ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระเมรุมาศ"

พระราชสำนัก
12 ม.ค. 61

โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ ผู้แทนพระองค์ บวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศ อัญเชิญ 'นพปฎลมหาเศวตฉัตร' ลงจากยอด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง คาดรื้อเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมพิธี   ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หรือแล้วเสร็จในวันที่ 15 มีนาคม โดยส่วนหนึ่งของพระเมรุมาศจะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีฯ ด้านหลังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณรังสิต คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NKCF9q0Yyxw    

 6,523
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 ม.ค. 61

นายกฯ ทำพิธีบวงสรวง รื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมพิธี     โดยในเวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม พระศริภัททิยบดี วัดชนะสงคราม และพระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยง และผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร    จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ร่วมด้วยพระสงฆ์ 79 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์วัดสามพระยา วัดชนะสงคราม และวัดอรุณราชวราราม รวมทั้งสิ้น 89 รูป ออกรับบิณฑบาตรอบพระเมรุมาศ    และในเวลา 10.10 น. นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีบวงสรวง บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องสังเวยบวงสรวง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ ลั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ จากนั้นปักธูปบริวารที่เครื่องบวงสรวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกราบ หัวหน้าโหรพราหมณ์ กล่าวโองการพิธีบวงสรวง ประธานในพิธีประพรมน้ำมนต์ที่หน้าชาลาพระเมรุมาศ รับค้อนจากเจ้าพนักงาน ประธานในพิธีเคาะที่ชาลาหน้า 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ลั่นฆ้องชับ สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ    ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หรือแล้วเสร็จในวันที่ 15 มีนาคม โดยส่วนหนึ่งของพระเมรุมาศจะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีฯ ด้านหลังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณรังสิต คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี คลิป   ;

 3,464
สังคม-อาชญากรรม
01 ม.ค. 61

ประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลชมนิทรรศการ 'พระเมรุมาศ' วันสุดท้ายเนืองแน่น

เมื่อวานนี้ (31 ธ.ค.) บรรยากาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางมารอต่อแถวบริเวณจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์  ท่าช้าง บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และด้านหลังกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้าย  สำหรับยอดรวมผู้เข้าชมนิทรรศการ เมื่อวานนี้เพียงวันเดียว มีผู้เข้าชมมากถึง  133,337 คน รวมตั้งแต่เปิดให้เข้าชมวันที่ 2 พฤศจิกายน มีผู้เข้าชมมากถึง  4 ล้านคน           ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/7-Rj6Sdx7Ng

 6,346
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
01 ม.ค. 61

ประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลชมนิทรรศการ 'พระเมรุมาศ' วันสุดท้ายเนืองแน่น

เมื่อวานนี้ (31 ธ.ค.) บรรยากาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางมารอต่อแถวบริเวณจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์  ท่าช้าง บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และด้านหลังกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้าย  สำหรับยอดรวมผู้เข้าชมนิทรรศการ เมื่อวานนี้เพียงวันเดียว มีผู้เข้าชมมากถึง  133,337 คน รวมตั้งแต่เปิดให้เข้าชมวันที่ 2 พฤศจิกายน มีผู้เข้าชมมากถึง  4 ล้านคน           ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/7-Rj6Sdx7Ng

 6,346
สังคม-อาชญากรรม
31 ธ.ค. 60

ประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลชมนิทรรศการ 'พระเมรุมาศ' วันนี้เปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้าย

วันนี้ (31 ธ.ค.) บรรยากาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางมารอต่อแถวบริเวณจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์  ท่าช้าง บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และด้านหลังกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งวันนี้จะเปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้าย            ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/e9dm16MZD58

 11,145
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ธ.ค. 60

ประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลชมนิทรรศการ 'พระเมรุมาศ' วันนี้เปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้าย

วันนี้ (31 ธ.ค.) บรรยากาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางมารอต่อแถวบริเวณจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์  ท่าช้าง บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และด้านหลังกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งวันนี้จะเปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้าย            ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/e9dm16MZD58

