ค้นหา :

ผลการค้นหา "นทท"

สังคม
30 ม.ค. 63

สธ. ย้ำ นทท.จีนเสียชีวิตที่เชียงใหม่ ไม่ได้ติดเชื้อโคโรนา

ขณะที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแถลงการณ์ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาประจำวันที่30 มกราคม 2563 โดย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา โดยวันนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการรักษาหายสามารถส่งกลับได้เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยที่คงรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้เหลือ 8 ราย ซึ่งยอดผู้ป่วยยังคงเดิมคือ 14 ราย   ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง 29 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 202 ราย คัดกรองจากสนามบิน 31 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 171 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 67 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 135 ราย โดยในวันที่ 29 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่จำนวน 44 ราย   ทั้งนี้จากการเสียชีวิตของคนจีนเสียชีวิตปริศนา ที่เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขกรณีเสีชีวิตดังกล่าวไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากการเสียชีวิตดังกล่าวเป็นการเสียชีวิตกระทันหัน    ซึ่งตามปกติแล้วอาการของโรคปอดอักเสบจะไม่ทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลัน แต่ว่าต้องมีอาการอย่างอื่นเข้ามาประกอบอีกด้วย อย่างเช่น ไอ มีไข้ หายใจไม่สะดวก แต่ในกรณีดังกล่าวมีรายงานว่าไม่มีอาการผิดปกติดังกล่าว รวมถึงผู้เสียชีวิตก็ดื่มสุราเข้าไปในปริมาณมาก   นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เกิดความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ    หลังพบว่าที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นระดับ 3 โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนตามระบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทุกพื้นที่สร้างความเข้าใจประชาชนในการป้องกันโรค ซึ่งหากสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่นั้นโดยมีสาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานศูนย์  

 1,106
เศรษฐกิจ
10 ส.ค. 61

ทูตจีน จี้รัฐบาลไทยยกมาตรฐานความปลอดภัย หลังเปิดสถิตินทท.เลือกเที่ยวไทยอันดับ 1 แต่ก็เสียชีวิตจากการจมน้ำมากสุด

จากเกิดเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่มที่ภูเก็ต ทำให้ชาวจีนได้เสียชีวิต 47 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก นายหลี่ ชุนหลิน ที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวอันดับที่ 1 ของนักท่องเที่ยวจีนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี โดยในปี 2560 มีชาวจีนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ 60 ล้านคน มี 1 ใน 6 ที่เดินทางมาไทย และจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุด   โดยมีนักท่องเที่ยวจีนเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยแต่การท่องเที่ยวในไทยมักจะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต และบาดเจ็บ โดยในปี 2560 มีผู้เสียชีวิต 98 คนจากอุบัติเหตุ โดยเป็นการจมน้ำเสียชีวิต 65 คน ซึ่งในปีนั้นมีชาวจีนจมน้ำจากสถิติทั่วโลก 156 คน หมายความว่าชาวจีน 40% จมน้ำเสียชีวิตที่ไทย และในปี 2560 มีชาวจีนประสบอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ 16 คน   การเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีน จะไม่เป็นเพียงการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตนักท่องเที่ยวจีน แต่หากจะเป็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว และมีส่วนช่วยรักษาภาพลักษณ์ของไทยและรัฐบาลไทย ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง   โดยฝ่ายจีนมีขอเสนอแนะ ดังนี้   1.ตรวจสภาพเรือ และรถโดยสารอย่างละเอียด ลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงซ้ำอีก โดยควรจะตรวจสภาพเรือ และรถของจังหวัดอื่นๆนอกจากภูเก็ตด้วย   2.ปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย และตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตามรายงานข่าวที่รายงานว่า เรือฟีนิกซ์มีจุดบกพร่องในการออกแบบหลายด้าน อู่ต่อเรือไม่ได้มาตรฐาน ก่อนที่จะปล่อยเรือออกทะเลไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทำให้เกิดเหตุการณ์เรือล่ม ขณะที่อุบัติเหตุทางถนนก็เช่นกัน สาเหตุน่าจะมาจากรถโดยสารที่ให้บริการเสื่อมสภาพ มีอายุเก่าเกินไป   3.จัดตั้งระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากสภาพอากาศแปรปรวนควรประกาศเตือนภัยโดยด่วน และส่งข้อมูลข่าวสารไปยังคนขับเรือและรถ ต้องมั่นใจว่าการแจ้งเตือนภัยนั้นมีผลบังคับใช้ และได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง   4.จัดตั้งระบบกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการจัดอบรมให้ทีมงานกู้ภัยมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงอุปกรณ์กู้ภัย เมื่อเกิดเหตุแล้วเข้าถึงจัดการได้อย่างทันท่วงที   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JkULIi137Ko

