ค้นหา :

ผลการค้นหา "PTTGC"

ข่าวประชาสัมพันธ์
09 ส.ค. 62

gc เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 10,000 ล้านบาท ผู้สูงอายุมีสิทธิ์จองซื้อก่อน

             นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนและเสริมสร้างฐานผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของ GC ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสิทธิจองซื้อก่อน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณสำหรับผู้สูงอายุ               หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เปิดจองซื้อช่วงวันที่ [14 – 16] สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503) และช่วงวันที่ [19 – 21] สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสาขาของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์              ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ GC ได้รับการจัดอันดับจากฟิทช์ เรทติ้งส์ที่ AA+(tha) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดย GC จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนด และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป    

 490
ข่าวประชาสัมพันธ์
09 ก.ค. 62

ปตท. – พีทีที โออาร์ – จีซี เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากขยะแปรรูป

            นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (พีทีที โออาร์) และนายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) ร่วมแถลงข่าว ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เปิดร้าน “คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์” (Café Amazon Circular Living Concept) สาขา พีทีที สเตชั่น สามย่าน ตอบโจทย์แนวคิดรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำขยะมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ทันสมัยตกแต่งร้าน                  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท. เปิดเผยว่า  ปตท. ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อกระตุ้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวในประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน ปตท. ยังคงยึดถือเจตนารมณ์เดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง  โดยดำเนินการผ่านสถาบันนวัตกรรม ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้คนไทยมีทางเลือกในการอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม  สำหรับร้าน คาเฟ่ อเมซอน สาขา พีทีที สเตชั่น สามย่าน แห่งนี้  สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้นำเยื่อกาแฟ (Coffee Chaff) ซึ่งเป็นของเหลือหลักจากโรงคั่วกาแฟ นำมาบดและอบเพื่อไล่ความชื้น และขึ้นรูปเป็นวัสดุคอมโพสิต ร่วมกับน้ำยา อีพอกซี เรซิน (Bio-Based Epoxy)  เพื่อใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการทำโต๊ะ ตู้ เคาน์เตอร์ ชั้นวางของ  และเฟอร์นิเจอร์ โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ น้ำหนักเบา  แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก ผิวมันวาว  คงทนต่อสารเคมีได้ดี  เป็นการนำเยื่อกาแฟมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด                   นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โออาร์  กล่าวว่า คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ สะท้อนเจตนารมณ์ของ พีทีที โออาร์ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ในการสร้างธุรกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก “เทส ออฟ เนเจอร์” (Taste of Nature) ของ คาเฟ่ อเมซอน  อีกทั้งการที่ คาเฟ่ อเมซอน เป็นผู้นำทางการตลาดของธุรกิจกาแฟที่มีจำนวนสาขาและยอดขายสูงที่สุด จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะภายในร้านและการลดปริมาณการใช้อุปกรณ์พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดย  คาเฟ่ อเมซอน ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของใช้ภายในร้านให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ อาทิ แก้วร้อน (Bio PBS) ที่เป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้ 100% แก้วเย็น (Bio PLA) ที่ทำจากพืช 100%  หลอด (Bio PBS + PLA) รวมถึงการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกใส่เบเกอรี่ ซึ่งจากการดำเนินงานโดยรวมทั้งหมดสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกของร้านได้ถึง 645 ตันต่อปี นอกจากนี้ พีทีที โออาร์ เล็งเห็นว่าวัสดุใช้แล้วภายในร้านจำนวนมากสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ได้อีก  จึงเป็นที่มาของความร่วมมือจนเกิดเป็น คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ สาขาต้นแบบ ทั้งนี้ พีทีที โออาร์ ยังคงมีแผนการขยายร้านคาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ ในอนาคตเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ต่อไป                      นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีซี กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร (Resource Revolution) ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความสำคัญในการนำขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่ามาสร้างสรรค์ออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์ให้เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง (Circular Living) ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก โดยผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของ จีซี  จะช่วยสร้างสรรค์ความพิเศษให้กับร้านคาเฟ่  อเมซอน คอนเซ็ปต์ สโตร์ คือ วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภายในร้าน คาเฟ่  อเมซอน  โรงคั่วกาแฟ และขยะพลาสติกที่นำมาแปรรูปและออกแบบเป็นของตกแต่ง  ภายใต้แนวความคิด “เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง” ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและรู้คุณค่าตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร (Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธการใช้) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก (BioPlastic) ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถือเป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ จีซี ให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี และจัดการอย่างเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด   แก้วร้อน (Bio PBS) ที่เป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้ 100% แก้วเย็น (Bio PLA) ที่ทำจากพืช 100%  หลอด (Bio PBS + PLA)     รวมถึงการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกใส่เบเกอรี่ ซึ่งจากการดำเนินงานโดยรวมทั้งหมดสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกของร้านได้ถึง 645 ตันต่อปี        Café Amazon Circular Living Concept at PTT Station สามย่าน               บรรยากาศภายในร้านคาเฟ่  อเมซอน  สาขาสามย่าน ที่เป็นร้านคาเฟ่  อเมซอน คอนเซ็ปต์ สโตร์ คือ วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภายในร้าน คาเฟ่  อเมซอน  โรงคั่วกาแฟ   และขยะพลาสติกที่นำมาแปรรูปและออกแบบเป็นของตกแต่ง  ภายใต้แนวความคิด “เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง”   ขยะพลาสติกที่นำมาแปรรูปและออกแบบเป็นของตกแต่ง  ภายใต้แนวความคิด “เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง” ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ        Café  Amazon   : Recycle for Better Life             Café  Amazon   : Recycle for Better Life  ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกเพื่อคอกาแฟ                  Upcycling Armchair  จากขยะขวดน้ำดื่ม PET จำนวน 1,200 ขวดถูกนำมาใช้ใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำไปบดเป็นชิ้นเล็กๆ และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียสเพื่อให้พลาสติกหลอมละลายและดึงออกมาเป็นเส้นใยรีไซเคิลโดยใช้เครื่องรีดพลาสติก เส้นใยรีไซเคิลดังกล่าวถูกส่งให้โรงงานทอ ออกแบบรูปแบบการทอ และทอเป็นผืนผ้า และนำมาใช้ผลิตเป็นชุดเก้าอี้และโซฟาที่ใช้ภายในร้านคาเฟ่ อเมซอน   สนใจข้อมูลติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  http://www.cafeamazongreenconceptstore.com/decorativewall                  