 11,145
สังคม-อาชญากรรม
22 ธ.ค. 60

ยอดผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศทะลุ 3.3 ล้านคน เตรียมรื้อสิ่งปลูกสร้าง ม.ค.นี้ ส่วนหนึ่งทำพิพิธภัณฑ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวหลังประชุมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ประชาชน เยาวชนและผู้ที่อยู่ในห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศ    ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งหมด 3,376,506 คน การเข้าชมพระเมรุมาศจะเปิดถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 07.00-22.00 น. โดยในแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉลี่ย 2,285 คน แบ่งเป็น ทหาร 137 คน ตำรวจ 1,380 พลเรือนและอาสาสมัคร 768 คน และในช่วงปลายเดือนธันวาคมได้มอบให้กรมศิลปากรจัดแสดง โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ หน้าพระที่นั่งทรงธรรม วันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 โดยจะแสดง 90 นาที   และในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนในส่วนของการรื้อย้ายพระเมรุมาศและนิทรรศการ ภายหลังครบกำหนดการจัดแสดงที่ให้ประชาชนได้เข้านิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ บริเวณหลังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี โดยจะย้ายพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน 4 หลัง ทับเกษตร 2 หลัง บุษบกซ่าง รวมถึงประติมากรรมบางส่วนไปจัดแสดง ส่วนศาลาลูกขุน 2 หลัง และประติมากรรมที่เหลือ จะย้ายไปไว้ที่สำนักช่าง 10 หมู่    ขณะที่ต้นไม้และดอกไม้ภายในนิทรรศการ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือต้นไม้หลัก เช่น ต้นตะโกดัด สวนนงนุชจะนำกลับไป ส่วนต้นดาวเรืองกว่า 300,000 ต้น จะย้ายไปจัดแสดงในกิจกรรมฤดูหนาว ซึ่งจะมีขึ้นประมาณปลายเดือนมกราคม 2561 ที่บริเวณสนามเสือป่า ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มทำการรื้อย้ายได้ประมาณกลางเดือนมกราคม และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561  

 5,767
พระราชสำนัก
30 พ.ย. 60

ร.10 โปรดเกล้าฯ ขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศ-นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ถึง 31 ธ.ค.นี้

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระบุว่า   นายกรัฐมนตรีได้รับทราบหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาที่จะให้ประชาชน เยาวชน และผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศ อันเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างทั่วถึง   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560   ทั้งนี้ สำนักปลัดสำนักนายกฯจะดำเนินการส่งหนังสือไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบและเข้าชมนิทรรศการได้ต่อไป     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Ea-7FGT79H0    

 6,070
พระราชสำนัก
29 พ.ย. 60

ร.10 โปรดเกล้าฯ ขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศ-นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ถึง 31 ธ.ค.นี้

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระบุว่า   นายกรัฐมนตรีได้รับทราบหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาที่จะให้ประชาชน เยาวชน และผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศ อันเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างทั่วถึง   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560   ทั้งนี้ สำนักปลัดสำนักนายกฯจะดำเนินการส่งหนังสือไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบและเข้าชมนิทรรศการได้ต่อไป

 9,188
สังคม-อาชญากรรม
27 พ.ย. 60

สวนนงนุช พัทยา เปลี่ยนดอกดาวเรืองทุกวันเกือบ 2 แสนต้นรอบพระเมรุมาศ

บรรยากาศที่พระเมรุมาศ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประชาชนยังคงเดินทางเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้ทางสวนนงนุช พัทยา นำโดยคุณโต้ง-กัมพล ตันสัจจา ได้นำต้นดาวเรืองมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และบำรุงรักษาทุกวันๆละกว่า 2 แสนต้น เพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติพระเมรุมาศ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/D6WghLPpndg  

 13,977
สังคม-อาชญากรรม
21 พ.ย. 60

'พล.อ.ธนะศักดิ์' ยื่นเรื่องต่อนายกฯ ขยายวันเปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศ ก่อนทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชานุญาต

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงการขยายวันเปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการนั้น ได้ยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว หากได้รับความเห็นชอบจะได้นำเรื่องทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามขั้นตอนต่อไป   เนื่องจากผลการสำรวจยอดประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มียอดเกินแสนรายมาเป็นระยะเวลา 2-3 วันติดกัน นอกจากนี้พระเมรุมาศและนิทรรศการยังมีคุณค่าทางการศึกษา โดยเฉพาะต่อเด็กนักเรียนและนักศึกษา ที่สามารถมาศึกษาความรู้ด้านโบราณราชประเพณีและวัฒนธรรมไทย     นอกจากนี้ยังมีข้อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคือ สำหรับเด็กนักเรียนที่เดินทางมารอเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ จะให้รับประทานอาหารเช้าและปล่อยให้เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการก่อน สำหรับประชาชนทั่วไปที่มาตั้งแต่เช้าจะปล่อยเข้าจุดคัดกรองและให้มารอภายในเต็นท์ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องไปยืนรอบริเวณถนน   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ก็ต้องเลื่อนเวลามาปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นด้วย นอกจากนี้ หากท่านใดที่ประสงค์มากันเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 1765 เพื่อความสะดวกในการจัดการการปล่อยแถวเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HSrt_F7acbE    

 6,426
ข่าวภูมิภาค
16 พ.ย. 60

รถบัสคณะ นร.ชัยภูมิ กลับจากชมพระเมรุมาศ เฉี่ยวชนปิกอัพ เสียหลักลงข้างทาง เสียชีวิต 3 เจ็บเพียบ

นครราชสีมา-เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบัสบรรทุกคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ รวม 51 คน ที่กลับมาจากการชมพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง   ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นเด็กนักเรียน 1 ราย และบาดเจ็บ 49 ราย เหตุเกิดบนถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ระหว่างหลัก กม.35-36 บริเวณก่อนถึงสามแยกกุดม่วง หมู่ 7 ต.ตะเคียน ขาเข้า อ.ด่านขุนทด    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/B4UJX_vtxDs  

 1,294
การเมือง
14 พ.ย. 60

จับตาประชุมครม.ขอขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพระเมรุมาศ-คาดปรับ 'ณรงค์-ออมสิน' พ้นครม.

