ค้นหา :

ผลการค้นหา "ศอรส"

การเมือง
10 พ.ค. 57

พุทธะอิสระ พามวลชนบุก ศอ.รส. ถูกยิงแก๊สน้ำตา-ฉีดน้ำสกัด

พระพุทธะอิสระ นำมวลชนกปปส.มาปิดล้อมหน้าสโมสรตำรวจ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศอ.รส. เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น  จึงพยายามนำมวลชนจึงเข้าไปด้านใน  จนเกิดเหตุชุลมุนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มปฏิบัติการด้วยการฉีดน้ำและยิงแก๊สน้ำตาจนมวลชนถอยร่น 

 3,049
การเมือง
09 พ.ค. 57

ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ประณาม กปปส. ก่อความไม่สงบให้บ้านเมือง

ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ประณาม กปปส. ฐานกบฏ ก่อความไม่สงบให้บ้านเมือง ถือเป็นการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย วอนประชาชนอย่าเข้าร่วม   แถลงการณ์ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ฉบับที่ ๔ เรื่อง ประนามการกระทำผิดของ กปปส. และขอเรียกร้องประชาชนอย่าเข้าร่วมกระทำผิด ---------------------------------------- ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. เป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ศอ.รส. มีภารกิจสำคัญในการสนธิกำลัง ทั้งข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่างๆ เพื่ออำนวยการและปฏิบัติการให้เกิดความเรียบร้อยในทุกๆ มิติ ทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสังคมในภาพรวม บัดนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับแกนนำ กปปส. ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่างๆ นานาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดมา จนในที่สุดเมื่อวานนี้ พนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องแกนนำถึง ๕๑ คน ในข้อหาอุกฉกรรจ์ ได้แก่ ร่วมกันเป็นกบฎ, ร่วมกันก่อการร้าย, กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก, ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงาน งดจ้าง เพื่อบังคับรัฐบาลฯ, ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน, ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง, ร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง และร่วมกันเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร   ​ตลอดเวลาที่ผ่านมานายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับ แกนนำ กปปส. ได้มีข้อเรียกร้องต่างๆนานา ซึ่งรัฐบาลก็ได้ผ่อนปรนความประสงค์ และรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก ก็ได้กระทำการขัดขวางการเลือกตั้ง จนเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศได้   ​ดังนั้น ข้อเรียกร้องของกลุ่ม กปปส. ในเรื่องสำคัญ จึงได้รับการตอบสนอง รวมถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมและมีมติเห็นชอบการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี สิ้นสุดลง และคณะกรรมการ ปปช. ก็ได้ชี้มูลนายกรัฐมนตรีกรณีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของ กปปส. ซึ่งต้องการให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อเรียกร้องของ กปปส. ได้รับการตอบสนองแล้ว กปปส. ก็มิได้หยุดชุมนุม แต่กลับกระทำการรุนแรงต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในวันนี้ ได้ระดมมวลชนเข้าบุกยึดสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ รวมถึงสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่ง ศอ.รส. ขอประนามการกระทำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกแกนนำ กปปส. และขอเรียกร้องให้ประชาชนงดเว้นการเข้าร่วมกระทำความผิด มิฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนไปโดยไม่มีการละเว้น ส่วนแกนนำทุกคนจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งจนถึงที่สุด ในการนี้ ศอ.รส. ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมถึงความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองที่อาจเกิดจากการกระทำของท่านที่ได้เข้าร่วมในการกระทำผิดดังกล่าว ศอ.รส. จึงเห็นสมควรแถลงการณ์มาเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบ อนึ่ง แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นความเห็นของฝ่ายบริหาร ศอ.รส. โดยมิได้ขอให้ฝ่ายทหารร่วมแถลง หรือแสดงความเห็นด้วย​​​​​​​          จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบทั่วกัน​​ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 7,368
การเมือง
09 พ.ค. 57