 513
ข่าวประชาสัมพันธ์
09 ก.ค. 62

café amazon circular living concept at ptt station สามย่าน ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกเพื่อคอกาแฟ

Café Amazon Circular Living Concept at PTT Station สามย่าน ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกเพื่อคอกาแฟ        1.Upcycling Decorative Wall ผนังตกแต่งร้านรูปนกมาคอร์ แก้วกาแฟพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP ของคาเฟ่ อเมซอน กว่า 5,000 ใบ ถูกนำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปขึ้นรูปต่อด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 190-200 องศาเซลเซียสโดยประมาณ เพื่อทำให้พลาสติกหลอมเหลว ก่อนที่จะใช้ความดันเพื่อฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์รูปสามเหลี่ยม  หลังจากนั้นทำให้พลาสติกเย็นด้วยน้ำ ก่อนนำออกจากแม่พิมพ์ และนำมาจัดเรียงสร้างสรรค์เป็นผนังภาพนกแก้วมาคอร์ มาสคอทสำคัญของร้านกาแฟอเมซอน ดึงดูดคอกาแฟให้แวะมาทักทายเจ้านกมาคอร์สีสวย     2.Upcycling Table โต๊ะ Coffee Chaff Waste หรือเยื่อกาแฟที่เป็นของเสียจากโรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ถูกนำมาอบและบดเพื่อไล่ความชื้น และขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคคอมโพสิทบน fiberglass ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง เคลือบด้วยน้ำยาเรซิน (Bio-Based Epoxy) ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบตั้งต้นจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนต่อแรงขีดข่วน โดยสัดส่วนคิดเป็น fiberglass 15% Bio-Based Epoxy 75%และ Coffee Chaff Waste 10 % นำมาประกอบเป็นโต๊ะที่แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน เป็นอีกหนึ่งของตกแต่งและใช้งานประจำร้านกาแฟแห่งนี้     3.Upcycling Shelves ชั้นวางของ Coffee Chaff Waste หรือเยื่อกาแฟที่เป็นของเสียจากโรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ถูกนำมาอบและบดเพื่อไล่ความชื้น และขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคคอมโพสิทบน fiberglass ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง เคลือบด้วยน้ำยาเรซิน (Bio-Based Epoxy) ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบตั้งต้นจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนต่อแรงขีดข่วน โดยสัดส่วนคิดเป็น fiberglass 15% Bio-Based Epoxy 75%และ Coffee Chaff Waste 10 % นำมาประกอบเป็นชั้นวางของที่แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน อีกหนึ่งวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนไม้จริง เป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่     4.Upcycling Cabinet ตู้ Coffee Chaff Waste หรือเยื่อกาแฟที่เป็นของเสียจากโรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ถูกนำมาอบและบดเพื่อไล่ความชื้น และขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคคอมโพสิทบน fiberglass ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง เคลือบด้วยน้ำยาเรซิน (Bio-Based Epoxy) ที่มีส่วนผสมของวัสถุดิบตั้งต้นจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนต่อแรงขีดข่วน โดยสัดส่วนคิดเป็น fiberglass 15% Bio-Based Epoxy 75%และ Coffee Chaff Waste 10 % นำมาประกอบเป็นตู้ที่แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน อีกหนึ่งชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์จากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่สามารถใช้ทดแทนไม้จริงได้เป็นอย่างดี     5.Upcycling Vertical Garden กระถางสวนแนวตั้ง จากแกลลอนนมพลาสติกที่ใช้ภายในร้านคาเฟ่ อเมซอนกว่า 6,300 ขวด ถูกนำมาบดเป็นชิ้น เล็ก ๆ และนำไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส เพื่อผลิตออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หลังจากนั้นนำมาผสมสีตามที่ต้องการและให้ความร้อนอีกครั้งเพื่อให้พลาสติกหลอมเหลว และใช้แรงดันฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์รูปกระถาง โดยภายในแม่พิมพ์จะมีน้ำสำหรับหล่อเย็นเพื่อช่วยให้พลาสติกกลับมาแข็งตัวอีกครั้ง  และนำออกจากแม่พิมพ์ ออกแบบรูปแบบการจัดเรียงและ ใส่ไอเดียสร้างสรรค์เป็นสวนแนวตั้งสำหรับประดับตกแต่งภายในร้าน เสมือนนั่งอยู่ในสวนป่าเขตร้อน ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ แบบที่ไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อม       6.Eco-Board ถุงบรรจุเมล็ดกาแฟคาเฟ่ อเมซอนที่ใช้แล้วกว่า 7,200 ถุง ถูกนำมาบดและให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียสทำให้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนที่เคลือบอยู่ที่ถุงหลอมเหลวทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้น แล้วอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น หล่อเย็นด้วยน้ำเพื่อให้พลาสติกแข็งตัวอีกครั้ง  กลายเป็น Board สีสันสวยงาม นำมาติดตั้งเป็นผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Waste ภายในร้านได้เป็นอย่างดี     7.Upcycling Ceiling เพดาน ถาดพลาสติกชนิด Polystylene ที่ใช้ในร้านคาเฟ่ อเมซอน กว่า 75,000 ชิ้น ถูกนำมาบดขึ้นรูปใหม่โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส ผลิตออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หลังจากนั้นนำไปผสมกับเม็ดสีเพื่อให้ได้สีที่ต้องการและขึ้นรูป อีกครั้งโดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส และรีดเป็นแผ่นและใช้นำเป็นตัวให้ความเย็นเพื่อให้พลาสติกแข็งตัว และติดตั้ง นำมาออกแบบติดตั้งเป็นเพดานร้าน     8.Upcycling Armchair จากขยะขวดน้ำดื่ม PET จำนวน 1,200 ขวดถูกนำมาใช้ใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำไปบดเป็นชิ้นเล็กๆ และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียสเพื่อให้พลาสติกหลอมละลายและดึงออกมาเป็นเส้นใยรีไซเคิลโดยใช้เครื่องรีดพลาสติก เส้นใยรีไซเคิลดังกล่าวถูกส่งให้โรงงานทอ ออกแบบรูปแบบการทอ และทอเป็นผืนผ้า และนำมาใช้ผลิตเป็นชุดเก้าอี้และโซฟาที่ใช้ภายในร้านคาเฟ่ อเมซอน   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.cafeamazongreenconceptstore.com/decorativewall  

