ค้นหา :

ผลการค้นหา "ลานพระราชวังดุสิต"

ข่าวในพระราชสำนัก
25 มี.ค. 62

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 25 มี.ค.นี้

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.   โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ จำนวน 189 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์   เป็นปางพระพุทธปฏิมาประจำวันพุธกลางคืน ซึ่งเป็นของพระราหู ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวพุทธศักราช 2364 – 2394 ความสูง 28 เซนติเมตร สร้างด้วยหินและงาช้าง เป็นพระพุทธปฏิมาในพระอิริยาบถประทับห้อยพระบาทบนก้อนศิลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้นวางเหนือพระชานุขวา พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำเหนือพระชานุซ้าย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ   ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดภาพแผนที่ประเทศไทยและลายพระหัตถ์ “Happy Thailand” ภาพ “บ้านสุขสันต์แสนสุข” ภาพจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และลายพระหัตถ์ “Always Hands in Hands And Uphill and happiness for all” และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mbKYVSIofy8

 1,323
ข่าวในพระราชสำนัก
19 มี.ค. 62

เชิญชวน ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล 25 มี.ค.62

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ พระลานพระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.   ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.   โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ จำนวน 189 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์   เป็นปางพระพุทธปฏิมาประจำวันพุธกลางคืน ซึ่งเป็นของพระราหู ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวพุทธศักราช 2364 – 2394 ความสูง 28 เซนติเมตร สร้างด้วยหินและงาช้าง เป็นพระพุทธปฏิมาในพระอิริยาบถประทับห้อยพระบาทบนก้อนศิลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้นวางเหนือพระชานุขวา พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำเหนือพระชานุซ้าย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ   ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดภาพแผนที่ประเทศไทยและลายพระหัตถ์ “Happy Thailand” ภาพ “บ้านสุขสันต์แสนสุข” ภาพจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และลายพระหัตถ์ “Always Hands in Hands And Uphill and happiness for all” และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JYVB0TGM6HM

 606
ข่าวในพระราชสำนัก
18 ก.พ. 62

โปรดเกล้าฯจัดพิธีสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 20 ก.พ.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันพุธที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 18.00 น.   การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 145 รูปร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล     ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อันเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0P1ojRWJrJI

 802
สังคม-อาชญากรรม
11 ธ.ค. 61

ปชช.ร่วมชมงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว' คึกคัก ลุ้นสลากการกุศลรางวัลใหญ่ บ้านพร้อมที่ดิน 3 ล้าน

ประชาชนทยอยเข้าร่วมงานฤดูหนาวอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพในจุดต่างๆก่อนที่จะเข้าไปเดินเที่ยวภายในที่มีร้านค้าประเภทต่างและซุ้มขายอาหาร   โดยเจ้าหน้าที่ได้กำหนดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าได้ 5 จุดบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล หน้ากองทัพภาค1 หน้าทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตูที่ 3 และ 4 จุดถนนราชดำเนินนอก โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันกับประชาชน   ที่มาของลำน้ำคูคลองสายต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ เช่น ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง บันทึกภาพกับภาพสามมิติแห่งความทรงจำ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว. และสินค้าจาก ร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ อิ่มอร่อยกับอาหารในตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง   ประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับความสุข สนุกสนาน ยังได้รับชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังได้ร่วมทำบุญลุ้นรับรางวัลมัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท สลากการกุศล สลากอุ่นไอรัก ในราคา 129 บาท มีรางวัลพระราชทาน รถจักรยานพร้อมหมวก 10 รางวัล มูลค่า 124500 บาท รางวัลบ้านพร้อมที่ดินหมู่บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท รางวังรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ ราคากว่า 1 ล้านบาท และรายวัลอื่นๆอีกมีทั้งบัญชีเงินสด ตั๋วเครื่องบิน โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยประชาชนได้ทยอยกันมาเข้าชมงาน   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ https://youtu.be/kgPAHy7KjGs  

 1,188
สังคม-อาชญากรรม
10 ธ.ค. 61

ปชช.ทยอยเข้าเที่ยวงาน ‘อุ่นไอรัก’ จนท.ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ

วันที่ 10 ธ.ค.61 เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ประชาชนได้ทยอยเข้าร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า    โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61 - 19 ม.ค. 62 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพในจุดต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปเดินเที่ยวภายในที่มีร้านค้าประเภทต่างและซุ้มขายอาหาร    ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำหนดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าได้ 5 จุดบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล หน้ากองทัพภาค 1 หน้าทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตูที่ 3 และ 4 จุดถนนราชดำเนินนอก โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ  

 2,212
ข่าวในพระราชสำนัก
29 พ.ย. 61

พระราชทานเสื้อ bike อุ่นไอรัก แก่ "นักปั่น" ทั่วประเทศ - รัฐบาลจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9

ที่สำนักพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทาน และน้ำดื่มพระราชทานแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดตัดแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไปมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม   ขณะที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. เป็นทั้งวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ     รัฐบาลได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง 3วาระ ได้แก่ 1.การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล 2.กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และ 3.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561โดยรัฐบาลได้เชิญชวนราชการในส่วนกลางและต่างจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศ ร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพียงกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/cQwM4gucC80

 1,524
สังคม-อาชญากรรม
07 ก.ย. 61

ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานเครื่องราชฯฮีโร่ไทย-ต่างชาติ เลี้ยงขอบคุณทีมช่วย 13 หมูป่า เด็กๆ ขอบคุณ สัญญาจะเป็นคนดี

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี ที่ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย จนออกมาได้อย่างปลอดภัย   ภายในงานมีจิตอาสา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ราว 7 พันคน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการจัดเตรียมซุ้มอาหารพระราชทาน ทั้งคาวและหวาน รวมถึงเครื่องดื่มจำนวนมาก   จากนั้นผู้แทนแต่ละกลุ่มขึ้นรับสำเนาพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ที่รับพระราชกระแสฯ รวมทั้งสิ้น 7,120 คน ก่อนที่เยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี 12 คน ได้ขึ้นบนเวที โดย ด.ช.อดุลย์ สามอ่อน เป็นตัวแทน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ได้ให้ความเมตตาและแรงกายแรงใจ โดยเฉพาะจ่าสมาน ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วย พวกตนจะจดจำบุญคุณครั้งนี้ตลอดชีวิต   พร้อมกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้กับชาวต่างชาติจำนวน 114 คน คนไทย 74 คน ขณะที่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จะได้รับเข็มที่ระลึกครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 จำนวน 184 คน   โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิ่งอันเป็นที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจสำคัญที่เป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 7 ก.ย.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WZddNu1CABA

 5,071
สังคม-อาชญากรรม
06 ก.ย. 61

13 หมูป่า บินจากเชียงราย ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวง

13 หมูป่า บินจากเชียงราย ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวง   เช้าวันนี้ (5 ก.ย. 2561) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระครูประยุตเจติยานุการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวา ได้นำนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ และพระเอก หรือโค้ชเอก ทั้ง 13 คน เดินทางมาจากอำเภอแม่สาย โดยรถยนต์ตู้ก่อนจะเข้ามายังบริเวณอาคารผู้โดยสาร และได้รับการตรวจตราสัมภาระตามระเบียบของทางท่ากาศยาน    ก่อนจะเข้าไปพักยังห้องเชียงของ ซึ่งเป็นห้องพักรับรอง ชั้น 2 ของทางท่าอากาศยานฯ เพื่อเดินทางไปร่วมงาน ‘รวมใจเป็นหนึ่งเดียว’ ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้ง 13 คนออกจากถ้ำหลวง โดยมีญาติของ ทั้ง 13 คนร่วมเดินทางไปด้วย    โดยการเดินทางครั้งนี้ทางคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.20 น. มุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อร่วมงานเลี้ยง   ข่าวที่เกี่ยวข้อง จัดยิ่งใหญ่งานเลี้ยงขอบคุณช่วย 13 หมูป่า เตรียมเมนูเด็ดเสิร์ฟ 'หมอแฮร์ริส-เมียจ่าแซม' ร่วมด้วย  

 4,730
สังคม-อาชญากรรม
23 ก.ค. 61

'ในหลวง' พระราชทานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายช่วยทีมหมูป่า คาดเข้าร่วมนับหมื่นชีวิต