ศอ.รส.ระดมยิงแก๊สน้ำตา - ฉีดน้ำสกัดใส่ทัพพุทธะอิสระ

ตำรวจยิงแก๊สน้่ำตาใส่ม็อบกปปส.หลังพุทธะอิสระนำทัพบุก ศอ.รส. แล้วเจรจาไม่เป็นผล ก่อนชุลมุนเล็กน้อย จนต้องหามออกปฐมพยาบาล มวลชนถอยร่น   เมื่อเวลา 12.20 น. ตำรวจตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตายิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ซึ่งนำโดยพระพุทธะอิสระ หลังพยายามรื้อรวดหนามและฝ่าแนวกั้นเข้าไปในพื้นที่ของศอ.รส.   โดยก่อนหน้านี้พระพุทธะอิสระ ได้นำมวลชนมากดดันด้านหน้าสโมสรตำรวจ อันเป็นที่ตั้งของ ศอ.รส. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งความใน 3 คดี ได้แก่   1.คดีระเบิด M79 ยิงใส่เวทีผู้ชุมนุมแจ้งวัฒนะ 2.เหตุยิงสถาบันวิจัยจุฬา 3.การติดตามคดีจำนำข้าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่มีการทำตามข้อเรียกร้องและไม่ออกมาเจรจา  จนทำให้พระพุทธะอิสระสั่งให้มวลชนเข้ารื้อลวดหนาม ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้พยายามประกาศเตือนผ่านเครื่องขยายเสียงว่าจะต้องรักษาพื้นที่ เนื่องจากเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกกฎหมาย และขอให้หยุดบุกรุก มิเช่นนั้นจะดำเนินการเพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ    จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม ทำให้ผู้ชุมนุมต้องถอยร่นออกมา เนื่องจากแสบร้อนจากแก๊สน้ำตา หลังจากนั้นการ์ดได้นำตัวพระพุทธอิสระและผุ้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบออกมาปฐมพยาบาล ทั้งนี้ยังพบแก๊สน้ำตาอีก 1 ลูกตกลงมาที่รถขยายเสียงเคลื่อนที่ของผู้ชุมนุม

 6,565
การเมือง
21 เม.ย. 57

ศอ.รส.ไฟเขียว nbt-ช่อง 9 ถ่ายทอดสดหารือลต.ใหม่

คณะทำงาน ศอ.รส. แถลง ให้ เอ็นบีที ช่อง 9 ถ่ายทอดสด การหารือ จัดเลือกตั้งครั้งใหม่ 22 เม.ย.นี้ เพื่อให้ ปชช. รับรู้ข้อมูล   พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล คณะทำงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. แถลงว่า ศอ.รส. เห็นสมควรให้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือ NBT และช่อง 9 อสมท หรือ โมเดิร์นไนน์ จัดการถ่ายทอดสดการหารือการจัดการเลือกตั้งใหม่ทดแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กับผู้แทนพรรคการเมือง ในวันที่ 22 เม.ย. นี้   เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการหารือโดยตรง โดยไม่มีการบิดเบือนส่วนสำคัญ ทั้งนี้ ได้ให้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับ กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการถ่ายทอดสดต่อไป

 3,288
สังคม-อาชญากรรม
20 ม.ค. 57

ศอ.รส.ปรับแผนคุมเข้ม หลังเกิดเหตุรุนแรงรายวัน

ศอ.รส.ปรับแผนหลังเกิดเหตุระเบิดรายวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจอาวุธขณะตั้งด่าน   พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจและสายตรวจในเวลากลางวัน รวมทั้งจุดตรวจร่วมทหารตำรวจหลังเกิดเหตุความรุนแรงในการชุมนุมหลายครั้ง โดยจะเน้นการควบคุมอาวุธ การตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้น   ส่วนเหตุระเบิดบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาผู้กระทำความผิด พร้อมประสานแกนนำผู้ชุมนุมในการเพิ่มความเข้มการรักษาความปลอดภัย   ขณะที่การเคลื่อนขบวนของกลุ่ม กปปส. ไปยังสถานที่ต่างๆในวันนี้ ยังคงเน้นการเจรจาเป็นหลัก หากการบุกรุกทำร้ายทรัพย์สินของทางราชการ ก็ให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน

 2,713
การเมือง
19 ม.ค. 57

ปึ้ง ควง รองผบช.น. แถลงเหตุระเบิดบรรทัดทองไม่ได้ถูกโยนจากอาคาร

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) และพล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี ถึงเหตุการณ์ระเบิดที่ถนนบรรทัดทองขณะผู้ชุมนุมเดินขบวนเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า   จากการสืบสวนของตำรวจ โดยเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุ รวมทั้งภาพวิดีโอจากสื่อมวลชน และกล้อง CCTV ปรากฏขัอเท็จจริงว่า   1.จุดที่พบปืนอัดลมหรือบีบีกันหลังเกิดเหตุ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นจุดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ เพราะอยู่ห่างไกลจากจุดที่เกิดระเบิด   2.โอกาสที่ระเบิดจะถูกโยนจากที่สูงบนอาคารโดยรอบนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะจะติดสิ่งกีดขวางต่างๆคือต้นไม้ และสายไฟ   3.พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ว่าง หากมีวัตถุระเบิดตกลงมาย่อมมองเห็นได้ แต่จากการตรวจสอบภาพวิดีโอต่างๆกลับไม่เห็นวัตถุที่ตกลงมาในพื้นที่ จึงเชื่อได้ว่าระเบิดไม่ได้ถูกโยนมาจากที่สูง   4.พบชายมีพฤติกรรมต้องสงสัยสวมหมวกสีขาวเดินมาจากท้ายขบวนอย่างรวดเร็ว แล้วหลบเข้าที่กำบังคือตู้เหล็กชุมสายโทรศัพท์ก่อนเกิดระเบิด หลังระเบิด มีชายต้องสงสัยอีกคนลงจากรถปิ๊กอัพบริเวณใกล้เคียง วิ่งเข้าไปหาชายที่สวมหมวกสีขาว   5.หลังเกิดเหตุระเบิด พบว่าชายต้องสงสัยทั้งสอง เดินเข้าไปเก็บวัตถุบางอย่างในพื้นที่ที่เกิดระเบิดโดยไม่สนใจผู้บาดเจ็บโดยรอบ จึงสงสัยได้ว่าคนร้ายมีการทำงานเป็นทีม   พล.ต.ต.อดุลย์ ชี้ว่าจากข้อเท็้จจริงทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ผู้ก่อเหตุคือผู้ที่ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้เดินขบวนขณะนั้น หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเก็บพยานหลักฐานเพิ่ม ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วระบุตัวคนร้ายได้ ต้องดำเนินการออกหมายจับ   และชี้ว่าหลังจากเกิดเหตุ ตำรวจไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ได้ทันที เพราะการ์ด กปปส. ไม่ให้ตำรวจเข้าพื้นที่ แต่ปล่อยให้ทหารเข้าพื้นที่เท่านั้น หลังจากนั้นระยะหนึ่ง ตำรวจจึงเข้าไปเก็บหลักฐานได้ ความล่าช้าเป็นอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ยืนยันได้ว่ามีภาพและเสียงวิดีโอที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินขบวน   โดยสันนิษฐานว่าระเบิดที่ใช้ไม่ใช่ชนิดที่ระเบิดทันทีหลังโยน แต่เป็นระเบิดที่เผื่อระบะเวลาให้ผู้ก่อเหตุสามารถหาที่กำบังได้ นายสุรพงษ์ ชี้ว่าการระเบิดไม่ได้มุ่งร้ายแกนนำผู้ชุมนุม แต่มุ่งร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรง รวมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ และประนามผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้

 4,989
การเมือง
06 ม.ค. 57

ชัยเกษม เตือน ปชช.ทบทวนร่วมม็อบชัตดาวน์กทม. - เสี่ยงคุก 20 ปี

นายชัยเกษม นิติศิริ ปฏิบัติหน้าที่รมว.ยุติธรรม แถลงผ่านศอ.รส.ว่า ขอให้ประชาชนทบทวนการตัดสินใจที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.ที่จะถึงนี้ตามคำเชิญชวนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.   เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมายหลายฉบับ และเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่มีอายุความนานถึง 20 ปี อีกทั้งยังกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี

 4,030
การเมือง
26 ธ.ค. 56

ศอ.รส.แถลงพบมือมืดใช้ปืนยิงใส่พื้นที่ชุมนุมจากมุมสูง

  โฆษก ศอ.รส. ระบุมือมืดซุ่มยิงใส่พื้นที่ชุมนุมสนามไทย-ญี่ปุ่น เผยตำรวจบาดเจ็บ 3 นาย เรียกร้องแกนนำหยุดยั่วยุม็อบ     พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ศอ.รส. แถลงว่ากลุ่มผู้ชุมนุม ที่สนามกีฬาฯไทย-ญี่ปุ่น(ดินแดง) พยายามขัดขวาง การจับสลากรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ โดยพยายามบุกรุกเข้าไปภายในอาคาร พร้อมกับขวางปาสิ่งของ ทำให้ตำรวจจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยางยิงในแนวราบ เพื่อเข้าคุมสถานการรณ์     โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ขณะนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้ว   ทราบชื่อ คือ 1. ส.ต.ต.ธนพล โนเปลือย ผบ.หมู่ กองร้อยที่2 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 2 กองบังคับการควบคุมฝูงชน ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณไหล่ขวา 2. จ.ส.ต.ทวี วงษ์จันทร์ ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์ บาดเจ็บที่ข้อเท้าขวา 3. ด.ต.ปรีชา ทองเยี่ยม ผบ.หมู่ จร.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ ถูกกระบอกตีศีรษะและแขนขวา     โดย โฆษก ศอ.รส.กล่าวอีกว่ามีผู้ไม่หวังดี ยิงอาวุธปืนจากอาคารสูง ใกล้กับสนามกีฬาฯไทย-ญี่ปุ่น เข้ามาในพื้นที่ชุมนุม ซึ่งได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา สบ.10 ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว     ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้แกนนำหยุดชักจูงผู้ชุมนุม และอย่าใช้ความรุนแรง ทำลายทรัพย์สินราชการ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้กำลังจะคลี่คลาย และการจับสลากก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังคงมีผู้ชุมนุมปิดล้อมรอบอาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร จะพยายามควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ปกติโดยเร็ว      

 4,455
การเมือง
26 ธ.ค. 56

'สุรพงษ์'ยันตร.จำเป็นยิงแก๊สน้ำตาสกัดม็อบคปท. ชี้ขวางเลือกตั้ง

  นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รักษาการรองนายกฯ ในฐานะกำกับดูแล ศอ.รส. แถลงถึงการพยายามบุกเข้าไปในสถานที่รับสมัคร ส.ส.ของกลุ่ม คปท.วันนี้ว่า ถือเป็นการกระทำที่ขัดขวางการจัดการเลือกตั้งของ กกต.     ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตราการต่างๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้สมัครและป้องกันการทำลายทรัพย์สินทางราชการ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปอย่างละมุนละม่อม เคร่งครัด และยึดหลักสากล พร้อมเรียกร้องผู้ชุมนุมเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน      

 2,360
การเมือง
25 ธ.ค. 56

ศอ.รส.ขอหมายจับแกนนำคปท.บุกกีฬาเวสน์

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ศอ.รส. เปิดเผยว่า ตำรวจ สน.ดินแดง อยู่ระหว่างดำเนินการขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับแกนนำกลุ่ม คปท. ที่นำมวลชนเดินทางไปปิดล้อมสนามกีฬาฯไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการและทำให้เสียทรัพย์ โดยตำรวจได้บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง รวมถึงคำปราศรัย ต่างๆไว้หมดแล้ว

 3,487
การเมือง
16 ธ.ค. 56

'ยิ่งลักษณ์' เข้าสตช.ประเมินม็อบ หลัง'สุเทพ'ลั่นขวางเลือกตั้ง

  รักษาการนายกฯ เข้าสตช.เรียกประชุม ประเมินม็อบ หลังแกนนำกปปส.ประกาศระดมมวลชนใหญ่ พร้อมขวางการเลือกตั้ง 2 ก.พ.นี้     น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง อาทิ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รักษาการรองนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร รักษาการรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรมว.กระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาฯสมช. คณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ     เพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุม หลัง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาฯ กปปส. ประกาศชุมนุมยืดเยื้อ โดยไม่ยอมรับข้อเสนอต่างๆ และยังเตรียมระดมมวลชนใหญ่อีกครั้ง เพื่อขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 รวมถึงจะมีการหารือถึงผลสรุปที่ได้จากเวทีเสวนาต่างๆ ที่ร่วมกันหาทางออกให้ประเทศอีกด้วย      

 2,964
การเมือง
16 ธ.ค. 56

'สุรพงษ์' เผย9ชาติอาเซียนหนุนเลือกตั้ง แนะหาทางออกตามหลักปชต.

