ค้นหา :

ผลการค้นหา "ภัยแล้ง"

สังคม
20 พ.ย. 62

กท.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งพัฒนาระบบน้ำบาดาล รับมือภัยแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมนำระบบน้ำบาดาล ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่มารับมือปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง   นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผย ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะน้ำบาดาล ที่ได้เร่งรัดพัฒนาโครงการน้ำบาดาล เพิ่มน้ำต้นทุนและการกระจายน้ำ รวมถึงเติมน้ำลงใต้ดิน ให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ    โดยได้กล่าวถึงน้ำบาลดาลว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาน้ำในประเทศน้อยมาก อ่างเก็บน้ำในแต่ละที่ไม่เพียงพอ ในเมื่อในอ่างเก็บน้ำไม่มีน้ำแล้ว ที่เดียวที่เหลืออยู่จึงเป็นใต้ดิน ซึ่งในแต่ละปีที่ฝนตก น้ำจะซึมลงชั้นดินเพียง 10% เท่านั้น   หน้าที่ของกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ จึงเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ แต่จากข้อมูลที่ผผ่านมาเราสามารถขุดเจาะขึ้นมาได้เพียง 1 หมื่น 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเหลืออีกประมาณ 3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นตอนนี้น้ำบาดาลจึงไม่ได้นำมาใช้เพื่อการอุโภคบริโภคอย่างเดียวแล้ว แต่จำนำมาใช้ในการเกษตรมากขึ้นด้วย

 238
ข่าวภูมิภาค
18 พ.ย. 62

ไทยแล้งจัดปี 63 เตือน 8 จังหวัดภาคกลาง-อีสาน น้ำไม่พอทำการเกษตร

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คาดการณ์ว่า เดือน ธ.ค.2562 ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 50% และเดือน ม.ค. ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 50% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ   ทั้งนี้ พื้นที่เขตชลประทานมี 8 จังหวัดที่น้ำไม่พอทำการเกษตร ได้แก่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ จึงขอแจ้งให้ชาวนาทราบว่า ในพื้นที่ภาคกลางให้งดปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จะไม่มีน้ำส่งมาให้ ถ้าปลูกไปก็จะเกิดความเสียหาย ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกนาปรังได้บางพื้นที่ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dQQautHoYQQ

 1,486
สังคม
18 พ.ย. 62

ไทยแล้งจัดปี 63 เตือน 8 จังหวัดภาคกลาง-อีสาน น้ำไม่พอทำการเกษตร

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คาดการณ์ว่า เดือน ธ.ค.2562 ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 50% และเดือน ม.ค. ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 50% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ   ทั้งนี้ พื้นที่เขตชลประทานมี 8 จังหวัดที่น้ำไม่พอทำการเกษตร ได้แก่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ จึงขอแจ้งให้ชาวนาทราบว่า ในพื้นที่ภาคกลางให้งดปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จะไม่มีน้ำส่งมาให้ ถ้าปลูกไปก็จะเกิดความเสียหาย ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกนาปรังได้บางพื้นที่ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dQQautHoYQQ

 1,486
สังคม
02 พ.ย. 62

อุทัยธานีเผชิญภัยแล้ง หนักสุดในรอบ 30 ปี

อุทัยธานี - ที่จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝนทิ้งช่วงมานาน ส่งผลให้เกิดภัยแล้งข้ามปี น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อการเกษตรของกรมชลประทาน ทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำทับเสลา ( อ่านทับ – สะ – เหลา ) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำอื่นๆ ทั้งจังหวัดมีน้ำมีอยู่เหลือเพียง 60 ล้านลูกบาศก์เมตร จากแหล่งน้ำทั้งหมด จำนวน 230 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 เท่านั้น ถือว่าน้อยจนเข้าสู่ขั้นวิกฤต หนัก ในรอบ 30 ปี เพราะฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนาน น้ำไหลเข้าอ่างน้อย เนื่องจากในเขตภายในเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำไม่มีฝนตกลงมา   โดยโดยอ่างเก็บน้ำทับเสลา ( อ่านทับเสลา ) ล่าสุด มีน้ำเก็บกัก เหลือเพียง 36.44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 22.77 ใช้การได้ 19.44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13.59 ซึ่งจะไม่สามารถไปปล่อยไปช่วยภาพการเกษตรโดยเฉพาะนาปรัง และจะกักเก็บไว้เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอ่าง และเพื่อระบบนิเวศน์เท่านั้น โดยปล่อยไปชาวบ้านหมู่บ้านเพชรน้ำผึ้งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อพยพให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเมื่อปี 2528 หรือเป็นเวลา 34 ปี เฉพาะแค่อุปโภค บริโภค เท่านั้น   ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ล่าสุดวันนี้มีน้ำเก็บกักเหลือเพียง 14.50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 33.40 ปริมาณ ใช้การได้ 12.33 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 29.89 และไม่สามารถปล่อยไปช่วยเพื่อการเกษตรได้เช่นกัน ยังคงกักเก็บน้ำเพื่อความมั่นคงแข็งแรง และรักษาระบบนิเวศน์ เช่นกัน ทั้งนี้ถือว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง และวิกฤตหนักในรอบ 30 ปี     รับชมผ่านยูทูบได้ที่  https://youtu.be/5yMOyeAC2SY

