ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

พระราชสำนัก
06 ธ.ค. 61

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ระลึกถึง 'ในหลวง ร.๙' เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเขียนข้อความว่า   "วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ กราบพระบาทเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 5 ธันวาคม 2561"   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ https://youtu.be/sAHpPZmbRPs  

 850
พระราชสำนัก
06 ธ.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย   เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธมหาราช ฉ(ฉะ) ปริวัตน์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะ   กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก , สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานเหนือราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์   จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร 15 ไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 15 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธมหาราช ฉ(ฉะ) ปริวัตน์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา   และทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก , สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ https://youtu.be/vcX84sO1V88  

 1,690
พระราชสำนัก
14 ต.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

วานนี้ (13 ต.ค.) เวลา 15.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น   เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 89 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรม พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม บูชากัณฑ์เทศน์   จากนั้น เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/8plzNMBUAKs

 2,276
ข่าวภูมิภาค
13 ต.ค. 61

พสกนิกรทั่วไทยพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองตักบาตรพระสงฆ์ น้อมรำลึก 'ในหลวง ร.9'

วันนี้ (13 ต.ค.)  ประชาชนทั่วทุกภาคพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ 2 ปี กันอย่างพร้อมเพรียง           ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HtSMLCLv0Xk  

 1,165
พระราชสำนัก
13 ต.ค. 61

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

สำนักพระราชวัง ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        วันที่ 13 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง เวลา 15.00 น. เสด็จฯ เข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ 89 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ 89 รูป และพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ กลับ               ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/EWs-2t-CiuU

 2,080
การเมือง
03 ต.ค. 61

นายกฯ ชวนคนไทยรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙ ใส่เสื้อเหลือง 13 ต.ค.

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี 2560 เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาของศาสนาต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคต   โดยในส่วนของรัฐบาลจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ด้วย   นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้คนไทยทุกคนรู้ รัก สามัคคี มุ่งมั่นทำความดี และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิต และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/_JaoA6f24Y8

 4,709
ประชาสัมพันธ์
31 ม.ค. 61

mix magazine ขอบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง จัดทำหนังสือ “ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” บอกเล่าความประทับใจผ่าน 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

MiX Magazine  ขอบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง จัดทำหนังสือ “ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” บอกเล่าความประทับใจผ่าน 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9                     บริษัท มิตรมายา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสาร MiX ขอร่วมบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยการจัดทำ หนังสือ “ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” หนังสือที่ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่พระราชสมภพ ขึ้นครองราชย์ พระจริยวัตร และแบบอย่างการดำเนินชีวิต โครงการต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการ ที่ทรงทำเพื่อชาวไทย               บอกเล่าความประทับใจ ผ่าน “ 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า” ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9  ที่มิอาจหาในแผ่นดินไหนได้อีก  70 เรื่องราวของพ่อตลอดพระชนม์ชีพ ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม อัครศิลปิน และอัจฉริยภาพมากมายหลายด้าน คำสอนของพ่อ ภาพแห่งความทรงจำหลากหลายช่วง ไปจนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น กับ 89 เรื่องเล่าจาก 89 บุคคลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา , ภัทราวดี มีชูธน ,นิรุตติ์ ศิริจรรยา , หัทยา วงษ์กระจ่าง เป็นต้น                   หนังสือ ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาดใหญ่พิเศษ 10.25 นิ้ว คูณ 14.5 นิ้ว จัดพิมพ์ 4 สี่ ทั้งเล่ม จำนวน 216 หน้ารวมปก รูปเล่มสวยงามเหมาะกับการเก็บเป็นที่ระลึก บรรจุในกล่องสีทองเรียบ หรู จัดจำหน่ายในราคาเพียง 999 บาท สามารถสั่งซื้อหนังสือได้แล้ววันนี้ ติดต่อ บริษัท มิตรมายา จำกัด โทร. 0-2460-1534 กด 0 E-mail: mix@mixmagazine.in.th FB: MiXMagazineThailand หรือ Line: mixmagazinethai ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mixmagazine.in.th/ตราไว้ในดวงใจ