 2,681
สังคม-อาชญากรรม
18 เม.ย. 61

ตรวจวงจรปิดสนามบินไม่เจอพิรุธ จนท.ขโมย คาดสาวญี่ปุ่นทำเงิน 3 ล้านเยนหายตั้งแต่ญี่ปุ่น

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวนางแบบสาวชาวญี่ปุ่น เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่ากระเป๋าใส่สตางค์ ที่มีเงินจำนวน 3 ล้านเยนหายไปขณะเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 เมย.ที่ผ่านมา   โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุได้ให้เจ้าหน้าที่พฐ.เข้าไปตรวจหาหลักฐาน จากพนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการลำเลียงกระเป๋า ไม่พบพิรุธใด และจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อนำมาประมวลเหตุการณ์ ทั้งที่สนามบินไทยและญี่ปุ่น คาดการณ์เบื้องต้นว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายนี้ น่าจำทำเงินหายมาจากประเทศญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้แล้ว   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1mOTVuNsfEo  

 3,744
ข่าวภูมิภาค
12 เม.ย. 61

สงกรานต์อยุธยาเริ่มแล้ว! ช้างเพ้นท์ลายดอก ร่วมเล่นน้ำกับ นทท.เย็นฉ่ำสนุกสนาน

อยุธยา-เทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้ว ควาญช้างของวังอยุธยาแลเพนียด ช่วยกันใช้พู่กัน สีน้ำ เพ้นท์สีวาดลวดลายดอกไม้สีสดใส ตัดบนตัวช้าง 10 เชือกออกมาอย่างสวยงาม ก่อนที่ช้างจะใช้งวงดูดน้ำสะอาดจากถัง ออกมาเล่นพ่นสาดน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสัดสดใสเช่นเดียวกัน สร้างบรรยากาศเย็นฉ่ำสนุกสนานทั้งคนทั้งช้าง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rt_87d86kAg

 3,832
ต่างประเทศ
02 เม.ย. 61

นทท.หนุ่มแทบหยุดหายใจ ‘เสือชีตาห์’ กระโดดขึ้นรถ ขณะเที่ยวซาฟารีแทนซาเนีย

สำนักข่าว Daily Mail เผยแพร่ภาพชวนระทึก ขณะเสือชีตาห์กระโดดเข้ามาในรถจี๊ปของนักท่องเที่ยว ขณะขับเข้าไปเที่ยวป่าซาฟารีในประเทศแทนซาเนีย     คลิปวิดีโอความยาวเกือบ 1 นาที แสดงภาพของเสือชีตาห์ขี้สงสัยกระโดดเข้ามาในรถยนต์และใช้ขาหน้าปีนป่ายเบาะหลังรถ พร้อมกับส่งสายตาสำรวจภายในรถด้วยความอยากรู้อยากเห็น ขณะที่ Britton Hayes พยายามสงบสติอารมณ์ไม่แสดงอาการหวาดกลัวออกมาตามคำแนะนำของไกด์ที่เคยบอกไว้ เพื่อไม่ให้เสือชีตาร์ตกใจจนอาจจะทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น     หลังผ่านเหตุการณ์ชวนหยุดหายใจ ชายหนุ่มก็ยอมรับว่าการเผชิญหน้ากับนักล่าในระยะประชิดครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์เฉียดตายมากที่สุดในชีวิตของเขา    

 2,818
ข่าวภูมิภาค
12 มี.ค. 61

รวบโจรแสบฉกกระเป๋า นทท.รัสเซีย วางริมชายหาดภูเก็ตขณะลงเล่นน้ำ ได้ทรัพย์สินกว่า 7 หมื่นกลับคืนครบ

ภูเก็ต-โจรแสบฉกกระเป๋าทรัพย์สินนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหลายรายการ เช่น โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 8 พลัส, กุญแจห้องห้องพักโรงแรม, สายชาร์จ หูฟังไอโฟน, ไม้เซลฟี่ และพาวเวอร์แบงค์ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 70,000 บาท  ขณะลงเล่นน้ำชายหาดสุรินทร์ ตำรวจได้รับแจ้งรีบค้นหาด้วยโปรแกรมติดตามไอโฟน จนพบเบาะแสคนร้าย ตามรวบตัวพร้อมหลักฐานคากระเป๋า   เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์หรือรับของโจรโดยใช้ยานพาหนะ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ด้าน นทท.ได้แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสามารถนำทรัพย์สินมาคืนได้ทั้งหมด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/TZnaIGrUirk    

 896
แชร์ออฟเดอะเดย์
09 มี.ค. 61

นทท.นั่งไขว่ห้างโพสท่าบนพระพุทธรูปวัดใหญ่ชัยมงคล จนท.ชี้ตามตัวยาก แนะหากพบเห็นช่วยตักเตือน

เพจแหม่มโพธิ์ดำ แชร์ภาพนักท่องเที่ยวหญิงนั่งไขว่ห้างโพสท่าถ่ายภาพบนพระพุทธรูป วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม   ด้านนางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เผย วัดที่มีพระสงฆ์อยู่ ขึงไม่มี จนท.กรมอุทยานดูแล ทั้งนี้การตามตัวคนที่อยู่ในภาพเป็นไปได้ยาก จึงวอนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลและตักเตือนหากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/xyqzU5I5G8Q