 548
ข่าวประชาสัมพันธ์
01 ก.ค. 62

gc จัดกิจกรรม circular living symposium 2019: upcycling our planet

GC จัดกิจกรรม Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet (เซอร์คิวล่าร์-ลีฟวิ่ง-ซิมโพเซียม-ทูตาวเซิ่นไนน์ทีน) เพื่อตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนปกป้องโลก และชูแนวคิด GC Circular Living (จีซี-เซอร์คิวล่าร์-ลีฟวิ่ง)   ซึ่งก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับเข้ามาในระบบอีกครั้งเพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบและต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการ upcycle เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรพร้อมจุดประกายความคิดทั้งในการดำเนินธุรกิจและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบ circular living เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   โดยได้รวบรวมนักคิดและผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศ มาแบ่งปันความรู้ และนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้และได้รวบรวมข้อมูลมาเผยแพร่ ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.pttgcgroup.com (พีทีที จีซี กรุ๊ป ดอทคอม)   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DhbVpV157Bs

 908
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มิ.ย. 62

gc รับมอบขยะขวดน้ำพลาสติก 80,000 ใบ และแก้วย่อยสลายได้ จาก ‘ก้าวคนละก้าว’ ภาคอีสาน เพื่อเปลี่ยนการเดินทางของขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวครั้งนี้..ดีต่อสิ่งแวดล้อม

              เปิดประเดิมกิจกรรมการวิ่งครั้งแรกของ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ระดมทุนเพื่อ 8 โรงพยาบาลที่ภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ด้วยระยะทางการวิ่งรวม 187 กิโลเมตร จากจังหวัดหนองคาย ไปถึงจังหวัดขอนแก่น  นำวิ่งโดย ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย และก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ ร่วมด้วยเหล่าดาราคนดังมาร่วมวิ่งมากมาย เช่น บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, โดม ปกรณ์ ลัม,  นาย นภัทร เสียงสมบุญ, หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา และ บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์, กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน, เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์, บัวขาว บัญชาเมฆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ ร่วมวิ่งที่ภาคอีสานกับทีมก้าว กว่า 12,000 คน และสมัครวิ่งทาง Virtual run อีก 30,000 คน รวมนักวิ่งกว่า 42,000 คน                      จบการวิ่งที่ภาคอีสานครั้งนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC นำโดยคุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานพัฒนาการตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ขึ้นรับมอบขยะขวดน้ำพลาสติก รวมจำนวน 80,000 ใบ โดยขยะขวดน้ำพลาสติกจะผ่านกระบวนการ Upcycling เป็นสายคล้องเหรียญและเสื้อโครงการในการวิ่งที่ภาคใต้ต่อไปและแก้วย่อยสลายได้ หรือ GC Compostable cup ที่จะรวบรวมส่งมอบให้กรมป่าไม้นำไปเพาะชำกล้าไม้ต่อไป เพื่อเปลี่ยนการเดินทางของขยะให้กลับมาเป็นประโยชน์อีกครั้ง              GC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ ซึ่งชื่นชมและเล็งเห็นถึงคุณค่าของโครงการ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพของคนไทย รวมถึงการสร้างความสำเร็จจากการระดมทุนจากพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในปีที่ผ่านมา ทำให้ในปีนี้ GC จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อยอดมุมใหม่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมการวิ่งที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อใจแล้ว ยังจะเป็นการวิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย                 ด้วยการนำแนวคิด Circular Living.. ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เหลือทิ้งน้อยที่สุด เข้าไปสร้าง ‘ไลฟ์สไตล์ลดขยะ’ จากแนวคิดให้เกิดเป็นการปฏิบัติจริงในวงกว้าง ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญและสามารถมีส่วนร่วมได้ ทำให้ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการวิ่งโครงการแรกและโครงการเดียวของประเทศไทยที่จะลดขยะพลาสติกตลอดการวิ่งทั้ง 5 ภาคของโครงการ ด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ เหรียญรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งทำมาจากพลาสติกเหลือใช้นำมารีไซเคิล การใช้แก้วย่อยสลายได้ หรือ GC compostable cup แทนแก้วน้ำพลาสติกทั่วไป รวมถึงการรวบรวมขยะขวดน้ำพลาสติกที่ถูกใช้ในงานมาผ่านนวัตกรรม Upcycling แปลงร่างให้เป็นสายคล้องเหรียญรางวัลและเสื้อก้าวคนละก้าวเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับโครงการฯ ในครั้งต่อไป     ติดตามข้อมูลการวิ่งของก้าวคนละก้าว https://www.facebook.com/kaokonlakao/ ติดตามการเดินทางของขยะจากโครงการก้าวคนละก้าว https://www.facebook.com/PTT-GLOBAL-CHEMICAL-612473492126842/   #GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #ก้าวคนละก้าวก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ #เพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆ  

 1,057
ข่าวประชาสัมพันธ์
11 มิ.ย. 62

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมกันถ่ายทอดความสุขของชาวระยองผ่านโครงการประกวดภาพนิ่ง และหนังสั้น หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” (rayong’s undiscovered happiness)

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมกันถ่ายทอดความสุขของชาวระยองในมุมมองใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนผ่านเลนส์ เพื่อให้จังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ในโครงการประกวดภาพนิ่ง และหนังสั้น หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางแห่งความสุข   โครงการนี้ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2562   Link Download ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ:   https://drive.google.com/open?id=1DlafiByv5lBknpGe9yNkPnxD7bhSaCmX   Link สมัคร Online:   https://forms.gle/yoyizZEQLx8jsU747    

 763
ข่าวประชาสัมพันธ์
05 มิ.ย. 62

พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล tqc plus: operation รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับโลก

  พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล TQC Plus: Operation รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับโลก     ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ให้กับนายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                   วันนี้ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประสบผลสำเร็จ โดยเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จมาจาก คือความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพเพื่อตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกขององค์กรยั่งยืนในระยะยาวต่อไป                รางวัล Thailand Quality Award ประจำปี 2561 ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร, กลยุทธ์องค์กร, ลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ และผลลัพธ์   ซึ่งในปี 2561 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากที่ในปี 2560 เคยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (Thailand Quality Class 2016: TQC) มาแล้ว               ทั้งนี้ ในปี 2561 มีองค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 13 องค์กร โดยแบ่งเป็น “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 11 องค์กร” “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า 1 องค์กร (TQC Plus: Customer)” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ 1 องค์กร (TQC Plus: Operation)”  

 832
ข่าวประชาสัมพันธ์
31 พ.ค. 62

“ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” จับมือ gc เปิดตัวเหรียญรางวัลจากพลาสติกรีไซเคิล

          “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” จับมือ GC เปิดตัวเหรียญรางวัลจากพลาสติกรีไซเคิล และลดขยะพลาสติกตลอดทั้งโครงการ ด้วยการ Upcycling ขวดน้ำใช้แล้ว แปลงร่างเป็นสายคล้องเหรียญ และเสื้อ     ด้วยความตั้งใจที่ดี และความมุ่งมั่นของ ตูน บอดี้แสลม ผสานกับน้ำใจของพี่น้องชาวไทย ตลอดเส้นทางการวิ่ง จากกิจกรรมก้าวคนละก้าว ทั้ง 2 ครั้ง ในปี 2559 – 2561 สามารถระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล ได้มากกว่า 1,600 ล้านบาท จึงทำให้เกิดกิจกรรมก้าวคนละก้าว ต่อเนื่องในปี 2562  ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ จะใช้ชื่อว่า “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ”     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ ที่มุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เหลือทิ้งน้อยที่สุด ภายใต้แนวคิด Circular Living.. ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก จึงอยากส่งต่อ จากแนวคิดให้เกิดเป็นการปฏิบัติจริงในวงกว้าง ก้าวในครั้งนี้ GC จึงจับมือร่วมมือกับ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” สร้าง ‘ไลฟ์สไตล์ลดขยะ’ ซึ่งจะเป็นรายการวิ่งโครงการแรกของประเทศไทยที่จะร่วมลดขยะพลาสติกตลอดทั้งโครงการ   ด้วย 3 ขั้นตอนลดการลดขยะพลาสติก  เริ่มต้นจากเหรียญรางวัลทั้ง 5 ภาค จะทำจากพลาสติกรีไซเคิล ที่สนับสนุนโดย GC และ Srithai   ขั้นตอนที่สอง ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastic) ด้วยการใช้แก้วพลาสติกย่อยสลายได้ หรือ GC Compostable cup ตามจุดแจกน้ำต่างๆ  และขั้นตอนสุดท้าย GC จะรวบรวมขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วจากการวิ่งทั่วประเทศ มาผ่านนวัตกรรม upcycling จากขยะพลาสติกให้เป็นสายคล้องเหรียญรางวัล และเสื้อก้าวคนละก้าว เพื่อหารายได้สนับสนุนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับโครงการฯ ต่อไป “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ในปีนี้ จะเป็นก้าวที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ และดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   #GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก   ปีที่ 3 ของ ก้าว .. ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ จากความสำเร็จของการระดมทุน จนได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานด้านสาธารณะสุขอย่างมากมาย จึงทำให้คณะทำงานมีแนวคิดหลัก 2 ประการด้วยกัน คือ 1. ก้าวจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในลักษณะขององค์กรเพื่อการช่วยเหลือที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการก้าวได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิก้าวคนละก้าว” แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 2. นำเสนอแนวคิดพร้อมทั้งสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมวิ่งทั่วประเทศ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี   ซึ่งในปี 2562-2563 ก้าวคนละก้าว ยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาลเหมือนเดิม และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้     สำหรับกิจกรรมในปี 2562 นี้ จะใช้ชื่อว่า “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ซึ่งเป็นการวิ่งระยะยาวและรับบริจาค ในลักษณะการวิ่งผลัด นำโดย พี่ตูน + ทีมก้าว ดารา คนดัง ที่จะมาช่วยกันวิ่งต่อเนื่องกัน จากจุดเริ่มต้น ผลัดกัน คนละ 10 กิโลเมตร จนถึงเส้นชัย แบ่งการจัดกิจกรรมวิ่งเป็น 5 ภาคใหญ่ (1.ภาคอีสาน 2.ภาคใต้ 3.ภาคเหนือ 4.ภาคตะวันออก 5. ภาคกลาง) และมีจำนวนโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือ 7-8 โรงต่อการจัดกิจกรรมวิ่ง 1 ครั้ง         โดยกิจกรรมครั้งแรก จะจัดขึ้นที่ภาคอีสานในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 จาก จ.หนองคาย ไปถึง จ. ขอนแก่น รวมระยะทางวิ่งทั้งหมด 187 กิโลเมตร โดยมีดาราคนดังมาร่วมวิ่งมากมาย เช่น นาย นภัทร เสียงสมบุญ, เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ, หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา และ บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์, กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน, วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา, เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์, บัวขาว บัญชาเมฆ ฯลฯ       โดยการวิ่งในช่วง 11 กิโลเมตรสุดท้าย จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปจนถึงสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น พี่ตูนขอเชิญชวนประชนชนทุกๆ ท่านมารวมพลังเล็กๆ ด้วยการมาวิ่งด้วยกัน เพื่อสร้างสถิติ “การวิ่งมินิมาราธอนที่มีนักวิ่งมากที่สุดในภาคอีสาน” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งได้ในราคา 200 บาท ที่ www.kaokonlakao.com (รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ 8 โรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสาน)   สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสานที่จะรวบรวมเงินบริจาคให้มีดังนี้ โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย โรงพยาบาลนาวัง จ.หนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น2 จ.ขอนแก่น   และสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ - บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขบัญชี 111-393-891-0 (บัญชีกระแสรายวัน) - SMS ครั้งละ 10 บาท *พิมพ์ T แล้วส่งมาที่ 4545099 (ทุกเครือข่าย เริ่มใช้ได้วันที่ 1 มิ.ย. 2562) หมายเหตุ : ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน - SCB EASY APP และ SCB ATM สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค”และเลือก “มูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (เริ่มใช้ 15 มิถุนายน 2562) - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ 7-11 ทุกสาขา และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส - กล่องรับบริจาคที่ Big-C ทุกสาขา - บริจาคผ่านช่องทาง True money wallet   #ก้าวคนละก้าวก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ #เพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆ  

