ค้นหา :

ผลการค้นหา "ลานพระราชวังดุสิต"

พระราชสำนัก
16 ก.ย. 62

เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์มหามงคล 18 กันยายน 2562

เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล วันที่ 18 กันยายน 2562   โดยพิธีมหามงคลครั้งนี้ เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 18 นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิต   ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีฯ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จำนวน 159 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลฯ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระชัย(หลังช้าง) พระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ ปางมารวิชัย ขนาดตักกว้าง 6 นิ้ว มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีฯ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต และประเทศชาติ   อีกทั้ง ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชน ที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-d3cXYN6rbk

 1,341
พระราชสำนัก
22 ส.ค. 62

ขอเชิญ ปชช.สวดมนต์มหามงคล รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน 22 ส.ค.นี้

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 191 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ลายพระราชหัตถ์ “รักของแม่ สู่ผืนแผ่นดินไทย”   และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และภายในเล่มพิมพ์บทความ พระราชปณิธาน “ธรรมิกราชินี” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชศรัทธาอันมั่นคงแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนามานับแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงดำรงพระราชสถานะเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ยิ่งทรงพระราชหฤทัยใส่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการแห่งพระพุทธธรรมมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ   พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งทรงพาพระราชโอรสธิดา ไปทรงนมัสการ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เสมอ อีกทั้งทรงนำหลักธรรมเหล่านั้นมาเป็นแนวทางแห่งการครองพระราชจริยวัตร การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การอบรมอภิบาลดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ตลอดจนการพระราชทานพระราโชวาทและพระราชดำรัสแก่ปวงพสกนิกร ดังปรากฏชัดจากพระราโชวาทและพระราชดำรัสหลายองค์ อันบ่งชี้ถึงพระราชปณิธานแห่งความเป็น “ธรรมิกราชินี”   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WU_1liCm8zQ

 864
พระราชสำนัก
25 มี.ค. 62

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 25 มี.ค.นี้

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.   โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ จำนวน 189 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์   เป็นปางพระพุทธปฏิมาประจำวันพุธกลางคืน ซึ่งเป็นของพระราหู ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวพุทธศักราช 2364 – 2394 ความสูง 28 เซนติเมตร สร้างด้วยหินและงาช้าง เป็นพระพุทธปฏิมาในพระอิริยาบถประทับห้อยพระบาทบนก้อนศิลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้นวางเหนือพระชานุขวา พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำเหนือพระชานุซ้าย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ   ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดภาพแผนที่ประเทศไทยและลายพระหัตถ์ “Happy Thailand” ภาพ “บ้านสุขสันต์แสนสุข” ภาพจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และลายพระหัตถ์ “Always Hands in Hands And Uphill and happiness for all” และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mbKYVSIofy8

 1,540
พระราชสำนัก
19 มี.ค. 62

เชิญชวน ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล 25 มี.ค.62

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ พระลานพระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.   ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.   โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ จำนวน 189 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์   เป็นปางพระพุทธปฏิมาประจำวันพุธกลางคืน ซึ่งเป็นของพระราหู ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวพุทธศักราช 2364 – 2394 ความสูง 28 เซนติเมตร สร้างด้วยหินและงาช้าง เป็นพระพุทธปฏิมาในพระอิริยาบถประทับห้อยพระบาทบนก้อนศิลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้นวางเหนือพระชานุขวา พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำเหนือพระชานุซ้าย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ   ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดภาพแผนที่ประเทศไทยและลายพระหัตถ์ “Happy Thailand” ภาพ “บ้านสุขสันต์แสนสุข” ภาพจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และลายพระหัตถ์ “Always Hands in Hands And Uphill and happiness for all” และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JYVB0TGM6HM

 810
พระราชสำนัก
18 ก.พ. 62

โปรดเกล้าฯจัดพิธีสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 20 ก.พ.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันพุธที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 18.00 น.   การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 145 รูปร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล     ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อันเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0P1ojRWJrJI

 878
สังคม-อาชญากรรม
11 ธ.ค. 61

ปชช.ร่วมชมงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' คึกคัก ลุ้นสลากการกุศลรางวัลใหญ่ บ้านพร้อมที่ดิน 3 ล้าน

