ค้นหา :

ผลการค้นหา "ถวายสัตย์ปฏิญาณ"

พระราชสำนัก
03 มี.ค. 61

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ คณะผู้พิพากษา เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

วานนี้ (2 มี.ค.)  เวลา 18.27 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 162 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเฝ้าฯ ด้วย     ในการนี้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ความว่า   "กฎหมายไม่ว่าประเทศไหนมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบ กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้ง ใช้ให้ดีก็ดี แปลความให้ดีก็ดี ใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในทางปฏิบัติ มันก็ไม่ดี พอเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นทั้งศาสตร์ เป็นทั้งศิลป์ เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ย แต่ถ้าหากตระหนักถึงความถูกต้อง หรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวม ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ก็จะไปในทางที่ถูก ก็จะอ่านกฎหมาย หรืออำนวยการยุติธรรมได้อย่างไม่ผิด ผู้พิพากษาก็เป็นมนุษย์ก็เป็นคน มีอารมณ์ แต่ถ้าเผื่อทบทวนศีลธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้พิพากษาไว้ ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิด ท่านทั้งหลายได้เรียนมา ได้ศึกษามา และได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิด อะไรมันถูก อะไรมันดี อะไรมันไม่ดี อะไรที่จะทำให้มันเดือดร้อนต่อชาติบ้านเมือง ก็คงจะรู้แล้วอะไรไปในทางที่ถูกหรือไม่ถูก ก็ขอให้มีสติ มีปัญญา มีทัศนคติที่ถูกต้อง และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง"                       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/zE3gJsS75G8

 5,649
พระราชสำนัก
09 ก.พ. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพ จำนวน 184 นาย เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต   โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานว่า การอำนวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรม และทางด้านกฎหมายนั้น ไม่ว่าทหารหรือพลเรือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน หน้าที่ของตุลาการศาลทหาร ก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมาย แต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการจัดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฎี มนุษย์เราก็สามารถจะทำความผิดได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษา มีการให้ความยุติธรรม และมีการแก้ไขในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิด เพราะฉะนั้น การอำนวยการยุติธรรม ขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในด้านกฎหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจในชีวิต ในสังคม ในอุดมการณ์ของชาติ เพราะกฎหมายนั้น ใช้ให้ถูกก็ดี ใช้ให้ไม่ถูกก็เสียมาก เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีวุฒิภาวะแล้ว ย่อมพิจารณาออกว่า อะไรควร อะไรไม่ควร และนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เพื่อระงับทุกข์ แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูก หรือมีบทพิพากษาให้เกิดความยุติธรรมได้   ต่อมาทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 84 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่   ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสว่า คำปฏิญาณที่ได้กล่าวมา สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ครอบคลุมหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา ถ้าเผื่อได้นำคำปฏิญาณนั้นไปพิจารณาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะหน้าที่ของเราคืออำนวยความยุติธรรม และความเป็นธรรม ตลอดจนความสุขให้แก่ประชาชน อันกฎหมายนั้นผู้ใดศึกษาก็ย่อมศึกษาได้ แต่ข้อที่จะท้าทายคือนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะแก่โอกาส เหมาะกับกาลเทศะด้วยความเที่ยงตรง ก็ขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ กำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณไว้ และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปมีประสบการณ์เพิ่ม ได้เห็นอะไรต่างๆ ทฤษฎีที่ได้เรียนที่ได้เห็นก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการใช้วิจารณญาณต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rkHSz1FN7Sk    

 2,573
พระราชสำนัก
20 ธ.ค. 59

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ องคมนตรี และคณะรัฐมนตรีใหม่ เฝ้าถวายสัตย์

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ องคมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายวิรัช ชินวินิจกุล และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพิ่มเติม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ พลเอกวิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัส กับคณะรัฐมนตรี ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ถึงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศและประชาชน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/k7Gg9RemB6w    

 3,646

Top