ค้นหา :

ผลการค้นหา "แรงงาน"

เศรษฐกิจ
10 ก.ย. 60

ดับฝัน! เอกชน-ปลัดแรงงาน ประสานเสียงขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 700 บาทต่อวัน "เป็นไปไม่ได้"

ความคืบหน้ากรณีประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ออกมาเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2561 เป็น 700 บาทต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเท่ากันทั้งประเทศนั้น   ล่าสุด นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ในส่วนของเอกชนมองว่าในอัตราดังกล่าวไม่สามารถเป็นไปได้ เนื่องจากในอัตรา 700 บาทต่อวันถือเป็นค่าแรงที่เกินในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้หากมีการปรับขึ้นเชื่อว่าในภาคการค้า บริการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม ค้าขาย จะได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม   อย่างไรก็ตามมองว่าภาครัฐจะดูแลค่าจ้างแรงงานอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการไตรภาคีจะพิจารณาปัจจัยประกอบทั้งค่าครองชีพ พื้นที่ที่ปรับเพิ่มอย่างรอบคอบ เนื่องจากแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน     ด้าน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) กล่าวว่า การเรียกร้องขอปรับค่าจ้างมากถึง 700 บาท เป็นไปไม่ได้ การปรับค่าจ้างจะต้องอยู่บนความเป็นจริง ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การพิจารณาค่าจ้างเป็นระบบไตรภาคี มีอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูล ปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งระบบไตรภาคีมีกฎหมายกำหนดไว้จะให้ยกเลิกไปใช้วิธีอื่นไม่ได้       ในปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ใช้แรงงานเรียกร้องปรับขึ้น 360 บาท แต่สภาพเศรษฐกิจช่วงนั้นยังไม่ดีจึงปรับมากไม่ได้ ครั้งแรกคาดว่าน่าจะปรับขึ้นได้ถึง 320 บาท แต่เมื่อนำข้อมูลการปรับค่าจ้างและปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจมาเข้าสูตรคำนวณ สามารถปรับขึ้นได้ 5-10 บาท ใน 69 จังหวัด ค่าจ้างจาก 300บาทขยับไปเป็น 305, 308 และ 310 บาท ส่วนอีก 8 จังหวัด ไม่ปรับขึ้น ยังคงที่ 300 บาท เพราะสูตรกำหนดให้ปรับขึ้นไม่ถึง 1 บาท แต่ในปีนี้เศรษฐกิจโตขึ้นจึงจะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำแน่นอน และอาจจะปรับขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่จะไม่ใช้การปรับขึ้นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ เพราะแต่ละจังหวัดมีสภาพเศรษฐกิจ มีปัจจัยต้นทุนแตกต่างกัน ค่าจ้างจึงต้องแตกต่างกัน       ขณะที่ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน คสรท. กล่าวว่า ตัวเลข 600-700 บาท ที่พูดออกไป เป็นเพียงการยกเอาผลการสำรวจของ คสรท. เมื่อปี 2554 ซึ่งผลสำรวจค่าจ้างที่เพียงพอในปีนั้นอยู่ที่ 560 บาท แต่ผ่านมาแล้วหลายปี ด้วยอัตราเงินเฟ้อและทุกอย่างเปลี่ยนไปจึงทำให้ค่าจ้างที่คน 1 คน จะสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อีก 2 คน จะต้องอยู่ที่ 600-700 บาท เป็นการเปรียบเทียบว่าปัจจุบันต้องอัตรานี้ถึงจะอยู่ได้ เป็นเพียงตัวเลขตามการคำนวณ เป็นสูตรคิด จะได้แค่ไหนก็ต้องมาคุยกันในเวทีที่หลากหลายครอบคลุม ไม่ใช่แค่ไตรภาคี เพราะสุดท้ายลูกจ้างก็แพ้เสียงรัฐกับนายจ้าง                ชมผ่านยูทูปได้ที่  :https://youtu.be/gjrMmMuQ6AU

 19,732
เศรษฐกิจ
10 ก.ค. 60

กรมจัดหางานเตือนนายจ้างอย่าใช้โบรกเกอร์เถื่อนหาแรงงานต่างด้าวให้

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างและผู้ประกอบการให้ใช้บริการของผู้รับอนุญาตฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานได้นั้นมี 2 กลุ่ม คือ 1. นายจ้างนำเข้าด้วยตนเอง และ 2. ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (บริษัทนำเข้า) ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย    หากผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ หรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ         ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 1729, 0 2354 1386 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694                  ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/5KNxsS0qoUY