 1,038
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 พ.ค. 62

gc เปิดศึกชิงแชมป์ฟุตบอลลีกเยาวชน ptt rayong youth league 2019 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

             สโมสร พีทีที ระยอง ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน PTT Rayong Youth League 2019 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนักเตะเยาวชนที่มีความพร้อม ในรุ่นอายุ 8 ปี 10 ปี และ 12 ปี จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยฤดูกาลนี้ทีมเยาวชนจังหวัดระยองสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนผ่านรอบคัดเลือกไปสู่รอบลีกทั้งหมด 14 อะคาเดมี มาร่วมลุ้นและส่งแรงใจเชียร์ลูกหลานระยองในการคว้าแชมป์ในศึกครั้งนี้ เปิดสนามนัดแรกวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล GC สำนักงานระยอง (RO) จ.ระยอง                นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้ชาวระยองและในฐานะที่เมืองระยองเป็นเมืองแห่งการกีฬา จึงจัดโครงการ PTT Rayong Youth League 2019 ร่วมกับสโมสร พีทีที ระยอง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลและสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้ลูกหลานเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองผู้ที่มีใจรักและมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ได้มีเวทีแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาผู้ฝึกสอนท้องถิ่นเพื่อนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ด้วยความสำเร็จและกระแสตอบรับที่ดีจากหลายปีที่ผ่านมาจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ทำให้การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ 2019 นี้มีความพิเศษ เนื่องจากมีลูกหลานระยองให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอย่างล้นหลามมากถึง 22 ทีม ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา สำหรับผลงานของเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันลีกเยาวชน PTT Rayong Youth League ตั้งปี 2558 ถึงปัจจุบัน สามารถพิสูจน์ให้ประจักษ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีนักฟุตบอลรุ่นพี่ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ PTT Rayong Youth League ก้าวเข้าสู่โครงการ  พีทีที ระยอง อะคาเดมี ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี พร้อมได้รับทุนการศึกษา เข้าเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของสโมสร จำนวนมากถึง 18 คน อีกทั้งยังสามารถเข้าสังกัดในสโมสร โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศอีก 23 คน                  สำหรับทีมเยาวชนจังหวัดระยองที่ส่งทีมร่วมแข่งขันฟุตบอลในรอบคัดเลือก มีจำนวนทีมทั้งหมด 22 ทีม แบ่งเป็นรุ่นอายุ 8 ปี 8 ทีม รุ่นอายุ 10 ปี 11 ทีม และรุ่นอายุ 12 ปี 16 ทีม สำหรับผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกนั้น มีทีมเยาวชนจังหวัดระยองสามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบลีกเพื่อชิงแชมป์ PTT Rayong Youth League 2019 ในฤดูกาลนี้ ดังนี้ ► รุ่นอายุ 8 ปี จำนวน 4 ทีม ได้แก่ มอซซ่า อะคาเดมี (MSA) ห้วยโป่งอะคาเดมี (HPA)  ทุ่งควายกิน เอฟซี (TKK) และช่นจูเนียร์ (CJ) ► รุ่นอายุ 10 ปี จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ค่ำชู อะคาเดมี (KCH) เบญจรงค์ เอฟซี (BJR)  นิคมยูไนเต็ด อะคาเดมี (NK) ทุ่งควายกิน เอฟซี (TKK) ดีซี ฟุตบอล อะคาเดมี (DCF) ► รุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 4 ทีม ได้แก่เทศบาลนครระยอง (MURY) ซอคเกอร์ไนน์ อะคาเดมี (SNA) ช่นจูเนียร์ (CJ) และทุ่งควายกิน เอฟซี (TKK) โดยทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกนั้นจะไปพบกับทีมที่ได้สิทธิ์แข่งขันรอบลีกที่รออยู่แล้ว ดังนี้ ► รุ่นอายุ 8 ปี จำนวน 6 ทีม ได้แก่ เอ็ม ที พี วาย เอฟซี  (MTP ) อรวิน  อะคาเดมี (ORWA) เอ็น เอ ที ระยอง เอฟซี (NAT) นิคมยูไนเต็ด อะคาเดมี (NK) ซอคเกอร์ไนน์ อะคาเดมี (SNA) เบญจรงค์  เอฟซี (BJR) ► รุ่นอายุ 10 ปี จำนวน 5 ทีม ได้แก่ เอ็ม ที พี วาย เอฟซี  (MTP ) อรวิน  อะคาเดมี (ORWA) เอ็น เอ ที ระยอง เอฟซี (NAT) ซอคเกอร์ไนน์ อะคาเดมี (SNA) ไอ้หนูแข้งทอง (KTR) ► รุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 6 ทีม ได้แก่ เอ็ม ที พี วาย เอฟซี  (MTP ) อรวิน  อะคาเดมี (ORWA) เอ็น เอ ที ระยอง เอฟซี (NAT) นิคมยูไนเต็ด อะคาเดมี (NK) เบญจรงค์  เอฟซี (BJR) ไอ้หนูแข้งทอง (KTR)                     PTT Rayong Youth League 2019 เป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนจำนวน 9 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นคือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี และ 12 ปี รุ่นละ 10 ทีม โดยถือเป็นลีกรายการใหญ่ของจังหวัดระยอง และเป็นลีกเยาวชนเด็กเล็กเพียงหนึ่งเดียวในโซนภาคตะวันออก ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากผู้ปกครองและเยาวชนผู้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการที่น่าสนใจ คือ                1. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนท้องถิ่น : FA THAILAND INTRODUCTORY COURSE              2. โครงการฝึกทักษะฟุตบอลพื้นฐาน : FOOTBALL CLINIC ON TOUR              3. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน : PTT RAYONG YOUTH LEAGUE              4. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพ : PTT RAYONG FA CUP              5. โครงการฝึกทักษะฟุตบอลเตรียมความพร้อมสู่ฟุตบอลอาชีพ : GC CLINIC CAMP                    ฤดูกาลนี้ทีมใดจะคว้าแชมป์ไปครอง มาร่วมลุ้นและร่วมส่งกำลังใจให้ลูกหลานระยองในการแข่งขัน PTT Rayong Youth League 2019 สามารถติดตามผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook Fanpage: PTT Rayong Academy  