 95
ข่าวภูมิภาค
30 ต.ค. 62

ภัยแล้งมาแล้ว! แม่น้ำโขงแห้งขอดจนโขดหิน หาดทรายโผล่ - ชาวบ้านบุกทวงถามงบภัยแล้ง

หลายจังหวัดในประเทศไทยเจอภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนอีสาน โดยที่ จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านบุกทวงถามงบภัยแล้งกับนายกเทศมนตรี ว่าทำไมไม่อนุมัติการขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งที่แล้งมาก    ส่วนที่ จ.อุบลราชธานี แม่น้ำโขงแห้งขอด จนโขดหินและหาดทรายโผล่ขึ้นมาเป็นแนวยาว และที่ จ.บึงกาฬ แม่น้ำโขงลดลงต่อเนื่องจนเริ่มแห้ง    นอกจากนี้ ที่ จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และ จ.เลย ก็ประสบภัยแล้ง    ทั้งนี้ ครม.รับทราบเรื่องพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค แล้ว ในพื้นที่เขตการประปาส่วนภูมิภาค 22 จังหวัด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zRi9HiFamKY

 1,845
สังคม
30 ต.ค. 62

ภัยแล้งมาแล้ว! แม่น้ำโขงแห้งขอดจนโขดหิน หาดทรายโผล่ - ชาวบ้านบุกทวงถามงบภัยแล้ง

หลายจังหวัดในประเทศไทยเจอภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนอีสาน โดยที่ จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านบุกทวงถามงบภัยแล้งกับนายกเทศมนตรี ว่าทำไมไม่อนุมัติการขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งที่แล้งมาก    ส่วนที่ จ.อุบลราชธานี แม่น้ำโขงแห้งขอด จนโขดหินและหาดทรายโผล่ขึ้นมาเป็นแนวยาว และที่ จ.บึงกาฬ แม่น้ำโขงลดลงต่อเนื่องจนเริ่มแห้ง    นอกจากนี้ ที่ จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และ จ.เลย ก็ประสบภัยแล้ง    ทั้งนี้ ครม.รับทราบเรื่องพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค แล้ว ในพื้นที่เขตการประปาส่วนภูมิภาค 22 จังหวัด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zRi9HiFamKY

 1,845
สรุปข่าว
30 ต.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 30 ต.ค.62 เปิดคลิปเสียงเอ็มยอมรับร่วมทีมฆ่าเศรษฐินี-ภัยร้ายของเล่นเด็ก-บิ๊กตู่ลั่นทุกปัญหามีไว้ให้แก้