 5,970
เศรษฐกิจ
01 พ.ค. 60

โพลชี้แรงงานไทยส่วนใหญ่หวังรัฐปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ

นิด้าโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน จำนวน 1,250 คน เรื่อง “คุณภาพชีวิตแรงงานไทย”  พบว่า ร้อยละ 50 ระบุควรพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ขณะที่ร้อยละ 42.08 ควรหมั่นตรวจสอบ ควบคุม ดูแล บริษัท ผู้ประกอบการ นายจ้าง ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน ส่วนร้อยละ 39.52 ระบุว่า ควรปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน     ขณะที่ กรุงเทพโพลล์ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,149 คนเรื่อง “แรงงานไทย ใจสู้หรือเปล่า” พบว่าร้อยละ 52.8 เห็นว่าน่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากกว่านี้ ขณะที่ร้อยละ 32.8 เห็นว่าเป็นการขึ้นที่สมเหตุสมผลแล้ว เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ ส่วนร้อยละ 14.4 เห็นว่ายิ่งขึ้นยิ่งหางานทำยาก เพราะต้นทุนของนายจ้างเพิ่มสูงขึ้น           ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/9Mbq5Sea2Wo    

 30,319
สังคม-อาชญากรรม
01 พ.ค. 60

คสรท.เรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำ 620 บาทรับวันแรงงาน

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม) ว่า  คสรท. และเครือข่ายแรงงานต่างๆ ประมาณ 3,000 คน จะมีกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และองค์การสหประชาชาติ พร้อมเปิดข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ซึ่งเคยได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้ว      นายชาลี ยังกล่าวถึงสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ที่จัดงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน และมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้น เพราะมองว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นของภาครัฐ แม้ทางสภาองค์การลูกจ้างจะร่วมด้วย แต่ก็ได้รับงบประมาณจากภาครัฐถึง 4.9 ล้านบาท การจะเคลื่อนไหวอาจไม่เต็มที่ ทางคสรท.มองว่าวันแรงงานจึงควรเป็นลูกจ้างผู้ใช้แรงงานร่วมกันทำมากกว่า      โดย 1 ใน 10 ข้อเรียกร้อง ที่ คสรท. ขอให้รัฐปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม หมายความว่าต้องเป็นค่าจ้างที่สามารถเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวได้ 2 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเรียกร้องที่ 360 บาท แต่ก็ได้ปรับสูงสุดที่ 310 บาท นั่นเป็นค่าจ้างสำหรับแรงงานเพียงคนเดียว แต่วันนี้มันไม่พอกิน ถ้าจะอยู่รอดได้ควรจะปรับเพิ่มอีก 1 เท่าจากอัตรา 310 บาท เป็น 620 บาท ตนพูดไปแบบนี้ก็จะหาว่ามากเกินไป แต่วันนี้มันต้องเท่านี้ถึงจะอยู่ได้ ส่วนที่รัฐพยายามให้ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตนว่าในทางปฏิบัติมันยังไม่ค่อยเห็นผล           ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/egjsOe7cnVU

 61,722
เศรษฐกิจ
13 ก.ค. 59

3 ค่ายรถยนต์ทยอยลดเเรงงาน เหตุยอดขายในประเทศทรุด-ใช้เทคโนโลยีแทนคน

ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เผยว่า ขณะนี้มีบริษัทผลิตรถยนต์ 3 บริษัท ทยอยลดแรงงานลง โดยเฉพาะเเรงงานทีมีระยะเวลาจ้าง เมื่อหมดสัญญาก็จะไม่มีการต่อสัญญาอีก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากยอดการผลิตรถยนต์ที่เริ่มทรุดตัว บวกกับการผลิตรถยนต์ใหม่ๆ จะใช้เทคโนโลยีเข้มาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น    ขณะที่นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ยังคงเป้าการผลิตรถยนต์ปีนี้ไว้ที่ 2.15 ล้านคัน แบ่งเป็นผลิตเพื่อส่งออก 1.2 ล้านคัน และจำหน่ายในประเทศ 950,000 คัน ซึ่งแม้ยอดขายในประเทศจะลดลง แต่ได้ยอดส่งออกเข้ามาช่วย โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งออกได้ถึง 127,619 คัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการส่งออกรถยนต์เมื่อปี 2531 แต่ภาคเอกชนยังเชื่อมั่นการลงทุนภาครัฐ ที่เป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ จะเห็นผลชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง และเข้ามาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน

 8,815
สังคม-อาชญากรรม
23 มิ.ย. 59

แรงงานเมียนมาผิดหวัง ถูกจำกัดจำนวนคนเข้าพบ 'อองซาน ซูจี'

          กลุ่มแรงงานชาวเมียนมาต่างแสดงความผิดหวังที่ไม่มีโอกาสได้พบ นางอองซาน ซูจี ขณะเดินทางเยือน จ.สมุทรสาคร เนื่องจากมีการกำหนดให้ตัวแทนแรงงานเพียง 500 คน เข้าพบเท่านั้น       ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องวางกำลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวด  หลังเกิดความวุ่นวายไม่ให้รถแรงงานเข้าไปภายใน 

 6,225
การเมือง
23 มิ.ย. 59

แรงงานชาวเมียนมาร่วมชูป้าย 'อยากกลับบ้าน' พร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อ อองซาน ซูจี

  กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และผู้แทนจากองค์กรด้านสิทธิแรงงานต่างชาติในประเทศไทย แถลงถึงปัญหาแรงานชาวเมียนมา ด้านกลุ่มแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรวมตัวกันเขียนป้ายขอความช่วยเหลือจาก นาง ออง ซาน ซูจี ที่เดินทางมาถึงแล้ว  นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และผู้แทนจากองค์กรด้านสิทธิแรงงานต่างชาติในประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์และปัญหาของแรงงานเมียนมา ในโอกาสที่นางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า ยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับค่าแรง ที่หลายส่วนยังไม่ได้รับถึง 300 บาทตามที่กฎหมายกำหนด และโรงงานบางแห่งไม่จ่ายค่าล่วงเวลา มีนายหน้าที่หลอกลวง แสวงหาผลประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานและการจัดทำเอกสาร รวมถึงเด็กและผู้หญิงบางส่วนถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ไม่มีการดำเนินการตามกฎหมาย และแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุในการทำงาน ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลตามที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ กลุ่มองค์กรด้านสิทธิแรงงาน ยังได้มีข้อเรียกร้องถึงนางอองซานซูจี 5 ข้อ คือ 1. ขอให้เปิดจดทะเบียนศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมา 2. รับประกันให้ได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด 3. ให้สิทธิแรงงานเมียนมาร์ ที่มีบัตรสีชมพู ไปได้ทุกจังหวัด โดยไม่ถูกจำกัดการเดินทาง 4. มีการนำเข้าแรงงาน แบบรัฐต่อรัฐ โดยไม่ผ่านนายหน้า และ 5. ขอให้ทางการไทย ดูแลบุตรหลานแรงงานเมียนมา ให้ได้รับการศึกษาและสาธารณสุขที่ดี โดยจะส่งตัวแทนมายื่นกับเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาต่อไป นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนยังได้ร่วมเขียนป้ายเรียกร้องต่อ นาง ออง ซาน ซูจี โดยมีเนื้อหาว่า การทำงานในประเทศไทยนั้น แรงงานเมียนมาถูกกดขี่ จึงอยากให้มาช่วยเหลือ และอยากให้เร่งพัฒนาประเทศเมียนมา เพื่อให้ได้กลับบ้าน นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสงสัยว่า การปราศรัยของนางอองซานซูจี มีตัวแทนจากโรงงานต่างๆได้เพียง 500 คน และอาจไม่มีตัวแทนองค์กรสิทธิแรงงาน จึงอยากให้มีการรับฟังข้อเรียกร้องมากขึ้น