 887
ข่าวประชาสัมพันธ์
23 พ.ค. 62

"circular living symposium 2019" ปรากฎการณ์ใหม่ งาน symposium แห่งปีกับ 4 เหตุผลที่คุณต้องมา

          1. ที่เดียว..ที่รวมต้นแบบความคิดและผู้นำด้าน Circular Economy ระดับโลก อาทิ ► มูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์ แห่งสหราชอาณาจักร องค์กรการกุศลผู้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนต้นแบบของโลก ► McKinsey & Company องค์กรระดับโลกด้านที่ปรึกษาและการจัดการ ► อาเธอร์ หวง ผู้บุกเบิกโซลูชั่นวัสดุก่อสร้าง Upcycle จากของเหลือใช้ การันตีความสำเร็จด้วยรางวัลแห่งความสำเร็จมากมาย ► ไอรีน เดซ รูซ จากมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ผู้ดำเนินโครงการ “Upcycling The Oceans” ซึ่งนำขยะจากทะเลมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าแฟชั่น ► ลิลลี่กอล เซดาแกต จาก National Geographic Explorers ผู้ชักนำและเปลี่ยนแนวคิดชุมชนทั่วโลกให้มองปัญหาขยะพลาสติกเป็นเรื่องง่ายๆ ► คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ผู้นำระดับโลกในด้านหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เจ้าของแนวคิดอันเฉียบคม “RESOURCE REVOLUTION : the biggest business opportunity in the century, but requiring a disruptive attitude change in sustaining the resources.” ► จิรายุ ตั้งศรีสุข ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มองว่าการใช้ชีวิตแบบ Circular Living ทำได้จริง ► Upcycling the Oceans, Thailand โมเดลเศรษฐกิจใหม่สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับขยะพลาสติกสู่สินค้าแฟชั่น ► สัมพันธ์ เณรรอด เจ้าของธุรกิจการจัดการขยะ “เอี่ยมดี รีไซเคิล” หรือ “ซาเล้งแนวคิดใหม่” ที่บริการจัดการขยะ 24 ชั่วโมงในจังหวัดเชียงใหม่ ► เปรม พฤกษ์ทยานนท์ เจ้าของธุรกิจรีไซเคิล และเจ้าของเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” ที่ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะทุกประเภทด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทุกคนปฏิบัติตามได้ ...และยังมีอีกมากมาย              2. ที่เดียว..ที่รวบรวมความรู้ขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลาสติกเพื่ออนาคต ทั้ง Bioplastic และ Upcycling plastic             3. ที่เดียว..ที่จุดประกายไอเดียใหม่จากแนวคิด Circular Living..ให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน             4. GC ร่วมกับ National Geographic จัดงานใหญ่ระดับนี้ แต่ไม่มีค่าใช้จ่าย!   ติดตาม Symposium แห่งปี Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ได้ที่ http://www.circularliving2019.com/Event/Home.aspx   ติดตามเรื่องราว Circular Living ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก เพิ่มเติมได้ที่ https://gccircularliving.pttgcgroup.com/th   #GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก    

 584
ข่าวประชาสัมพันธ์
16 พ.ค. 62

gc จับมือโครงการ our khung bangkachao เปิดตัวการแข่งขัน waste runner 100 days challenge เฟ้นหาโมเดลการจัดการขยะในไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกระเจ้า