-จับแล้ว นายวิฑูรย์ ศรีตะบุตร์ หรือ ไอ้เอ็ม คนขับรถสองแถว สายจอมทอง มือฆ่าโบกปูน น.ส.วรรณี จิระเจริญยิ่ง เศรษฐินีนักบุญ สารภาพ อ้างร่วมกับพวกอีก 2 คนก่อเหตุ โดยมีสาวทอมที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นผู้บงการ และเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อ ต้น เป็นคนลงมือฆ่า ส่วนตนทำหน้าที่อำพรางศพ จากนั้นได้ไปตระเวนกดเงินและแยกย้ายกันหลบหนี   โดยตลอดทั้งวันของเมื่อวาน ตร.ให้อดีตภรรยาโทรเกลี่ยกล่อมมอบตัว เจ้าตัวร่ำไห้บอกผิดไปแล้ว ต้องหนีเพราะกลัวถูกจับขังคุก      ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : เปิดคลิปเสียง 'เอ็ม' สารภาพกับอดีตภรรยา ร่วมขบวนการฆ่าเศรษฐินี พบขับรถผู้ตายสวมบทเสี่ยพากิ๊กเที่ยว กินหรูอยู่แพง      -ตามล่า แม่มณี หลบหนีแชร์ลูกโซ่ หลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความจำนวนมาก ศาลออกหมายจับ แม่มณี และแฟนหนุ่ม ตั้ง 3 ข้อหา ตร.ตรวจบ้านพักไม่เจอใคร เจอแค่แม่บ้าน ตร.ที่อุดรธานี อายัดบัญชี 2 บัญชี มีเงิน 10 ล้านบาท ขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว มีการติดภาพ 2 ผู้ต้องหา และตรวจเข้มป้องกันหลบหนีไปซ่อนตัวที่บ่อนฝั่งปอยเปต ล่าสุด แม่มณี โพสต์ไม่เคยทิ้งใคร โดนใส่ร้าย ไม่ได้ไปไหน ยังอยู่ตลอด ไม่ได้ทิ้งใครแค่ไม่มีสิทธิพูด   ด้าน มะนาว โผล่โฟนอินในรายการโหนกระแส บอกอยากให้ผู้เสียหายทุกคนรอหน่อย ไม่ได้คิดจะหนีไปไหน      ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ออกหมายจับ 'แม่มณี' หนีแชร์ลูกโซ่ ตร.ออกหมายจับแล้ว 'มะนาว' บอกอยากให้ทุกคนรอหน่อย 'แน็ก ชาลี' ระบุไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว   -นายกรัฐมนตรีประชุม ครม.เศรษฐกิจ หารือมาตรการรับมือหลังสหรัฐฯตัด GSP ไทย บอกอย่าตื่นเต้น ให้มองวิกฤตเป็นโอกาส เร่งหาตลาดใหม่ ทุกปัญหามีไว้ให้แก้    ด้าน รองนายกรัฐมนตรี  คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เผยภายหลังการหารือกับ นายไมเคิล ฮีท อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระบุว่าเรื่องยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ยังสามารถพูดคุยกันได้ โดยไทยจะใช้เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เป็นเจ้าภาพในช่วงต้นเดือนธันวาคม พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแบน 3 สารเคมี   ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล ลั่นประเทศใครประเทศมัน เราไม่ได้เป็นประเทศที่เสรีภาพมากมาย กฎหมายของเราไม่ได้เป็นสากล และคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสากล ถ้าให้ตั้งแรงงานต่างด้าวเป็นสหภาพแรงงาน เราก็เหนื่อย จะให้สิทธิแรงงานต่างด้าวมากกว่าคนไทยเป็นไปไม่ได้ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'สมคิด' คุยอุปทูตสหรัฐฯปมตัดสิทธิ gsp ไทย 'บิ๊กตู่' บอกอย่าตื่นเต้น ให้มองวิกฤตเป็นโอกาส     -ประธานสภาผู้แทนราษฎร คุณชวน หลีกภัย เตือนกรรมาธิการเชิญนายกฯ เข้าชี้แจง ต้องให้เกียรติผู้ถูกเชิญ ไม่เชิญมาข่มขู่คุกคาม ตำหนิติเตียน เพราะผู้ถูกเชิญไม่ใช่ลูกน้อง ต้องเชิญมาให้ขัอเท็จจริงและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการแต่ละชุด ไม่ใช่เชิญสะเปะสะปะ แนะผู้ถูกเชิญให้ความร่วมมือมาชี้แจง เคยเรียนนายกฯ อยู่ในระบบสภา ต้องเคารพระบบ เวลามีอะไรในสภาก็ให้มาชี้แจง  ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'ชวน' เตือน กมธ.ต้องให้เกียรติ ไม่ข่มขู่คุกคามผู้ถูกเชิญ 'บิ๊กตู่' ไม่ตอบจะไปชี้แจงหรือไม่      -พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ไม่ตอบคำถามว่าจะไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน กรณีเสนอร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งที่ ครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่     ขณะที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณดิสทัต โหตระกิตย์ ทำหนังสือถามกลับไปที่กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตั้งประเด็นร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เกี่ยวข้องกับการทุจริตอันอยู่ในอำนาจหน้าที่กรรมาธิการชุดนี้อย่างไร และที่อ้างว่า ครม.