ค้นหา :

ผลการค้นหา "สวดมนต์"

พระราชสำนัก
16 ก.ย. 62

เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์มหามงคล 18 กันยายน 2562

เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล วันที่ 18 กันยายน 2562   โดยพิธีมหามงคลครั้งนี้ เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 18 นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิต   ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีฯ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จำนวน 159 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลฯ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระชัย(หลังช้าง) พระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ ปางมารวิชัย ขนาดตักกว้าง 6 นิ้ว มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีฯ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต และประเทศชาติ   อีกทั้ง ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชน ที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-d3cXYN6rbk

 1,246
พระราชสำนัก
22 ก.ค. 62

ในหลวงพระราชทานหนังสือสวดมนต์ ในงานสวดมนต์มหามงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๒ ก.ค.๒๕๖๒

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล   และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.   โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๑ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลนี้   ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ผู้มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า และร่วมสืบสาน พระราชปณิธาน ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/XbR_NvazZAs

 1,069
พระราชสำนัก
19 ก.ค. 62

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์มหามงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ๒๒ ก.ค.๒๕๖๒

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล   และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.   โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๑ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลนี้   ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ผู้มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า และร่วมสืบสาน พระราชปณิธาน ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/csBAasVujL0

 858
พระราชสำนัก
15 ต.ค. 61

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันนี้ เวลา 18.00 น.

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 18.00 น.   ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระพุทธมนต์ถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต   โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 207 รูป ในวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญ พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าว และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ลงพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์   และพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน     รับชมผ่านยูทูป : https://youtu.be/n9pbFxuN-jQ

 704
สังคม-อาชญากรรม
29 มิ.ย. 61

ทั่วไทย 'ส่งใจไปถ้ำหลวง' ภาวนาเจอ 13 ชีวิตทีมหมูป่า พับนกขอให้เกิดปาฏิหาริย์

คนไทยทั่วประเทศรวมใจ รวมพลัง ส่งใจช่วยในปฏิบัติการค้นหากลุ่มเด็กนักเรียนชายทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ 12 คน พร้อมโค้ชอีก 1 คน ติดอยู่ในถ้ำวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   โดยมีการจัดพิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต ส่งกำลังใจในหลายพื้นที่ เช่น ชัยนาท พิษณุโลก ขอนแก่น มีการพับนกให้เกิดปาฏิหาริย์ตามความเชื่อแบบญี่ปุ่น ด้านทีมขอนแก่นยูไนเต็ดได้สกรีนเสื้อฟุตบอลเลข 13 ชื่อหมูป่า ให้กำลังใจเด็กๆ   ด้านศิลปินดารา ยังโพสต์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิชคุณ, แบมแบม GOT7 , เกรท วรินทร, เบิร์ด ธงไชย, ชมพู่ อารยา   ขณะที่อั้ม พัชราภา ได้ชี้แจงกรณีเว็บข่าวปลอมอ้างว่าอั้ม บริจาคเงินช่วยเด็กๆจำนวน 1 แสนบาท ซึ่งต่อมาอั้มได้ชี้แจงว่าไม่ได้ทำการบริจาคตามที่เป็นข่าว ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/uCmb9Ul7dhU

 2,903
ข่าวภูมิภาค
09 เม.ย. 61

ป้านั่งสวดมนต์ ภาวนาให้หลานชายจับได้ใบแดง สุดท้ายได้เป็นทหารสมใจ

สุพรรณบุรี-บรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ได้มีญาติ ๆ ชายหนุ่มที่เข้ารับการคัดเลือกทหารจำนวนมากมารอลุ้นระทึกเฝ้าดูลูกหลานจับใบคำใบแดง   ทั้งนี้ได้มีป้าวัย 64 ปี มานั่งสวดมนต์ใต้ต้นไม้ ระบุต้องการให้หลานชายจับได้ใบแดง เนื่องจากมีพระทักมาว่าถ้าหลานจับได้ใบแดงได้เป็นทหารวาสนาจะดี ชีวิตความเป็นอยู่จะดีไปด้วย ซึ่งผลสุดท้ายก็ได้ใบแดงเป็นทหารตามความต้องการ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/js7wymRQDos

