ค้นหา :

ผลการค้นหา "พรรครวมพลังประชาชาติไทย"

การเมือง
30 ธ.ค. 62

'สุเทพ' อ้างต้องกลับมาเล่นการเมือง เพื่อจัดการวายร้ายตัวใหม่ที่ไม่เอาสถาบัน

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวช่วงหนึ่งในการบรรยายหัวข้อหัวใจสำคัญของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ของการจัดอบรมหลักสูตร “อุดมการณ์และการสื่อสารทางการเมือง"   ถึงสาเหตุการกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งทั้งที่เคยประกาศจะไม่เล่นการเมืองอีกครั้งอีกว่า ที่ผ่านมาพอจัดการกับวายร้ายตัวเก่าไปแล้วแต่ขณะนี้ยังมีวายร้ายตัวใหม่โผล่ออกมา ที่ไม่เอาสถาบัน ซึ่งมีคนมากมายพร้อมจะเชื่อฟังวายร้ายตัวนี้มีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีเป็นของตนเอง   ตนจึงได้ตัดสินใจกลับเข้ามาเล่นการเมือง เพราะพรรคการเมืองที่มีอยู่หวังพึ่งไม่ได้ มีแต่คิดอยากจะมีตำแหน่ง อยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สนใจประเทศชาติว่าจะเป็นอย่างไร   โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนมีแต่พรรคการเมืองของนายพล พรรคการเมืองของนายทุน พรรคการเมืองของครอบครัว ดังนั้นจะหวังให้คนเหล่านี้ทำเพื่อประชาชนจึงเป็นเรื่องยาก   ตนจึงตัดสินใจทำงานร่วมกับประชาชนตั้งพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการเดินคารวะแผ่นดินไปทั่วประเทศ ยืนยันตนไม่ได้สะบัดสัตว์แม้ประกาศจะไม่ลงเล่นการเมืองอีก เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้แล้วว่าตนไม่ได้เล่นการเมืองจริงๆ เนื่องจากตนไม่มีตำแหน่งใดๆในทางการเมือง แต่จะไม่ให้ตนไปยุ่งกับการเมืองไม่ได้ เพราะไม่สามารถทนให้บ้านเมืองย่อยยับไปกับตา จึงตัดสินใจกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งด้วยการสร้างพรรคการเมืองของประชาชนโดยประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง ไม่มีใครเป็นนายทุน   สำหรับประชาชนที่จะร่วมเป็นเจ้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ขอเพียงสละเงินบริจาควันละ 1 บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได้ และที่สำคัญอุดมการต้องชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงไม่ทุจริตหรือคดโกง และทำการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/yvypiBUuLeI