ยังไม่สามารถเข้ารับหน้าที่ได้เพราะถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งไม่รับคำร้องแล้ว อีกทั้งที่ผ่านมา ครม.เสนอร่าง พรบ. และพระราชกำหนดหลายฉบับก็ไม่ได้มีการทักท้วงตรงนี้  ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'ชวน' เตือน กมธ.ต้องให้เกียรติ ไม่ข่มขู่คุกคามผู้ถูกเชิญ 'บิ๊กตู่' ไม่ตอบจะไปชี้แจงหรือไม่      -คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน  ส่งผลให้ปีใหม่นี้หยุดยาว 5 วันติด คือตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่หากหน่วยงานใดมีภารกิจที่จะต้องให้บริการกับประชาชน มีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นหลัก ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมตามกฎหมาย      ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ยิ้มกว้าง! ปีใหม่หยุดยาว 5 วันติด หลัง ครม.ประกาศ 30 ธ.ค.นี้ เป็นวันหยุดเพิ่ม    -อุทกภัยยังไม่หาย ภัยแล้งมาแล้ว คาดเริ่ม 1 พ.ย.นี้ เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำประปา คาด 22 จังหวัด 56 อำเภอ คนกว่า 7 แสน เสี่ยงได้รับผลกระทบ ขณะที่นอกเขตพื้นที่ประปา เสี่ยง 38 จังหวัด ส่วนพื้นที่เกษตรเสี่ยงขาดแคลนน้ำ 8 จังหวัด ในเขตชลประทาน และอีก 20 จังหวัด นอกเขต   ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ภัยแล้งมาแล้ว! แม่น้ำโขงแห้งขอดจนโขดหิน หาดทรายโผล่ - ชาวบ้านบุกทวงถามงบภัยแล้ง   -จับแฮกเกอร์ป่วนระบบ ชิมช็อปใช้ พบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 อายุ 19 ปี สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ตามจับคาบ้าน หิ้วขึ้นเครื่องมาสอบที่ กทม. ด้าน รมว.กระทรวงดิจิทัล ระบุผู้ต้องหาสร้างบอทเข้ามาป่วน ทำให้ระบบลงทะเบียนล่าช้า  ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'ชิมช้อปใช้ เฟส 2' รอบเก็บตกช่วงเช้าเต็มใน 10 นาที - แถลงจับแฮกเกอร์หนุ่มวัย 19 ป่วนระบบชิมช้อปใช้   -หนุ่มเจ้าของร้านเสริมสวยคุ้มคลั่ง บุกเข้าไปรื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สุดท้ายเจ้าหน้าที่บุกชาร์จตัวจับกุม ชายหนุ่มคู่ขาบอกก่อนหน้านี้ได้นอนอยู่ด้วยกันดีๆ ก็เกิดอาการคุ้มคลั่ง และพยายามจะทำร้ายตนเอง สุดท้าย ตร.ตรวจฉี่พบสารเสพติด คาดเมายาอาละวาด       -ระวังภัยร้ายที่แฝงมากับของเล่นเด็ก สุ่มตรวจของเล่นเด็ก พบทั้งที่มีเครื่องหมาย มอก. และไม่มีเครื่องหมาย มอก. มีสารทาเลตปนเปื้อน โดยเฉพาะตุ๊กตารูปสัตว์บีบได้ ทั้งนี้เมื่อเด็กสัมผัสจับของเล่น สารทาเลตสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ อาจส่งผลต่อระบบการสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายของผู้สัมผัส      ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ระวังภัยร้ายแฝงมากับของเล่นเด็ก พบของเล่นปนเปื้อนสารทาเลตเกินมาตรฐาน มีผลต่อร่างกาย เสี่ยงเป็นหมัน     -พนักงานทำความสะอาดช็อก วุ่นทั้งโรงแรม หลังหนุ่มสาวเปิดห้องระเริงรัก พบคราบเลือดสาดกระจาย และผ้าห่อคล้ายศพ เมื่อ ตร.เปิดผ้าออกไม่พบอะไร โล่งใจ แต่ก็วุ่นกันทั้งโรงแรม      ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : วุ่นทั้งโรงแรม! พนง.ช็อกเจอผ้าห่อคล้ายศพ มีคราบเลือด ตร.เปิดดูทำทุกคนโล่งอก     -รวบหนุ่มค้ายา อายุ 34 ปี พร้อมยาบ้า และยาไอซ์ ระหว่าง ตร.กำลังสอบสวน จู่ ๆ ผู้ต้องหาก็นั่งสั่นคล้ายกับร่างทรงที่กำลังมีเจ้าเข้าทรง ก่อนจะให้ข้อมูลว่ายังมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรถเก๋งของผู้ต้องหาอีกคน ตร.ตรวจค้นเจอจริง      ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : หนุ่มถูกจับยาบ้าองค์ลงพาตำรวจค้นรถผู้ต้องหาอีกราย ชี้จุดซ่อนยาเสพติด     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rlZRIGDsL5U