รัฐบาลประชุมเตรียมแจกสมุดภาพภารกิจช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี่ พ้นถ้ำหลวง ในงานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายช่วยทีมหมูป่า ณ ลานพระราชวังดุสิต พร้อมเชิญผู้มีเกียรติเสียสละช่วยทีมหมูป่ากว่าหนึ่งหมื่นคน ตั้งแต่ชาวต่างชาติไปจนถึงเกษตรกรที่เสียสละพื้นที่การเกษตรให้รับน้ำ รวมทั้งคนซักรีดผ้า เข้าร่วมงานเลี้ยงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานด้วย ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ เวลา 18.00-21.00 น.ที่พระลานพระราชวังดุสิต   สำหรับงานนี้จะใช้ชื่อว่า “รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” เพื่อสื่อถึงความผูกพัน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นการจัดงานที่เรียบง่าย ประหยัดและเหมาะสม แต่จะสื่อเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดยจะทำหนังสือเชิญทั้งหมดทุกภาคส่วนคือ   1.ผู้ปฏิบัติงานคนไทยทั้งหมด ทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน ซึ่งจะมีรายชื่อจากคนที่ได้มาลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ตอนทำงานที่ถ้ำหลวงฯ   2.ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นชาวต่างประเทศ เอกอัครราชทูตทั้งที่ลงไปช่วยงานและแสดงความจำนงที่พร้อมให้การช่วยเหลือ   3.สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จะมีหนังสือเชิญไปยังสำนักข่าวต่างๆ ส่วนสื่อมวลชนที่จะมาทำข่าวในงานนี้ ทางกรม ประชาสัมพันธ์จะมีการประสานไป   4.เป็นกลุ่มประชาชนที่มีส่วนสนับสนุน หรือที่เรียกว่าปิดทอง หลังพระ เช่นกลุ่มเกษตรกรที่เสียสละเอาที่นาเป็นที่รองรับน้ำจากถ้ำหลวงฯ กลุ่มขับรถรับส่ง กลุ่มคนที่รับซักผ้า และกลุ่มที่มาบริการนวด จะประสานทางจังหวัดและองค์กรต่างๆ   ทั้งนี้ จะมีการจัดรถรับส่ง จะมีการจัดที่พักให้ด้วย โดยเตรียมสถานที่อาคารใหม่พุทธมณฑลไว้ สำหรับอาหารจะมี 2 ส่วนคืออาหารพระราชทาน และอาหารที่รัฐบาลจัดเพิ่มเติมโดยจะมีการจัดในลักษณะคอกเทล มีซุ้มอาหาร และอาจมีโต๊ะนั่งบ้าง เพื่อต้องการให้รองรับคนที่มาร่วมงานให้ได้มากที่สุด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/po47f4zKFvQ

 2,313
ข่าวในพระราชสำนัก
20 ก.ค. 61

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 21 ก.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น.      ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย  พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 243 รูป    ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งภาพปกของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ภาพวาดฝีพระหัตถ์     รวมทั้งพระราชทานลายพระราชหัตถ์ว่า “อานุภาพแห่งการร่วมกันคิดดี ทำดี พูดดี จะเป็นพลังปกป้อง รักษา ความสุข ความเจริญอย่างมั่นคงวัฒนาถาวร ของประเทศชาติที่เรารักและหวงแหนตลอดไป”  ร่วมกันสร้างสุขให้สังคมไทย “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  และข้อความ “สืบสานพระราชปณิธาน  ธรรมราชินี”  ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WQ99muS0bKw

 1,313
การเมืองเข้มข้น
19 ก.ค. 61

รบ.เตรียมจัดเลี้ยง จนท.ภารกิจถ้ำหลวง ณ ลานพระราชวังดุสิต กต.ประสานชาวต่างชาติเข้าร่วม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลขอพระราชานุญาตใช้ลานพระราชวังดุสิต เป็นสถานที่จัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้ช่วยมีส่วนช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี 13คน ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชานุญาตแล้ว โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน   ส่วนวันและเวลาจัดงานยังไม่ระบุเพราะต้องดูสภาพลม ฟ้า อากาศ และดูว่าจะมีกิจกรรมใดที่ต้องใช้พระลานพระราชวังดุสิตทำกิจกรรมอีก เนื่องจากใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงต้องดูแขกที่จะมาด้วย   ทั้งนี้คาดหมายอยากให้ทุกคนมาร่วมงาน โดยนายกฯมอบหมายให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนในนามรัฐบาลไปเจรจากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเชิญมาร่วมงาน และให้ทางกระทรวงการต่างประเทศประสานเจ้าหน้าที่ต่างชาติเข้าร่วมภารกิจมาร่วมงานด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oa6dkT5RMtU

