ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระบรมศพ"

พระราชสำนัก
26 ก.ย. 60

ประกาศสำนักพระราชวัง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนวันสักการะพระบรมศพ ร.9 วันสุดท้าย

    สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่องการถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใจความสำคัญว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความศรัทธา อาลัยรัก ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซาบซึ้งในน้ำใจ และทรงห่วงใยว่าประชาชนจะมีโอกาสกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ไม่ทั่วถึง   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ไปเป็นเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560

 36,415
ร่วมราชพิธีควรรู้
26 ก.ย. 60

ประกาศสำนักพระราชวัง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนวันสักการะพระบรมศพ ร.9 วันสุดท้าย

    สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่องการถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใจความสำคัญว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความศรัทธา อาลัยรัก ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซาบซึ้งในน้ำใจ และทรงห่วงใยว่าประชาชนจะมีโอกาสกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ไม่ทั่วถึง   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ไปเป็นเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560

 36,415
พระราชสำนัก
15 ก.ย. 60

ประกาศสำนักพระราชวัง กำหนดวันที่ 30 ก.ย. เปิดให้กราบถวายบังคมพระบรมศพ ร.9 วันสุดท้าย

  สำนักพระราชวังออกประกาศ ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง รัชกาล ๙ ได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย เพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

 13,977
ร่วมราชพิธีควรรู้
15 ก.ย. 60

ประกาศสำนักพระราชวัง กำหนดวันที่ 30 ก.ย. เปิดให้กราบถวายบังคมพระบรมศพ ร.9 วันสุดท้าย

  สำนักพระราชวังออกประกาศ ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง รัชกาล ๙ ได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย เพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

 13,977
พระราชสำนัก
28 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ จัดโครงการอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสมัคร 1-30 ก.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย   “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในกรุงเทพมหานคร สมัครที่ อาคารรับรองสนามเสือป่า ปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตนั้น ๆ ต่างจังหวัด สมัครที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และในต่างประเทศ สมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสารเช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย   สำหรับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ได้ และขอให้นำสมุดบันทึกความดีมาลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย จิตอาสาเฉพาะกิจฯ นี้   ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสา สีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งมีสีตามประเภทของงาน และจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลขโทร. 1510 และ 1511 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา และนอกเวลาราชการที่หมายเลขโทร. 1548       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/t_oli1Dp97c    

 2,982
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 ส.ค. 60

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ จัดโครงการอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสมัคร 1-30 ก.ย.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย   “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในกรุงเทพมหานคร สมัครที่ อาคารรับรองสนามเสือป่า ปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตนั้น ๆ ต่างจังหวัด สมัครที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และในต่างประเทศ สมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสารเช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย   สำหรับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ได้ และขอให้นำสมุดบันทึกความดีมาลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย จิตอาสาเฉพาะกิจฯ นี้   ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสา สีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งมีสีตามประเภทของงาน และจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลขโทร. 1510 และ 1511 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา และนอกเวลาราชการที่หมายเลขโทร. 1548       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/t_oli1Dp97c    

 2,982
สังคม-อาชญากรรม
26 พ.ค. 60

ญาติโล่งอก! คุณตาวัย 93 เบิกเงิน 5 หมื่นออกจากบ้านหลายวัน มาชมพระเมรุมาศที่กรุงเทพฯ ก่อนเจอตัวปลอดภัย