 10,253
สังคม
13 ธ.ค. 62

'หมอวรงค์' นำทีมรวมพลังประชาชาติไทยเปิดเวทีปราบลัทธิชังชาติที่พิษณุโลก

พรรครวมพลังประชาชาติไทย จัดอบรมหลักสูตร อุดมการณ์และการสื่อสารทางการเมือง เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง การใช้โซเชียลมีเดีย จากลัทธิชังชาติให้แก่ภาคประชาชน   วันนี้ที่ โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร อุดมการณ์และการสื่อสารทางการเมือง ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กกต. ตามสัดส่วนของ ส.ส.ที่ให้แต่ละพรรคการเมืองได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองมิติต่าง ๆ แก่ประชาชน   โอกาสนี้ นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้บรรยาย เรื่องรัฐธรรมนูญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 300 คน ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นจาก นักการเมืองและผู้ที่กำลังสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติ เกิดความไม่สงบหรือทำลายชาติ ซึ่งเป็นแนวความคิดในลักษณะของลัทธิชังชาติ ให้เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้   นายแพทย์วรงค์ ได้อธิบายความหมายของ ลัทธิชังชาติให้ ประชาชน ได้ช่วยเฝ้าระวังและตักเตือนคนในครอบครัวและบุตรหลาน ว่าอย่าได้ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของลัทธิชังชาติ อย่าไลก์ อย่าแชร์ เพื่อช่วยกันป้องกัน 3 สถาบัน อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทย คือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการกระทำของ ลัทธิชังชาติ ที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 5 พฤติกรรม คือ   1. พูดจา โพส แชร์ ดูหมิ่น สถาบัน พระมหากษัตริย์ ตามความต้องการที่จะทำให้ประเทศชาติล่มสลาย ขาดสิ่งยึดเหนียว รวมกันเป็นหนึ่ง เป็นชาติไทยที่มีมายาวนานมากกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ทำได้   2.ไม่ส่งเสริมศาสนา ทุกศาสนา และพยายามนำเอาศาสนามาสร้างความขัดแย้งแก่กัน ซึ่ง ประเทศไทย เป็นประเทศที่รักใคร่กลมเกลียวอยู่อาศัยพึงพากันด้วยดีมาตลอด ไม่ขัดแย้งกัน แต่มีความพยายามจะทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง   3.ดูถูกวัฒนธรรมตนเอง ตามที่มีความพยายามทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งล้าหลัง ไม่ทันสมัย ความเป็นไทย เป็นสิ่งที่ไม่สากล และให้จะลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของวิถีชีวิตแต่ละภูมิภาค ความเป็นเครือญาติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกไม่มี และเป็นเครื่องมือดึงดูดการท่องเที่ยว ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติ หากถูกทำลายลงไป ประเทศชาติก็จะเสียหาย   4.ประจานประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาแทรกแซง เป็นเรื่องไม่ควรทำ ไม่ควรให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงภายในประเทศไทย การวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาล เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ทุกรัฐบาล แต่การนำเอาชาวต่างชาติมาวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์และตุลาการ เป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของคนไทย เป็นอย่างมาก   5.ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาล กระบวนการยุติธรรม เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของประเทศชาติ ซึ่งทุกประเทศจะยึดเอากระบวนการยุติธรรม เป็นหลักสำคัญ แต่มีความพยามทำลายกระบวนการยุติธรรม ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากทำสำเร็จ จะทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง การฝ่าฝืนกฎหมาย โดยอ้างว่ากระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเชื่อถือ   นายแพทย์วรงค์ บอกว่า พฤติกรรมลัทธิชังชาติ 5 ข้อ นี้เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทย จะไม่ทำกันมานานแล้ว แต่ก็จำเป็นต้องเอาออกมาพูดคุยกัน เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รู้เท่าทันกลุ่มการเมือง ที่พยายามเคลื่อนไหวตามแนวความคิดลัทธิชังชาติ และช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการบิดเบือนพฤติกรรมลัทธิชังชาติ 5 ข้อ ให้ผิดไปจนกลายมาเป็น    1.พูดจา โพส แชร์โพส วิพากษ์ วิจารณ์ การทำงานของรัฐบาล 2.ไม่ช่วยปกป้องศาสนา 3.ดูถูกรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง 4.ให้ร้ายประเทศไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดิน 5.ไม่เคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่   โดยหลังจากนี้ อยากให้ประชาชนได้เข้าใจ ถึงพฤติกรรมของ ลัทธิชังชาติ เพื่อได้คอยเตือนลูกหลานและบุคคลในครัวเรือน อย่าได้ทำหรือส่งเสริม พฤติกรรมทำลายประเทศชาติ รวมถึงอย่า กดไลก์ กดแชร์ พฤติกรรมลัทธิชังลาติ ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ ไม่ได้เด็กหรือคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจผิดว่าพฤติกรรมชังชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้อง    และหลังจากนี้พรรครวมพลังประชาชาติไทย จะเปิดเวทีอีกที่ จังหวัดนครปฐม บึงกุ่ม อุดรธานี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร รวม 9 ครั้ง และการอบรมในครั้งนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกยังมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหาร พรรครวมพลังชาติไทย ยังได้บรรยาย เรื่องพระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฟัง รวมถึงมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการใช้ โซเชียลมีเดีย ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 8,382
การเมือง
22 พ.ย. 62

'หมอวรงค์' ลาออก ปชป.คาดไปอยู่พรรค 'สุเทพ' ด้าน 'หม่อมเต่า' พร้อมอ้าแขนรับ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยคาดกันว่าอาจย้ายไปร่วมงานกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้ก่อตั้ง   ต่อมา ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค รปช. กล่าวว่า มีโอกาสสูงที่ นพ.วรงค์มีแนวโน้มมาร่วมงานกับพรรค รปช. แต่ทุกอย่างต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการ หากจะมาอยู่ด้วยตนก็ยินดี เพราะพกความเป็นอดีต ส.ส.มาด้วย และเชื่อว่ามีเครือข่ายไม่ได้มาคนเดียวแบบตน   ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เคารพการตัดสินใจของ นพ.วรงค์ ส่วนข่าวที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ออกมายอมรับว่าเป็นไปได้ที่ นพ.วรงค์จะไปเป็นสมาชิกพรรค รปช. นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะ รปช.คือผลผลิตในการต่อสู้ของ กปปส.   นพ.วรงค์ก็เป็น กปปส.คนหนึ่งที่ผูกพันและใกล้ชิดกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรคดังกล่าว เป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมเชื่อว่านักการเมืองคุณภาพอย่าง นพ.วรงค์ ยังมีอนาคตทางการเมืองที่ยาวไกล และมีโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเล็กๆสักพรรคในอนาคตได้ ขอให้จากกันด้วยดีด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกัน ขอให้ นพ.วรงค์โชคดีประสบความสำเร็จ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/whTetL0Bwg8

