ค้นหา :

ผลการค้นหา "ผู้มีรายได้น้อย"

เศรษฐกิจ
25 พ.ย. 62

คลังเตรียมแจกอีก 4 มาตรการส่งท้ายปี เน้นกลุ่มเกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่กำลังได้รับความเดือดร้อน คือ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มประชาชนฐานรากที่มีรายได้น้อย โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท ประกอบด้วย   1.มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปีการผลิต 62/2563 โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวจำนวน 4.31 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 3.4 ล้านไร่ โดยมาตรการนี้ จะสามารถช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2562   2.มาตรการพักหนี้เงินต้นสำหรับผู้กู้เงิน จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นเวลา 1 ปี รวมถึงมี 3.โครงการสินเชื่อสำหรับปล่อยกู้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน 4.จัดสรรเงินเพิ่มเติมให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิก กทบ.ทั่วประเทศกว่า 79,000 หมู่บ้าน   ทั้งนี้ สาเหตุที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกระลอก เนื่องจากผลการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดประมาณการณ์จีดีพีทั้งปีเหลือ 2.6% จากคาดการณ์ก่อนหน้าที่คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวถึง 2.8% ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pEOIX7lKYdA

 8,939
เศรษฐกิจ
08 พ.ค. 62

ครม.ลดค่าโอน-ค่าจำนองบ้าน ราคาไม่เกิน 1 ล้าน เหลือ 0.01% ช่วยผู้มีรายได้น้อย

ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท   กำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ 0.01% จากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ รวมถึงให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุดและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด 0.01% จากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 พ.ค.63 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BD3hU_ZZNH8

 2,084
การเมือง
30 เม.ย. 62

ครม.อัดงบ 1.3 หมื่นล้านแจกเงินผู้มีรายได้น้อย 4 กลุ่ม

ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการพยุงเศรฐกิจ วงเงินกว่า 1 หมื่น 3 พันล้านบาท ช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุม 4 กลุ่ม ให้พ่อแม่รับเปิดเทอมบุตร 500 บาท/คน พร้อมจ่ายลดต้นทุนเกษตรกร 1000 บาท/ราย   (30 เม.ย. 62) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าประชุมครม. ได้อนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 วงเงิน 13,200 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน เพื่อซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว ครอบคลุมเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.1 ล้านคน กลุ่มผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย.62 และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ล้านคน จะได้รับเงินไปใช้ซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ 500 บาท ในเดือน พ.ค.-มิ.ย.62   นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางภาษี ทั้งการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ไปจนถึงสิ้นปี 62 วงเงินลดหย่อนไม่เกิน 1 แสนบาท มาตรการภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทั่วไทย วงเงินหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทในเมืองหลักและเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท ไม่ร่วมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ทั้งนี้ เชื่อว่ามาตรการทั้งหมด จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2562 จากเดิมที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.8    

 37,982
เศรษฐกิจ
26 ธ.ค. 61

กสทช.แจกอินเตอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี ให้คนมีรายได้น้อย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมดำเนินนโยบายให้ผู้มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี และหน่วยงานรัฐใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 5 ปี ตามโครงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จะเริ่มต้นเปิดให้บริการวันที่ 1 พ.ค. 2562 สนองนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้กับประชาชนคนไทย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vj-A1UuzU2c

 10,285
การเมือง
21 พ.ย. 61

รัฐจัดหนักทุ่ม 1 แสนล้าน ช่วยคนจนส่งท้ายปี นายกฯยันช่วยเพราะเห็นใจ ไม่ใช่แจกเพื่อการเมือง

