ค้นหา :

ผลการค้นหา "ฝนตก"

สังคม-อาชญากรรม
10 ส.ค. 61

รัฐมั่นใจเอาอยู่! ยันน้ำท่วมปีนี้ไม่ซ้ำรอยปี 54 ย้ำปีนี้มีการเตรียมการเฝ้าระวัง

สทนช.จับมือหน่วยเกี่ยวข้องฝ่าวิกฤติน้ำท่วมช่วงฤดูฝนปี 61 ย้ำปีนี้มีการเตรียมการ พร้อมบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์ เฝ้าระวัง และแผนเตือนภัยระดับพื้นที่ล่วงหน้ามากขึ้น มั่นใจไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เช่นปี’54   วันนี้ (10 ส.ค.61) เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยนายทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายชยพล  ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแถลงข่าวการบริหารจัดการแบบบูรณาการ....แก้วิกฤติน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน ปี 2561  ณ ห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล    นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยถึงภาพรวมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561 ว่า ในปีนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็ลดลงด้วยการทำงานประสานกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกัน คือ    1. การเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ให้มีการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานด้านน้ำของประเทศที่มีอยู่กว่า 38 หน่วยงานให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมสร้างการรับรู้ประชาชนถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ปี 2561 หลังจากเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยสทนช.ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 4 มิ.ย.61 และลงพื้นที่สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำหลากรายภาค รวมถึงแผนป้องกัน เฝ้าระวัง และเผชิญเหตุของหน่วยงานรับผิดชอบไปสู่ประชาชนให้ ครอบคลุมทั่วประเทศให้สอดคล้องตามช่วงเวลาของสถานการณ์ฝนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งครั้งสุดท้ายจัดขึ้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา     2. การบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศ การติดตามสภาพฝนและสถานการณ์น้ำ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการตามช่วงเวลารองรับทุกระดับของความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบให้ชัดเจน ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พบว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ต่อปริมาณน้ำในเขื่อน ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ สทนช.ได้มีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติเมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา ตามข้อสั่งการของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงป้องกัน และไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากน้ำให้เป็นเอกภาพในการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     นายสมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบันขณะนี้มี 8 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ได้แก่ เขื่อนน้ำพุง เขื่อนลำปาว เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนปราณบุรี โดยมี 2 เขื่อนที่ปริมาณน้ำเกินกว่า 100% ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน 103% และเขื่อนแก่งกระจาน 103 % ซึ่งสทนช.ได้กำกับ ติดตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำให้อยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม รวมถึงเตรียมการช่วยเหลือพื้นที่ท้ายน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทุกหน่วยงานแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระดับพื้นที่     ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว จากปริมาณฝนตกหนักที่ประเทศลาว ส่งผลให้ระดับน้ำที่แม่น้ำโขงตั้งแต่ จ.อุบลราชธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร สูงกว่าตลิ่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา แต่จากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงปัจจุบันพบว่าระดับน้ำโขงเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.61 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำแม่น้ำเพชรบุรีที่ อ.เมือง มีแนวโน้มลดลง    ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 69 ซม. เนื่องจากมีการตัดยอดน้ำเข้าระบบชลประทานมากขึ้น ประกอบกับมีน้ำที่ไหลจากเขื่อนแก่งกระจานผ่านทางระบายน้ำล้นแนวโน้มลดลง ขณะนี้สูงประมาณ 54 ซม.จากเมื่อวานนี้ 60 ซม. ส่วนสภาพน้ำในอ่าง เขื่อนแก่งกระจานแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างลดลง แต่จากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ อาจมีฝนตกมากขึ้นส่งผลให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า สทนช.เน้ยย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมด้วย    ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่เกิน 150 มม. มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นพิเศษ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร มุกดาหาร ภาคตะวันออกปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ภาคใต้ ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ซึ่งสทนช.เตรียมออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วต่อไป    

 1,141
ข่าวภูมิภาค
02 ส.ค. 61

ปภ. เผย 7 จว. ฝั่งลุ่มแม่น้ำโขงยังวิกฤต กำชับติดตามสถานการณ์ 24 ชม.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งประสาน 18 จังหวัด จุดเสี่ยงน้ำไหลหลากและดินถล่ม ขณะที่ 7 จังหวัดภาคอีสานฝั่งลุ่มน้ำโขงยังวิกฤต กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนสะสม ตลอด 24 ชั่วโมง    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้รายงานข้อมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ถึงสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วม โดยเฉพาะฝั่งลำน้ำโขงหลายจุดยังคงวิกฤต ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 7 จังหวัด คือ นครพนม - มุกดาหาร - อำนาจเจริญ - อุบลราชธานี - บึงกาฬ - สกลนคร และ ร้อยเอ็ด   พร้อมกันนี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย เนื่องจากสถานการณ์น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วัดได้ 11.44 เมตร เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 0.76 เมตร จากตลิ่งแม่น้ำโขงที่รับได้ 12.20 เมตร ซึ่งเป็นระดับน้ำใกล้เข้าจุดวิกฤตแล้ว จึงขอให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของให้พ้นน้ำรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่ขออย่าให้ตื่นตระหนก ให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการเป็นหลัก   ขณะเดียวกัน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดมีฝนตกต่อเนื่อง จึงได้ประสาน 18 จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และ ดินโคลนถล่ม แยกเป็น    พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย),เชียงใหม่ (อำเภออมก๋อย) ลำปาง (อำเภอแจ้ห่ม),น่าน (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอท่าวังผา) , ตาก (อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่สอด และอำเภออุ้มผาง) จันทบุรี (อำเภอเขาคิชฌกูฎ) , ตราด (อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเขาสมิง) รวมถึง ระนอง (อำเภอกะเปอร์)    และ พื้นที่เฝ้าระวัง 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ราชบุรี พังงา กระบี่ และสตูล    โดยกำชับ พื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง หากฝนตกหนักถึงหนักมากและสถานการณ์รุนแรง ให้พิจารณาอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ขณะที่ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง     