ประชาชนทยอยเข้าร่วมงานฤดูหนาวอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพในจุดต่างๆก่อนที่จะเข้าไปเดินเที่ยวภายในที่มีร้านค้าประเภทต่างและซุ้มขายอาหาร   โดยเจ้าหน้าที่ได้กำหนดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าได้ 5 จุดบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล หน้ากองทัพภาค1 หน้าทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตูที่ 3 และ 4 จุดถนนราชดำเนินนอก โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันกับประชาชน   ที่มาของลำน้ำคูคลองสายต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ เช่น ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง บันทึกภาพกับภาพสามมิติแห่งความทรงจำ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว. และสินค้าจาก ร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ อิ่มอร่อยกับอาหารในตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง   ประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับความสุข สนุกสนาน ยังได้รับชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังได้ร่วมทำบุญลุ้นรับรางวัลมัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท สลากการกุศล สลากอุ่นไอรัก ในราคา 129 บาท มีรางวัลพระราชทาน รถจักรยานพร้อมหมวก 10 รางวัล มูลค่า 124500 บาท รางวัลบ้านพร้อมที่ดินหมู่บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท รางวังรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ ราคากว่า 1 ล้านบาท และรายวัลอื่นๆอีกมีทั้งบัญชีเงินสด ตั๋วเครื่องบิน โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยประชาชนได้ทยอยกันมาเข้าชมงาน   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ https://youtu.be/kgPAHy7KjGs  

 1,282
สังคม-อาชญากรรม
10 ธ.ค. 61

ปชช.ทยอยเข้าเที่ยวงาน ‘อุ่นไอรัก’ จนท.ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ

วันที่ 10 ธ.ค.61 เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ประชาชนได้ทยอยเข้าร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า    โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61 - 19 ม.ค. 62 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพในจุดต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปเดินเที่ยวภายในที่มีร้านค้าประเภทต่างและซุ้มขายอาหาร    ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำหนดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าได้ 5 จุดบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล หน้ากองทัพภาค 1 หน้าทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตูที่ 3 และ 4 จุดถนนราชดำเนินนอก โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ  

 2,320
พระราชสำนัก
29 พ.ย. 61

พระราชทานเสื้อ bike อุ่นไอรัก แก่ "นักปั่น" ทั่วประเทศ - รัฐบาลจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9

ที่สำนักพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทาน และน้ำดื่มพระราชทานแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดตัดแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไปมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม   ขณะที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. เป็นทั้งวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ     รัฐบาลได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง 3วาระ ได้แก่ 1.การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล 2.กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และ 3.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561โดยรัฐบาลได้เชิญชวนราชการในส่วนกลางและต่างจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศ ร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพียงกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/cQwM4gucC80

 1,684
สังคม-อาชญากรรม
07 ก.ย. 61

ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานเครื่องราชฯฮีโร่ไทย-ต่างชาติ เลี้ยงขอบคุณทีมช่วย 13 หมูป่า เด็กๆ ขอบคุณ สัญญาจะเป็นคนดี

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี ที่ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย จนออกมาได้อย่างปลอดภัย   ภายในงานมีจิตอาสา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ราว 7 พันคน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการจัดเตรียมซุ้มอาหารพระราชทาน ทั้งคาวและหวาน รวมถึงเครื่องดื่มจำนวนมาก   จากนั้นผู้แทนแต่ละกลุ่มขึ้นรับสำเนาพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ที่รับพระราชกระแสฯ รวมทั้งสิ้น 7,120 คน ก่อนที่เยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี 12 คน ได้ขึ้นบนเวที โดย ด.ช.อดุลย์ สามอ่อน เป็นตัวแทน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ได้ให้ความเมตตาและแรงกายแรงใจ โดยเฉพาะจ่าสมาน ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วย พวกตนจะจดจำบุญคุณครั้งนี้ตลอดชีวิต   พร้อมกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้กับชาวต่างชาติจำนวน 114 คน คนไทย 74 คน ขณะที่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จะได้รับเข็มที่ระลึกครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 จำนวน 184 คน   โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิ่งอันเป็นที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจสำคัญที่เป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 7 ก.ย.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WZddNu1CABA