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดหนักจัดใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุ่มเงินงบประมาณกว่า 1 แสนล้านช่วยเหลือคนจน หรือผู้มีรายได้น้อย โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ แถลงว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 4 มาตรการ   1.บรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟ ตั้งแต่เดือน ธ.ค 61- ก.ย 62 (10 เดือน) ในอัตราค่าไฟ 230 ต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำ 100 ต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรคนจน 8.2 ล้านครอบครัวใช้เงิน 27,060 ล้านบาท   2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 500 บาทต่อคน เพียงครั้งเดียวในเดือน ธ.ค 61 ให้ผู้ถือบัตรคนจน 14.5 ล้านคน ใช้เงิน 7,250 ล้านบาท   3.ค่าเดินทางรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 65 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาทเพียงครั้งเดียวในเดือน ธ.ค. 61 จำนวน 3.5 ล้านคน ใช้เงิน 3,500 ล้านบาท   4.ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค 61- ก.ย 62 10 เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่เคยมีประวัติลงทะเบียนว่ามีการเช่าบ้านอยู่แล้ว จำนวน 2.3 แสนคน ใช้เงิน 920 ล้านบาท   รวมค่าใช้จ่ายในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 38,730 ล้านบาท   ด้านอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายสุทธิรัตน์ รัตนโชติ บอกด้วยว่า ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือข้าราชการเกษียณ ที่รับบำนาญแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ   1.ข้าราชการบำนาญสามารถนำบำเหน็จตกทอด 30 เท่าของเงินเดือน มาใช้เป็นบำเหน็จดำรงชีพได้เป็นครั้งที่ 3 ได้อีก 1 แสนบาท มีผู้ได้สิทธิ 6.59 แสนคน ใช้เงิน 2 หมื่นล้านบาท   2.เติมเงินข้าราชการบำนาญที่ได้บำเหน็จน้อยต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้เป็น 1 หมื่นบาท จำนวน 5.27 หมื่นคน ใช้เงิน 558 ล้านบาท   ขณะที่กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายฉัตรชัย ศิริไล บอกว่า ครม. เห็นชอบให้ ธอส. จัดทำโครงการ “บ้านล้านหลัง” ภายใต้วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีบ้านอยู่อาศัย โดยแบ่งเป็น   1.วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5 หมื่นล้านบาท ให้ซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนนานถึง 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีผู้กู้รายได้ไม่เกิน 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ 3.00 % และกรณีผู้กู้รายได้เกิน 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 3.00 % โดยถ้ากู้เงิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรก เริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,800 บาท   2.วงเงินที่เหลืออีก 1 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ต้องมีบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 40 % ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.25% ต่อปี เฉพาะกรณีสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท   ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ยืนยันว่าออกมาตรการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพราะเห็นใจ และจะทยอยเพิ่มให้อีกเรื่อยๆ รวมทั้งคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะถ้าให้ทีเดียว รัฐบาลตัองแบกรับภาระหนี้สิน แต่ขอสื่ออย่าเขียนว่า “แจกๆๆ เพื่อการเมือง”   เช่นเดียวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่ออกโรงปฏิเสธว่ามติ ครม.เพิ่มเงินบัตรคนจนเมื่อวานนี้ ไม่เกี่ยวกับการเมือง เพราะคิดมานานเพิ่งจะเสร็จในช่วงนี้พอดี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Y5IEHc8uKAs

 14,507
เศรษฐกิจ
20 พ.ย. 61

เพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สิทธิผู้สูงอายุ-ผู้พิการ อีก 3.08 ล้านราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่ตอนนี้มีคนถือบัตรอยู่ประมาณ 11 ล้านคน หลังจากก่อนหน้านี้เปิดให้ลงทะเบียนปี 60 แต่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยคิดเตียง ผู้พิการ ลงทะเบียนไม่ทัน จึงเปิดให้มีการลงทะเบียนอีกรอบหนึ่ง   โดยตัวเลขผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 3.08 ล้านราย ทำให้ต้องผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม สามารถรับบัตรสวัสดิการได้ช่วงกลางเดือน ธ.ค. นี้ และเริ่มสตาร์ทใช้บัตรได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 ดูคลิปข่าวได้ที่ : https://youtu.be/j3_dX97KLMQ

 45,962
สังคม-อาชญากรรม
30 ต.ค. 61

สภากาชาดไทย-รพ.จุฬาฯ เปิดรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม

สภากาชาดไทยร่วมกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม และไม่เคยได้รับการรักษาใดๆมาก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกณท์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ตึกว่องวานิชชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564671 และ 02-2564693 ในวันและเวลาราชการ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CdQ-7JJLYe4  