 1,109
สังคม-อาชญากรรม
01 ส.ค. 61

เฝ้าระวัง!! ปภ. เตือน 41 จังหวัด รับมือฝนตกหนัก หวั่นน้ำไหลหลาก-ดินถล่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 41 จังหวัด รับมือน้ำไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จากภาวะฝนตกหนัก กำชับพื้นที่เสี่ยง แจ้งเตือนข้อมูลประชาชนอย่าใกล้ชิด   นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องกันหลายวัน กอปรกับแม่น้ำหลายสายเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ปภ. จึงได้ประสาน 41 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แยกเป็น   ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร และพิจิตร   ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี และระยอง   ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี และราชบุรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ   และ ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ สตูล ตรัง และภูเก็ต   โดย ปภ.กำชับให้พื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำฝนรายวัน ปริมาณน้ำฝนสะสม ระดับน้ำในลำน้ำ และพื้นที่ลาดเชิงเขาอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยในระยะนี้ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด 

 6,314
ข่าวภูมิภาค
02 มิ.ย. 61

เปิดใจสาววัย16 กดเงินตู้เอทีเอ็มหลังฝนตกโดนไฟดูดหวิดดับ โชคดีเพื่อนมาช่วยทัน

อุทาหรณ์! เกิดเหตุหญิงสาววัย 16 ปี กดเงินที่ตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร หลังฝนตกแต่ถูกไฟดูด จนได้รับบาดเจ็บ     โดยผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่า ก่อนที่จะเดินทางไปกดเงิน มีฝนตกหนักทั่วบริเวณ เมื่อฝนหยุดตกตนได้ไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มกับเพื่อนชาย ช่วงที่เสียบบัตรกดรหัสและกดจำนวนเงินที่จะถอนก็เป็นปกติทุกอย่าง แต่ขณะที่กำลังยื่นมือไปในช่องรับเงินได้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนตัวชาและสั่นจนไม่รู้สึกตัว เพื่อนของตนที่มาด้วยกันรีบเข้ามาใช้มือล็อกคอแล้วกระชากออกมาจากตู้ ทำให้เพื่อนชายที่เข้ามาช่วยก็ถูกไฟดูดด้วยจนกระเด็นล้มลงไปกับพื้น จากนั้นเพื่อได้เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าว นำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ให้แพทย์รักษา     หลังจากเกิดเหตุทาง ธนาคารเจ้าของตู้เอทีเอ็มดังกล่าวได้เดินทางเข้าเยี่ยมอาการพร้อมมอบกระเช้าเพื่อปลอบขวัญในเบื้องต้น และประสานไปยังสำนักงานใหญ่ให้ส่งทีมมาดูแลเยียวยาผู้ประสพเหตุ พร้อมทั้งให้ส่งช่างมาตรวจสอบเพื่อแก้ไขต่อไป แต่เนื่องจากช่วงนี้รอบๆตู้เอทีเอ็มยังมีน้ำขังน้ำจึงไม่สามารถซ่อมได้ ทำได้เพียงตัดกระแสไฟฟ้า และล้อมรั้วกั้นแผงเหล็ก พร้อมติดป้ายเตือนห้ารมใช้ตู้เอทีเอ็ม เพื่อรอให้ช่างที่ชำนาญมาซ่อมและหาสาเหตุของการเกิด                       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/LV2Ly5uGGDg

 8,253
ข่าวภูมิภาค
13 พ.ค. 61

อุตุฯ ระบุทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย   ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้               ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/v6TBQiU23PE

 3,142
ข่าวภูมิภาค
06 พ.ค. 61

อุตุฯ ระบุทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง เตือน ปชช.รับมืออันตรายจากฝนตกสะสม

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย   ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้                       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/kzdsmHwvF0o

 28,005
ข่าวภูมิภาค
29 เม.ย. 61

ฝนถล่มเมืองขอนแก่น น้ำท่วมขังถนนรอการระบาย เหตุขยะอุดตันท่อ

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ส่งผลให้น้ำท่วมขังผิวถนนรอการระบายสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร เนื่องจากมีขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำ            ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/VwJ6Ug5cOAw

