ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระบรมสาทิสลักษณ์"

พระราชสำนัก
21 ม.ค. 62

หลายหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าของภาพโมเสก-เลโก้พระราชกรณียกิจ นำรายได้ช่วยผู้ประสบภัยปาบึก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก แสดงความจำนงเป็นเจ้าของภาพโมเสก พระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ที่จัดแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”   ซึ่งประกอบด้วย ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้ง 10 รัชกาล ที่ได้นำมาให้ประชาชนได้ร่วมเป็น เจ้าของนั้น ในแต่พระรูปมีจำนวนชิ้นส่วน 35,000 ชิ้นต่อพระรูป ขนาด 99x127 เซนติเมตร เลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล สถานที่สำคัญ และเรือพระที่นั่ง ได้แก่   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย โขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจด้านการค้าขายกับชาวต่างชาติ เรือสำเภาจีน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจด้านการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 150 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกรณียกิจด้านการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย – จีน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษาต่อยอด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - เลโก้โมเดลจำลองพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - เลโก้โมเดลจำลองโลหะประสาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - เลโก้โมเดลจำลองเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ธนาคารออมสิน เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   - เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล   ทั้งนี้ รายได้จากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวันนี้ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 387,700,000 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีนายเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/K3d2EezHA6g

 614
พระราชสำนัก
17 ม.ค. 62

โปรดเกล้าฯประมูลภาพโมเสก 10 รัชกาล-เลโก้จำลองพระราชกรณียกิจ ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมประมูลภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10   ซึ่งเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการในพระองค์ 904 โทร 02-356-0849   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/uk-LWd6tq5c

 601
พระราชสำนัก
14 ม.ค. 62

โปรดเกล้าฯจัดประมูลภาพโมเสก 10 รัชกาล-เลโก้พระราชกรณียกิจ รายได้ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมประมูลภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10   ซึ่งเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการในพระองค์ 904 โทร 02-356-0849 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HLdmjUrXlbU

 880
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
10 ต.ค. 60

ม.ขอนแก่น จัดนิทรรศการ“เสด็จฟ้า สถิตไทย” นำภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ‘ร.9’ เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 จากใจคนขอนแก่น จำนวน 1,299 ภาพ นำมาจัดนิทรรศการ “เสด็จฟ้า สถิตไทย” เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้     รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "เสด็จฟ้าสถิตไทย" ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ โดยมีคณะผู้บริการ คณาจารย์ นักศึกษา เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก     รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า นิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน ในชื่อเสด็จฟ้า สถิตไทย ณ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ นี้ เป็นความตั้งใจจริงของคนขอนแก่น และ ชาว มข.ที่จะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ในหลวง ร.9 ด้วยการนำภาพวาดจากใจคนขอนแก่น จำนวน 1,299 ภาพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภายในชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มข. โดยทำการเริ่มจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค.2560 ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ จนถึงวันนี้กว่า 70 ปีมาแล้ว พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดในหัวใจของคนไทยทุกคน พระองค์ทรงพระปรีชาชาญในทุกศาสตร์ ทรงทุ่มเทพระวรกายให้แก่งานของชาติบ้านเมือง พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจเป็นต้นแบบให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต    ดังนั้นการร่วมใจกันนำสิ่งที่จัดทำขึ้นจากหัวใจมาแสดงเป็นนิทรรศการภาพวาดในหลวงของปวงชนชาวไทย เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ มข.ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค.2560โดยเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.โดยไม่มีวันหยุด

 3,326
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
09 ต.ค. 60

นศ.-ศิษย์เก่า ศิลปากร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ‘ร.9’

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม นักศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและอาจารย์ประมาณ 50 คน ร่วมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์บนผ้าใบ ขนาด 1.90 เมตร x 2.60 เมตร รวมทั้งสิ้น 9 ภาพ เพื่อน้อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายหลังได้นำภาพร่างของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาติดตั้งที่กำแพงมหาวิทยาลัยฝั่งถนนมหาราช หรือบริเวณฝั่งท่าช้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา     นายทีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า ภาพวาดทั้ง 9 ภาพ เป็นชุดใหม่ ที่ได้นักศึกษาและศิษย์เก่ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งภาพที่วาดนั้นจะแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน  ไม่ว่าจะเป็นในด้านดนตรี ,กีฬา และด้านความเป็นช่าง      นายทีฆวุฒิ ยังเผยถึงความรู้สึกที่ได้ถ่ายทอดงานชิ้นนี้อีกว่า เหล่านักศึกษาต่างร่วมแรงร่วมใจและมีความสามัคคีในการทำงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการทำงานของนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งการทำงานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่ได้สอนเราให้รู้จักการน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่าน นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งความเป็นคนไทยที่เราได้ทำงานถวายพระองค์ท่าน น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณสที่พระองค์ทรงสร้างให้กลับคนไทยอย่างมากมาย      ทางด้าน นายชญานิน กวางแก้ว ศิลป์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ รุ่น 66 เผยว่า มีความรู้สึกประทับใจ ที่ได้เป็นการวาดภาพถวาย ในหลวง รัชกาลที่9 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย     สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุดใหม่ จะติดตั้งไว้ที่กำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝั่งถนนมหาราช ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม โดยให้ประชาชนเข้าถ่ายภาพเป็นที่ระลึก   ขอบคุณภาพจาก  นายทีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 6,994

Top