 3,568
ประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 61

สภากาชาดไทย-รพ.จุฬาฯ เปิดรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม

สภากาชาดไทยร่วมกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม และไม่เคยได้รับการรักษาใดๆมาก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกณท์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ตึกว่องวานิชชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564671 และ 02-2564693 ในวันและเวลาราชการ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CdQ-7JJLYe4  

 3,568
เศรษฐกิจ
07 ก.ย. 61

ถือบัตรคนจนช็อป 8 พัน ได้ vat คืน 500 บาท ยาว 6 เดือน เริ่ม 1 พ.ย.61

กระทรวงการคลังได้เห็นชอบรายละเอียดโครงการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีแวต) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน 11.5 ล้านคน ตามที่กรมสรรพากรเสนอแล้ว โดยคาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า     สำหรับการคืนเงินภาษีแวตให้กับผู้มีรายได้น้อยจะคืนให้ตามจริงรายละไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน โดยต้องเป็นการไปซื้อของที่ร้านธงฟ้า ในช่วงวันที่ 1 พ.ย.2561 ถึง 30 เม.ย.2562 หรือเป็นเวลา 6 เดือน ขยายเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะใช้ 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้เท่านั้น คาดรัฐบาลจะใช้วงเงิน 3 พันล้านบาท ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/l2vGfUF81Ro

 9,267
เศรษฐกิจ
29 ส.ค. 61

แจกเงินบัตรคนจนเพิ่ม 200 กดเบิกเป็นเงินสดได้ - จ่อให้วงเงินใช้เน็ตมือถือ

ครม.อนุมัติให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในส่วนที่รัฐบาลเพิ่มเติมให้ภายหลัง ผ่านทางการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 200 บาทต่อเดือน แต่จะมีเงื่อนไขต้องเข้าอบรมอาชีพ โดยเงินดังกล่าวสามารถนำไปกดเป็นเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เริ่ม 1 ก.ย.นี้   ส่วนกรณี ที่ กสทช.อยากให้ยกเลิกการใช้ซิม 2G จึงมีการเสนอให้ส่วนลดในการใช้อินเตอร์เน็ต หรือให้วงเงินเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั้ง 11.4 ล้านราย ซึ่งบางรายที่ยังใช้โทรศัพท์แบบ 2G อาจชดเชยเป็นค่าส่ง SMS แทน แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/6CXNm5FCo5E

 12,023
เศรษฐกิจ
12 ก.ค. 61

ก.คลังเตรียมออกมาตรการคืน vat 7% ช่วยผู้มีรายได้น้อย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT จากการซื้อสินค้าที่กำหนด   โดยเบื้องต้นจะกำหนดระยะเวลาในการซื้อสินค้าประมาณ 3 เดือน และจะให้ผู้มีรายได้น้อยเติมเงินในบัตรสวัสดิการ และนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าจากร้านที่มีเครื่อง EDC ทั่วประเทศ และต้องใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการเท่านั้น อย่างไรก็ตามคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีความชัดเจนในสิ้นปีนี้ ก่อนนำมาใช้จริงต่อไป   ทั้งนี้จะไม่ได้มีการจำกัดสินค้าที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อและนำไปลด VAT ได้ ยกเว้นสินค้าประเภท สุรา ยาสูบ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเท่านั้น โดยลักษณะการซื้อสินค้าและขอคืนภาษี จะคล้ายกับมาตรการรถคันแรก ที่ให้ซื้อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และนำมาคืนภาษีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   นอกจากนี้รัฐบาลยังยืนยันว่า ปีนี้จะไม่มีมาตรการช็อปช่วยชาติสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวดีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอีก ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/TTpQCAcUbs