 17,118
ต่างประเทศ
26 ธ.ค. 60

หัวใจจะวาย! นทท.สหรัฐฯ จอดเรือส่องจระเข้นอนอาบแดด ช็อกเจอกระโจนเข้าใส่

สำนักข่าว mirror เผยแพร่คลิปวิดีโอระทึกขวัญที่เกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ ขณะนักท่องเที่ยวถูกจระเข้ตัวใหญ่บุกจู่โจมในระยะเผาขน     คลิปความยาวกว่า 1 นาทีแสดงภาพของจระเข้ตัวหนึ่งกำลังนอนหมักโคลนอาบแดดอย่างสบายอารมณ์ ใกล้กับเรือของนักท่องเที่ยวที่จอดแวะชม แต่จู่ๆ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมันพุ่งตัวเข้ามาในเรือ สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวที่พากันส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ ก่อนที่ไกด์จะบอกให้ลูกทัวร์อย่าเคลื่อนไหวร่างกายแบบกะทันหัน เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายกระโจนเข้ามาทำร้าย กระทั่งเหตุการณ์ยุติลงด้วยการที่ผู้บุกรุกเป็นฝ่ายกระโดดลงน้ำไป เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใด      

 38,415
ต่างประเทศ
20 มี.ค. 60

นทท.หญิงวัย60 ถูกชกเลือดอาบหน้าขณะมาเที่ยวลอนดอน หลังปฏิเสธคนร้ายที่เข้ามาจีบ

สำนักข่าว metro รายงานข่าวน่าตกใจ กรณีนักท่องเที่ยวหญิงจากประเทศออสเตรเลีย อายุ 60 ปี ถูกคนร้ายชกเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งจนเลือดไหลอาบเพราะโมโหที่ถูกปฏิเสธ หลังเดินตามเหยื่อมาตั้งแต่สถานีรถไฟใต้ดิน Warwick Avenue ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ     เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเหยื่อได้ปฏิเสธคนร้ายอย่างสุภาพ หลังอีกฝ่ายพยายามเข้ามาทำความรู้จัก แต่นั่นกลับทำให้เขาไม่พอใจและทำร้ายเธออย่างป่าเถื่อนก่อนจะหลบหนีไป กระทั่งพลเมืองดีจะมาพบเธอเข้าและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งอาการบาดเจ็บของเหยื่อรุนแรงจนถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัด     นอกจากนี้ตำรวจยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรูปพรรณของคนร้ายระบุว่า เป็นชายผิวขาว อายุประมาณ 25-27 ปี สูงราว 5-8 ฟุต ผมสีน้ำตาลตัดสั้นและตาสีน้ำตาล สวมกางเกงขายาวสีอ่อน สวมแจ็คเก็ตสีน้ำตาลและสวมหมวกเบสบอลสีดำ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป    

 19,547
ต่างประเทศ
08 มี.ค. 60

เผยภาพชวนหวาดเสียว นทท.ท้าความตายยืนถ่ายเซลฟี่ริมหน้าผาสูงชันที่อังกฤษ

สำนักข่าว  The Sun เผยแพร่ภาพถ่ายชวนหวาดเสียวของเหล่านักท่องเที่ยวขณะถ่ายเซลฟี่ริมหน้าผาสูง 200 ฟุต หรือกว่า 60 เมตร ในอุทยาน Seven Sisters national park เมืองซัสเซกซ์ ประเทศอังกฤษ     จากภาพพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวท้าความตายยืนอยู่ขอบหน้าผาชอล์กและใช้ไม้เซลฟี่ถ่ายภาพ ทั้งยังชะโงกหน้าลงไปดูความเวิ้งว้างด้านล่าง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะพลัดตกลงไปเสียชีวิตซึ่งหน้าผาซัสเซ็กส์ก็มีความสูงตั้งแต่ระดับ 200-530 ฟุต โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ถ่ายภาพริมหน้าผาจากความสูงถึง 530 ฟุต     ด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งเปิดเผยว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหน้าผาได้พังทลายลงจากการกัดกร่อนของทะเลและลมพายุ ซึ่งข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้มีความแข็งแรงทนทานหรือปลอดภัยอย่างที่เข้าใจ พร้อมย้ำเตือนว่าไม่มีภาพเซลฟี่ใดที่ควรนำมาเสี่ยงกับชีวิตของตัวเอง     ย้อนไปเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่ประมาทเลินเล่อเสียชีวิตจากการพลัดตกลงจากหน้าผาแห่งนี้ ทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทำรั้วกั้นเพื่อหยุดพฤติกรรมของผู้มาเยือนแสนโง่เขลาเหล่านี้    

 46,217

Top