ค้นหา :

ผลการค้นหา "ในหลวงร9"

พระราชสำนัก
24 ก.พ. 63

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายในหลวง ร.๙ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงเปิดงานสมโภชและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2563 ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

 9
พระราชสำนัก
05 ธ.ค. 62

สารคดีพระราชดำริพลิกฟื้นผืนดิน สู่ 'วันดินโลก'

5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นวันสำคัญที่สหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้เป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระองค์แรก และพระองค์เดียวของโลก ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาดิน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก     พื้นดินทุกหย่อมหญ้า แม้ว่าแห้งแล้งหรือทุรกันดานเพียงใด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ เพื่อทรงรับทราบถึงปัญหาด้วยพระองค์เอง และทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อวางแนวทางแก้ไข      พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดินอย่างมาก หากดินเสื่อมโทรม เกษตรกรจะไม่สามารถเพาะปลูกได้ แต่เดิม ที่ดินมีปัญหากว่า 1 ล้านไร่ หนึ่งในนั้นคือ ดิน บนเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเคยมีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น พระองค์ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้จัดตั้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า     "ให้ช่วยดูแลป่า อย่าไปรังแก ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ไม่ให้ใครรบกวน ระยะเวลา30 -40 ปี ป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณ" ซึ่งคือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก และปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ      การผลิกฟื้นดินลูกรัง ให้กลายเป็นป่าที่อุมดมสมบูรณ์ คือ การวางแผนจัดระบบปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพของดิน เช่น หากต้องการเพิ่มไนโตรเจนให้ดิน ควรปลูกปอเทือง เพียง 40 วัน ก็สามารถไถ่กลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้อย่างดี     นอกจากนี้ได้ พระราชทานพระราชดำริ ให้ปลูกหญ้าแฝก ด้วยคุณสมบัติของรากยึดดินได้ดี ปลูกง่ายทุกพื้นที่ ช่วยรักษาความชุมชื่นในดิน ป้องกันหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย หญ้าแฝกมีหลายชนิด แต่ชนิดที่ปลูกแล้วดีกับดินคือ ชนิดที่ไม่มีดอก  จึงเปรียบเสมือนกำแพงมีชีวิต      ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นศึกษาประโยชน์ของหญ้าแฝก เป็นเพียงส่วนหนึ่งจาก 4,685 โครงการ ที่พระองค์ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อราษฎร กระทั่งสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยกย่องให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อรณรงค์ให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ขณะที่ไทย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ การทรงงานด้านทรัพยากรดิน เข้าชมได้ถึงวันที่ 8 ธันวาคมนี้     ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เป็น 1 ในโครงการศึกษาและพัฒนาที่ดิน ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ศึกษาและหาวิธีปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ผลของการพัฒนา 30 ปี ยังประโยชน์ให้พื้นที่กว่า 800 ไร่ กลับมาเขียวขจี โอบล้อมด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 416
สังคม
13 ต.ค. 62

ประชาชนร่วมงาน 'ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์' ที่ศิริราช น้อมรำลึก 'ในหลวง ร.9'

ประชาชนแห่ร่วมงาน ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (13 ตุลาคม 2562)    หลายคนเปิดเผยความรู้สึกบอกว่า ในหลวง ร.9 ยังทรงสถิตอยู่ในใจตลอดมา พระองค์ท่านยังอยู่ในใจทุกวินาที          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/sWAiIc2ijWg  

 2,504
ต่างประเทศ
16 ม.ค. 62

ฝนเทียมจากในหลวง ร.๙ ช่วยแก้วิกฤตฝุ่นละออง กทม.