 4,212
การเมือง
23 มิ.ย. 59

อองซาน ซูจี เดินทางถึงไทยแล้ว เตรียมพบแรงงานเมียนมาที่สมุทรสาคร

นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของสหภาพเมียนมา เดินทางถึงไทยแล้วเพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง โดยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี และ พบปะชาวเมียนมาในไทยด้วย   นางอองซาน ซูจี เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ โดยกำหนดการวันนี้ ช่วงเย็น นางอองซาน ซูจี จะเดินทางไปตลาดทะเลไทย ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะกับแรงงานชาวเมียนมา และในวันพรุ่งนี้จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงาน 2 ฉบับ ซึ่งจะทำให้แรงงานเมียนมาได้รับการดูแลดียิ่งขึ้น   แต่อย่างไรก็ตาม นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ยืนยันว่าที่ผ่านมาแรงงานเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์ และ สวัสดิการไม่ต่างจากคนไทย    ส่วนกระแสข่าวที่ว่าอาจมีแรงงานเมียนมา เดินทางกลับประเทศนั้น อธิบดีกรมการจัดหางาน ยืนยันไม่น่าเป็นห่วง แต่สิ่งที่ต้องดูแลมากกว่า คือ แรงงานไทยที่อาจเข้าไปทำงานในเมียนมามากขึ้น เพราะมีความต้องการแรงงานมีฝีมือไปช่วยพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการลงทุนในเมียนมาจำนวนมาก     

 1,609
ข่าวภูมิภาค
22 มิ.ย. 59

สมุทรสาครเตรียมต้อนรับ นางออง ซาน ซูจี เยี่ยมแรงงานเมียนมา 23 มิ.ย.นี้

สมุทรสาครเตรียมต้อนรับ นางออง ซาน ซูจี เยี่ยมแรงงานเมียนมาประมาณ 20,500 คน   ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตลาดทะเลไทย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เตรียมพร้อมต้อนรับ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ที่มีกำหนด เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2559 และมีกำหนดลงมาเยี่ยมแรงงานเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 มิถุนายน 2559    นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมา และมีกำหนดที่จะลงมาเยี่ยมแรงงานเมียนมา ในจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ตลาดทะเลไทย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 222,757 คน จึงคาดว่าจะมีแรงงานมากันเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการกำชับดูแลและจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการลงตรวจสอบและจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสมเกียรติ พร้อมวางแผนต่างๆ ทั้งการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในการดูแลคัดกรองแรงงานชาวเมียนมาที่จะเข้าพบปะกับบุคคลสำคัญ การตรวจอาวุธ และการเตรียมพร้อมและวางแผนด้านการปฐมพยาบาลจัดเตรียมรถพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครก็มีความพร้อมในการต้อนรับ นาง อองซาน ซูจี ในครั้งนี้   นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่า หากพี่น้องแรงงานชาวเมียนมาที่มาประกอบอาชีพในเรือประมง และอาชีพต่อเนื่องการประมงนั้นมีความต้องการที่จะกลับไปยังประเทศต้นทาง นับว่าเป็นการสูญเสียแรงงานที่เป็นกำลังสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมา แรงงานที่เคยเดินทางกลับ โดยส่วนมากจะเป็นการกลับไปเยี่ยมเยียนครอบครัว แล้วก็จะเดินทางกลับมาทำงานเหมือนเดิม ในส่วนการต้อนรับนางออง ซาน ซูจี แต่มีแนวโน้มว่าแรงงานเมียนมาส่วนนึงจะขอลางานเพื่อเข้าร่วมต้อนรับนางออง ซาน ซู จี เป็นจำนวนมาก ส่วนทางจังหวัดได้เตรียมสถานที่รองรับแรงงานชาวเมียนมาไว้ประมาณ 20,500 คน      

 5,599
เศรษฐกิจ
29 เม.ย. 59

เล็งปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานครั้งแรกในรอบ 3 ปี คาดได้ข้อสรุป มิ.ย.นี้