 14,535
ข่าวภูมิภาค
29 ต.ค. 62

แล้งมาเร็ว! อีสานแล้งหนัก น้ำโขงลดฮวบ นาข้าวยืนต้นตาย

แม้ในหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกและอากาศเริ่มหนาวเย็น แต่ในภาคอีสาน อาทิ หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม เกิดภาวะแล้ง โดยปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี ส่งผลให้นาข้าวที่กำลังออกรวงขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว ทำให้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ต้องงดทำนาปรัง ชาวบ้านจับปลาไม่ได้ เนื่องจากระดับน้ำโขงลดต่ำลงยอ่างเห็นได้ชัด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/cLceyQDb7hs

 7,050
สังคม
29 ต.ค. 62

แล้งมาเร็ว! อีสานแล้งหนัก น้ำโขงลดฮวบ นาข้าวยืนต้นตาย

แม้ในหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกและอากาศเริ่มหนาวเย็น แต่ในภาคอีสาน อาทิ หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม เกิดภาวะแล้ง โดยปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี ส่งผลให้นาข้าวที่กำลังออกรวงขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว ทำให้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ต้องงดทำนาปรัง ชาวบ้านจับปลาไม่ได้ เนื่องจากระดับน้ำโขงลดต่ำลงยอ่างเห็นได้ชัด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/cLceyQDb7hs

 7,050
เศรษฐกิจ
28 ส.ค. 62

ครม.เทงบ 1.5 หมื่นล้าน ช่วยภัยเเล้ง/น้ำท่วม 'สุรินทร์-บุรีรัมย์' ได้มากสุด 500 ล้าน

ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ ได้มีการหารือและได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งการพิจารณานั้นได้กำหนดให้เเต่ละจังหวัดเสนอแผนงานที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งและอุทกภัย ให้มีกานเสนอเข้ามาใน ครม.ภายใน 30 ก.ย.นี้   โดยที่จะต้องไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชน และสามารถดำเนินการได้ทันที โดยมีการอนุมัติวงเงิน 15,800 ล้านบาท แบ่งเป็น 74 จังหวัดที่จะได้รับจังหวัดละ 200 ล้านบาท ส่วนอีก 2 จังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ จะได้รับงบประมาณ จังหวัดละ 500 ล้านบาท   พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับให้โครงการดังกล่าวดำเนินการด้วยความโปร่งใส เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ หากพบว่ากระทำความผิดจะไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น อย่าคิดว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วจะทุจริตได้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DiB_WhOoqCk

 1,747
สรุปข่าว
28 ส.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 28 ส.ค.62 หม่อมถนัดศรีถึงแก่กรรม-ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาแทน รพ.-พบโครงกระดูกปริศนาคาบ้านร้าง

-นายกฯนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีรับพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญานก่อนเข้ารับหน้าที่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้เป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องกำกับสติเตือนใจสืบไป   นายกฯระบุตนได้ทำเรื่องของพระบรมราชานุญาตไปเอง แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะจบเรื่องอื่นได้หรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีทุกคนซาบซึ้ง เป็นพระมหากรุณาเป็นอันล้นพ้น จะได้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : นายกฯปลาบปลื้ม รับพระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระหัตถ์ ร.10 ทรงให้กำลังใจรัฐบาล   -ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีนายกฯนำ ครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 161 กำหนด ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งศาล รธน.วินิจฉัย ปมนายกฯถวายสัตย์ไม่ครบ   -ปิยบุตร แถลงชี้การที่นายกฯและ ครม.การเข้ารับพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขอยืนยันตามความเห็นของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใช่การถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ครั้งใหม่ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'ปิยบุตร' อ้างอิงหนังสือ 'วิษณุ' ยันนายกฯเข้ารับพระราชดำรัช ไม่ใช่ถวายสัตย์รอบ 2    -สุทิน คลังแสง ยันฝ่ายค้านจะเดินหน้าอภิปรายนายกฯโดยไม่ลงมติปมถวายสัตย์ไม่ครบต่อไป เดินควบคู่ทั้งเรื่องสภาและกระบวนการยุติธรรม พรรคฝ่ายค้านจะเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องนโยบายรัฐด้วย ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'สุทิน' ยันฝ่ายค้านเดินหน้าซักฟอกนายกฯ ปมถวายสัตย์   -ครม.เทงบ 1.5 หมื่นล้านบาท ช่วยภัยเเล้ง จัดสรรให้จังหวัดละ 200 ล้านบาท ยกเว้นสุรินทร์-บุรีรัมย์ รับจังหวัดละ 500 ล้านบาท ห้ามใช้งบซื้อครุภัณฑ์ ต้องเป็นแผนงานเกี่ยวกับภัยแล้งและอุทกภัยเท่านั้น เสนอแผนก่อน 30 ก.ย.นี้ บิ๊กป๊อกกำชับทุกอย่างต้องโปร่งใส อย่าคิดว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วจะทุจริตกันได้ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ครม.เทงบ 1.5 หมื่นล้าน ช่วยภัยเเล้ง/น้ำท่วม 'สุรินทร์-บุรีรัมย์' ได้มากสุด 500 ล้าน   -วิกฤตข้าวเหนียวแพง ตันละเกือบครึ่งแสนแพงกว่าทอง นายกฯสมาคมส่งออกข้าวไทยจี้รัฐบาลปราบผู้ลักลอบนำเข้าข้าวเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านฟันกำไร กรมการค้าภายในสั่งโรงสี ผู้ค้า ผู้ส่งออก รายงานสต็อกข้าวเหนียวตรวจสอบ 41 จังหวัดพบมีอยู่แล้ว 5 หมื่นตัน เร่งสรุปตัวเลขจับคนกักตุน ยังพบราคาพืชผักราคาพุ่ง กระชายโลละ 150 จากเดิม 40 บาท ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ข้าวเหนียวแพงกว่าทอง พุ่งตันละเกือบแสน จี้ปราบคนฉวยฟันกำไร นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน   -ศาลฎีกาพิพากษาแก้โทษคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ใช้งบ สตง.จำนวน 294,440 บาทให้ข้าราชการร่วมถวายผ้ากฐินเมื่อปี 2546 ที่ จ.น่าน แต่อ้างจัดสัมมนา ศาลเห็นว่าทำผิดครั้งแรก ไม่ได้นำเงินไปใช้ส่วนตัว และจำนวนเงินไม่มาก จึงให้จำคุก 9 เดือน รอลงอาญา 2 ปี ปรับ 1.5 หมื่นบาท ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'คุณหญิงเป็ด' รอดคุก คดีเบิกงบสัมมนาไปทอดกฐิน ศาลฎีกาสั่งจำคุก 9 เดือน รอลงอาญา 2 ปี   -โอละพ่อ แม่เด็กหญิงวัย 12 กุเรื่องถูกป้าสะใภ้หลอกให้เสพยาเค เร่ขายตัวแลกเงิน 500 จนติดเชื้อซิฟิลิสระยะ 3 ชี้แม่มีอาการทางจิต เคยเสพยา อาการกำเริบก็ฟุ้งซ่าน ทำลายข้าวของ ไล่แทงแม่แท้ๆ ทุบตีลูก ตรวจเด็กไม่ได้ติดเชื้อ HIV ไม่ได้ตั้งท้อง แต่ติดเชื้อซิฟิลิสจากการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชาย ล่าสุดอาการดีขึ้น ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : โอละพ่อ! แม่ป่วยทางจิต กุเรื่องลูกสาววัย 11 ถูกป้าพาขายตัว ที่แท้เด็กติดซิฟิลิสจากเพื่อนชาย   -กรุงเทพคริสเตียนวุ่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ ผู้ปกครอง ประท้วงสภาคริสตจักร หลังสั่งพักงานผอ. ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมแถลงการณ์ยื่นหนังสือเปิดผนึกในนาม #SaveBCC รักษาการผอ.ออกมารับหนังสือ แต่ถูกเด็กโห่ไล่ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ดราม่ากรุงเทพคริสเตียน นัดแต่งดำประท้วงปลด ผอ.-ผจก.โรงเรียน ไม่เป็นธรรม   -ดีเดย์ 1 ต.ค.ผู้ป่วยบัตรทองรับยาที่ร้านขายยาแทน รพ. นำร่อง 50 รพ. 500 ร้านยาทั่วประเทศ สำหรับ 4 โรคเรื้อรัง เบาหวาน, ความดัน, จิตเวช, หอบหืด เพิ่มทางเลือกให้ ปชช.ลดความแออัดใน รพ. เตรียมชงบอร์ด สปสช. 2 ก.ย.นี้ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ดีเดย์ 1 ต.ค.ผู้ป่วยบัตรทอง รับยา 4 โรคจากร้านยา ลดความแออัด รพ. นำร่อง 50 รพ. - 500 ร้านยา   -นายกฯยันนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงชายแดนใต้ ไม่ได้ตายเพราะถูกซ้อม จากนี้จะให้ถ่ายวิดีโอขณะ จนท.คุมตัวผู้ต้องหาทุกครั้ง ย้ำรัฐบาลไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรง   -ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี สิริอายุรวม 93 ปี ปิดตำนานคอลัมน์เชลล์ชวนชิม หมึกแดงและหม่อมอิ๊ง ลูกชายทั้งสองระบุช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อ จัดพิธีศพที่วัดเทพศิรินทร์ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'หมึกแดง-หม่อมอิ๊ง' เศร้าสูญเสียคุณพ่อ 'ม.ร.ว.ถนัดศรี' ถึงแก่กรรมจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี    -ช็อก พบโครงกระดูกคนตายปริศนาคาบ้านย่านลาดพร้าว ถูกทิ้งร้าง 20 ปี ตรวจสิบเป็นโครงกระดูกสมบูรณ์ไม่แตกหัก ไม่สวมเสื้อผ้า พบเสื้อสายเดี่ยวลายดอกสีแดง กางเกงใน เศษผม สันนิษฐานเป็นหญิงวัยกลางคน เสียชีวิตมาแล้ว 6 เดือน-1ปี พบอุปกรณ์เสพไอซ์ และบัตร ปชช.หนุ่มลพบุรีวัย 19 ปียังมีชีวิตอยู่ แต่ทำกระเป๋าเงินหายนานมาแล้วเจ้าของบ้านบอกบ้านทิ้งร้างมานานเพราะมีข้อพิพาทในศาล ก่อนเรียนช่างมาซ่อมและพบศพ เคยถูกขโมยเข้ามางัดแงะและมั่วสุมยา ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ผงะ พบโครงกระดูกปริศนาคาบ้านร้าง หนุ่มเจ้าของบัตร ปชช.แสดงตัวยังมีชีวิต    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/r0bzamur25s