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยวาระการประชุมวันนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะเสนอให้มีการขยายเวลาการเข้าชมนิทรรศการการจัดแสดงพระเมรุมาศจากเดิมจะจัดแสดงถึงวันที่ 30 พ.ย. จะขยายไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. หากครม.มีมติเห็นชอบก็จะทำหนังสือขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ขณะที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องขยายเวลาจัดแสดงพระเมรุมาศจำลองไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.เช่นเดียวกัน   ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี ล่าสุด มีรายงานว่า พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลาออกจากบอร์ดการบินไทยเพื่อมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยพลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร.จะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.แทน ขณะที่พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แทนพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ซึ่งจะหลุดออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคาดว่านายกรัฐมนตรีจะส่งรายชื่อทูลเกล้าฯภายในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย.) หลังจากเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์   ทั้งนี้ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน โดยปรับเวลาให้มาถึงก่อนเริ่มประชุมครม. ถึง 1 ชม. โดยพลเอกประวิตรมาถึงก่อน 8 นาฬิกาและขึ้นตึกบัญชาการทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

 3,808
สังคม-อาชญากรรม
08 พ.ย. 60

'ธนะศักดิ์' เผย ยอดเข้าชมพระเมรุมาศ 5 วัน 2.45 แสนคน

รองนายกรัฐมนตรี เผยยอดประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ 5วัน กว่า 245,000คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระบุ การขยายเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณประชาชน ซึ่งจะมีการประเมินทุก 5 วัน   พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของประชาชนที่ขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย 5 วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าชมนิทรรศการ 245,000 คน และประชาชนมีความพึงพอใจไม่ต้องใช้ระยะเวลาเข้าแถวนาน โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน คอยอำนวยความสะดวกกับประชาชน ซึ่งในแต่ละรอบใช้ระยะเวลาเข้าชมประมาณ 1 ชั่วโมงเฉลี่ยรอบละ 6,000 คน   ส่วนการขยายเวลาการเข้าชมนั้น จะประเมินสถานการณ์ทุก 5 วัน ส่วนเรื่องการขยายเวลาเข้าชมนิทรรศการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จะประเมินสถานการณ์จากปริมาณประชาชนที่เข้าชม และสรุปผลในวันที่ 15 พ.ย.2560 หากมีปริมาณประชาชนเข้าชมคงที่หรือเพิ่มขึ้น จะนำเรื่องขอขยายเวลาเรียนถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชานุญาตต่อไป ยืนยันขณะนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเน้นความปลอดภัยและความสะดวกให้ประชาชนเป็นหลัก พร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานสำเร็จด้วยความเรียบร้อย   ข่าวที่เกี่ยวข้อง   </iframe</div>

 3,875
การเมือง
07 พ.ย. 60

'พล.อ.ธนะศักดิ์' เผย ปชช.ปรับพฤติกรรมเข้าชมพระเมรุมาศเรียบร้อย เล็งขยายเวลาเพิ่มถึงสิ้นปี

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า จะประชุมเพื่อหารือในการอำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากการสอบถามทุกฝ่ายมีความพอใจที่ไม่ต้องรอคิวนาน เบื้องต้นประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการทุกคน และยังไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนใดเป็นพิเศษ   ซึ่งภายหลังจากการที่มีการประชาสัมพันธ์ห้ามให้ประชาชนอย่าแตะต้องสิ่งของที่อยู่ในนิทรรศการฯ เพื่อถนอมไว้ให้บุคคลอื่นๆได้ชมต่อนั้น พบว่าประชาชนให้ร่วมมือที่จะไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   ภายหลังจากการเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการฯเสร็จสิ้น จะนำไปจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก ทั้งนี้ การเปิดให้ประชาชนเข้าชมตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะมีผู้เข้าชม 2-3 ล้านคน และขณะนี้ตั้งแต่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางเข้ามาชมแล้วกว่า 200,000 คน พร้อมทั้งจะเปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาระบบให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นไปที่เสียงส่วนใหญ่    ขณะเดียวกันจะพิจารณาว่าอาจขยายเวลาเปิดให้เข้าชมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/8Lb3tKqN478    

 7,577

Top