 2,285
ข่าวภูมิภาค
29 เม.ย. 61

เผยคลิปหาดูยากนาที 'แมลงเม่า' โตเต็มวัยบินออกจากรังช่วงหน้าฝน

โลกออนไลน์เผยคลิปวิดีโอหาดูยากนาที "แมลงเม่า" ซึ่งเป็นตัวเต็มวัยของปลวกกำลังบินออกมาจากรังในช่วงฤดูฝน               ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/qlcCdy_PJtk

 15,402
ข่าวภูมิภาค
29 เม.ย. 61

อุตุฯ เตือนทั่วไทยรับมือฝนฟ้าคะนอง - พายุพัดถล่มหลายพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและประเทศลาว ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง     ขณะที่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาถึงวันนี้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายจังหวัด มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย                        ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/YNWqohB3M4U

 18,028
ข่าวภูมิภาค
28 เม.ย. 61

ฝนตกถนนลื่น กระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าที่ปทุมธานี เด็ก5ขวบดับ

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณหน้าร้านขาย-รับซื้อตู้คอนเทนเนอร์ถนนบางขันธ์-หนองเสือ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นเหตุให้ ด.ช.นพวินท์ หาญคง อายุ 5 ขวบ เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย   จากการสอบสวนคนขับรถให้การว่า กำลังจะขับรถไปตลาดไท เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุถนนลื่น จึงบังคับรถไม่อยู่และเกิดเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ทำให้หลานสาวได้รับบาดเจ็บ ส่วนลูกชายของตนเสียชีวิตดังกล่าว                     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/ywA8ueAyLs4

 3,645
สังคม-อาชญากรรม
28 เม.ย. 61

คนกรุงอ่วม! พายุฤดูร้อนแผลงฤทธิ์ฝนกระหน่ำหนัก น้ำท่วมขัง-ลมแรงซัดป้ายถล่ม

เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (27 เม.ย.) เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อาทิ บางขุนเทียน บางบอน บางแค จอมทอง ธนบุรี ภาษีเจริญ บางกอกใหญ่ หลักสี่ ดอนเมือง จตุจักร พญาไท บางรัก ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ พระนคร ป้อมปราบฯ ดุสิต ราชเทวี ดินแดง หนองจอก ลาดกระบัง ฯลฯ ส่งผลให้การจราจรบางช่วงติดขัดหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง และหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมขัง โดยบริเวณศาลาพักผู้โดยสาร หน้า ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต เกิดเหตุลมพายุซัดป้ายถล่มลงมา เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด       ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561        บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อไปอีก 1 วัน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลดลง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย           ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ ดังนี้           ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์           ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา           นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล           ภาคตะวันออก : จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด           ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร           อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย   ขณะที่พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย    อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย    ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง                             ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/djN3muejdG0    

 2,695
ต่างประเทศ
15 เม.ย. 61

เผยคลิปชวนสะพรึง พายุทอร์นาโดถล่มสหรัฐฯ ฝนกระหน่ำ-ลมกระโชกแรง

พายุทอร์นาโดถล่มหลายพื้นที่ในรัฐอาร์คันซอของสหรัฐฯ ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนัก ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถต้องหยุดจอดกลางทาง เนื่องจากไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว 4 ราย 

 3,738
ต่างประเทศ
14 เม.ย. 61

จีนอ่วม! พายุฝน-ลูกเห็บถล่มมณฑลกุ้ยโจว ทำน้ำท่วมฉับพลัน

ภาคตะวันออกของมณฑลกุ้ยโจวของจีนเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บถล่มอย่างหนัก โดยความแรงของพายุทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

 2,454
ข่าวภูมิภาค
07 เม.ย. 61

มาตามนัด! พายุฤดูร้อนถล่มทั่วไทยต่อเนื่อง ลมแรงซัดต้นไม้ใหญ่-เสาไฟฟ้าหักโค่น

เมื่อวานนี้ (6 เม.ย.) เกิดพายุฤดูร้อนถล่มหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ได้แก่อุดรธานี , ขอนแก่น , หนองบัวลำภู , เลย , พังงา ฯลฯ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ลูกเห็บ และลมกรรโชกแรง เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย ต้นไม้ใหญ่-เสาไฟฟ้าหักโค่น ขณะที่บางสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากทัศนวิสัยเลวร้าย              ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/a1K9XCZX_To

 5,414
ข่าวภูมิภาค
24 มี.ค. 61

ฝนตกถนนลื่น มินิบัสขนทัวร์จีนเสียหลักตกเขาที่ภูเก็ต บาดเจ็บอื้อ

เกิดอุบัติเหตุรถมินิบัสบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณเขากะตะ ต.กะรน จ.ภูเก็ต เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย จากการสอบถามคนขับเผยฝนตกถนนลื่นทำให้รถสูญเสียการควบคุม                 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/7jGhPrK5vII

 3,581

Top