 5,845
เศรษฐกิจ
08 พ.ค. 61

โรงรับจำนำขอนแก่น จัดโปรโมชั่นพิเศษลดดอกเบี้ยช่วยผู้ปกครอง รับช่วงเปิดเทอม

เทศบาลนครขอนแก่นทุ่ม 190 ล้านบาท สำรองให้โรงรับจำนำ ให้บริการผู้มีรายได้น้อย รับช่วงเปิดเทอม พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ย 25 สตางค์ คาดผู้มาขอรับบริการทะลุวันละกว่า 200 คน ขณะที่สิ่งของแปลกๆที่มีคนนำมาจำนำทั้งครกหิน ธนบัตรเก่า ธนบัตรที่ระลึก     เมื่อเวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการมาขอรับบริการที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น หรือโรงรับจำนำ ทั้ง 2 แห่ง มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยนำสิ่งของในประเภทต่างๆ มาขอรับบริการตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่า ผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่นำทองคำรูปพรรณ,เครื่องเสียง,เครื่องใช้ไฟฟ้า,ผ้าไหม มาขอรับบริการที่โรงรับจำนำเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็มีสินค้าแปลกไม่ว่าจะเป็นครกหิน,ธนบัตรเก่า,ธนบัตรที่ระลึก,กลองหนัง หรือแม้กระทั่งช้อนเงิน ช้อนทอง หรือคันเบ็ด มาขอรับบริการเช่นกันส่วนใหญ่ต้องการเงินไปสำรองไว้ใช่วงเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึง   นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ได้มีการอนุมัติในการสำรองเงินสดให้กับโรงรับจำนำทั้ง 2 แห่ง ในความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยโรงรับจำนำแห่งที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนคุ้มหนองคู และแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า สภ.เมืองขอนแก่น โดยได้มีการสำรองเงินสดไว้รวม 190 ล้านบาท ในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้ในระยะนี้ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียนแล้ว ดังนั้นโรงรับจำนำจึงเป็นที่พึ่งที่สำคัญของผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้หาเช้ากินค่ำทุกเพศ ทุกวัย ที่จะเข้ามาขอรับบริการในระยะนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในเดือน เม.ย. และ พ.ค. ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งโรงรับจำนำทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง แยกเป็นอัตราเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยที่ 25 สตางค์ และ วงเงินต้นตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 50 สตางค์    แม้โรงรับจำนำในเขตเทศบาลฯ จะมีทั้งในส่วนของเอกชนและรัฐบาล แต่ด้วยความมั่นใจ มั่นคงและอัตราดอกเบี้ย ที่มีการปรับลด หรือการจัดแคมเปญเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องของค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในระยะนี้ซึ่งเข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคเรียน ที่ผู้ปกครองต้องสำรองเงินสดไว้ให้กับบุตร หลาน เพื่อใช้จ่ายในด้านต่างๆ ทำให้สัดส่วนการขอรับบริการของโรงรับจำนำทั้ง 2 แห่งของเทศบาลฯ เฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 200 คน อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ ยังคงมีการวางแผนในเรื่องของการสำรองเงินสดและงบดุล ในส่วนของโรงรับจำนำ ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของการเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค. ไปจนถึง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ในช่วงเดือน ต.ค. เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการขอรับการบริการกับโรงรับจำนำนั้นได้สามารถเลือกใช้บริการได้ในทุกช่วงเวลา ด้วยวงเงินสดสำรองที่มีการจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพ

 3,584
เศรษฐกิจ
13 พ.ย. 60

'ออมสิน' เตรียมเสนอ 'การคลัง' ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2

ออมสิน เตรียมเสนอกระทรวงการคลัง ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2   นายชาติชาย พยุพนาวิชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลัง พิจารณามาตรการสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมอาชีพตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีนโดยจะคิดดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้พิเศษ เสริมจากอาชีพประจำ โดยอาจเป็นสินเชื่อในการทำมาค้าขาย    ทั้งนี้จะร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการอบรมเพื่อฝึกอาชีพให้ด้วย และในวันพรุ่งนี้ยังได้เตรียมประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาเฟรนไชส์คุณภาพ หรือธุรกิจในลักษณะสตรีทฟู๊ด เพื่อเป็นทางเลือกอาชีพ ให้กับประชาชน โดยสินเชื่อดังกล่าว เป็นสินเชื่อต่อเนื่องไม่จำกัดวงเงิน และมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนในระดับหนึ่ง   ขณะเดียวในวันนี้ธนาคารออมสิน ยังได้ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ รวมกว่า 9 แห่ง สร้างรายได้ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยจัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชนครั้งที่ 3 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยมีร้านค้ากว่า 100 ร้านครับสินค้าคุณภาพดี สินค้าโอท้อป อาหารสด อาหารแห้งอาหารแปรรูป เครื่องแต่งกาย และสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่พหลโยธินระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม สามารถเข้าถึงพื้นที่ในการค้าขายทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ   ข่าวที่เกี่ยวข้อง </iframe</div>