 5,179
สังคม-อาชญากรรม
06 ก.ย. 61

13 หมูป่า บินจากเชียงราย ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวง

13 หมูป่า บินจากเชียงราย ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวง   เช้าวันนี้ (5 ก.ย. 2561) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระครูประยุตเจติยานุการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวา ได้นำนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ และพระเอก หรือโค้ชเอก ทั้ง 13 คน เดินทางมาจากอำเภอแม่สาย โดยรถยนต์ตู้ก่อนจะเข้ามายังบริเวณอาคารผู้โดยสาร และได้รับการตรวจตราสัมภาระตามระเบียบของทางท่ากาศยาน    ก่อนจะเข้าไปพักยังห้องเชียงของ ซึ่งเป็นห้องพักรับรอง ชั้น 2 ของทางท่าอากาศยานฯ เพื่อเดินทางไปร่วมงาน ‘รวมใจเป็นหนึ่งเดียว’ ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้ง 13 คนออกจากถ้ำหลวง โดยมีญาติของ ทั้ง 13 คนร่วมเดินทางไปด้วย    โดยการเดินทางครั้งนี้ทางคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.20 น. มุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อร่วมงานเลี้ยง   ข่าวที่เกี่ยวข้อง จัดยิ่งใหญ่งานเลี้ยงขอบคุณช่วย 13 หมูป่า เตรียมเมนูเด็ดเสิร์ฟ 'หมอแฮร์ริส-เมียจ่าแซม' ร่วมด้วย  

 4,872
สังคม-อาชญากรรม
23 ก.ค. 61

'ในหลวง' พระราชทานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายช่วยทีมหมูป่า คาดเข้าร่วมนับหมื่นชีวิต

รัฐบาลประชุมเตรียมแจกสมุดภาพภารกิจช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี่ พ้นถ้ำหลวง ในงานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายช่วยทีมหมูป่า ณ ลานพระราชวังดุสิต พร้อมเชิญผู้มีเกียรติเสียสละช่วยทีมหมูป่ากว่าหนึ่งหมื่นคน ตั้งแต่ชาวต่างชาติไปจนถึงเกษตรกรที่เสียสละพื้นที่การเกษตรให้รับน้ำ รวมทั้งคนซักรีดผ้า เข้าร่วมงานเลี้ยงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานด้วย ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ เวลา 18.00-21.00 น.ที่พระลานพระราชวังดุสิต   สำหรับงานนี้จะใช้ชื่อว่า “รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” เพื่อสื่อถึงความผูกพัน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นการจัดงานที่เรียบง่าย ประหยัดและเหมาะสม แต่จะสื่อเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดยจะทำหนังสือเชิญทั้งหมดทุกภาคส่วนคือ   1.ผู้ปฏิบัติงานคนไทยทั้งหมด ทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน ซึ่งจะมีรายชื่อจากคนที่ได้มาลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ตอนทำงานที่ถ้ำหลวงฯ   2.ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นชาวต่างประเทศ เอกอัครราชทูตทั้งที่ลงไปช่วยงานและแสดงความจำนงที่พร้อมให้การช่วยเหลือ   3.สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จะมีหนังสือเชิญไปยังสำนักข่าวต่างๆ ส่วนสื่อมวลชนที่จะมาทำข่าวในงานนี้ ทางกรม ประชาสัมพันธ์จะมีการประสานไป   4.เป็นกลุ่มประชาชนที่มีส่วนสนับสนุน หรือที่เรียกว่าปิดทอง หลังพระ เช่นกลุ่มเกษตรกรที่เสียสละเอาที่นาเป็นที่รองรับน้ำจากถ้ำหลวงฯ กลุ่มขับรถรับส่ง กลุ่มคนที่รับซักผ้า และกลุ่มที่มาบริการนวด จะประสานทางจังหวัดและองค์กรต่างๆ   ทั้งนี้ จะมีการจัดรถรับส่ง จะมีการจัดที่พักให้ด้วย โดยเตรียมสถานที่อาคารใหม่พุทธมณฑลไว้ สำหรับอาหารจะมี 2 ส่วนคืออาหารพระราชทาน และอาหารที่รัฐบาลจัดเพิ่มเติมโดยจะมีการจัดในลักษณะคอกเทล มีซุ้มอาหาร และอาจมีโต๊ะนั่งบ้าง เพื่อต้องการให้รองรับคนที่มาร่วมงานให้ได้มากที่สุด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/po47f4zKFvQ