 1,934
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ม.ค. 61

mix magazine ขอบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง จัดทำหนังสือ “ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” บอกเล่าความประทับใจผ่าน 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

MiX Magazine  ขอบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง จัดทำหนังสือ “ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” บอกเล่าความประทับใจผ่าน 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9                     บริษัท มิตรมายา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสาร MiX ขอร่วมบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยการจัดทำ หนังสือ “ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” หนังสือที่ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่พระราชสมภพ ขึ้นครองราชย์ พระจริยวัตร และแบบอย่างการดำเนินชีวิต โครงการต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการ ที่ทรงทำเพื่อชาวไทย               บอกเล่าความประทับใจ ผ่าน “ 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า” ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9  ที่มิอาจหาในแผ่นดินไหนได้อีก  70 เรื่องราวของพ่อตลอดพระชนม์ชีพ ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม อัครศิลปิน และอัจฉริยภาพมากมายหลายด้าน คำสอนของพ่อ ภาพแห่งความทรงจำหลากหลายช่วง ไปจนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น กับ 89 เรื่องเล่าจาก 89 บุคคลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา , ภัทราวดี มีชูธน ,นิรุตติ์ ศิริจรรยา , หัทยา วงษ์กระจ่าง เป็นต้น                   หนังสือ ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาดใหญ่พิเศษ 10.25 นิ้ว คูณ 14.5 นิ้ว จัดพิมพ์ 4 สี่ ทั้งเล่ม จำนวน 216 หน้ารวมปก รูปเล่มสวยงามเหมาะกับการเก็บเป็นที่ระลึก บรรจุในกล่องสีทองเรียบ หรู จัดจำหน่ายในราคาเพียง 999 บาท สามารถสั่งซื้อหนังสือได้แล้ววันนี้ ติดต่อ บริษัท มิตรมายา จำกัด โทร. 0-2460-1534 กด 0 E-mail: mix@mixmagazine.in.th FB: MiXMagazineThailand หรือ Line: mixmagazinethai ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mixmagazine.in.th/ตราไว้ในดวงใจ

 1,934
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 ม.ค. 61

นายกฯ ทำพิธีบวงสรวง รื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมพิธี     โดยในเวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม พระศริภัททิยบดี วัดชนะสงคราม และพระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยง และผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร    จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ร่วมด้วยพระสงฆ์ 79 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์วัดสามพระยา วัดชนะสงคราม และวัดอรุณราชวราราม รวมทั้งสิ้น 89 รูป ออกรับบิณฑบาตรอบพระเมรุมาศ    และในเวลา 10.10 น. นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีบวงสรวง บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องสังเวยบวงสรวง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ ลั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ จากนั้นปักธูปบริวารที่เครื่องบวงสรวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกราบ หัวหน้าโหรพราหมณ์ กล่าวโองการพิธีบวงสรวง ประธานในพิธีประพรมน้ำมนต์ที่หน้าชาลาพระเมรุมาศ รับค้อนจากเจ้าพนักงาน ประธานในพิธีเคาะที่ชาลาหน้า 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ลั่นฆ้องชับ สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ    ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หรือแล้วเสร็จในวันที่ 15 มีนาคม โดยส่วนหนึ่งของพระเมรุมาศจะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีฯ ด้านหลังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณรังสิต คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี คลิป   ;

 3,461
พระราชสำนัก
24 ต.ค. 60

เจ้าชายแอนดรูว์ ดุ๊กแห่งยอร์ก เสด็จถึงประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

       เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 05.45 น. เจ้าชายแอนดรูว์ ดุ๊กแห่งยอร์ก  (H.R.H. Prince Andrew, the Duke of York) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 911 เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับ      

 8,176
ประมวลประวัติศาสตร์
24 ต.ค. 60

เจ้าชายแอนดรูว์ ดุ๊กแห่งยอร์ก เสด็จถึงประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

       เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 05.45 น. เจ้าชายแอนดรูว์ ดุ๊กแห่งยอร์ก  (H.R.H. Prince Andrew, the Duke of York) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 911 เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับ      

 8,176
สังคม-อาชญากรรม
24 ต.ค. 60

กต. เผยรายชื่อล่าสุด 42 ประเทศ 24 ราชวงศ์ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันรายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญต่างประเทศที่ยืนยันการเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยล่าสุด มีทั้งหมด 42 ประเทศและพระราชวงศ์ รวม 24 ประเทศ ได้แก่   1) สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี ราชอาณาจักรเลโซโท(H.M. King Letsie III and H.M. Queen Masenate Mohato Seeiso)   2) สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี ราชอาณาจักรภูฏาน (H.M. King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and H.M. Queen Ashi Jetsun Pema Wangchuck)   3)สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี ราชอาณาจักรตองกา (H.M. King Tupou VI and H.M. Queen Nanasipau’u)   4) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และภริยา (H.E. U Htin Kyaw and Mrs. Su Su Lwin)   5)ประธานประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา (H.E. Mr. Bounnhang Vorachith and H.E. Mrs. Khammueng Vorachith)   6) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคู่สมรส (H.E. Madam Halimah Yacob and Mr. Mohamed Abdullah Alhabsee)   7) สมเด็จพระราชินีราชอาณาจักรสวีเดน (H.M. Queen Silvia)   8) สมเด็จพระราชินี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (H.M. Queen Maxima)   9) สมเด็จพระราชินีราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (H.M. Queen Mathilde)   10) สมเด็จพระราชินี ราชอาณาจักรสเปน (H.M. Queen Sofia)   11) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา (H.E. General the Honourable Sir Peter Cosgrove and Lady Cosgrove)   12)ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯแคนาดา (The Right Honourable Madame Julie Payette)   13) อดีตประธานาธิบดี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (H.E. Mrs. Megawati Soekarnoputri)    14) อดีตประธานาธิบดี สมาพันธรัฐสวิส(H.E. Mr. Joseph Deiss)   15) อดีตประธานาธิบดี สหพันธรัฐเยอรมนี (H.E. Mr. Christian Wulff)    16) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาห์เรน (H.R.H. Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa)   17) มกุฎราชกุมาร ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (H.R.H. Crown Prince Frederik)   18) มกุฎราชกุมารราชอาณาจักรนอร์เวย์ (H.R.H. Crown Prince Haakon Magnus)   19) แกรนด์ดุ๊กรัชทายาทราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Hereditary Grand Duke Guillaume Jean Joseph Marie)   20) รองสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียและสุลต่านแห่งรัฐเประ และพระชายา (H.R.H. the Sultan of Perak Darul Ridzuan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-Lah and H.R.H. Tuanku Zara Salim the Raja Permaisuri of Perak Darul Ridzuan)   21) ดุ๊กแห่งยอร์ก สหราชอาณาจักร (H.R.H. Prince Andrew, Duke of York)   22) เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งญี่ปุ่น และพระชายา (H.I.H. Prince Akishino and H.I.H. Princess Akishino)   23) พระอนุชาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ (H.H. Prince Thani bin Hamad bin Khalifa Al-Thani)   24) เจ้าหญิงมาร์กาเรตา ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (H.R.H Princess Margaretha)     และรองประมุข หัวหน้ารัฐบาล และผู้แทนพิเศษ รวม 18 ประเทศ   25) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (H.E. Mrs. Dang Thi Ngoc Thinh)   26) นายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา (Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen)   27) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (H.E. Mr. Barnabas Sibusiso Dlamini)   28) อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (H.E. Mr. James Bolger)   29) อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส และภริยา (H.E. Mr. Jean-Marc Ayrault and Mrs. Brigitte Ayrault)   30) รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน (H.E. Mr. Zhang Gaoli)   31) รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐตุรกี (H.E. Mr. Fikri Işik)   32) รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (H.E. Mr. Park Joo-sun)   33) รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสหพันธรัฐรัสเซีย (H.E. Mrs. Olga Epifanova)   34) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า คนที่ ๒ บรูไนดารุสซาลาม (Hon. Pehin Dato Lim Jock Seng)    35) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Hon. Gen. James Mattis)   36) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และภริยา (H.E. Mr. Alan Peter S. Cayetano and Mrs. Maria Laarni Cayetano)   37) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงนโยบายและแผน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และภริยา (Hon. Tilak Marapana and Mrs. Stella Marapana)   38) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และภริยา (Hon. Mr. Bhimsen Das Pradhan and Mrs. Bidya Banmali Pradhan)    39) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (H.E. Mr. Awais Ahmed Khan Leghari)   40) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (H.E. Mr. Mohammed Sahriar Alam)   41) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย (H.E. Mr. M. J. Akbar)   42) เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล แห่งนครรัฐวาติกัน(H.E. Archbishop Giambattista Diquattro)