  ศอ.รส.เผยกลุ่มผู้นำ9ชาติอาเซียน แสดงจุดยืนหนุนการเลือกตั้งไทย แนะหาทางออกประเทศตามระบอบประชาธิปไตย     นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะดูแลศอ.รส. เผยว่า ในการประชุมผู้นำอาเซียน-ญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 13-14 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้นำประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ร่วมกันแถลงจุดยืน เกี่ยวกับการดำเนินการทางการเมืองและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของไทย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นประชาคมอาเซียน     โดยแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า พวกเราผู้นำประเทศอาเซียน ได้ติดตามพัฒนาการในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยขอย้ำว่าความมีเสถียรภาพทางการเมืองของไทย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสงบสุข มีเสถียรภาพ และเจริญรุ่งเรือง โดยอาเซียนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขสถานการณ์ ผ่านการเจรจาอย่างสันติตามวิถีทางประชาธิปไตย     นอกจากนี้ยังมีอีก 45 ประเทศ ที่ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง          

 2,267
สังคม-อาชญากรรม
10 ธ.ค. 56

ศอ.รส.แถลงสรุปความเสียหายหลังม็อบคืนพท.2แห่ง พบถูกงัดแงะรื้อค้นทรัพย์สิน

  ศอ.รส.สรุปความเสียหาย หลังกลุ่มผู้ชุมนุมคืนพื้นที่ราชการ 2 แห่ง พบถูกงัดแงะรื้อค้นทรัพย์สิน พร้อมขอบคุณตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี     พ.ต.ต.อนุชา รมยะนันท์ รองโฆษก ศอ.รส. และคณะ แถลงสรุปสถานการณ์การชุมนุมหลังผู้ชุมนุมคืนพื้นที่ราชการ 2 แห่ง ทั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและกระทรวงการคลัง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ ได้เพียงหน่วยราชการในสังกัด สตช. พบว่าห้องต่างๆ ถูกงัดและมีการรื้อค้นทรัพย์สิน     ส่วนกระทรวงการคลัง ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารได้ เบื้องต้นพบว่ารถตู้ของกระทรวงฯและรถตำรวจ ถูกงัดแงะได้รับความเสียหาย     สำหรับการจราจรในวันนี้ ยังประกาศปิดเส้นทางการจราจรทุกเส้น โดยรอบทำเนียบรัฐบาล และส่งกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยขอบคุณตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี และดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยไม่มีเหตุการณ์ปะทะ หรือรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด      

 5,167
การเมือง
03 ธ.ค. 56

สุรพงษ์ จี้ สุเทพ เปิดพิมพ์เขียวสภาปชช.ก่อนถกหาทางออก

รัฐบาลเรียกร้อง "สุเทพ" เปิดพิมพ์เขียวสภาประชาชน ถกนักวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนทำประชามติถามความเห็นประชาชน แต่ต้องมอบตัวสู้คดีตามกฎหมายก่อน ยันนายกรัฐมนตรีไม่คิดยุบสภา   นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล ศอ.รส. บอกว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจเปิดพื้นที่เพื่อยุติการปะทะ สร้างความปลอดภัยของคนในชาติ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดูแลการชุมนุมโดยไม่ใช้ความรุนแรง ลดการเผชิญหน้าไม่ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย เพราะทุกชีวิตของคนไทยมีค่า   โดยรัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเร่งรัดการเยียวยา หาข้อเท็จให้ปรากฏ ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้ชุมนุมที่นำความสงบมาสู่บ้านเมืองในเวลานี้ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสบายพระราชหฤทัย   นายสุรพงษ์ ยังเรียกร้องให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เปิดพิมพ์เขียวการจัดตั้งสภาประชาชน เพื่อให้นักวิชาการ สถาบันการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนทำประชามติสอบถามความเห็นประชาชน แต่ทั้งนี้นายสุเทพต้องมามอบตัวเข้าสู่กระบวนตามกฎหมายก่อนพร้อมกับย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ตัดสินใจยุบสภาหรือลาออกในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน

 3,834
การเมือง
02 ธ.ค. 56

'ยิ่งลักษณ์'ตั้ง'สุรพงษ์'คุมศอ.รส.แทน'ประชา' พร้อมแจงนานาชาติ

  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปลี่ยนตัวผู้กำกับดูแล ศอ.รส. คนใหม่ จาก พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกฯ มาเป็น นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติ โดยยืนยันให้ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

 2,978

Top