 6,398
พระราชสำนัก
05 เม.ย. 61

เชิญ ปชช.ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล รับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน ๖-๘ เม.ย.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ รวมจำนวน ๒๓๙ รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี พระชัยองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงเชิญไปสักการะบูชาในการทำ ศึกสงครามทุกครั้ง โดยตั้งประดิษฐานในสัปคับช้าง จึงเรียกว่า พระชัย (หลังช้าง) และทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง จนได้เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษก เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระชัย (หลังช้าง) จึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ที่ประชาชนจะได้มาร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ ทั้งเพื่อ สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี วันที่ ๗ -๘ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญ พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล และได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่พระราชทาน การแสดง ชุดเถลิงศกเพลามหาสงกรานต์   ซึ่งประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ การละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณ โมงครุ่ม และ กุลาตีไม้ การแสดงโขน ตอน หนุมานชาญกำแหง การบรรเลงดนตรีไทย การสาธิตการปรุงเครื่องหอม การทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยาก ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔ จำหน่ายกระเป๋า และเสื้อจิตอาสา รวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์ นิทรรศการนางสงกรานต์ และสวนดอกไม้ไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ขอเชิญประชาชนร่วมงาน เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ ประแป้ง วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/aP5E7wnY4xg    

 2,280
พระราชสำนัก
25 ธ.ค. 60

เชิญร่วมพิธีสวดมนต์มหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศล 26 ธ.ค.นี้

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค.2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต    ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์มาร่วมสวด รวมจำนวน 275 รูป ในพิธีมหามงคลนี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พิมพ์บนปกหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VKmKQ-kT64k    

 2,855
สังคม-อาชญากรรม
30 พ.ย. 60

'แม่ชีศันสนีย์' ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดรักษามะเร็ง จากก้อนขนาด 10 ซม. ตอนนี้ฝ่อจนมองไม่เห็น

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีอาการปวดที่บริเวณช่องท้อง และมีเลือดออก ก่อนตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อกระจายที่บริเวณช่องท้อง แต่แม่ชีศันสนีย์ ปฏิเสธการคีโมและผ่าตัด แต่ใช้วิธีการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด นั้น   ล่าสุดวานนี้(29 พ.ย.) เวลา 13.00 น. ที่เสถียรธรรมสถาน แม่ชีศันสนีย์ แถลงข่าว กรณีอาการป่วยเป็นมะเร็ง รวมถึงวิธีการรักษา โดยมีลูกศิษย์ และดารานักแสดงที่เคยมาปฎิบัติธรรมมาร่วมฟังแถลงในครั้งนี้   แม่ชีศันสนีย์ บอกว่า ตนป่วยเป็นมะเร็งจริง โดยช่วงแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตนมีอาการเจ็บที่ลิ้นปี่ เป็นเวลา 1 เดือน และเริ่มสังเกตว่าร่างกายซูบผอมลง จึงไปตรวจที่โรงพยาบาล พอไปตรวจก็พบก้อนมะเร็ง 2 ก้อน ขนาดก้อนละ 10 เซนติเมตร อยู่นอกกระเพาะอาหาร และก็กระจายทั่วหน้าท้อง ตอนนั้นคนที่ไปตรวจก็ตกใจ แต่ตนไม่ตกใจ เพราะเตรียมใจมาก่อนแล้ว   หลังจากนั้นตนก็เข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ โดยการทานยาที่แพทย์จ่ายให้ แต่ไม่ได้ทำคีโม หรือผ่าตัด ซึ่งตนไม่ได้ปฎิเสธ แต่แพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สามารถทำได้ สิ่งที่ตนปรับเปลี่ยนอีกก็คือการกินอาหาร การแบ่งเวลาทำงาน รวมถึงการใช้เวลาพูดคุยกับร่างกาย วันละ 2 ชั่วโมง โดยจะทำการภาวนาจิต และกำหนดลมหายใจ รวมถึงวิธีธรรมชาติบำบัด   ต่อมาเดือนมิถุนายน ตนไปตรวจอีกครั้ง ก็พบว่าจากก้อนมะเร็งขนาด 10 เซนติเมตร เหลือเพียง 3 เซนติเมตร ส่วนที่กระจายอยู่ภายในช่องท้องก็หายไป หลังจากนั้นอีก 3 เดือนไปตรวจ พบว่าก้อนมะเร็งเล็กลงจนเหลือเพียง 1 เซนติเมตร ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ตนไปตรวจอีกครั้ง แพทย์บอกว่า มะเร็งส่วนที่งอกนอกกระเพาะเล็กลงมาก ฝ่อจนมองไม่เห็น ส่วนที่หลงเหลือก็มีลักษณะเป็น non-active คือ ไม่ทำหน้าที่ตัวเอง   โดย แม่ชีศันสนีย์ บอกอีกว่า ที่ผ่านมาตนเยียวยาแต่คนอื่น แต่ตอนนี้ต้องมาเยียวยาตนเอง ตนจึงอยากจะให้กำลังใจคนที่ป่วยอยู่ในขณะนี้ว่าอย่าไปกลัว แต่ให้ถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิต     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1CKsUvF_eoA    