 10,702
การเมือง
27 ส.ค. 62

ครม. เทงบ 1.5 หมื่นล. ช่วยภัยเเล้ง-อุทกภัย 'สุรินทร์-บุรีรัมย์' รับสูงสุดจว.ละ 500 ล.

ครม. เทงบ 1.5 หมื่นล้านบาท ช่วยภัยเเล้ง-อุทกภัย 'สุรินทร์-บุรีรัมย์' รับสูงสุดจว.ละ 500 ล้านบาท ย้ำแผนงานทำได้-ปชช.ไม่คัดค้าน ส่งก่อน 30 ก.ย.นี้    วันที่ 27 ส.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ ได้มีการหารือและได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย    ซึ่งการพิจารณานั้นได้กำหนดให้เเต่ละจังหวัดเสนอแผนงานที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งและอุทกภัย โดยกำหนดให้มีกานเสนอเข้ามายัง ครม. ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยที่จะต้องไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชน และสามารถดำเนินการได้ทันที    โดยมีการอนุมัติวงเงิน 15,800 ล้านบาท แบ่งเป็น 74 จังหวัดที่จะได้รับจังหวัดละ 200 ล้านบาท ส่วนอีก 2 จังหวัดค คือจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์จะได้รับงบประมาณ จังหวัดละ 500 ล้านบาท    

 1,917
ต่างประเทศ
27 ส.ค. 62

ภัยแล้งทำข้าวเหนียวแพงเกือบ 2 เท่า กระทบเมนูอร่อยยอดฮิต

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...ปัญหาข้าวเหนียวราคาแพงเกือบ 2 เท่า จากปกติซื้อถุงละ 5 บาท แต่ตอนนี้ต้องซื้อถุงละ 10 บาท บางร้านไม่เพิ่มราคาก็จะให้ปริมาณน้อยลง   ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตออกมาน้อย ข้าวเหนียวขาดแคลน ชาวนาเอามาขายให้โรงสีน้อยลง ข้าวเหนียวจึงหายออกจากระบบกว่า 90% ทำให้ราคาข้าวเหนียวปรับสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ส่งผลกระทบกับเมนูข้าวเหนียวยอดฮิตต่างๆ ทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้ง, ข้าวเหนียวมะม่วง, ข้าวต้มมัด   เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม The price of sticky rice has almost doubled. ราคาข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า   sticky rice ข้าวเหนียว   has doubled เพิ่มสองเท่า   Are sticky rice bags shrinking? ถุงข้าวเหนียวหดหรือเปล่า   A drought has caused shortages of the Thai staple. ภัยแล้งทำให้เกิดความขาดแคลนของสินค้าสำคัญชนิดนี้   drought (n.) ภัยแล้ง อ่านว่า ดราวทฺ   shortage (n.) ความขาดแคลน อ่านว่า โช่ร์ถิจ   staple (n.) ลวกเย็บกระดาษ, สินค้าสำคัญ อ่านว่า สเต้เผิ่ล   Mango sticky rice ข้าวเหนียวมะม่วง   Grilled pork with sticky rice ข้าวเหนียวหมูปิ้ง   Banana wrapped with sticky rice ข้าวต้มมัด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/EhbF-Uhk5gk

 868
ข่าวภูมิภาค
26 ส.ค. 62

ชาวบ้านสาปแช่ง มือดีขโมยไดนาโมเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งบรรเทาภัยแล้งโคราช