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ ตั้งแต่มีวิกฤตมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทย มีคนพูดถึงฝนหลวงเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมองว่าอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาได้ ซึ่งที่ผ่านมาฝนหลวงหรือฝนเทียมได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อช่วยเรื่องความแห้งแล้ง   โดยการทำฝนเทียม เป็นกรรมวิธีดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อให้เกิดฝน เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ วิธีการคือเอาสารเคมีใส่ในก้อนเมฆทำให้เมฆหนาขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้ที่ฝนจะตก   ที่น่าสนใจก็คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงจดสิทธิบัตรวิธีทำฝนเทียม ของพระองค์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ และมีหลายประเทศที่ได้เข้ามาศึกษาวิธีการนี้ รวมไปถึงประเทศจอร์แดนได้ขอพระราชทานอนุญาตที่จะใช้วิธีการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในประเทศของเขา   โดยก่อนหน้านี้ประเทศจอร์แดนพยายามทำฝนเทียมมาด้วยตนเองหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จสักที แต่พอได้ใช้วิธีการแบบฝนหลวง ก็ได้ช่วยพลิกฟื้นแผ่นดินอันแห้งแล้ง ของจอร์แดนได้สำเร็จ     เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม Royal rainmaking หรือ cloud seeding ฝนหลวง Royal rainmaking or cloud seeding has been used in Thailand to help with droughts. ฝนหลวงหรือฝนเทียมได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อช่วยเรื่องความแห้งแล้ง drought (n.) ความแห้งแล้ง, ภัยแล้ง doubt (n./v.) ข้อสงสัย/สงสัย อ่านว่า ดาวท Cloud seeding can thicken clouds and increase the chance of rainfall. การใส่สารเคมีในก้อนเมฆทำให้เมฆหนาขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้ที่ฝนจะตก thick (adj.) หนา อ่านว่า ธิค thicken (v.) ทำให้หนาขึ้น อ่านว่า ธิเขิ่น Jordan received permission from Thailand to use King Bhumibol's technique ประเทศจอร์แดนได้ขอพระราชทานอนุญาตที่จะใช้วิธีการของในหลวงรัชกาลที่ ๙ technique (n.) วิธีการ อ่านว่า เถ็คนีค They were successful! พวกเขาประสบความสำเร็จ That's awesome! เยี่ยมไปเลย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1E-WWTvWMs0

 2,475
พระราชสำนัก
29 พ.ย. 61

พระราชทานเสื้อ bike อุ่นไอรัก แก่ "นักปั่น" ทั่วประเทศ - รัฐบาลจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9

ที่สำนักพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทาน และน้ำดื่มพระราชทานแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดตัดแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไปมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม   ขณะที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. เป็นทั้งวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ     รัฐบาลได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง 3วาระ ได้แก่ 1.การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล 2.กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และ 3.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561โดยรัฐบาลได้เชิญชวนราชการในส่วนกลางและต่างจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศ ร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพียงกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/cQwM4gucC80

 1,698
พระราชสำนัก
26 ต.ค. 61

'ทูลกระหม่อม' โพสต์ภาพ 'ดอกไม้ให้พ่อ' น้อมรำลึกครบรอบ 1 ปี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

26 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันครบรอบหนึ่งปี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9   ในอินสตาแกรม ส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้โพสต์ภาพ 'ดอกไม้ให้พ่อ' น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี ถวายพระเพลิง 26 คุลาคม 2561 #ไม่เคยลืม"   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-sA6pIp7WOY

 975
ประชาสัมพันธ์
22 ต.ค. 61

แนะนำหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในหลวง ร.๙

แนะนำหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สามารถหาซื้อได้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ตั้งแต่วันนี้ - ถึง 28 ตุลาคม 2561 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการสารานุกรมไทยฯ บูธจำหน่ายหนังสือบริเวณ เมนท์ฟอร์เย่ บูธ x13 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zcDabiH968o

 3,302
แวะไหนดี
22 ต.ค. 61

แนะนำหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในหลวง ร.๙

แนะนำหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สามารถหาซื้อได้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ตั้งแต่วันนี้ - ถึง 28 ตุลาคม 2561 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการสารานุกรมไทยฯ บูธจำหน่ายหนังสือบริเวณ เมนท์ฟอร์เย่ บูธ x13 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zcDabiH968o

 3,302
ข่าวภูมิภาค
14 ต.ค. 61

ประมวลภาพ พสกนิกรทั่วไทยน้อมรำลึก ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต ‘ในหลวงร.9’

