ค้นหา :

ผลการค้นหา "ชาวไทยมุสลิม"

ข่าวภูมิภาค
22 ต.ค. 59

ชาวไทยมุสลิมในแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงความอาลัย ในหลวง ร.๙

ชาวไทยมุสลิม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีต่อพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ณ มัสยิดมีอาตุลอิสลาม อำเภอแม่สะเรียง พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย       ด้าน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บอกเล่าถึงความทรงจำ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมเยือนพสกนิกรชาวอำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2516 ว่า ในการเสด็จครั้งนั้น ขณะที่ขบวนเสด็จเคลื่อนไปตามถนนแหล่งพาณิชย์ พระองค์ทรงรับสั่งให้หยุดขบวนเสด็จอย่างกะทันหัน ณ บริเวณตรงจุดที่พี่น้องชุมชนมุสลิมรอรับเสด็จ พร้อมกับทรงพระราชปฏิสันถารกับ ท่านอิหม่าม ฮัจยีคุชีด อาลัม ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น ประมาณ 2 -3 นาที จึงเคลื่อนขบวนเสด็จต่อไป เหตุการณ์ในวันนั้น สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวไทยมุสลิมอำเภอแม่สะเรียง และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การจัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้ เป็นการที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ต่อไป      ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VrtYRdYX40s    

 1,298
ประมวลประวัติศาสตร์
22 ต.ค. 59

ชาวไทยมุสลิมในแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงความอาลัย ในหลวง ร.๙

ชาวไทยมุสลิม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีต่อพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ณ มัสยิดมีอาตุลอิสลาม อำเภอแม่สะเรียง พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย       ด้าน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บอกเล่าถึงความทรงจำ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมเยือนพสกนิกรชาวอำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2516 ว่า ในการเสด็จครั้งนั้น ขณะที่ขบวนเสด็จเคลื่อนไปตามถนนแหล่งพาณิชย์ พระองค์ทรงรับสั่งให้หยุดขบวนเสด็จอย่างกะทันหัน ณ บริเวณตรงจุดที่พี่น้องชุมชนมุสลิมรอรับเสด็จ พร้อมกับทรงพระราชปฏิสันถารกับ ท่านอิหม่าม ฮัจยีคุชีด อาลัม ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น ประมาณ 2 -3 นาที จึงเคลื่อนขบวนเสด็จต่อไป เหตุการณ์ในวันนั้น สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวไทยมุสลิมอำเภอแม่สะเรียง และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การจัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้ เป็นการที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ต่อไป      ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VrtYRdYX40s    

 1,298
ข่าวภูมิภาค
16 ต.ค. 59

ชาวไทยมุสลิมในศรีสะเกษร่วมละหมาดดูอาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันประกอบพิธีละหมาดดุอา ขอพรจากพระเจ้า เพื่อน้อมส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย   ขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศ แต่งกายสุภาพทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด อ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรมุสลิมในเวลาก่อนละหมาดวันศุกร์ นำเสนออุคุตบะห์ (ธรรมกถา) วันศุกร์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ จัดกิจกรรม นิทรรศกาลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม และเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิฐานเพื่อให้นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญของราชอาณาจักรไทยสืบไป     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/c3RjFbSszQQ

 2,220
ประมวลประวัติศาสตร์
16 ต.ค. 59

ชาวไทยมุสลิมในศรีสะเกษร่วมละหมาดดูอาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันประกอบพิธีละหมาดดุอา ขอพรจากพระเจ้า เพื่อน้อมส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย   ขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศ แต่งกายสุภาพทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด อ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรมุสลิมในเวลาก่อนละหมาดวันศุกร์ นำเสนออุคุตบะห์ (ธรรมกถา) วันศุกร์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ จัดกิจกรรม นิทรรศกาลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม และเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิฐานเพื่อให้นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญของราชอาณาจักรไทยสืบไป     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/c3RjFbSszQQ

 2,220

Top