 917
การเมือง
05 ก.ค. 62

'หม่อมเต่า' รับได้ 'สุเทพ' ดีลให้โยกนั่ง รมต.สำนักนายกฯ

หม่อมเต่า-หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ถูกเปลี่ยนตำแหน่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้เจรจา แต่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้เจรจา ยอมรับได้แม้มีการเปลี่ยนกระทรวง   ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบัน ได้ดูการประชุมอาเซียนได้ดีมาก และการเป็นเจ้าภาพอาเซียนจะต้องสานต่อการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งปกติแล้วจะไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีระหว่างนี้ ดังนั้น หากไม่ให้นายดอนอยู่ต่อ ก็รู้สึกแปลกใจ   ทั้งนี้ ส่วนตัวไม่มีเงื่อนไขว่า จะต้องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด เชื่อว่า คนเจรจาก็เจรจาให้ดีที่สุดแล้ว ยืนยันไม่ติดใจ พร้อมทำหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวแม้ไม่ใช่ตำแหน่งในทางบริหาร แต่ใช้ตำแหน่งในทางบริหารแต่งตั้งขึ้น ยอมรับว่า อาจจะทำงานยาก โดยตำแหน่งนี้ มีรัฐมนตรีสองคน และยังไม่ทราบว่าใครจะบริหารงานด้านไหน   สำหรับกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปรียบเทียบสนิมเนื้อในเรือเหล็กทำให้เรือล่มนั้น ไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงเท่าไร เมื่อเขามาชวนก็เกาะไปด้วย          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/yIZ4YkbclzE

 1,521
การเมือง
13 มิ.ย. 62

รวมพลังประชาชาติไทย ได้โควต้า รมว.ต่างประเทศ เสนอชื่อ 'หม่อมเต่า' รับตำแหน่ง

มีรายงานว่า โควต้า รมว.ต่างประเทศ ที่ให้แก่พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรค ได้เจรจากับแกนนำและผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ ขอเสนอชื่อ หม่อมเต่า-ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/5bh5fxELyQM

 945
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
13 มิ.ย. 62

รวมพลังประชาชาติไทย ได้โควต้า รมว.ต่างประเทศ เสนอชื่อ 'หม่อมเต่า' รับตำแหน่ง

มีรายงานว่า โควต้า รมว.ต่างประเทศ ที่ให้แก่พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรค ได้เจรจากับแกนนำและผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ ขอเสนอชื่อ หม่อมเต่า-ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/5bh5fxELyQM

 945
การเมือง
07 มิ.ย. 62

'สุเทพ' ดีใจที่สุด 'บิ๊กตู่' นั่งนายกฯต่อ เชื่อเสียงปริ่มน้ำไม่มีปัญหา แนะเลือก รมต.ให้ดี

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย และอดีตเลขาธิการ กปปส.กล่าวหลังทราบผลโหวตสภาในเลือกนายกฯ ซึ่งทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 โดยระบุว่า ดีใจที่ในที่สุดได้นายกฯ รอกันมานานประชาชนก็สบายใจ   ที่มองว่ารัฐบาลอยู่ได้ไม่นานต้องคิดในแง่ดี คาดการณ์ไปในทางร้ายหมดบ้านเมืองคงลำบากไม่มีความสุข รัฐบาลที่มีเสียงไม่มากเกินไปจะต้องทำงานหนัก สร้างผลงานให้ประทับใจ ทำเรื่องเศรษฐกิจชาวบ้าน รัฐบาลถึงจะยืนอยู่ได้อย่างแข็งแรง   ส่วนการแต่งตั้งรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องระมัดระวัง ต้องให้ประชาชนเห็นแล้วมีความสุข คนที่จะอยู่แต่ละกระทรวงต้องเหมาะสม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยหลักใหญ่ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของประเทศ     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/Cc7dIVmcowI