ประมวลภาพพสกนิกรทั่วไทยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ 2 ปี    ขณะที่ บอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง ได้แต่งเพลง "คิดถึงเหลือเกิน" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 อีกด้วย   เนื้อเพลง คิดถึงเหลือเกิน ขับร้องโดย ธีร์ ไชยเดช & อริญชย์ ปานพุ่ม เนื้อร้อง-ทำนอง : บอย โกสิยพงษ์ based on ทรงพระเจริญ ภาพประกอบโดย เด็กหญิง ริสา กวินอนันต์   “อยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วยอะไร               เหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคน อยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทน               แบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไร เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่       อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม คิดถึงเหลือเกิน ทูนหัวของใจ                                       ไม่รู้พระองค์ทรงอยู่บนนั้นสุขสบายดีหรือไม่ คิดถึงเหลือเกิน ร.๙ ที่รักของชาวไทย                          จากใจพสกนิกรของพระองค์ กี่ปีมาแล้ว ที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้าใจกาย       โดยมุ่งหมายดูแลแก้ไขป้องภัยให้เรา จนวันนี้รักของพระองค์ยังคงช่วยเหลือบรรเทา            และยังเฝ้าอยู่กับพวกเราไม่เคยเสื่อมคลาย เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่       อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม คิดถึงเหลือเกิน ทูนหัวของใจ                                       ไม่รู้พระองค์ทรงอยู่บนนั้นสุขสบายดีหรือไม่ คิดถึงเหลือเกิน ร.๙ ที่รักของชาวไทย                          จากใจพสกนิกรของพระองค์ คิดถึงเหลือเกิน ร.๙ ที่รักของคนไทย                           จากใจพสกนิกรของพระองค์ จากใจพสกนิกรของพระองค์”            ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/qr6xxlucAoA

 611
ข่าวภูมิภาค
12 ต.ค. 61

‘ครูสนอง’ วัย 76 ปี สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 กว่าแสนภาพ

‘ครูสนอง’ วัย 76 ปี สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 กว่าแสนภาพ   วันนี้ (12 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของ ครูสนอง บำรุงราษฎร์ วัย 76 ปี อดีตครูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนประชุมวิทยา อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ที่ได้สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในอิริยาบถต่างๆ ขณะทรงมีพระราชกรณียกิจทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย ดูแลความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย และเปิดบ้านเป็นห้องสมุดชุมชน   โดยหลังเกษียณอายุราชการ ครูสนองได้เปิดพื้นที่บ้านพักย่านอำเภอลาดหลุมแก้วเป็นห้องสมุดชุมชน ให้นักเรียน เด็กเยาวชน และผู้สนใจเข้าชื่นชมพระบารมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ มีทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ โปสเตอร์ โปสการ์ด บางส่วนตัดจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวบรวมเป็นอัลบั้มภาพ เก็บเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบกว่าแสนภาพ    ครูสนอง กล่าวว่า เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ทุกภาพของในหลวง ร.9 ไว้มากมาย ด้วยความจงรักภัคดี ถึงแม้พระองค์ท่านจะสวรรคตไปแล้วก็ตาม ที่บ้านหลังนี้ยังได้เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ทุกภาพของพระองค์ท่านเพิ่มขึ้นอีก           

 1,474
การเมือง
04 ต.ค. 61

'วิษณุ' แนะ ปชช.ใส่เสื้อเหลือง 13 ต.ค. รำลึกในหลวง ร.9 ถ้าไม่มีใส่สีอื่น เว้นสีดำ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ต.ค.นี้ว่า วันที่ 13 ต.ค. ช่วงเย็นมีพระราชพิธีที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย   โดย ในวันดังกล่าวประชาชนสามารถสวมใส่เสื้อสีเหลือง แต่หากไม่มีก็สวมเสื้อสีอื่นได้ แต่ไม่ควรสวมเสื้อสีดำ เพราะไม่ได้มีการไว้ทุกข์แล้ว ส่วนวันที่ 12 ต.ค. ส่วนราชการจะทำบุญตักบาตรในตอนเช้า เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ก็จะมีประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในทุกจังหวัด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bEElP9Fge5U

 2,347
การเมือง
03 ต.ค. 61

นายกฯ ชวนคนไทยรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙ ใส่เสื้อเหลือง 13 ต.ค.

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี 2560 เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาของศาสนาต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคต   โดยในส่วนของรัฐบาลจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ด้วย   นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้คนไทยทุกคนรู้ รัก สามัคคี มุ่งมั่นทำความดี และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิต และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/_JaoA6f24Y8

 4,871
ประชาสัมพันธ์
13 ส.ค. 61

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 17 ส.ค.นี้

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคมนี้  ณ พระลานพระราชวังดุสิต เวลา 18.00 น.    

 2,208

Top