กรณีคุณตาบุญมา หนองหว้า ข้าราชการบำนาญอายุ 93 ปี ชาว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหายออกจากบ้านได้ไปเบิกเงินจากบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพิมาย จำนวนกว่า 50,000 บาท พกติดตัวไปด้วย ซึ่งทำให้นางฉลวย หนองหว้า คุณยายวัย 78 ปี ภรรยาลุงบุญมารู้สึกเป็นห่วงอย่างมาก จนต้องประกาศตามหาไปทั่วทั้งเมืองโคราช   ล่าสุดสามารถหาตัวคุณตาบุญมาเจอแล้ว หลังมีพลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งว่าพบคุณตาบุญมา เดินทางมาจากกรุงเทพ เข้าพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมา จึงได้ติดต่อให้ตนพูดคุยกับคุณตา ซึ่งก็รู้สึกดีใจที่ไม่ได้เกิดเหตุร้ายใดๆ ขึ้นกับคุณตา เช้าวันนี้จึงให้ญาติไปรับตัวคุณตากลับมาบ้าน พร้อมกับเตรียมอาหาร ผลไม้ต่างๆ ที่คุณตาชอบมาคอยต้อนรับ ซึ่งตนเข้าใจดีว่าคุณตาต้องการเดินทางไปดูพระเมรุมาศอย่างแรงกล้า แต่ไม่อยากบอกครอบครัวให้ทราบเพราะกลัวไม่มีใครให้ไป อีกทั้งยังไม่อยากรบกวนทางครอบครัวด้วย   ด้านคุณตาบุญมา เปิดเผยว่า ตนนั้นรับราชการมาตลอดชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นคนของพระราชา และเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 ด้วย ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 สวรรคตไปแล้ว ตนก็อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน แต่ไม่มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อกราบสักการะพระบรมศพสักครั้ง และเมื่อทราบข่าวว่าทางรัฐบาลกำลังมีการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งมีความวิจิตรสวยงามมาก จึงอยากเดินทางไปดูของจริงด้วยตาตนเอง แต่ไม่กล้าที่จะบอกทางครอบครัวเพราะเกรงใจ ไม่อยากรบกวน จึงได้ตัดสินใจออกจากบ้าน พร้อมกับเบิกเงินในบัญชีธนาคารออกไป จำนวน 51,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และออกเดินทางจาก อ.พิมายด้วยรถเมล์ เข้ามาในตัวเมืองนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟรีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครไปลงที่หัวลำโพง ตอนนั้นค่ำพอดี จึงได้พักในโรงแรมแถวหัวลำโพง 1 คืน รุ่งเช้าก็ได้ต่อรถเมล์เข้าไปที่ท้องสนามหลวง เพื่อไปดูการก่อสร้างพระเมรุมาศ แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปดู เพราะยังสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงได้เข้าไปไหว้พระในวัดโพธิ์ และเดินดูบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงจนค่ำ ก่อนที่จะพักในกรุงเทพอีก 1 คืน และเดินทางกลับมาที่จ.นครราชสีมา โดยที่ไม่รู้ว่าทางครอบครัวเป็นห่วงมาก ประกาศตามหาไปทั่ว จนกระทั่งมีพนักงานในโรงแรมที่ จ.นครราชสีมา แจ้งให้ทราบว่าทางครอบครัวได้ประกาศข่าวตามหาไปทั่ว จึงได้โทรศัพท์พูดคุยอธิบายให้ทราบเพื่อความสบายใจ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาพบครอบครัวในวันนี้ ซึ่งตนต้องขอโทษทางครอบครัวที่ไม่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้ พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยตนด้วย         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/-WdUVC-8ZCk

 22,122
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
26 พ.ค. 60

ญาติโล่งอก! คุณตาวัย 93 เบิกเงิน 5 หมื่นออกจากบ้านหลายวัน มาชมพระเมรุมาศที่กรุงเทพฯ ก่อนเจอตัวปลอดภัย

กรณีคุณตาบุญมา หนองหว้า ข้าราชการบำนาญอายุ 93 ปี ชาว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหายออกจากบ้านได้ไปเบิกเงินจากบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพิมาย จำนวนกว่า 50,000 บาท พกติดตัวไปด้วย ซึ่งทำให้นางฉลวย หนองหว้า คุณยายวัย 78 ปี ภรรยาลุงบุญมารู้สึกเป็นห่วงอย่างมาก จนต้องประกาศตามหาไปทั่วทั้งเมืองโคราช   ล่าสุดสามารถหาตัวคุณตาบุญมาเจอแล้ว หลังมีพลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งว่าพบคุณตาบุญมา เดินทางมาจากกรุงเทพ เข้าพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมา จึงได้ติดต่อให้ตนพูดคุยกับคุณตา ซึ่งก็รู้สึกดีใจที่ไม่ได้เกิดเหตุร้ายใดๆ ขึ้นกับคุณตา เช้าวันนี้จึงให้ญาติไปรับตัวคุณตากลับมาบ้าน พร้อมกับเตรียมอาหาร ผลไม้ต่างๆ ที่คุณตาชอบมาคอยต้อนรับ ซึ่งตนเข้าใจดีว่าคุณตาต้องการเดินทางไปดูพระเมรุมาศอย่างแรงกล้า แต่ไม่อยากบอกครอบครัวให้ทราบเพราะกลัวไม่มีใครให้ไป อีกทั้งยังไม่อยากรบกวนทางครอบครัวด้วย   ด้านคุณตาบุญมา เปิดเผยว่า ตนนั้นรับราชการมาตลอดชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นคนของพระราชา และเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 ด้วย ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 สวรรคตไปแล้ว ตนก็อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน แต่ไม่มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อกราบสักการะพระบรมศพสักครั้ง และเมื่อทราบข่าวว่าทางรัฐบาลกำลังมีการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งมีความวิจิตรสวยงามมาก จึงอยากเดินทางไปดูของจริงด้วยตาตนเอง แต่ไม่กล้าที่จะบอกทางครอบครัวเพราะเกรงใจ ไม่อยากรบกวน จึงได้ตัดสินใจออกจากบ้าน พร้อมกับเบิกเงินในบัญชีธนาคารออกไป จำนวน 51,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และออกเดินทางจาก อ.พิมายด้วยรถเมล์ เข้ามาในตัวเมืองนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟรีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครไปลงที่หัวลำโพง ตอนนั้นค่ำพอดี จึงได้พักในโรงแรมแถวหัวลำโพง 1 คืน รุ่งเช้าก็ได้ต่อรถเมล์เข้าไปที่ท้องสนามหลวง เพื่อไปดูการก่อสร้างพระเมรุมาศ แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปดู เพราะยังสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงได้เข้าไปไหว้พระในวัดโพธิ์ และเดินดูบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงจนค่ำ ก่อนที่จะพักในกรุงเทพอีก 1 คืน และเดินทางกลับมาที่จ.นครราชสีมา โดยที่ไม่รู้ว่าทางครอบครัวเป็นห่วงมาก ประกาศตามหาไปทั่ว จนกระทั่งมีพนักงานในโรงแรมที่ จ.นครราชสีมา แจ้งให้ทราบว่าทางครอบครัวได้ประกาศข่าวตามหาไปทั่ว จึงได้โทรศัพท์พูดคุยอธิบายให้ทราบเพื่อความสบายใจ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาพบครอบครัวในวันนี้ ซึ่งตนต้องขอโทษทางครอบครัวที่ไม่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้ พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยตนด้วย         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/-WdUVC-8ZCk