ทราบหรือไม่ว่า? ปัจจุบันขยะมูลฝอยในประเทศไทยมีจำนวน 663 ล้านตัน/ปี ที่ถูกกองทิ้งไว้ ไม่มีการจัดการอย่างถูกต้อง และในอนาคตขยะเหล่านี้อาจจะเพิ่มขึ้น 3,400 ล้านตัน /ปี และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย จุดนี้เองทาง GC จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิวัติการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อเกิดผลที่ดีในระยะยาวและยั่งยืน จึงเปิดตัวการแข่งขัน WASTE RUNNER 100 DAYS CHALLENGE เฟ้นหาโมเดลการจัดการขยะในประเทศไทย  นําไปสู่การต่อยอดให้เกิดธุรกิจต้นแบบด้านการจัดการขยะ โดยใช้ระยะเวลา 100 วัน     15 พ.ค.62- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GC ร่วมมือโครงการ OUR Khung BangKachao จัดการแข่งขันสร้างโมเดลจัดการขยะในประเทศไทย นําไปสู่การต่อยอดให้เกิดธุรกิจต้นแบบด้านการจัดการขยะใน พื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการแข่งขัน เป็นระยะเวลา 100 วัน      คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเซาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพคือ การจัดการทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยทําขยะให้ไม่เป็นขยะ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยาก และท้าทาย         GC จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบและมองปัญหาขยะเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเริ่มต้นตั้งแต่ กระบวนการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการนําขยะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล       อีกทั้ง GC จึงให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมร่วมมือกับโครงการOURKhung BangKachao ในการเปิดตัวการ แข่งขัน Waste Runner 100 Days Challenge เพื่อร่วมสร้างโมเดลการจัดการขยะ และสร้างความเข้าใจว่าขยะมีมูลค่า ทําให้ถูกจัดเก็บได้อย่างเหมาะสม และจะนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยยะสําคัญ ซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน  ในด้านแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน     คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวเสริมว่า โครงการ Waste Runner 100 Days Challenge  จะถูกนําร่องผ่านชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ซึ่ง GC ได้ร่วมมือกับ Tact โดยคาดหวังว่าจะเกิดความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการจัดการขยะ ทั้งนี้ได้ความร่วมมือกับ นักวิชาการและนักธุรกิจด้านการจัดการขยะ รวมไปถึงหลายหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น เพื่อส่งเสริมต่อยอดให้เกิดการลงทุนและสนับสนุนแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ให้ เกิดขึ้นได้จริง โดยโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย จะมีโอกาสได้ไปนําเสนอในงาน Circular Living Symposium 2019 - 1 Upcycling our planet ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายนนี้     คุณชยุตม์ สกุลคู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้งกล่าวว่า  ตลอดระยะเวลา 100 วัน ของโครงการ  Waste Runner 100 Days Challenge  โจทย์ที่ยากที่สุด คือ จะทําอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของผู้เข้าแข่งขัน และทําการให้ทดลองในพื้นที่ครั้งนี้ประสบความสําเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน      ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้ใช้แนวคิด Design Thinking เป็นแกนหลักในการออกแบบกิจกรรม ให้ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เปิดพื้นที่ในการระดมความคิดผ่านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จนสามารสร้างต้นแบบของโมเดลการจัดการขยะที่พร้อมดําเนินการจริงในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ทาง Tact จะเป็นผู้ที่ช่วยจัดเตรียมงาน ตั้งแต่ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆ ไป จนถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถทดสอบแนวคิดในพื้นที่ได้อย่างราบรื่นโดยการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสําคัญของประเทศไทยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการขยะ     นอกจากการเปิดตัวการแข่งขัน WASTE RUNNER 100 DAYS CHALLENGE นั้น ภายในงานยังมีเสวนาภายใต้หัวข้อ 'ทางออกของปัญหาขยะประเทศไทยในปัจจุบัน' ผ่านตัวแทน 4 ภาคส่วน ตัวแทนชุมชน พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รองเจ้าอาวาสวัดแดง,ตัวแทนภาคธุรกิจ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำกัด , ตัวแทนภาครัฐ คุณวานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสียสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษ และ ตัวแทนภาควิชาการ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      ซึ่งทั้ง 4 ภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะในประเทศไทย พร้อมที่จะเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับทาง GC ด้วยความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ การนำขวดพลาสติก 15 ใบ มาผลิตเป็นผ้าไตรจีวร ซึ่งเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะพลาสติกให้สามารถใช้ได้อีกครั้ง และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า , การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และ การร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะจับมือร่วมกัน พร้อมหาวิธีการขับเคลื่อนการจัดการขยะโดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง     ทั้งนี้ หากผู้ใดสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งการของเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับ WASTE RUNNER 100 DAYS CHALLENGE: 100 วันรันวงการขยะ  สามารถสมัครได้ที่ https://www.wasterunnerchallenge.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  พร้อมเปิดพื้นที่ให้สำหรับทุกคนขอแค่คุณมีไอเดียใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้นิสิตนักศึกษา พนักงานบริษัท สตาร์ทอัพ ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังศึกษาประเด็นสิ่งแวดล้อมอยู่ หรือผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศและ ไม่จำกัดอายุ   สำหรับผู้ชนะ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท อันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท อันดับ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท ซึ่งทั้งสามทีมยังมีโอกาสนำเสนอผลงานที่งาน GC Circular Living Symposium 2019 ในเดือนมิถุนายน 2562 และมีโอกาสนำผลงานไปต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย  

 1,323
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พ.ค. 62

gc ชวนร่วมแข่งขันในโครงการ waste runner 100 days challenge สร้างโมเดลการจัดการขยะ ผ่านการลงมือทำจริง ในชุมชนต้นแบบคุ้งบางกระเจ้า

โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว!! ครั้งแรกกับการเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษา พนักงานบริษัท สตาร์ทอัพ ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังศึกษาประเด็นสิ่งแวดล้อมอยู่ หรือผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ ไม่จำกัดอายุ ขอแค่คุณมีไอเดียใหม่ ๆ และมองเห็นช่องทางที่จะสร้างโมเดลการจัดการขยะ มาร่วมแข่งขันในโครงการ Waste Runner 100 Days Challenge เฟ้นหาสุดยอดโมเดลจัดการขยะที่จะนำไปใช้จริงในชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท   . อย่ารอช้า! เข้าไปดาวน์โหลดโจทย์ได้ทาง http://bit.ly/WasteRunner จากนั้นรวมทีมกันมา 2-4 คน แล้วส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันสำคัญ ดังต่อไปนี้       . 15 พ.ค. งานเปิดตัวโครงการ 31 พ.ค. ปิดรับสมัคร 8-9 มิ.ย. เวิร์คช็อปเสริมความรู้ รอบคัดเลือก 8 ทีม 15-16 มิ.ย. Boot Camp เวิร์คช็อปพัฒนาโมเดลและลงพื้นที่จริง 23 มิ.ย. นำเสนอผลงาน ประกาศผลรอบ 3 ทีม 23 ส.ค. นำเสนอผลงานรอบสุดท้ายและประกาศทีมที่ชนะ . รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wasterunnerchallenge.com . #WasteRunnerChallenge #ร้อยวันรันวงการขยะ

 1,086
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 เม.ย. 62

gc เผยโผ 14 อะคาเดมีเยาวชนระยองทะยานเข้าสู่รอบลีก พร้อมชิงแชมป์ในการแข่งขัน ptt rayong youth league 2019

