ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"

พระราชสำนัก
09 ก.ย. 62

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'สมเด็จพระพันปีหลวง' เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาฯ เพื่อติดตามพระอาการ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า คณะแพทย์ ฯ ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2562 เพื่อติดตามพระอาการ และถวายการตรวจเพิ่มเติมตามกำหนดการเดิมที่ได้วางไว้   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 8 กันยายน พุทธศักราช 2562
   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bXa535GfIBg

 637
ประชาสัมพันธ์
09 ส.ค. 62

งาน 'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ' ครั้งที่ 13

งาน 'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ' ครั้งที่ 13 วันนี้ - 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Wm5tVNORxcw

 1,861
แวะไหนดี
09 ส.ค. 62

งาน 'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ' ครั้งที่ 13

งาน 'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ' ครั้งที่ 13 วันนี้ - 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Wm5tVNORxcw

 1,861
พระราชสำนัก
23 ก.ค. 62

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'สมเด็จพระพันปีหลวง' พระอาการประชวรดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า ในช่วงเย็นของวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ (ไอ) มากขึ้น   ผลการตรวจพระวรกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูล เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกลชิด   พระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BGNzjU84RhI

 1,391
พระราชสำนัก
31 ส.ค. 61

แถลงการณ์ ฉ.3 พระราชินีในรัชกาลที่ 9 พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่หายเป็นปกติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ   คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน กลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   สำนักพระราชวัง   30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AoThlBaNjqs

 3,048
พระราชสำนัก
22 ส.ค. 61

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๒ สมเด็จพระราชินี ใน ร.๙ พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า หลังจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น   หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี   คณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/o-FtdHDGEO0

 1,189
พระราชสำนัก
13 ส.ค. 61

'ทูลกระหม่อมหญิง' ทรงถวายพระพร สมเด็จพระราชินีใน ร.9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ลงบนอินสตาแกรมส่วนพระองค์ @nichax พร้อมข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ระบุว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ขอน้อมกราบถวายพระพรสมเด็จแม่ #วันแม่แห่งชาติ             ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/S44Hi2wSF_8

 3,213
พระราชสำนัก
13 ส.ค. 61

ปิติ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วานนี้ (12 ส.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน     โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จออกด้วย                            ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/7e0eXHsHr8c

 35,325
พระราชสำนัก
26 ก.ค. 61

สมเด็จพระราชินี ใน ร.๙ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า   “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย” ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rWW53dEP51c

 16,748

Top