 2,125
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
07 มิ.ย. 62

'สุเทพ' ดีใจที่สุด 'บิ๊กตู่' นั่งนายกฯต่อ เชื่อเสียงปริ่มน้ำไม่มีปัญหา แนะเลือก รมต.ให้ดี

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย และอดีตเลขาธิการ กปปส.กล่าวหลังทราบผลโหวตสภาในเลือกนายกฯ ซึ่งทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 โดยระบุว่า ดีใจที่ในที่สุดได้นายกฯ รอกันมานานประชาชนก็สบายใจ   ที่มองว่ารัฐบาลอยู่ได้ไม่นานต้องคิดในแง่ดี คาดการณ์ไปในทางร้ายหมดบ้านเมืองคงลำบากไม่มีความสุข รัฐบาลที่มีเสียงไม่มากเกินไปจะต้องทำงานหนัก สร้างผลงานให้ประทับใจ ทำเรื่องเศรษฐกิจชาวบ้าน รัฐบาลถึงจะยืนอยู่ได้อย่างแข็งแรง   ส่วนการแต่งตั้งรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องระมัดระวัง ต้องให้ประชาชนเห็นแล้วมีความสุข คนที่จะอยู่แต่ละกระทรวงต้องเหมาะสม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยหลักใหญ่ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของประเทศ     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/Cc7dIVmcowI

 2,125
การเมือง
26 มี.ค. 62

รวมพลังประชาชาติไทย ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจาก ปชช. ย้ำ หนุน ‘บิ๊กตู่’ เป็นนายกฯ

พรรครวมพลังประชาชาติไทย แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงหนุน ส.ส.เข้าสภา ยึดมั่นอุดมการณ์เดิม ประกาศหนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี    วันที่ 26 มี.ค. 62 นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย, น.ส.อนุสรี  ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรค และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ อันดับ 2 ร่วมกันแถลงข่าวทิศทางการดำเนินงานของพรรค  พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งเป็นพรรคใหม่    ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จในการส่งผู้สมัครครั้งแรก มีตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ในสภา โดยพรรคจะยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งมั่นที่จะสร้างพรรคการเมืองของประชาชน และเป็นสถาบันทางการเมืองต่อไป    สำหรับการร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นรัฐบาล และยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการ ซึ่งพรรคยืนยันจะไม่ร่วมกับพรรคในระบอบทักษิณ จุดยืนของพรรคสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  

 7,922
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
26 มี.ค. 62

รวมพลังประชาชาติไทย ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจาก ปชช. ย้ำ หนุน ‘บิ๊กตู่’ เป็นนายกฯ

พรรครวมพลังประชาชาติไทย แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงหนุน ส.ส.เข้าสภา ยึดมั่นอุดมการณ์เดิม ประกาศหนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี    วันที่ 26 มี.ค. 62 นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย, น.ส.อนุสรี  ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรค และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ อันดับ 2 ร่วมกันแถลงข่าวทิศทางการดำเนินงานของพรรค  พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งเป็นพรรคใหม่    ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จในการส่งผู้สมัครครั้งแรก มีตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ในสภา โดยพรรคจะยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งมั่นที่จะสร้างพรรคการเมืองของประชาชน และเป็นสถาบันทางการเมืองต่อไป    สำหรับการร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นรัฐบาล และยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการ ซึ่งพรรคยืนยันจะไม่ร่วมกับพรรคในระบอบทักษิณ จุดยืนของพรรคสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  

 7,922
การเมือง
23 มี.ค. 62

'สุเทพ' ปราศรัยใหญ่อัด 'อภิสิทธิ์' ไม่มีน้ำยา ชี้ 'ธนาธร' จะพาทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆ

ที่หน้าโรงภาพยนตร์ใมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้เปิดเวลาทีปราศรัยใหญ่มีประชาชน เดินทางมาร่วมรับฟังจำนวนกว่า 1 พันคน    นายสุเทพ กล่าวปราศรัย ตอนหนึ่งว่า ผมชื่อว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีน้ำยาที่จะทำให้บ้านเมืองสงบได้ เพราะตอนนายอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ ผมเป็นลองนายกฯ ผมทำหน้าที่แก้ปัญหาให้ตลอด ผมต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่ออกมาสร้างความวุ่นวาย    ตอนที่นายอภิสิทธิ์ เข้าไปนอนในค่ายทหาร ผมกลัวเขาจะไม่ปลอดภัย ผมต้องไปอยุ๋เป็นเพื่อน กินข้าวกับทหารอยู่หลายเดือน เราต้องไม่ลืม เราไปข้าวบ้านเพื่อน แล้วเราจะมานั่งด่าเพื่อนได้อย่างไร    นอกจากนั้นนายสุเทพ ยัง ได้กล่าวถึงนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าเป็นพวกเดียวกับนายทักษิณ ที่ต้องการพากลับบ้านอย่างเท่ๆ โดยไปแก้กฎหมาย แก้ระบบศาล ทั้งๆที่ตนไม่เคยต้องทำในสิ่งดังกล่าว ทั้งที่ แกนนำ กปปส.หลายคน ก็ติดคุกอยู่ เพราะทุกคนยอมรับในระบบศาล   หากทุกคนต้องการให้นายกรัฐมนตรีคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ขอให้ทุกคนเลือกพรรคพลังประชาชาติไทย และอย่าได้เลือกพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายทักษิณ โดยเฉพาะพรรคตระกูลเพื่อทั้งหลาย           ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/w-Sme8uLPB4  

 15,923
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
23 มี.ค. 62

'สุเทพ' ปราศรัยใหญ่อัด 'อภิสิทธิ์' ไม่มีน้ำยา ชี้ 'ธนาธร' จะพาทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆ

ที่หน้าโรงภาพยนตร์ใมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้เปิดเวลาทีปราศรัยใหญ่มีประชาชน เดินทางมาร่วมรับฟังจำนวนกว่า 1 พันคน    นายสุเทพ กล่าวปราศรัย ตอนหนึ่งว่า ผมชื่อว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีน้ำยาที่จะทำให้บ้านเมืองสงบได้ เพราะตอนนายอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ ผมเป็นลองนายกฯ ผมทำหน้าที่แก้ปัญหาให้ตลอด ผมต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่ออกมาสร้างความวุ่นวาย    ตอนที่นายอภิสิทธิ์ เข้าไปนอนในค่ายทหาร ผมกลัวเขาจะไม่ปลอดภัย ผมต้องไปอยุ๋เป็นเพื่อน กินข้าวกับทหารอยู่หลายเดือน เราต้องไม่ลืม เราไปข้าวบ้านเพื่อน แล้วเราจะมานั่งด่าเพื่อนได้อย่างไร    นอกจากนั้นนายสุเทพ ยัง ได้กล่าวถึงนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าเป็นพวกเดียวกับนายทักษิณ ที่ต้องการพากลับบ้านอย่างเท่ๆ โดยไปแก้กฎหมาย แก้ระบบศาล ทั้งๆที่ตนไม่เคยต้องทำในสิ่งดังกล่าว ทั้งที่ แกนนำ กปปส.หลายคน ก็ติดคุกอยู่ เพราะทุกคนยอมรับในระบบศาล   หากทุกคนต้องการให้นายกรัฐมนตรีคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ขอให้ทุกคนเลือกพรรคพลังประชาชาติไทย และอย่าได้เลือกพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายทักษิณ โดยเฉพาะพรรคตระกูลเพื่อทั้งหลาย           ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/w-Sme8uLPB4  

 15,923
การเมือง
21 มี.ค. 62

'สุเทพ' กร้าวถ้าเลือกพรรคตระกูลเพื่อ...เจอกันราชดำเนิน

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยและคณะ เปิดปราศรัยหาเสียงที่ จ.ปัตตานี โดยนายสุเทพกล่าวว่า การยึดอำนาจที่ผ่านมาดีที่สุดแล้ว มิฉะนั้น คน กปปส.ไม่รู้จะเสียชีวิตอีกเท่าไร เลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งที่มีประโยชน์ที่สุดของประเทศไทยเพราะต้องปฏิรูปประเทศให้เดินหน้า   ถ้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยชนะเลือกตั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เมื่อเป็นรัฐบาลพรรคจะทำให้ยางกิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนปาล์มกิโลกรัมละ 5 บาท   พร้อมประกาศเลือกพรรคอื่นตายแน่นอน เลือกตระกูลพรรคเพื่อ…ทั้งหลาย เป็นการเชิดชูทักษิณไม่ต้องดำเนินคดีและให้กลับบ้านเป็นฮีโร่ ถ้าเลือกอย่างนั้นก็เตรียมตัวไปราชดำเนินกันใหม่ แต่ขอบอกเลยว่า อย่าให้เกิดขึ้นเลย ย้ำอย่าเลือกทักษิณเป็นอันขาด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WyXpyZGm9gI