          เมื่อเร็วๆ นี้ สโมสร พีทีที ระยอง ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน PTT Rayong Youth League 2019 รอบคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนักเตะเยาวชนที่มีความพร้อม โดยฤดูกาลนี้ทีมเยาวชนจังหวัดระยองสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนผ่านรอบคัดเลือกไปสู่รอบลีกทั้งหมด 14 ทีม มาร่วมลุ้นและส่งแรงใจเชียร์ลูกหลานระยองในการคว้าแชมป์ในศึกครั้งนี้ เปิดสนามนัดแรกวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล GC สำนักงานระยอง (RO) จ.ระยอง           นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้ชาวระยองและในฐานะที่เมืองระยองเป็นเมืองแห่งการกีฬา จึงจัดโครงการ PTT Rayong Youth League 2019 ร่วมกับสโมสร พีทีที ระยอง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลและสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้ลูกหลานเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองผู้ที่มีใจรักและมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ได้มีเวทีแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาผู้ฝึกสอนท้องถิ่นเพื่อนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ด้วยความสำเร็จและกระแสตอบรับที่ดีจากหลายปีที่ผ่านมาจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ทำให้การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ 2019 นี้มีความพิเศษ เนื่องจากมีลูกหลานระยองให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอย่างล้นหลามมากถึง 22 ทีม ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา              สำหรับทีมเยาวชนจังหวัดระยองที่ส่งทีมร่วมแข่งขันฟุตบอลในรอบคัดเลือก มีจำนวนทีมทั้งหมด 22 ทีม แบ่งเป็นรุ่นอายุ 8 ปี 8 ทีม รุ่นอายุ 10 ปี 11 ทีม และรุ่นอายุ 12 ปี 16 ทีม สำหรับผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกนั้น มีทีมเยาวชนจังหวัดระยองสามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบลีกเพื่อชิงแชมป์ PTT Rayong Youth League 2019 ในฤดูกาลนี้ ดังนี้ • รุ่นอายุ 8 ปี จำนวน 4 ทีม ได้แก่ มอซซ่า อะคาเดมี (MSA) ห้วยโป่งอะคาเดมี (HPA) ทุ่งควายกิน เอฟซี (TKK) และช่นจูเนียร์ (CJ) • รุ่นอายุ 10 ปี จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ค่ำชู อะคาเดมี (KCH) เบญจรงค์ เอฟซี (BJR)  นิคมยูไนเต็ด อะคาเดมี (NK) ทุ่งควายกิน เอฟซี (TKK) ดีซี ฟุตบอล อะคาเดมี (DCF) • รุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 4 ทีม ได้แก่เทศบาลนครระยอง (MURY) ซอคเกอร์ไนน์ อะคาเดมี (SNA) ช่นจูเนียร์ (CJ) และทุ่งควายกิน เอฟซี (TKK)   โดยทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกนั้นจะไปพบกับทีมที่ได้สิทธิ์แข่งขันรอบลีกที่รออยู่แล้ว ดังนี้ • รุ่นอายุ 8 ปี จำนวน 6 ทีม ได้แก่ เอ็ม ที พี วาย เอฟซี  (MTP ) อรวิน  อะคาเดมี (ORWA) เอ็น เอ ที ระยอง เอฟซี (NAT) นิคมยูไนเต็ด อะคาเดมี (NK) ซอคเกอร์ไนน์ อะคาเดมี (SNA) เบญจรงค์  เอฟซี (BJR) • รุ่นอายุ 10 ปี จำนวน 5 ทีม ได้แก่ เอ็ม ที พี วาย เอฟซี  (MTP ) อรวิน  อะคาเดมี (ORWA) เอ็น เอ ที ระยอง เอฟซี (NAT) ซอคเกอร์ไนน์ อะคาเดมี (SNA) ไอ้หนูแข้งทอง (KTR) • รุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 6 ทีม ได้แก่ เอ็ม ที พี วาย เอฟซี  (MTP ) อรวิน  อะคาเดมี (ORWA) เอ็น เอ ที ระยอง เอฟซี (NAT) นิคมยูไนเต็ด อะคาเดมี (NK) เบญจรงค์  เอฟซี (BJR) ไอ้หนูแข้งทอง (KTR)              PTT Rayong Youth League 2019 เป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนจำนวน 9 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นคือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี และ 12 ปี รุ่นละ 10 ทีม โดยถือเป็นลีกรายการใหญ่ของจังหวัดระยอง และเป็นลีกเยาวชนเด็กเล็กเพียงหนึ่งเดียวในโซนภาคตะวันออก ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากผู้ปกครองและเยาวชนผู้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนท้องถิ่น : FA THAILAND INTRODUCTORY COURSE โครงการฝึกทักษะฟุตบอลพื้นฐาน : FOOTBALL CLINIC ON TOUR โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน : PTT RAYONG YOUTH LEAGUE โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพ : PTT RAYONG FA CUP โครงการฝึกทักษะฟุตบอลเตรียมความพร้อมสู่ฟุตบอลอาชีพ : GC CLINIC CAMP                ฤดูกาลนี้ทีมใดจะคว้าแชมป์ไปครอง มาร่วมลุ้นและร่วมส่งกำลังใจให้ลูกหลานระยองในการแข่งขัน PTT Rayong Youth League 2019 สามารถติดตามผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook Fanpage: PTT Rayong Academy  

 1,579
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
28 มี.ค. 62

gc สนับสนุนถุงผ้าจากขยะรีไซเคิลให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

             ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) มอบถุงผ้าที่ผลิตจากการรีไซเคิลขยะขวด PET จำนวน 5,000 ใบ มูลค่า 374,500 บาท ซึ่งเก็บจากพื้นที่เกาะเสม็ดและพื้นที่บ้านเพ จังหวัดระยอง จากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ให้แก่คุณจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ อาทิ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อ่าวพังงา และ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา  ภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด 3Rs (Reduce, reuse, recycle) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร               กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะส่งมอบถุงผ้าจากขยะรีไซเคิลให้กับอุทยานแห่งชาติจำนวน 154 แห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวยืม เพื่อทดแทนการนำถุงพลาสติกหูหิ้วเข้าไปในอุทยาน โดยทางอุทยานฯจะเก็บเงินมัดจำค่าถุงผ้า และคืนเงินให้เมื่อนำถุงผ้ามาคืน ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถุงผ้า ก่อนนำมาให้นักท่องเที่ยวยืมในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการติดตามการใช้งานเพื่อประเมินผลเป็นประจำทุกสิ้นเดือนด้วย  

 1,201
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
13 มี.ค. 62

gc จับมือ bjc ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

               นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” พร้อมด้วย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BJC” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน ตัวอย่างโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เช่น การจัดหาวัตถุดิบพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Plastic) ผ่านบริษัทในเครือบีเจซี รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพของ GC ในธุรกิจกาแฟ อาหาร ธุรกิจค้าปลีก เช่น บิ๊กซี                นอกจากนี้ยังรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัทฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก   ผู้บริหารเข้าร่วมงาน 1.       นายปฏิภาณ  สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย GC 2.       นายณะรงศักดิ์  จิวากานันต์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร GC 3.       นายวิบูลย์  ชูชีพชื่นกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ GC 4.       นายวิเชียร  รุ่งวัฒนะกิจ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม  BJC 5.       นางศิริกุล  สมุทรสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

 1,561

Top