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเข้ามาครบแล้ว   โดยคาดว่า อนุกรรมการค่าจ้างฯ น่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ เพราะการปรับค่าจ้างใหม่ปี 2562 นั้นต้องทำให้เสร็จก่อน 30 มี.ค.นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.   ส่วนกระแสที่บอกว่าจะขึ้นถึง 360 บาท นั้นเป็นเพียงพูดกันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่จะปรับเท่าไร จะต้องดูข้อเท็จจริงด้วย ถึงอย่างนั้นก็มีลุ้น แต่ยืนยันว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากัน เพราะค่าครองชีพไม่เท่ากันและเศรษฐกิจ              ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zqrJe048eik

 2,761
เศรษฐกิจ
31 ก.ค. 61

แนะ ก.แรงงานเพิ่มค่าธรรมเนียมคนงานต่างด้าวจาก 900 บาทเป็น 3พัน/ปี สร้างรายได้ให้ประเทศ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเรียกร้องกระทรวงแรงงาน กลับไปเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียม แรงงานต่างด้าวทำงานในประเทศ 3 สัญชาติ ลาว-เมียนมา-กัมพูชา จากที่จ่ายแค่ปีละ 900 บาท กลับไปใช้อัตราเดิม 3 พันบาทต่อปีตามเดิม   เนื่องจากแห่เข้ามาทำงานในไทยกว่า 3 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกลับบ้านเกิด แต่มาแย่งใช้สาธารณูปโภคในไทยอย่างเสรี โดยที่ไม่ได้เสียภาษีเพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณามาตรการดังกล่าวเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vox3K46Qn_4

 7,418
เศรษฐกิจ
26 ก.ค. 61

ก.แรงงาน เผยผู้ประกันตนว่างงาน มิ.ย.61 พุ่ง 1.65 แสนคน สูงสุดนับตั้งแต่ ม.ค. 57

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สรุปสภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มิ.ย.2561 โดยสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO)   จากข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. 2561 มีผู้ว่างงานจำนวน 165,310 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 5.57 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน มิ.ย. 2560) ซึ่งมีจำนวน 156,587 คน   เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน พ.ค. 2561) ซึ่งมีจำนวน 160,180 คน โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.20 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน มิ.ย. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.44 มีอัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน พ.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.41   ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน มิ.ย. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.0   อนึ่งจากการเก็บข้อมูลของกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2561 จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน มิ.ย. 2561 นี้ที่ 165,310 คน เป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 (สถิติสูงสุดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้คือในเดือน ส.ค. 2559 ที่จำนวน 161,012 คน) ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/45IULLK-vdw

 4,002
สังคม-อาชญากรรม
13 ก.ค. 61

เปิดโทษแรงงานต่างด้าวผิด กม. ทำนายจ้างโดนปรับแทบหมดตัวได้

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึงโทษของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พร้อมเตือนนายจ้างว่าหากยังมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ โดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ให้รีบส่งกลับประเทศโดยด่วน อย่าจ้างต่ออีกเป็นอันขาด   เพราะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องถูกดำเนินคดีมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี    ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวก็จะมีความผิด มีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ   อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างจำเป็นจะต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถจ้างได้แต่ต้องเป็นแรงงานที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานเท่านั้น   โดยแรงงาน 3 สัญชาติคือ เมียนมา ลาว กัมพูชา สามารถเข้ามาทำงานได้ตามระบบ MOU ซึ่งเป็นการทำเนินงานเพื่อให้แรงงานเข้าสู่ระบบ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะมีการติดตามตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มีแรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/gUk7RSNqCss

 5,020
ชูวิทย์มีเรื่องเล่า
09 มี.ค. 61

'ชูวิทย์' แนะ ก.ทรัพยากรฯ ทำบุญใหญ่ไล่ผีเจ้าป่าเจ้าเขา - ก.ความมั่นคงฯไล่ผีไร้ที่พึ่ง ตามรอย ก.แรงงาน

ชูวิทย์มีเรื่องเล่า กับชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ คุยกรณีกระทรวงแรงงาน จัดทำบุญใหญ่และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ หลังบางรายอ้างว่าพบสิ่งลี้ลับ   พร้อมแนะกระทรวงอื่นๆทำบุญใหญ่เช่นด้วยกัน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผีเจ้าป่าเจ้าเขา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีผีไร้ที่พึ่ง คอยทุจริตกินงบประมาณคนด้อยโอกาส   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/lk0OIUQLQZU

 9,150

Top