โคราช-ตำรวจ สภ.โชคชัย ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายขโมยไดนาโมเครื่องสูบน้ำ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำติดตั้งไว้ที่บริเวณริมลำน้ำมูล เขตบ้านโคกพลวง หมู่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย   ในที่เกิดเหตุเป็นบริเวณริมตลิ่งพบว่า ไดนาโมของเครื่องสูบน้ำที่สำนักงานชลประทานที่ 8 นำมาติดตั้งเพื่อดำเนินการสูบน้ำบรรเทาภัยแล้งช่วยชาวบ้านได้หายไป และถังน้ำมันเชื้อเพลิง 40 ลิตรที่เตรียมไว้เติมเครื่องสูบน้ำก็ถูกขโมยหายไปด้วย ซึ่งชาวบ้านคาดว่า น่าจะถูกขโมยเมื่อช่วงกลางคืนวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา   นายบรรพต หมวกเสนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกพลวง เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าตน และลูกบ้านได้ออกมาเตรียมต่อท่อเพื่อจะติดเครื่องสูบน้ำไว้สูบน้ำจากลำน้ำมูลเอาไปใส่ในบ่อกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน แต่พอมาถึงกลับพบว่าไดนาโมสำหรับปั่นไฟเครื่องสูบน้ำได้หายไป คาดว่าถูกคนร้ายขโมยหายไปพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ด้วยเช่นกัน   เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งหาตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุแล้ว คาดว่าน่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่ ขณะที่เดียวกันชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันหมดแรงรู้สึกท้อแท้ พร้อมกับสาปแช่งหัวขโมยที่มาก่อเหตุในครั้งนี้ เพราะถือเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ให้กับชาวบ้านที่กำลังประสบภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/wjo8PXANbds

 855
เศรษฐกิจ
23 ส.ค. 62

ราคาข้าวเหนียวพุ่งไม่หยุด แพงแซงข้าวหอมมะลิ เหตุภัยแล้งถาโถม

ภัยแล้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ชาวนาเท่านั้น แต่ผู้บริโภคก็กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่ราคาพุ่งไม่หยุด ปรับขึ้นเป็นรายวัน   ทีมข่าวลงพื้นที่ สำรวจร้านขายส่งย่านคลองเตยพบว่า บางร้านงดขายข้าวเหนียวชั่วคราว ส่วนร้านที่ขาย สต็อกข้าวก็เหลือน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาขาย เกรดต่ำสุด ซึ่งเป็นข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เริ่มทะลักเข้ามา อยู่ที่ 38 บาท สูงสุดเกิน 45 บาทแล้ว และหวั่นว่าจะมีโอกาสแตะ 50 บาทต่อกิโลกรัม จากปกติราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 28 ถึง 37 บาท   ผู้ค้าส่งบอกว่า ข้าวขาดแคลนตั้งแต่โรงสี ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตออกเลื่อนจากฤดูกาล และมาเจอภัยแล้งซ้ำ เรียกว่าตอนนี้ราคาสูงแซงข้าวหอมมะลิไปแล้ว และหวั่นว่าราคาจะทรงตัวในระดับสูง ไม่ลดลงมา เหมือนเมื่อตอนไข่หรือน้ำมันปาล์มขึ้นราคา ดันราคาอาหารตามสั่งขึ้น   ไปที่ตลาดชุมชนวัดศรีเกิด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ข้าวเหนียวนึ่งสุก ราคาพุ่งทะลุกิโลกรัมละ 50 บาทแล้ว โดยทางร้านค้าบอกว่า ราคาเพิ่มถึงสองครั้งแล้วในรอบสัปดาห์นี้ และยังมีแนวโน้มว่าจะต้องขยับราคาเพิ่มสูงขึ้นอีก จนทำให้ต้องปรับราคาขายขั้นต่ำที่ราคาถุงละ 10 บาท จากเดิมที่ขายถุงละ 5 บาท เนื่องจากต้นทุนข้าวสารมาแพง และยังต้องนำมานึ่งให้สุก ต้องบวกค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊สเข้าไปอีก จึงทำให้ต้องปรับราคาขายข้าวเหนียวสูงขึ้น   เช่นเดียวกับ ที่แม่ฮ่องสอน แม่ค้ายกเลิกขายข้าวเหนียวห่อละ 5 บาท โดยขายเริ่มต้นที่ห่อละ 10 บาท ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ที่ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขณะที่ผู้ว่าราชการฯ สั่งการพานิชย์จังหวัด ออกตรวจสอบราคา ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา ตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไป จนกว่าราคาจะเข้าสู่ภาวะปกติ   ที่ตลาดสด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ราคาข้าวสารเหนียวปรับตัวสูงถึงกิโลกรัมละ 40-45 บาท ตามราคาข้าวเปลือกที่มีราคาสูง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องซื้อข้าวเหนียวมาบริโภคในช่วงนี้ โดยแม่ค้าบอกว่า ช่วงนี้นอกจากราคาจะสูง ยังเริ่มขาดแคลน ไม่พอต่อความต้องการ เพราะในภาคอีสาน ชาวบ้านจะนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลัก          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/K3-KDHwd4kQ

 6,276

Top