 812
สังคม-อาชญากรรม
18 ก.ค. 61

วางแผนใช้ลานพระราชวังดุสิต จัดเลี้ยงขอบคุณภารกิจถ้ำหลวง 'ครูบาบุญชุ่ม' รับเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชทีมหมูป่า

รัฐบาลเตรียมจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่มาช่วยปฏิบัติงานภารกิจค้นหาทีมหมูป่าอคาเดมีทั้ง 13 คน โดยอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอพระราชานุญาตเพื่อขอใช้สถานที่บริเวณพระลานพระลานพระราชวังดุสิต สำหรับเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง   เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความกว้างขวาง สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กำหนดวันและเวลาของการจัดงานเลี้ยงทั้งหมด รัฐบาลได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติเพราะอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ให้เกิดความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวก ของเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานด้วย โดยรัฐบาลจะเตรียมสถานที่พักระหว่างทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เนื่องจากแต่ละคน แต่ละคณะ เดินทางทางมาไกล จากหลากหลายจังหวัด   อย่างไรก็ตามการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ดังกล่าว รัฐบาลได้เตรียมพร้อมเพื่อให้สมกับที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญในครั้งนี้ได้สำเร็จ   ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ครูบาบุญชุ่ม เตรียมจะเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาหมู่ให้กับทีม 13 หมูป่าอคาเดมี่ หากมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WtGPjDg8EYo

 6,559
ข่าวในพระราชสำนัก
18 ก.ค. 61

ขอเชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ๒๑ ก.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น.    ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์  จำนวน  243  รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย เป็นพระพุทธรูปลักษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง 23.40 เซนติเมตร องค์พระสูง 36.80 เซนติเมตร สร้างจากหยกสีเขียวเข้ม ประภามณฑล และฐานเป็นไม้จำหลักปิดทอง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีในโอกาสที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปีที่แล้ว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Ps-UBlqIoMo

 725
ข่าวในพระราชสำนัก
27 มิ.ย. 61

ขอเชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล ศุกร์ 29 มิ.ย.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในพิธีมหามงคล โดยเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระชัยนวรัฐ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ ตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IVd1KjAknyM

 4,258
ข่าวในพระราชสำนัก
12 มี.ค. 61

สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว วันสุดท้าย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา   ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความสุข ร่วมรำลึกถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ผ่านมา อีกทั้งเผยแพร่ความเป็นไทยแขนงต่างๆ ผ่านกิจกรรมภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุค   แบ่งการจัดงานเป็น 3 ส่วน บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศถึงปัจจุบันของ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 กับการทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , นิทรรศการที่กำเนิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ สยามการประปากรุงเทพ, สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ ,ไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน ตลอดจนการสาธิตงานช่าง งานศิลปะแขนงต่างๆในราชสำนัก จากวิทยาลัยในวังหญิง และวิทยาลัยในวังชาย   บริเวณสนามเสือป่า มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายเสื้ออุ่นไอรัก , สมุดจดบันทึกทำความดี ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการจำหน่ายฉลากชิงโชค, การสอยกัลปพฤกษ์,การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และฉายหนังกลางแปลง   รวมถึงการออกร้านค้า และซุ้มอาหาร ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน " หลังจากทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆแล้ว ทรงเยี่ยมชมร้านภูฟ้า ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาร่วมออกร้าน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ทรงรับซื้อมาจากนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำพริก น้ำอบ แป้งร่ำ ตะลิงปลิงแช่อิ่มตำรับชาววังของวังสระปทุมด้วย ซึ่ง 31 วันของจัดงานที่ผ่านมา มีประชาชน จากที่ต่างๆ รวมถึงชาวต่างชาติ กว่า 1 ล้าน 1 แสน 4 หมื่น 5 พัน ส่วนใหญ่แต่งกายชุดไทยย้อนยุค ไปเที่ยวชมงานอย่างมีความสุข   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DzKWm6e-3xk

 747

Top