 62,131
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
21 มี.ค. 62

'สุเทพ' กร้าวถ้าเลือกพรรคตระกูลเพื่อ...เจอกันราชดำเนิน

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยและคณะ เปิดปราศรัยหาเสียงที่ จ.ปัตตานี โดยนายสุเทพกล่าวว่า การยึดอำนาจที่ผ่านมาดีที่สุดแล้ว มิฉะนั้น คน กปปส.ไม่รู้จะเสียชีวิตอีกเท่าไร เลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งที่มีประโยชน์ที่สุดของประเทศไทยเพราะต้องปฏิรูปประเทศให้เดินหน้า   ถ้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยชนะเลือกตั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เมื่อเป็นรัฐบาลพรรคจะทำให้ยางกิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนปาล์มกิโลกรัมละ 5 บาท   พร้อมประกาศเลือกพรรคอื่นตายแน่นอน เลือกตระกูลพรรคเพื่อ…ทั้งหลาย เป็นการเชิดชูทักษิณไม่ต้องดำเนินคดีและให้กลับบ้านเป็นฮีโร่ ถ้าเลือกอย่างนั้นก็เตรียมตัวไปราชดำเนินกันใหม่ แต่ขอบอกเลยว่า อย่าให้เกิดขึ้นเลย ย้ำอย่าเลือกทักษิณเป็นอันขาด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WyXpyZGm9gI

 62,131
การเมือง
20 มี.ค. 62

'สุเทพ' ชู 'บิ๊กตู่' ช่วยไม่ให้คนไทยฆ่ากัน ลูกสาวนักเขียนดังเย้ย "คิดหรือว่า จับปากกาแล้วจะฆ่าเผด็จการได้?"

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย ไปปราศรัยที่นราธิวาส มีช่วงหนึ่งพูดถึง พล.อ.ประยุทธ์ ว่า ได้นำทหารเข้ามาช่วยเหลือรัฐประหารประเทศเอาไว้เพื่อระงับความเสียหายไม่ให้คนไทยฆ่ากัน เพื่อเหตุผลในการทำให้บ้านเมืองสงบสุข พรรครวมพลังประชาชาติไทยและมวลมหาประชาชนยืนยันจะสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี   นายสุเทพ ยังกล่าวถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หมดเวลาเกรงใจ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล เผด็จการการทหาร ระบุว่า อภิสิทธิ์ ลืมแล้วรึ มวลมหาประชาชน ต่อสู้กับใคร เพื่ออะไร พลเอกประยุทธ์ ต้องทำการปฎิวัติ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย ชีวิตประชาชนที่ถูกพรรครัฐบาลสมัยยิ่งลักษณ์ นางอ้อร้อใช้อำนาจ   หรืออภิสิทธิ์ อยากเป็นนายกฯเสียเอง รอบนี้ ไม่มีทางที่ประชาธิปัตย์จะได้คะแนนสูง ได้รับเลือก ส.ส.อย่างแน่นอน หรือจับมือกับพรรคเพื่อไทย เป็นฝ่ายค้าน ฝากพี่น้องประชาชน ถ้า 2 พรรคนี้ จับมือกัน บ้านเมืองคงยุ่ง อีกรอบแน่ อย่างไรก็ตาม ไม่อยากพูดมากไปกว่านี้ เดี๋ยวนายชวน หลีกภัย จะหาว่าสุเทพเนรคุณอีกแล้ว   ทั้งนี้มีรายงานว่า น.ส.เบญญา นันทขว้าง ลูกสาวสุวรรณี สุคนธา นักเขียนชื่อดัง ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.)  โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.ที่จะถึงนี้ โดยระบุว่าหากการเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ายที่ชูนโยบายประชาธิปไตย เป็นฝ่ายชนะ จะมีการทำปฏิวัติ จากทหารอีกครั้ง ความว่า   "คิดหรือว่า จับปากกาแล้วจะฆ่าเผด็จการได้ ฝันไปเหอะ เล่นหมากรุกเป็นไหม ดูเกมสิ เขาวางหมากไว้หมดแล้ว ส่วนตัวคิดว่า ถ้าฝ่าย ปชต. กงเต๊กชนะเลือกตั้ง ที่สุดก็จะปฏิวัติอีกรอบ เอาไหมล่ะ" ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oOs-UbgM6jU

 4,904

Top