 34,210
เศรษฐกิจ
09 ต.ค. 60

รมช.คลัง โต้ ไม่ได้เอื้อรายใหญ่ ทำบัตรผู้มีรายได้น้อยซื้อสินค้ามากขึ้น

รมช.คลัง โต้ ไม่ได้เอื้อรายใหญ่ ทำบัตรผู้มีรายได้น้อยซื้อสินค้ามากขึ้น ยันช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายปชช.มากกว่า พร้อมศึกษาการลงทะเบียนแบบใหม่ หวังเพิ่มความสะดวกปชช.มากขึ้น     นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณที่มีกระแสว่าการใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ มากกว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการเพิ่มความสามารถในการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้มีรายได้น้อยให้มากขึ้น เพราะผู้มีรายได้น้อยยังจำเป็นต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐอยู่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม โดยร้านค้าที่ผู้มีรายได้น้อยจะเข้าไปใช้บัตรได้นั้น จะต้องเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเงื่อนไขไว้แล้ว จึงไม่ได้เป็นไปตามกระแสที่ออกมาอย่างแน่นอน   ทั้งนี้ หากในอนาคตผู้มีรายได้น้อยมีรายได้สูงขึ้น ก็ไม่จำเป็นที่ต้องได้รับบัตรดังกล่าวอีก ก็ถือว่าเป็นการลดภาระการดูแลของรัฐลงได้ แต่ในเบื้องต้นก็จะต้องดูแลให้ผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อน ส่วนเงื่อนไขในการใช้บัตรมีความชัดเจน หากทำผิดระเบียบจะถูกยึดบัตรทันที ซึ่งส่วนนี้กรมบัญชีกลางติดตามดูแลอย่างเต็มที่   อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปีต่อๆไป อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการลงทะเบียนใหม่ โดยอาจจะไม่ต้องมาลงทะเบียนเช่นเดิม แต่อาจใช้ข้อมูลเดิมมาพิจารณา เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกมากที่สุด รวมถึงการลงทะเบียนของรายใหม่ด้วย แต่ทั้งหมดยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอผลการศึกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 4,870
เศรษฐกิจ
02 ต.ค. 60

ก.คลังเตรียมให้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยลุ้นชิงโชคเงินล้าน จากการรูดใช้บัตรสวัสดิการ คาดเริ่มได้ พ.ย.60

ก.คลังเตรียมให้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยลุ้นชิงโชคเงินล้านจากการรูดใช้บัตรสวัสดิการ คาดเริ่มได้พฤศจิกายนนี้ ยันพอใจวันแรกคนใช้บัตรเพียบ     นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภายในเดือนนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ National E-payment พิจารณาให้ผู้ใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ชำระสินค้ากับร้านค้าที่กำหนด มีสิทธิ์ลุ้นรับโชครางวัลใหญ่ 1 ล้านบาทเช่นเดียวกับผู้ที่ใช้บัตรเดบิตและได้ลุ้นโชคชิงราวัล เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการมากขึ้น โดยคาดว่าจะร่วมนำข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรมาลุ้นรางวัลในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากยอดการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมนี้    ขณะที่การใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยวันแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นไปอย่างน่าพอใจ เพราะมีผู้มีสิทธิ์ใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 300,000 คนรวมมูลค่ากว่า 90 ล้านบาท และมีการจ่ายค่าโดยสารรถ บขส.กว่า 400 คน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเปิดใช้งานในวันแรก    อย่างไรก็ตาม ยอมรับผู้มีรายได้น้อยบางส่วนยังไม่รู้ที่ตั้งร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่ของตน จึงอาจจะใช้สิทธิ์ได้อย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงจะเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกรมบัญชีกลาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข ส่วนปัญหาด้านระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องรับบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ทั่วถึง จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะกระทวงการคลังได้ติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสัวสดิการเป็นรายวัน   ข่าวที่เกี่ยวข้อง  

 10,820

Top