 22,122
พระราชสำนัก
05 มี.ค. 60

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นและพระจักรพรรดินี เสด็จฯ เยือนไทย ถวายราชสักการะพระบรมศพ 'ในหลวง ร.๙'

สำนักพระราชวังอิมพีเรียลประเทศญี่ปุ่น แจ้งหมายกำหนดการ เสด็จพระราชดำเนิน ของสมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ผ่านสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ จะเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศเวียดนาม มายังประเทศไทย เพื่อถวายพระราชสักการะพระบรมศพ และลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง    จากนั้นจะทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จฯ ไปประทับที่โรงแรม ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560            ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/2nDmKIWytlw

 8,246
การเมือง
27 ก.พ. 60

นายกฯเป็นประธานพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ 27 ก.พ.นี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ก.พ.2560 ตามกำหนดเวลาฤกษ์ในเวลา 10.01-10.54 น. ซึ่งพิธีครั้งนี้ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/umWVlakl2Ys  

 53,794
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
27 ก.พ. 60

นายกฯเป็นประธานพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ 27 ก.พ.นี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ก.พ.2560 ตามกำหนดเวลาฤกษ์ในเวลา 10.01-10.54 น. ซึ่งพิธีครั้งนี้ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/umWVlakl2Ys  

 53,794
พระราชสำนัก
03 ก.พ. 60

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันนี้ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง สาราณียธรรมกถา โอกาสนี้ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา จำนวน 10 รูป โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมกลุ่มดีไซเนอร์ , เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ , สมาคมผู้ครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์ รุ่นที่ 17 ร่วมเป็นเจ้าภาพ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/gUEHCzkni5w    

 2,659
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
03 ก.พ. 60

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันนี้ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง สาราณียธรรมกถา โอกาสนี้ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา จำนวน 10 รูป โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมกลุ่มดีไซเนอร์ , เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ , สมาคมผู้ครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์ รุ่นที่ 17 ร่วมเป็นเจ้าภาพ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/gUEHCzkni5w    

 2,659
พระราชสำนัก
31 ม.ค. 60

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจากจากวัดคฤหบดี โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระสหายโรงเรียนจิตรลดา, นิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รุ่น 23, วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม, ชมรมรวมพลคนน้ำมัน, ชมรมวิทยาการพลังงาน คณะ 1 และคณะ 2, คณะนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 17และภริยา รวมทั้งบริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vsU5Q1L3DR8  

 3,470
ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ม.ค. 60

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจากจากวัดคฤหบดี โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระสหายโรงเรียนจิตรลดา, นิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รุ่น 23, วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม, ชมรมรวมพลคนน้ำมัน, ชมรมวิทยาการพลังงาน คณะ 1 และคณะ 2, คณะนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 17และภริยา รวมทั้งบริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vsU5Q1L3DR8  

 3,470

Top