 24,812
พระราชสำนัก
20 ต.ค. 60

"อ.เผ่าทอง" ไขคำตอบ :ธรรมเนียมการกราบสักการะพระบรมศพมีมาตั้งแต่สมัยใด

รายการพิเศษ สถิตฟ้า สถิตใจ ไทยนิรันดร์ ช่วง "เรื่องเล่าประวัติศาสตร์...พระราชพิธี" อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ จะพาไปหาคำตอบเกี่ยวกับ :ธรรมเนียมการกราบสักการะพระบรมศพมีมาตั้งแต่สมัยใด และมีวิวัฒนาการอย่างไร อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลถึงการเข้าการกราบสักการะพระบรมศพในอดีต  

 9,995
พินิจประเพณี
20 ต.ค. 60

"อ.เผ่าทอง" ไขคำตอบ :ธรรมเนียมการกราบสักการะพระบรมศพมีมาตั้งแต่สมัยใด

รายการพิเศษ สถิตฟ้า สถิตใจ ไทยนิรันดร์ ช่วง "เรื่องเล่าประวัติศาสตร์...พระราชพิธี" อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ จะพาไปหาคำตอบเกี่ยวกับ :ธรรมเนียมการกราบสักการะพระบรมศพมีมาตั้งแต่สมัยใด และมีวิวัฒนาการอย่างไร อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลถึงการเข้าการกราบสักการะพระบรมศพในอดีต  

 9,995
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17 ต.ค. 60

รมว.การต่างประเทศ เผยผู้นำ 30 ปท. ตอบรับร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชี้เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้นำจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า จำนวนตัวเลขยังไม่นิ่ง แต่เบื้องต้นที่ให้ชื่อมาคือ 30 ประเทศ และกำลังทยอยตอบรับมา     เมื่อถามว่า ได้ประสานงานในเรื่องของการต้อนรับอย่างไรบ้าง นายดอน กล่าวว่า ยังไม่ได้มอบหมายว่าจะให้ใครเป็นผู้ต้อนรับ ส่วนหนังสือเชิญนั้นไม่ได้ส่งไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดจะเดินทางมา เพราะอยู่บนพื้นฐานว่าจะต้องเดินทางมา อย่างไรก็ตาม ความสำคัญอยู่ที่ประชาชน แต่แขกที่จะมาเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องให้การต้อนรับเป็นอย่างดี   เมื่อถามถึงห้วงเวลาในการเผาดอกไม้จันทน์ของต่างประเทศ นายดอน กล่าวว่า จะได้ความชัดเจนภายในไม่นานนี้ เพราะยังประชุมกันอยู่ ซึ่งจะวางพร้อมกับเวลาในประเทศไทยหรือไม่นั้นยังไม่แน่นอนเนื่องจากบางประเทศเวลาเป็นช่วงกลางคืน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศจะได้แถลงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง   ขอบคุณข้อมูลและภาพจากข่าวสด

 6,749

Top