 39,710
พระราชสำนัก
23 พ.ย. 60

เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์มหามงคล-สักการะพระชัยนวรัฐ 25 พ.ย.นี้

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญ พระชัยนวรัฐพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JeFXeqJVRzI  

 6,409
พระราชสำนัก
22 พ.ย. 60

เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.๖ และ ร.๙ วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ย.นี้

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) และพระสงฆ์ จำนวน 241 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 นำเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญ พระชัยนวรัฐพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี และสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th   และสามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และ Thai TV Global Network (TGN) หรือทางช่อง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ ประชาชนที่มาร่วมพิธีดังกล่าว สามารถรับเครืองสักการะพระราชทาน เพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัว   และยังจัดให้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธาน สืบสาน-รักษา-ต่อยอด" และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ส่วนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Tz4KsiINAbo    

 9,533
แชร์ออฟเดอะเดย์
02 พ.ย. 60

แชร์คลิปเล่นใหญ่ พระสวดมนต์จังหวะกระแทกกระทั้น เผยเป็นการสวดกระทุ้ง มักใช้ในงานอวมงคล

facebook ของผู้ใช้ชื่อ สุนทร สุนทร จันทร์ดวง ได้โพสต์ภาพ พระสงฆ์กำลังสวด ในงานทำบุญ โดยลักษณะการสวดของพระรูปหนึ่ง มีลักษณะกระแทกกระทั้น มีการโยกศีรษะตามจังหวะสวด โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความกำกับคลิปว่า “ใส่ซอง 100 (บาท) สวด 500 (บาท) เลย  สุดยอด” ผู้โพสต์ระบุอีกว่า ในคลิปเป็นการนิมนต์พระมาสวดทำบุญที่บ้าน ที่ไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นสถานที่ใด   อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ลักษณะการสวดแบบกระแทกกระทั้นดังกล่าว เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีอยู่จริง เรียกว่าการ “สวดกระทุ้ง”  ซึ่งเป็นความเชื่อโบราณว่า การสวดด้วยทำนองกระแทกเสียง จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้ายให้ออกไป โดยการสวดทำนองนี้ นิยมใช้ในการสวดภาณยักษ์(ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย) หรือสวดในงานอวมงคล  ส่วนบทสวดที่ปรากฎในคลิปนั้น เป็นบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนา กัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์   ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเผยแพร่คลิปพระสวดในทำนองลักษณะนี้ จนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์กันมาแล้ว เมื่อปี 2558 เป็นภาพพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี สวดในงานศพ ซึ่งก็เป็นการสวดทำนอง "พระสะหัสสะนัย" แบบสวดกระทุ้ง เช่นเดียวกัน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oMluykFPGl4  

 36,057
การเมือง
23 ส.ค. 60

นายกฯเป็นประธาน พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต   โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล   พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี โดยทรงออกแบบภาพปกและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จฯ ด้วยในโอกาสต่าง ๆ ลงพิมพ์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/SJEn-oNPfCk  

 1,210
พระราชสำนัก
22 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' พระราชทานหนังสือผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 22 ส.ค.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสาน พระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงออกแบบภาพปกและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จด้วยในโอกาสต่างๆ ลงพิมพ์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี   ทั้งนี้ ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสามารถรับพระราชทานหนังสือบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ได้ในงาน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธี สามารถถ่าย QR Code หรือดาวโหลดบทสวดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/y10VdIVUTO0    

 764
พระราชสำนัก
21 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ทรงออกแบบปกหนังสือ พระราชทานผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 22 ส.ค.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 18.00 น.   ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสาน พระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงออกแบบภาพปกและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จด้วยในโอกาสต่างๆ ลงพิมพ์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี   ทั้งนี้ ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสามารถรับพระราชทานหนังสือบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ได้ในงาน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธี สามารถถ่าย QR Code หรือดาวโหลดบทสวดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/U10NK4Sl0Kg  

 2,156

Top