 2,411
พระราชสำนัก
20 ก.ค. 61

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 21 ก.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น.      ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย  พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 243 รูป    ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งภาพปกของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ภาพวาดฝีพระหัตถ์     รวมทั้งพระราชทานลายพระราชหัตถ์ว่า “อานุภาพแห่งการร่วมกันคิดดี ทำดี พูดดี จะเป็นพลังปกป้อง รักษา ความสุข ความเจริญอย่างมั่นคงวัฒนาถาวร ของประเทศชาติที่เรารักและหวงแหนตลอดไป”  ร่วมกันสร้างสุขให้สังคมไทย “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  และข้อความ “สืบสานพระราชปณิธาน  ธรรมราชินี”  ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WQ99muS0bKw

 1,424
การเมือง
19 ก.ค. 61

รบ.เตรียมจัดเลี้ยง จนท.ภารกิจถ้ำหลวง ณ ลานพระราชวังดุสิต กต.ประสานชาวต่างชาติเข้าร่วม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลขอพระราชานุญาตใช้ลานพระราชวังดุสิต เป็นสถานที่จัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้ช่วยมีส่วนช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี 13คน ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชานุญาตแล้ว โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน   ส่วนวันและเวลาจัดงานยังไม่ระบุเพราะต้องดูสภาพลม ฟ้า อากาศ และดูว่าจะมีกิจกรรมใดที่ต้องใช้พระลานพระราชวังดุสิตทำกิจกรรมอีก เนื่องจากใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงต้องดูแขกที่จะมาด้วย   ทั้งนี้คาดหมายอยากให้ทุกคนมาร่วมงาน โดยนายกฯมอบหมายให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนในนามรัฐบาลไปเจรจากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเชิญมาร่วมงาน และให้ทางกระทรวงการต่างประเทศประสานเจ้าหน้าที่ต่างชาติเข้าร่วมภารกิจมาร่วมงานด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oa6dkT5RMtU

 915
สังคม-อาชญากรรม
18 ก.ค. 61

วางแผนใช้ลานพระราชวังดุสิต จัดเลี้ยงขอบคุณภารกิจถ้ำหลวง 'ครูบาบุญชุ่ม' รับเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชทีมหมูป่า

รัฐบาลเตรียมจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่มาช่วยปฏิบัติงานภารกิจค้นหาทีมหมูป่าอคาเดมีทั้ง 13 คน โดยอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอพระราชานุญาตเพื่อขอใช้สถานที่บริเวณพระลานพระลานพระราชวังดุสิต สำหรับเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง   เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความกว้างขวาง สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กำหนดวันและเวลาของการจัดงานเลี้ยงทั้งหมด รัฐบาลได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติเพราะอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ให้เกิดความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวก ของเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานด้วย โดยรัฐบาลจะเตรียมสถานที่พักระหว่างทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เนื่องจากแต่ละคน แต่ละคณะ เดินทางทางมาไกล จากหลากหลายจังหวัด   อย่างไรก็ตามการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ดังกล่าว รัฐบาลได้เตรียมพร้อมเพื่อให้สมกับที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญในครั้งนี้ได้สำเร็จ   ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ครูบาบุญชุ่ม เตรียมจะเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาหมู่ให้กับทีม 13 หมูป่าอคาเดมี่ หากมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WtGPjDg8EYo

 6,704
พระราชสำนัก
18 ก.ค. 61

ขอเชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ๒๑ ก.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น.    ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์  จำนวน  243  รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย เป็นพระพุทธรูปลักษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง 23.40 เซนติเมตร องค์พระสูง 36.80 เซนติเมตร สร้างจากหยกสีเขียวเข้ม ประภามณฑล และฐานเป็นไม้จำหลักปิดทอง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีในโอกาสที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปีที่แล้ว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Ps-UBlqIoMo

 805

Top