หลังจากค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้มีการปรับขึ้นมาแล้ว 3 ปี ถือเป็นข่าวดีสำหรับแรงงานไทย เพราะล่าสุดปลัดกระทรวงแรงงานยอมรับว่าปีนี้อาจปรับขึ้นค่าจ้างเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี   หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ เศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งค่าครองชีพ ราคาสินค้า  ความสามารถของนายจ้าง เพราะไม่เพียงปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่านั้น นายจ้างจะต้องปรับขึ้นทั้งระบบ และภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย เมื่อดู 3 ปัจจัย ประกอบกับการไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ปีนี้น่าจะมีโอกาสปรับขึ้น    โดยคณะกรรมการค่าจ้างกำลังเร่งพิจารณา คาดว่าได้ข้อสรุปในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนข้อเสนอของแรงงานที่ให้ปฎิรูปประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมมีการบริหารระบบราชการที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดอยู่แล้ว และที่ผ่านมาสามารถบริหารเงินกองทุนประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมกำลังปฎิรูปหน่วยลงทุน ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ส่วนด้านการชำระเงิน กำลังจะสามารถให้บริการผ่านร้านสะดวกซื้อ และธนาคารได้ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังเปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ไปสำรวจหนี้สินของแรงงาน และหาวิธีช่วยเหลือต่อไป โดยกลุ่มแรกที่จะให้ความช่วยเหลือ คือแรงงานในระบบประกันสังคม 11 ล้านคน  

 2,828
เศรษฐกิจ
29 เม.ย. 59

หอการค้าเผยแรงงานไทยหนี้พุ่ง พบรายได้ไม่พอใช้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงสถานภาพแรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 95.9 มีหนี้สินต่อครัวเรือนสูงถึง 119,061 บาท สูงสุดในรอบ 9 ปี แต่ละครัวเรือนมีภาระในการผ่อนชำระมากถึง 8,114 บาทต่อเดือน     โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000-15,000 บาท ขณะที่รายจ่ายอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท ซึ่งบางรายมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ส่งผลให้มีเงินเก็บออมต่ำและมีหนี้สูง  ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60.62 และหนี้ในระบบ ร้อยละ 39.38   ทั้งนี้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าแรงงานผิดนัดชำระหนี้ถึงร้อยละ 83.5 เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แม้ส่วนใหญ่จะหารายได้เสริม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้อยู่  ขณะที่แรงงานต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่ปัจจุบันที่อยู่ที่ 300 บาทต่อวัน เป็น 356.76 บาทต่อวัน และลดเงินจ่ายสมทบประกันสังคม เพื่อเพิ่มเงินในประเป๋าให้กับแรงงาน พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองต่าง ๆ มากขึ้น    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IKlccUx358k    

 1,941
สังคม-อาชญากรรม
12 มี.ค. 59

ไฟเขียว! แรงงานต่างด้าวต่อ 'ใบอนุญาต' ได้แล้วที่ร้าน 7-11

กระทรวงแรงงานเปิดให้ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ ยันไม่ได้เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ต้องการอำนวยความสะดวกทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ไม่ต้องเข้าคิวต่อแถวยาวเหมือนเก่า    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NSWmyXUAGvo          

 3,386
ต่างประเทศ
19 ธ.ค. 58

อียูเตือนไทยเร่งแก้ปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง

สำนักข่าวเอพีรายงานข่าว  สหภาพยุโรป(อียู) เตือนทางการไทยเร่งจัดการปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงอย่างเร่งด่วน ก่อนจะมีการประเมินหากต้องการรอดพ้นจากใบแดง ห้ามนำสินค้าประมงของไทยนำเข้ายุโรป

 1,589
ข่าวภูมิภาค
08 พ.ย. 58

แรงงานเมียนมาขับกระบะกลับไปเลือกตั้ง เสียหลักพลิกคว่ำที่ตาก เจ็บเล็กน้อย3คน

เกิดเหตุรถกระบะแรงงานเมียนมาเดินทางกลับไปเลือกตั้งที่บ้านเกิด เสียหลักพลิกคว่ำที่ดอยรวก จ.ตาก ตรงบริเวณที่ถูกเรียกว่าโค้งร้อยศพ หลังวิ่งมาด้วยความเร็ว บวกกับฝนตกทำให้ถนนลื่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/5pT-ag1wYhU

 2,305
ข่าวภูมิภาค
09 ส.ค. 58

ตร.อ่างทองจับ 2 แรงงานกัมพูชาปาหินใส่รถ

ตร.อ่างทองจับกุม 2 แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา วัย 12 และ 19 ปี หลังเป็นผู้ก่อเหตุปาหินใส่รถยนต์ที่ขับมาตามถนน สารภาพทำไปเพราะคึกคะนอง       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/g8sGLrbLmEU

 2,831

Top